Priradenie politiky uchovávania údajov k e-mailovým správam

Politiky uchovávania údajov sú súčasťou správy záznamov o odosielaní správ (technológia MRM), ktorá je dostupná prostredníctvom kont na serveri Microsoft Exchange Server 2010. Technológia MRM predstavuje jednoduchý spôsob na uchovávanie správ potrebných na zabezpečenie súladu s politikou organizácie, s vládnymi nariadeniami alebo ďalšími právnymi požiadavkami, ako aj na odstraňovanie obsahu, ktorý už nemá právnu ani obchodnú hodnotu.

Poznámka:  Pre túto funkciu existujú licenčné požiadavky na Microsoft Outlook a Exchange Server. Ďalšie informácie nájdete v téme Licenčné požiadavky na politiky archivácie a uchovávania údajov.

Obsah tohto článku

Politika uchovávania údajov

Priradenie politiky uchovávania údajov k poštovému priečinku

Priradenie politiky uchovávania údajov k e-mailovým správam

Získanie ďalších voliteľných politík uchovávania údajov

Odstránenie politiky uchovávania údajov

Politika uchovávania údajov

Organizácie môžu vytvoriť predvolené politiky uchovávania údajov pre všetky položky pošty v poštovej schránke servera Exchange Server, konkrétne podmienky pre predvolené priečinky, ako napríklad Doručená pošta, Koncepty, Odoslaná pošta, Odstránené položky a Nevyžiadaná pošta – alebo vytvoriť politiky uchovávania údajov, ktoré môžu používatelia aplikovať na priečinky a jednotlivé položky. Všetky tieto možnosti alebo ich kombináciu môže konfigurovať správca servera Exchange Server.

Dôležité:  Ak máte nejaké otázky týkajúce sa politík uchovávania údajov vo vašej organizácii, prečítajte si pokyny organizácie alebo sa obráťte na právne oddelenie.

Je jednoduchšie priradiť politiku uchovávania údajov jednotlivým priečinkom ako samostatne každej správe. Ale aj vtedy, keď je politika uchovávania údajov priradená k priečinku, môžete vybrať správy a priradiť im inú politiku. Politika priradená správe má prednosť pred politikou zdedenou z nastavení priečinka.

Na začiatok stránky

Priradenie politiky uchovávania údajov k poštovému priečinku

 1. Na navigačnej table kliknite na poštový priečinok.

 2. Na karte Priečinok kliknite v skupine Vlastnosti na príkaz Politika.

Príkaz politiky na páse s nástrojmi

Príkaz Politika na páse s nástrojmi chýba.

Ak sa na páse s nástrojmi nenachádza príkaz Politika, buď váš správca servera Exchange Server nepovolil politiky uchovávania údajov pre vaše konto, alebo nepoužívate licenciu programu Outlook, ktorá je pre túto funkciu nevyhnutná. Ďalšie informácie nájdete v článku Licenčné požiadavky na politiky archivácie a uchovávanie údajov.

 1. Na karte Politiky v zozname Priečinok politík kliknite na položku na základe pokynov vašej organizácie.

Na začiatok stránky

Priradenie politiky uchovávania údajov k e-mailovým správam

 1. V zozname správ kliknite na správu.

Tip:  Ak chcete vybrať viaceré správy, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím označte jednotlivé požadované správy.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na príkaz Priradiť politiku.

Priradenie príkazu politiky na páse s nástrojmi

Príkaz Priradiť politiku na páse s nástrojmi chýba.

Ak sa na páse s nástrojmi nenachádza príkaz Priradiť politiku, buď váš správca servera Exchange Server nepovolil politiky archivácie a uchovávania údajov pre vaše konto, alebo nepoužívate licenciu programu Outlook, ktorá je pre túto funkciu nevyhnutná. Ďalšie informácie nájdete v článku Licenčné požiadavky na politiky archivácie a uchovávanie údajov.

 1. V časti Politika uchovávania údajov kliknite na položku na základe pokynov vašej organizácie.

Politika uchovávania údajov priradená k správe sa zobrazí pod menami príjemcov v hlavičke danej správy na table na čítanie, pričom obsahuje aj dátum uplynutia platnosti. Ak k správe nie je priradená žiadna politika uchovávania údajov, pod menami príjemcov správy sa nezobrazia žiadne informácie.

Na začiatok stránky

Získanie ďalších voliteľných politík uchovávania údajov

Používatelia programu Outlook nemôžu vytvárať nové politiky uchovávania údajov. Musí ich vytvoriť správca servera Exchange Server. Vaša organizácia však môže uplatňovať doplňujúce voliteľné politiky uchovávania údajov, ktoré sa v predvolenom nastavení nezobrazujú. Ak sú k dispozícii ďalšie politiky uchovávania, pomocou nasledujúcich krokov ich pridajte k dostupným možnostiam výberu, ktoré sa zobrazujú pri aplikovaní politík.

 1. V zozname správ kliknite na správu.

Tip:  Ak chcete vybrať viaceré správy, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím označte jednotlivé požadované správy.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na príkaz Priradiť politiku.

Priradenie príkazu politiky na páse s nástrojmi

 1. V časti Politika uchovávania údajov kliknite na položku Ďalšie politiky uchovávania údajov.

 2. V dialógovom okne Politiky uchovávania údajov kliknite na položku Pridať alebo odstrániť politiky uchovávania údajov.

V okne webového prehliadača sa otvorí aplikácia Microsoft Outlook Web App (OWA).

 1. V aplikácii OWA zadajte svoje poverenia na prihlásenie.

V aplikácii OWA sa otvoria sekcie Možnosti a Politiky uchovávania údajov.

 1. V zozname kliknite na požadovanú politiku a potom na tlačidlo Pridať.

Voliteľná politika sa pridá do zoznamu politík, ktoré môžete vybrať pri zadávaní politiky uchovávania údajov pre priečinok alebo položku.

Na začiatok stránky

Odstránenie politiky uchovávania údajov

Po odstránení politiky uchovávania údajov z e-mailovej správy sa na danú položku bude vzťahovať politika priečinka, pokiaľ bola priradená.

 1. V zozname správ kliknite na správu.

Tip:  Ak chcete vybrať viaceré správy, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím označte jednotlivé požadované správy.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na príkaz Priradiť politiku.

Priradenie príkazu politiky na páse s nástrojmi

 1. V časti Politika uchovávania údajov kliknite na položku Použiť politiku priečinka.

Politika uchovávania údajov priradená k správe sa zobrazí pod menami príjemcov v hlavičke danej správy na table na čítanie, pričom obsahuje aj dátum uplynutia platnosti. Ak k správe nie je priradená žiadna politika uchovávania údajov, pod menami príjemcov správy sa nezobrazia žiadne informácie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×