Pripojenie webových častí filtra k webovej časti Excel Web Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Podobne ako iné webové časti, ktoré umožňujú pripojenia, môžete použiť webovými časťami filtra prejsť hodnoty Microsoft Office Excel Web Access webovej časti, a potom zmeňte na zobrazenie údajov v zošite, na základe hodnoty. Napríklad, môžete vybrať zo zoznamu top predaj produktov vo webovej časti filtra a súčasne zobraziť aktuálnu úroveň zásob ako tabuľku programu Microsoft Office Excel v jednej Microsoft Office Excel Web Access webovej časti, pruhový graf výnosov predaja za posledných päť rokov v druhý webovej časti Excel Web Access a súhrn predaja za posledných päť rokov v zostave kontingenčnej tabuľky v treťom Access webovej časti Excel Web. A to všetko založené na hodnotu, ktorú ste vybrali z webovej časti filtra.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o webovými časťami filtra

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti Excel Web Access

Pripojenie SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra k webovej časti Excel Web Access

Ďalšie informácie o webovými časťami filtra

Webové časti filtra sú veľmi výkonné a flexibilné a umožňujú nasledujúcim spôsobom:

 • Filtrovanie podľa pevné hodnoty zadaním textu, čísel alebo dátumov alebo výberom položky zo zoznamu hodnôt.

 • Odvodenie hodnotami určenými na filtrovanie podľa manuálneho zadávania údajov alebo z externého zdroja údajov, napríklad Windows SharePoint Services zoznam, katalóg pracovných údajov, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services alebo inej webovej časti na tej istej strane.

 • Filtrovanie zostavy kontingenčnej tabuľky v časti Excel Web Access Web, ktorá vychádza z údajov v SQL Server 2005 Analysis Services rozmeru a hierarchie.

 • Filtrovanie údajov na základe hodnoty v Windows SharePoint Services vlastností profilu pre aktuálneho používateľa, napríklad aktuálneho používateľa prihlasovacie meno alebo meno osoby, ktorej používateľ správy.

 • Stručné informácie o aktuálnej webovej časti Filter pripojenia Zobraziť vo webovej časti v režime úprav.

Ďalšie informácie nájdete v článku Práca s webovými časťami filtra.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Pripojenie webovej časti Filter pre výber k webovej časti Excel Web Access

Tento postup výberu Filter webová časť používa na pripojenie k časti Excel Web Access Web, na odovzdanie hodnoty parametra a dynamicky meniť zobrazenia údajov v zošite.

Príprava   

Skôr než začnete, musíte postupujte takto:

 • Vytvorenie zošita programu Excel, ktorý má jednej alebo viacerých buniek, definovania ako pomenovaný rozsah, navrhnutá tak, aby hodnoty, ako napríklad Hypotekárna kalkulačka, ktoré vypočíta na základe dĺžky pôžičky v rokoch mesačné platby.

 • Publikovanie zošita v službe Excel Services a uistite sa, že definovať parameter pre každú bunku, ktorá prijme hodnoty.

Ďalšie informácie nájdete v článku Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

Postup   

 1. Na úpravu stránky webových častí, kliknite na položku Akcie lokalitya potom kliknite na položku Upraviť stránku.

  Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. Pridanie webovej časti Filter pre výber a webovej časti Excel Web Access na stránku webových častí.

  Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

 3. Na úvodnej obrazovke webovej časti Filter výberu, kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  Výber webovej časti filtra prejde do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 4. Postupujte takto:

  • Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

  • Zadajte zoznam hodnôt, ktoré chcete používateľovi povoliť vyberte z rozbaľovacieho zoznamu a voliteľný popis. Napríklad, ak máte zošit, ktorý vypočíta hodnotu splátky hypotéky, a na bunku obsahujúcu dĺžky pôžičky v rokoch je definovaná ako parameter, môžete zadať 10, 15, 20, 25 a 30 ako zoznam hodnôt, každá hodnota v samostatnom riadku.

   Tip: Takisto máte možnosť pridať popis jednotlivých hodnôt v každom riadku. Príklad:

   10; 10 rokov
   15; 15 rokov

   a tak ďalej.

  • Môžete tiež zadať predvolenú hodnotu v poli Predvolená hodnota v časti Možnosti rozšíreného filtra .

  • Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

 5. Na úvodnej obrazovke webovej časti Excel Web Access, kliknite na prepojenie kliknite sem, ak chcete otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webové časti Excel Web Access prejde do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 6. Zadajte cestu k umiestneniu zošit obsahujúci hypoték výpočtov v zošite blok textu.

  Ak chcete jednoduché vyhľadanie zošita v knižnici lokality SharePoint, kliknite na položku Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a použite dialógové okno Vyberte prepojenie .

 7. Excel Web Access webovej časti, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Získať Filter hodnôt za potom kliknite na názov webovej časti Filter výberu.

 8. Kliknite na položku Konfigurovať.

 9. V dialógovom okne Konfigurácia pripojenia vyberte parameter v zozname Parameter filtra a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Režim webovej časti stránky upraviť a zobraziť stránky, v hornej časti stránky webových častí, v ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla rozbaľovací zoznam, kliknite na položku Skončiť režim úprav.

 11. Dynamicky meniť výsledky zošita v časti Excel Web Access Web, vo webovej časti filtra výber kliknite na položku Filter Ikona použitého filtra , kliknutím na hodnotu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Výber webovej časti filtra obsahuje limit 1 000 položiek.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Pripojenie SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra k webovej časti Excel Web Access

Tento postup používa na pripojenie k časti Excel Web Access Web, na odovzdanie hodnoty parametra a dynamicky zmeniť zobrazenie údajov v zošite prostredníctvom filtra zostavy SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra.

Príprava   

Skôr než začnete, musíte postupujte takto:

 • V zošite programu Excel vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorý sa pripája k kocky v databáze SQL Server 2005 Analysis Services.

 • Pridanie filtra zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky, aby ste vytvorili, a potom vytvorte definovaný názov pre bunku, kde sa nachádza filtra zostavy.

  Ďalšie informácie nájdete v článku Zmena parametrov zošita v službách Excel Services.

 • Informácie o pripojení Uložiť ako súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) do knižnice pripojení údajov SharePointu, ktorý bol definovaný ako dôveryhodné alebo správcom.

 • Publikovanie zošita v službe Excel Services a uistite sa, že definovať parametre pre jednotlivé filtre zostavy.

Postup   

 1. Na úpravu stránky webových častí, kliknite na položku Akcie lokality Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Upraviť stránku.

  Zobrazí sa stránka webovej časti v režime úprav.

 2. Pridanie služby SQL Server 2005 Analysis Services webová časť filtra a webovej časti Excel Web Access vo webovej časti stránky.

  Ďalšie informácie nájdete v článku Pridanie alebo odstránenie webovej časti.

 3. V SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra, kliknite na prepojenie, otvorte tablu s nástrojmi.

  SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra prejde do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 4. Postupujte takto:

  • Do poľa Názov filtra zadajte názov na identifikáciu webovej časti.

  • V časti vybrať pripojenie údajov, vyberte Knižnicu pripojení údajov SharePointu.

   Poznámka: Môžete tiež vybrať pripojenie údajov webovej časti zoznamu kľúčové indikátora výkonu (KPI) na stránke výberom Webovej časti na tejto stránke, a následným zadaním na názov webovej časti zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu a jeho súbor ODC vo Webovej časti zoznam kľúčových ukazovateľov výkonu a pripojenia údajov balíka Office súbor polí.

  • Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom v dialógovom okne Vyberte prepojenie vyhľadajte knižnicu a pripojenia súbor, ktorý ste predtým uložili.

  • Vyberte rozmer a hierarchie z polí rozmeru a hierarchie .

   Dôležité: Musíte vybrať rovnaký rozmer a hierarchie , ktoré sa používajú vo filtri zostavy. Ďalšie informácie nájdete v systéme Pomocníka programu Microsoft Office Excel.

   Poznámka: Voliteľne môžete vybrať kódovať vybraté hodnoty ako množinu. Začiarknutím tohto políčka presiahne člen jedinečné názvy vybraných hodnôt delimitted bodkočiarkou (;) ako jeden reťazec pomocou programu Excel vzorce používajúce funkcie kocky. Ďalšie informácie nájdete v systéme Pomocníka programu Office Excel.

  • Ak chcete uložiť zmeny, kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti tably s nástrojmi webovej časti.

 5. Na úvodnej obrazovke webovej časti Excel Web Access, kliknite na prepojenie kliknite sem, ak chcete otvoriť tablu s nástrojmi.

  Webové časti Excel Web Access prejde do režimu úprav a zobrazia sa tabla s nástrojmi webovej časti.

 6. Zadajte cestu k umiestneniu zošit obsahujúci zostavu kontingenčnej tabuľky v zošite blok textu.

  Jednoduché vyhľadanie zošita v knižnici lokality SharePoint, kliknite na tlačidlo Vyberte prepojenie Tlačidlo zostavovača a použite dialógové okno Vyberte prepojenie .

 7. Excel Web Access webovej časti, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Získať Filter hodnôt za potom kliknite na názov SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra.

 8. Kliknite na položku Konfigurovať.

 9. V dialógovom okne Konfigurácia pripojenia vyberte parameter, ktorý ste definovali pre filtra zostavy v zozname Parameter filtra a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Režim webovej časti stránky upraviť a zobraziť stránky, v hornej časti stránky webových častí, v ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla rozbaľovací zoznam, kliknite na položku Skončiť režim úprav.

 11. Dynamicky meniť výsledky zošita v časti Excel Web Access Web, v SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra, vyberte položku z ponuky filtrovania.

  Poznámka: SQL Server 2005 Analysis Services webovej časti filtra obsahuje limit 1 000 položiek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×