Priradenie politiky archivácie údajov k e-mailovým správam

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď používate Microsoft Outlook 2010 pomocou konta Microsoft Exchange Server 2010, môžete použiť osobného archívu ako alternatívny ukladací priestor na uloženie historických e-mailových správ. Položky do osobného archívu nemáte započítava kvóty ukladacieho priestoru servera Exchange konto a riešením menej drahý ukladací priestor pre organizácie.

Poznámka: Existujú licenčné požiadavky programu Microsoft Outlook a Microsoft Exchange Server pre túto funkciu. Ďalšie informácie nájdete v téme licenčné požiadavky na osobný Archív a politiky uchovávania údajov.

Obsah tohto článku

Informácie o osobného archívu

Informácie o politiky archivácie

Priradenie politiky archivácie údajov k e-mailového priečinka

Priradenie politiky archivácie údajov

Odstránenie politiky archivácie

Priradenie politiky archivácie údajov k e-mailových správ

Priradenie politiky archivácie údajov

Odstránenie politiky archivácie

Zobrazenie archívu politiku poštovej schránky

Informácie o osobného archívu

Osobný Archív poskytuje značné výhody verzus archivácia položiek do údajového súboru programu Outlook (.pst) vo vašom počítači. Údajového súboru programu Outlook (.pst) je k dispozícii len v rámci programu Outlook a iba v počítači, kde je uložený daný súbor. Pomocou osobného archívu, musíte úplný prístup archivovaných položiek z programu Microsoft Outlook 2010 alebo Outlook Web App (OWA) z akéhokoľvek počítača.

Môžete premiestniť alebo kopírovať správy medzi primárnou poštovou schránkou Exchange Server a do osobného archívu, je však preferovaný spôsob, ako premiestniť položky s politiky archivácie. Politika archivácie povoliť automatizované riadenie po premiestnení položiek z poštovej schránky servera Exchange do osobného archívu.

Informácie o politiky archivácie

Politika archivácie sa vytvárajú správcu servera Exchange. Na základe predvoleného nastavenia konta na serveri Exchange Server obsahuje jednu Archív politiky poštových schránok a päť archivácie, ktoré môžu byť použité priečinky alebo jednotlivé správy.

Politiky

Popis

Poštová schránka – 2 rok premiestniť do archívu

Správy sa automaticky presunie do osobného archívu po dvoch rokoch. Vzťahuje sa na položky v celej poštovej schránky, ktoré nemajú politiky archivácie údajov použité výlučne alebo dedia z priečinka.

6 mesiacov, premiestniť do archívu

Správy sa automaticky presunie do osobného archívu po šesť mesiacov.

1 rok premiestniť do archívu

Správy sa automaticky presunie do osobného archívu po 365 dní.

2 rok premiestniť do archívu

Správy sa automaticky presunie do osobného archívu po dvoch rokoch.

5 rokov premiestniť do archívu

Správy sa automaticky presunie do osobného archívu po piatich rokoch.

Nikdy premiestniť do archívu

Správy sa nikdy premiestniť do osobného archívu.

Vaša organizácia môže poskytnúť ďalšie Archív politiky, ktoré môžete manuálne použiť priečinky alebo jednotlivé správy.

Dôležité: Ak máte akékoľvek otázky o vašej organizácii politika archivácie, ktorú by pokyny vašej organizácie.

Je jednoduchšie priradenie politiky archivácie údajov na jednotlivé priečinky namiesto jednotlivo každú správu. Však aj vtedy, keď politiky archivácie údajov je priradená k priečinku alebo jeho správ, môžete vybrať jednu alebo viacero správ a potom inú politiku priradiť iba tie správy. Politika priradená k správe má prednosť pred ľubovoľný priečinok zdedených politiky poštovej schránky.

Priradenie politiky archivácie údajov k e-mailového priečinka

Priradenie politiky archivácie údajov

 1. Na navigačnej table kliknite na poštový priečinok.

 2. Na karte Priečinok kliknite v skupine Vlastnosti na príkaz Politika.

Príkaz politiky na páse s nástrojmi

Na páse s nástrojmi chýba tlačidlo politiky.

Ak je politika príkaz je k dispozícii na páse s nástrojmi, správca servera Exchange nebola povolená politiky uchovávania údajov pre vaše konto alebo nepoužívate Outlook licencie, ktoré sú potrebné pre funkciu. Ďalšie informácie nájdete v téme licenčné požiadavky na osobný Archív a politiky uchovávania údajov.

 1. Na karte politiky v časti Osobného archívu, v zozname Premiestniť položky do archívu, keď sú staršie ako kliknite na položku na základe vašej organizácie pokyny.

Odstránenie politiky archivácie

Keď odstránite politiku archivácie, politiku priečinka sa vzťahuje na položky, ak je priradený.

 1. Na navigačnej table kliknite na poštový priečinok.

 2. Na karte Priečinok kliknite v skupine Vlastnosti na príkaz Politika.

Príkaz politiky na páse s nástrojmi

 1. V časti Osobného archívu, v zozname Premiestniť položky do archívu, keď sú staršie ako kliknite na položku Použiť politiku nadradeného priečinka.

Na začiatok stránky

Priradenie politiky archivácie údajov k e-mailových správ

Priradenie politiky archivácie údajov

 1. V zozname správ kliknite na správu.

Tip:  Ak chcete vybrať viaceré správy, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím označte jednotlivé požadované správy.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na príkaz Priradiť politiku.

Priradenie príkazu politiky na páse s nástrojmi

Príkaz Priradiť politiku na páse s nástrojmi chýba.

Ak na páse s nástrojmi chýba príkaz Priradiť politiku, správca servera Exchange nebola povolená politiky uchovávania údajov pre vaše konto alebo nepoužívate Outlook licencie, ktoré sú potrebné pre funkciu. Ďalšie informácie nájdete v téme licenčné požiadavky na osobný Archív a politiky uchovávania údajov.

 1. V časti Politiky archivácie údajov, kliknite na položku na základe vašej organizácie pokyny.

Ak dátum archivácie sa vzťahuje na správy, keď je správa otvorená, dátum archivácie sa zobrazí v dolnej časti okna správy po časti tela správy.

Odstránenie politiky archivácie

Pri odstránení politiky archivácie údajov z e-mailovej správy, politika priečinka sa vzťahuje na položku, ak je priradený.

 1. V zozname správ kliknite na správu.

Tip:  Ak chcete vybrať viaceré správy, stlačte a podržte kláves CTRL a potom kliknutím označte jednotlivé požadované správy.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Značky na príkaz Priradiť politiku.

Priradenie príkazu politiky na páse s nástrojmi

 1. Kliknite na položku použiť politiku priečinka.

Ak dátum archivácie sa vzťahuje na správy, keď je správa otvorená, dátum archivácie sa zobrazí v dolnej časti okna správy po časti tela správy.

Na začiatok stránky

Zobrazenie archívu politiku poštovej schránky

Správca servera Exchange môžete priradiť politiku archivácie všetkých e-mailových správ v poštovej schránke servera Exchange Server.

Všetky správy v poštovej schránke programu Exchange, ktorý nemá politiky archivácie údajov priradené dedí politiku poštovej schránky.

Ak chcete zobraziť politiku poštovej schránky, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Informácie o konte, skontrolujte, či je vybratá možnosť konto na serveri Exchange Server. Ak máte viac než jedno konto nakonfigurované v profile programu Outlook, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku konto programu Exchange.

 3. V časti Nastavenia konta, informácie sa zobrazujú s webovou adresou používať na prístup ku kontu Exchange pomocou programu Outlook Web Access (OWA) a e-mailové správy budú automaticky presunutí do osobného archívu.

Nastavenia konta Exchange v zobrazení BackStage vrátane informácií o službe OWA a o archíve online

Poznámka: Ak správca servera Exchange zatiaľ nenastavil OWA alebo osobného archívu jednu alebo obe položky sa nezobrazujú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×