Pripojiť dotazy (Power Query)

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Operáciou Pripojiť sa v doplnku Power Query vytvorí nový dotaz, ktorý obsahuje všetky riadky z prvého dotazu, po ktorých nasledujú všetky riadky z druhého dotazu.

Poznámka k zabezpečeniu: Úrovne ochrany osobných údajov chránia používateľa pred neúmyselným kombinovaním údajov z viacerých zdrojov, ktoré môžu byť súkromné alebo organizačné. V závislosti od dotazu môže používateľ neúmyselne odoslať údaje zo súkromného zdroja do iného zdroja, ktorý môže byť škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj údajov a klasifikuje ho podľa definovanej úrovne ochrany osobných údajov: Verejné, Organizačné a Súkromné. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

Vykonanie operácie pripojenia

Môžete vykonať dva typy operácie pripojenia: Sprostredkujúce pripojenie alebo vnorené pripojenie. So sprostredkujúcim pripojením vytvoríte nový dotaz pre každú operáciu pripojenia. S vnoreným pripojením pripájate údaje do existujúceho dotazu dovtedy, kým nedosiahnete konečný výsledok. Výsledkom je nový krok na konci aktuálneho dotazu.

Vnorené pripojenie

  1. V editorovi dotazov v mriežke Ukážka dotazu kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) a potom na položku Pripojiť dotazy....

    Diagram znázorňujúci kolekciu lokalít s dvomi podlokalitami dediacimi povolenia z koreňovej lokality.

Sprostredkujúce pripojenie

  1. Na karte POWER QUERY alebo páse s nástrojmi editora dotazov v skupine Kombinovať kliknite na možnosť Pripojiť. Pri používaní pása s nástrojmi editora dotazov sa ako primárna tabuľka pre operáciu Pripojiť vyberie aktívny dotaz.

  2. V dialógovom okne Pripojenie vyberte prvú a druhú tabuľku (dotazy), ktoré sa majú pripojiť.

    Začíname

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

    Po dokončení operácie Pripojiť zobrazí Power Query nový dotaz v editore dotazov.

Súvisiace témy

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×