Pripojiť dotazy (Power Query)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Operáciou Pripojiť sa v doplnku Power Query vytvorí nový dotaz, ktorý obsahuje všetky riadky z prvého dotazu, po ktorých nasledujú všetky riadky z druhého dotazu.

Poznámka k zabezpečeniu: Úrovne ochrany osobných údajov chránia používateľa pred neúmyselným kombinovaním údajov z viacerých zdrojov, ktoré môžu byť súkromné alebo organizačné. V závislosti od dotazu môže používateľ neúmyselne odoslať údaje zo súkromného zdroja do iného zdroja, ktorý môže byť škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj údajov a klasifikuje ho podľa definovanej úrovne ochrany osobných údajov: Verejné, Organizačné a Súkromné. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

Vykonanie operácie pripojenia

Môžete vykonať dva typy operácie pripojenia: Sprostredkujúce pripojenie alebo vnorené pripojenie. So sprostredkujúcim pripojením vytvoríte nový dotaz pre každú operáciu pripojenia. S vnoreným pripojením pripájate údaje do existujúceho dotazu dovtedy, kým nedosiahnete konečný výsledok. Výsledkom je nový krok na konci aktuálneho dotazu.

Vnorené pripojenie

  1. V editorovi dotazov v mriežke Ukážka dotazu kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) a potom na položku Pripojiť dotazy....

    Ponuka odstrániť chyby – Editor dotazov

Sprostredkujúce pripojenie

  1. Na karte POWER QUERY alebo páse s nástrojmi editora dotazov v skupine Kombinovať kliknite na možnosť Pripojiť. Pri používaní pása s nástrojmi editora dotazov sa ako primárna tabuľka pre operáciu Pripojiť vyberie aktívny dotaz.

  2. V dialógovom okne Pripojenie vyberte prvú a druhú tabuľku (dotazy), ktoré sa majú pripojiť.

    Začíname

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

    Po dokončení operácie Pripojiť zobrazí Power Query nový dotaz v editore dotazov.

Súvisiace témy

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×