Priradenie a sledovanie úloh

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Okrem vytvárania vlastných úloh, môžete vytvoriť úlohy a priradiť iným používateľom.

Úlohy pomáhajú sledovať povinnosti, ktoré potrebujete vykonať. Úlohy môžete priradiť aj ďalším ľudom.

 1. Na navigačný panel kliknite na položku Úlohy a potom kliknite na položku Nová úloha alebo otvorte už existujúcu úlohu.

  Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť úlohu, stlačte kombináciu kláves Ctrl + Shift + K.

 2. Kliknite na tlačidlo Priradiť úlohu.

  Príkaz Priradiť úlohu na páse s nástrojmi

 3. Do poľa Komu azadajte meno alebo e-mailovú adresu.

 4. Zadajte Predmet, Počiatočný dátum alebo termín dokončenia.

  Vlastnosti priradenej úlohy – Počiatočný dátum a Termín splnenia

 5. Ak chcete, aby sa úloha opakovala, kliknite na položku Opakovanie, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na položku Odoslať.

  Poznámka: Ak priradíte opakujúcu sa úlohu, jej kópia zostane automaticky v zozname úloh, no nikdy sa neaktualizuje. Ak začiarknete políčko Po dokončení úlohy zaslať záverečnú správu o stave, po každom dokončení opakujúcej sa úlohy dostanete správy o stave.

Po otvorení priradenej úlohy môžete kontrolovať priebeh priradených úloh v poli % dokončenia, ktoré môžete aktualizovať vy alebo príjemca, keď vám pošle správu o stave priradenej úlohy.

Outlook môžete sledovať priebeh úlohy priradené jednej osobe. Ak chcete viacerým osobám pracovať na úlohe, je vhodné rozdeliť úlohu na menšie časti alebo priradiť každú úlohu jednotlivo. Napríklad na sledovanie zostavy na zapísanie tri autorov, vytvorte tri samostatné úlohy s názvom napísať správu: Anne, napísať správu: Carlos, a napísať správu: Michiyo, a priradiť príslušné autorkou jednotlivé úlohy.

Sledovanie úloh, ktoré ste priradili inej osobe

 1. Na navigačný panel kliknite na položku Úlohy.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Zmeniť zobrazenie > Priradené.

Príkaz zobrazenia priradenej úlohy na páse s nástrojmi

Chýbajúce priradené úlohy

Ak sa nezobrazujú úlohy, ktoré ste priradili, program Outlook možno nie je nastavený tak, aby uchovával kópie úloh, ktoré priraďujete.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Úlohy.

 2. V časti Možnosti úloh začiarknite políčko Aktualizovať môj zoznam úloh kópiami úloh, ktoré pridelím iným osobám.

Začiarkavacie políčko Aktualizovať môj zoznam úloh kópiami úloh, ktoré pridelím iným osobám

Po zapnutí tejto možnosti sa nebudú sledovať úlohy, ktoré ste už priradili, avšak každá nová priradená úloha áno.

Po vytvorení úlohy a priradiť ju niekomu, máte niekoľko riadiace úlohy vykonať pri zachovaní jeho dovtedy, kým je dokončená. Môžete napríklad správy o stave a aktualizácie priebehu úlohy. Tiež, ak osoba, ktorej úlohu priradiť odmieta ho, môžete priradiť ju niekomu inému.

Ak chcete priradiť úlohu, najskôr vytvoriť úlohu a odošlite ju ako zadanie úlohy iným osobám. Kto dostane zadanie úlohy sa stáva dočasným vlastníkom úlohy. Túto osobu začať sledovať môžete odmietnuť, prijať úlohy alebo priradiť úlohu niekomu inému. Ak je úloha, vráti sa vám.

Poznámka: Hoci sa vráti odmietnutej úlohy, úloha stále vlastné príjemcu dovtedy, kým nebudete znova nárokovať vlastníctvo vrátením úlohy zoznamu úloh.

Priradenie úlohy iným osobám

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete priradiť novú úlohu     V ponuke súbor ukážte na položku nový a potom kliknite na položku Žiadosť o úlohu.

   Odoslanie žiadosti o úlohu niekomu inému

  • Ak chcete priradiť existujúcu úlohu     V zozname úloh otvorte úlohu, ktorú chcete priradiť. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku Priradiť úlohu.

 2. Do poľa Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete priradiť úlohu.

  Vyberte názov zo zoznamu, kliknite na tlačidlo.

 3. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy.

  Poznámka: Pre existujúcu úlohu, do poľa Predmet je už vyplnené.

 4. Vyberte termín splnenia a požadované možnosti stavu.

 5. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka ponechať aktualizovanú kópiu tejto úlohy v zozname úloh a začiarkavacie políčko zaslať záverečnú správu o stave tejto úlohy je dokončená.

 6. Ak chcete úlohu opakovať, na karte úloha v skupine Možnosti kliknite na položku opakovanie, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V tele opakovanú úlohu, zadajte všetky informácie, ktoré sa majú zobraziť v úlohe.

 8. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

  Poznámka: Ak ste priradili opakovanú úlohu, kópia úlohy zostane vo vašom zozname úloh, ale nebude aktualizovaná. Ak vyberiete začiarkavacie políčko zaslať záverečnú správu o stave tejto úlohy je dokončená, dostanete správu o stave pre každý výskyt dokončené úlohy.

 1. Otvorte úlohu, ktorú chcete odoslať.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku preposlať.

  Klávesová skratka Ak chcete prepošle úlohu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F.

 3. Do polí určených pre a kópia zadajte mená príjemcov alebo e-mailové adresy.

 4. Do tela úlohy, zadajte všetky správy, ktoré chcete zahrnúť. Ak chcete odoslať viac ako jednu úlohu, presuňte ďalšie úlohy zo zoznamu úloh do tela úlohy, ktoré chcete poslať ďalej.

 5. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

 1. Otvorte e-mailovú správu, ktorá obsahuje zadanie úlohy. Toto hlásenie je zvyčajne v priečinku Odoslaná pošta.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku vrátiť do zoznamu úloh.

Môžete tiež uvoľniť miesto úlohy zo správy odmietnutá úlohu kliknutím na položku vrátiť do zoznamu úloh.

Sledovanie úloh, ktoré ste priradili iným osobám tromi spôsobmi:

 • Automaticky uchovával kópie úloh, ktoré priradíte a prijímanie správ o stave v automatizovaného   

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Možnosti úloh.

  3. Začiarknite políčko uchovať aktualizované kópie priradených úloh v zozname úloh.

  4. Začiarknite políčko Odoslať správu o stave po dokončení priradených úloh.

 • Zobrazenie úloh, ktoré ste priradili iným používateľom   

  1. Kliknite na položku úlohy.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku priradenia.

 • Zobraziť zoznam ľudí, ktorí prijali aktualizované kópie priradených úloh   

  1. Otvorte priradenú úlohu, pre ktorú sa majú zobrazovať v zozname.

  2. Na karte Podrobnosti Zobraziť mená do poľa aktualizovať zoznam.

 1. Otvorte úlohu alebo zadanie úlohy.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku prijať alebo odmietnuť.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Upraviť odpoveď pred odoslaním, zadajte svoj komentár do správy a potom kliknite na položku Odoslať.

  • Kliknite na položku Odoslať odpoveď teraz.

 1. Otvorte úlohu, pre ktorú chcete odoslať správu o stave alebo komentár.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku Odoslať správu o stave, odpovedať alebo Odpovedať všetkým.

 3. Do polí určených pre a kópia zadajte mená príjemcov alebo e-mailové adresy.

  Ak je úloha priradená vám, mená ľudí, aby sa aktualizuje sa pridajú automaticky.

 4. Do tela správy zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť do správy o stave.

 5. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

Po vytvorení úlohy a priradiť ju niekomu, máte niekoľko riadiace úlohy vykonať pri zachovaní jeho dovtedy, kým je dokončená. Môžete napríklad správy o stave a aktualizácie priebehu úlohy. Tiež, ak osoba, ktorej úlohu priradiť odmieta ho, môžete priradiť ju niekomu inému.

Ak chcete priradiť úlohu, najskôr vytvoriť úlohu a odošlite ju ako zadanie úlohy iným osobám. Kto dostane zadanie úlohy sa stáva dočasným vlastníkom úlohy. Túto osobu začať sledovať môžete odmietnuť, prijať úlohy alebo priradiť úlohu niekomu inému. Ak je úloha, vráti sa vám.

Poznámka: Hoci sa vráti odmietnutej úlohy, úloha stále vlastné príjemcu dovtedy, kým nebudete znova nárokovať vlastníctvo vrátením úlohy zoznamu úloh.

Priradenie úlohy iným osobám

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete priradiť novú úlohu     V ponuke súbor ukážte na položku nový a potom kliknite na položku Žiadosť o úlohu.

   Odoslanie žiadosti o úlohu niekomu inému

  • Ak chcete priradiť existujúcu úlohu     V zozname úloh otvorte úlohu, ktorú chcete priradiť. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku Priradiť úlohu.

 2. Do poľa Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete priradiť úlohu.

  Vyberte názov zo zoznamu, kliknite na tlačidlo.

 3. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy.

  Poznámka: Pre existujúcu úlohu, do poľa Predmet je už vyplnené.

 4. Vyberte termín splnenia a požadované možnosti stavu.

 5. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka ponechať aktualizovanú kópiu tejto úlohy v zozname úloh a začiarkavacie políčko zaslať záverečnú správu o stave tejto úlohy je dokončená.

 6. Ak chcete úlohu opakovať, na karte úloha v skupine Možnosti kliknite na položku opakovanie, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. V tele opakovanú úlohu, zadajte všetky informácie, ktoré sa majú zobraziť v úlohe.

 8. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

  Poznámka: Ak ste priradili opakovanú úlohu, kópia úlohy zostane vo vašom zozname úloh, ale nebude aktualizovaná. Ak vyberiete začiarkavacie políčko zaslať záverečnú správu o stave tejto úlohy je dokončená, dostanete správu o stave pre každý výskyt dokončené úlohy.

 1. Otvorte úlohu, ktorú chcete odoslať.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku preposlať.

  Klávesová skratka Ak chcete prepošle úlohu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F.

 3. Do polí určených pre a kópia zadajte mená príjemcov alebo e-mailové adresy.

 4. Do tela úlohy, zadajte všetky správy, ktoré chcete zahrnúť. Ak chcete odoslať viac ako jednu úlohu, presuňte ďalšie úlohy zo zoznamu úloh do tela úlohy, ktoré chcete poslať ďalej.

 5. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

 1. Otvorte e-mailovú správu, ktorá obsahuje zadanie úlohy. Toto hlásenie je zvyčajne v priečinku Odoslaná pošta.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku vrátiť do zoznamu úloh.

Môžete tiež uvoľniť miesto úlohy zo správy odmietnutá úlohu kliknutím na položku vrátiť do zoznamu úloh.

Sledovanie úloh, ktoré ste priradili iným osobám tromi spôsobmi:

 • Automaticky uchovával kópie úloh, ktoré priradíte a prijímanie správ o stave v automatizovaného   

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na položku Možnosti úloh.

  3. Začiarknite políčko uchovať aktualizované kópie priradených úloh v zozname úloh.

  4. Začiarknite políčko Odoslať správu o stave po dokončení priradených úloh.

 • Zobrazenie úloh, ktoré ste priradili iným používateľom   

  1. Kliknite na položku úlohy.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku priradenia.

 • Zobraziť zoznam ľudí, ktorí prijali aktualizované kópie priradených úloh   

  1. Otvorte priradenú úlohu, pre ktorú sa majú zobrazovať v zozname.

  2. Na karte Podrobnosti Zobraziť mená do poľa aktualizovať zoznam.

 1. Otvorte úlohu alebo zadanie úlohy.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku prijať alebo odmietnuť.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Upraviť odpoveď pred odoslaním, zadajte svoj komentár do správy a potom kliknite na položku Odoslať.

  • Kliknite na položku Odoslať odpoveď teraz.

 1. Otvorte úlohu, pre ktorú chcete odoslať správu o stave alebo komentár.

 2. Na karte úloha v skupine Spravovať úlohu kliknite na položku Odoslať správu o stave, odpovedať alebo Odpovedať všetkým.

 3. Do polí určených pre a kópia zadajte mená príjemcov alebo e-mailové adresy.

  Ak je úloha priradená vám, mená ľudí, aby sa aktualizuje sa pridajú automaticky.

 4. Do tela správy zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť do správy o stave.

 5. Kliknite na položku Odoslať Vzhľad tlačidla .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×