Priradenie makra do formulára alebo ovládacieho prvku tlačidla

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačidlo ovládania formulára alebo tlačidla príkazu (ovládací prvok ActiveX) môžete použiť na spustenie makra, ktoré vykoná akciu, keď používateľ klikne na to. Obe tieto tlačidlá sú známe aj ako tlačidlo, ktoré je možné nastaviť na automatizáciu tlače pracovného hárka, filtrovanie údajov alebo výpočet čísel. Vo všeobecnosti tlačidla ovládacieho prvku formulára a tlačidlo príkazu ovládacieho prvku ActiveX sú podobné vzhľadu a funkcie. Majú niekoľko rozdielov, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Tlačidlo (ovládací prvok formulára)

Príklad ovládacieho prvku Tlačidlo na paneli s nástrojmi Formuláre

Tlačidlo príkazu (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka príkazového tlačidla ako ovládacieho prvku ActiveX

V nasledujúcich častiach Zistite, ako pridať makra k tlačidlu v programe Excel – pre Windows alebo Mac.

Poznámka: Ovládacie prvky ActiveX, ktoré nie sú podporované pre Mac.

Makrá VBA nástroje a nájdete na karte vývojár v predvolenom nastavení je skrytá.

Prvým krokom je túto funkciu povoliť. Ďalšie informácie nájdete v článku: zobrazenie karty Vývojár.

Karta Vývojár na páse s nástrojmi

Pridanie tlačidla (ovládací prvok formulára)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na miesto na hárku, miesto, kde sa má v ľavom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo. Zobrazí sa automaticky otvárané okno Priradiť makro.

 3. Priradenie makra k tlačidlu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

Pridanie tlačidla príkazu (ovládací prvok ActiveX)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na tlačidlo Príkazové tlačidlo Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na miesto na hárku, v ktorom sa má v ľavom hornom rohu príkazové tlačidlo Zobraziť.

 3. V skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Zobraziť kód. Spustí Editor jazyka Visual Basic. Zabezpečenie kliknite na položku vyberte v rozbaľovacom zozname na pravej strane. Procedúra sub CommandButton1_Click (pozri obrázok nižšie) po kliknutí na tlačidlo sa spustí tieto dve makrá: Vybertec15 a Správaahoj.

  Podprocedúra editora jazyka Visual Basic

 4. V sub pre tlačidlo príkazu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte názov existujúceho makra v zošite. Makrá môžete nájsť v skupine kód kliknite na položku makrá. Môžete spustiť viacero makier pomocou tlačidla zadaním názvy makier v samostatných riadkoch vo vnútri sub.

  • Podľa potreby pridajte kód VBA.

 5. Zatvorte Editor jazyka Visual Basic, a kliknite na položku Režim návrhu Vzhľad tlačidla zabezpečiť režim návrhu je vypnutá.

 6. Ak chcete spustiť kód VBA, ktorý je odteraz súčasťou tlačidla, kliknite na tlačidlo príkazu ActiveX, ktorý ste práve vytvorili.

 7. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu.

 8. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla príkazu na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla . Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na príkazové tlačidlo a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Poznámka: Skôr než kliknete na tlačidlo Vlastnosti, skontrolujte, či už vybratý objekt, pre ktorý chcete skontrolovať alebo zmeniť vlastnosti.


  Zobrazí sa okno Vlastnosti. Podrobné informácie o každej vlastnosti vyberte vlastnosť a stlačte kláves F1 na zobrazenie Pomocník programu Visual Basic témy. Môžete tiež zadať názov vlastnosti Visual Basic Help vyhľadávacieho poľa. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn vlastností, ktoré sú k dispozícii.

Formátovaná položka

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Automatické zalamovanie obsahu ovládacieho prvku na konci riadka.

WordWrap (formulár)

Veľkosť a poloha:

Automatické prispôsobovanie veľkosti ovládacieho prvku na zobrazenie celého obsahu.

AutoSize (formulár)

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom pracovného hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Štýl pozadia (priehľadné alebo nepriehľadné).

BackStyle (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka voči jeho popisu (naľavo, nad, napravo, pod atď.).

PicturePosition (formulár)

Klávesnica a myš:

Klávesová skratka pre ovládací prvok.

Accelerator (formulár)

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (štandardný, šípka, tvar I atď.).

MousePointer (formulár)

Možnosť výberu ovládacieho prvku kliknutím.

TakeFocusOnClick (formulár)


Makrá VBA nástroje a nájdete na karte vývojár je skrytý predvolene, takže najprv je potrebné zapnúť ho

 1. Prejdite na položky Excel > Predvoľby… > Pás s nástrojmi a panel s nástrojmi.

 2. V kategórii Prispôsobiť pás s nástrojmi v zozname Hlavné karty začiarknite políčko vývojár a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Začiarknite políčko vedľa vývojár, ak chcete pridať na pás s nástrojmi

Pridanie tlačidla (ovládací prvok formulára)

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Na karte vývojár kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na miesto na hárku, miesto, kde sa má v ľavom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo. Zobrazí sa automaticky otvárané okno Priradiť makro.

  Poznámka: Ak ste už zadali tlačidlo, môžete kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Priradiť makro.

 3. Priradenie makra k tlačidlu, a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla, kliknite naň pravým tlačidlom a potom vyberte položku Formátovať ovládací prvok ….

Pridanie tlačidla príkazu (ovládací prvok jazyka Visual Basic)

 1. Na karte vývojár kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh tlačidla príkazu.

  Poznámka: Ak ste už zadali tlačidlo, môžete kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte položku Priradiť makro.

 3. V dialógovom okne Priradenie makra vyberte nový, ktorý sa otvorí Program Visual Basic Editor (VBE ) na pracovnú tablu s nasledujúcim kódom:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. V sub pre tlačidlo príkazu medzi Sub a End Sub riadky, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zadajte názov existujúceho makra v zošite. Môžete spustiť viacero makier pomocou tlačidla zadáte názov makra v samostatných riadkoch vo vnútri procedúra sub

  • Pridať kód VBA.

 5. Kliknite na položku Režim návrhu Vzhľad tlačidla zabezpečiť, že režim návrhu je vypnutá a potom zavrite okno editora jazyka Visual Basic.

 6. Tlačidlo Upraviť, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte položku Visual Basic.

 7. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku tlačidla, kliknite naň pravým tlačidlom a potom vyberte položku Formátovať ovládací prvok ….

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×