Pripojenie publikačnej lokality ku katalógu a jej odpojenie od katalógu v SharePointe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pripojením publikačnej lokality ku katalógu môžete nakonfigurovať priateľské URL adresy stránky položky katalógu. Môžete tiež:

Skôr než začnete

Pred pripojením publikačnej lokality ku katalógu:

Pripojenie publikačnej lokality ku katalógu

 1. Na publikačnej lokalite, nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. , vyberte položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Správa lokality položku Spravovať pripojenia katalógu.

 3. Na stránke Spravovať pripojenia katalógu vyberte možnosť Pripojiť ku katalógu.

  Dôležité: Zobrazia sa len prehľadávané katalógy.

 4. Nájdite v zozname katalóg a vyberte položku Pripojiť. Názov katalógu môžete tiež zadať do vyhľadávacieho poľa.

 5. Na stránke Nastavenie zdroja katalógu v časti Integrácia pripojenia vyberte možnosti:

  • Začleniť katalóg do mojej lokality. Táto možnosť vám umožňuje definovať vzhľad priateľských URL adries a miesto začlenenia množiny výrazov označovania katalógu do množiny výrazov navigácie publikačnej lokality. Automaticky sa pre vás vytvoria aj stránka kategórie, stránka položky katalógu a zdroj výsledkov katalógu.

  • Pripojiť, ale neintegrovať katalóg. Táto možnosť automaticky vytvorí zdroj výsledkov katalógu.

   Poznámka:  Po výbere tejto možnosti už nebudete môcť vykonať žiadne ďalšie konfigurácie na stránke Nastavenie zdroja katalógu a nebudete môcť definovať priateľské URL adresy stránok položiek katalógu.

 6. V časti Hierarchia navigácie vyberte výrazu z výrazov označovania katalógu. Výraz vyberiete bude úroveň, na ktorej bude množinu výrazov označovania katalógu integrovaná do množine výrazov navigácie publikačnej lokality.
  Predvolená hodnota je označovania množiny výrazov, aby ste vybrali, keď je zapnutá, knižnicu alebo zoznam ako katalóg. Ak chcete začleniť množinu z rôznych výrazov označovania výrazov, postupujte takto:

  • Vedľa poľa Koreňový výraz hierarchie vyberte ikonu Vyhľadať platný výber.

  • V dialógovom okne Vybrať: Pridať výrazy vyberte výraz zodpovedajúci úrovni, z ktorej chcete začleniť množinu výrazov označovania katalógu.

  • Ak chcete začleniť koreňový výraz, ktorý je nadradený vybratému výrazu v množine výrazov navigácie publikačnej lokality, začiarknite políčko Zahrnúť koreňový výraz do navigácie lokality.

   Poznámka:  Ak má navigácia lokality fungovať podľa očakávaní pre všetky položky, všetky položky v katalógu musia byť označené výrazom zo zadanej množiny výrazov označovania katalógu.

 7. V časti Pozícia v navigácii zadajte výraz v množine výrazov navigácie publikačnej lokality, do ktorej sa má začleniť množina výrazov označovania katalógu:

  • Ak chcete začleniť množinu výrazov označovania katalógu do koreňového výrazu množiny výrazov navigácie publikačnej lokality, vyberte položku Pridať do koreňa navigácie.

  • Ak chcete začleniť množinu výrazov označovania katalógu do výrazu pod koreňovým výrazom množiny výrazov navigácie publikačnej lokality, vyberte položku Vybrať alternatívne umiestnenie v navigácii lokality a potom vykonajte toto:

   • Vyberte ikonu Vyhľadať platný výber. Otvorí sa dialógové okno zobrazujúce množinu výrazov navigácie publikačnej lokality.

   • V dialógovom okne Vybrať: Pridať výrazy vyberte výraz zodpovedajúci úrovni, z ktorej chcete začleniť množinu výrazov označovania katalógu.

 8. Ak chcete aktualizovať zmeny množiny výrazov označovania katalógu na publikačnej lokalite, v časti Uchytenie navigácie začiarknite políčko Pripnúť výrazy k navigácii lokality. Táto možnosť je predvolene začiarknutá.

 9. V časti Správanie URL položky katalógu zadajte URL adresu položiek katalógu:

  • Skontrolujte URL vzhľadom na tejto stránke. Táto možnosť umožňuje vytvárať priateľské URL adresu pre vašu stránku položky katalógu, ako je napríklad http://www.contoso.com/Computers/model101. Keď návštevníci vybrať položky na vašej lokalite, budete presmerovaní na stránku položky katalógu.

  • Uistite sa, URL adresy, ukážte na zdroja katalógu. Keď vyberiete túto možnosť, nebudete môcť vytvoriť priateľské URL na položku strany. Keď návštevníci vybrať položky na vašej lokalite, budete presmerovaní na položku v katalógu. Tu je URL do položky v katalógu môže vyzerať: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. V časti Formát URL položky katalógu vyberte vlastnosti, ktoré by mala obsahovať priateľská URL adresa stránky s podrobnosťami položky.

  • Použiť predvolený formát URL adresy poskytuje katalógu zdroje. Na základe predvoleného nastavenia je hodnota v tomto poli vybratú ako Hlavný kľúč kedy ste zapnúť knižnicu alebo zoznam ako katalóg.

   Poznámka: Skontrolujte, či majú všetky položky v katalógu hodnoty v danom poli, inak nebude navigácia lokality fungovať podľa očakávaní.

  • Manuálne definovať formát URL. Táto možnosť umožňuje manuálne definovať formát pre URL adresu. Len vyberte túto možnosť, ak ste vytvorili stránky s podrobnosťami položky a položky v katalógu nie sú označené výrazom zo množinu výrazov označovania katalógu. Zadajte URL adresu v tomto formáte: / < stránka s podrobnosťami položky priečinok > / < názov stránky s podrobnosťami položky > .aspx? < názov spravované vlastnosti > = [spravované vlastnosti hodnota] – napríklad /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Vytvoriť formát URL z vlastností katalógu. Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť vlastnú URL adresu na základe vlastností katalógu. Zo zoznamu Dostupné polia vyberte až päť vlastností a potom položku Pridať.

   Dôležité:  Vlastnosti typu stĺpca lokality Číslo nevytvoria platnú URL adresu. Všetky položky v katalógu tiež musia mať hodnoty vybratých vlastností. Navigácia lokality nebude fungovať podľa očakávaní v prípade položiek s chýbajúcimi hodnotami.

 11. V časti Stránka kategórie vyberte možnosti:

  • Vytvorenie nového automaticky vytvoriť novú stránku kategórie obsahu katalógu. Z ponuky vyberte stranu predlohy Vyberte predlohu chcete kategóriu stránku používať. Stránky sa pridajú do knižnice stránok s názvom kategórie-< názov množiny výrazov označovania katalógu >. Stránka nebude publikovaná automaticky.

  • Použiť existujúcu stránku, ak ste už vytvorili stránku kategórie. Vyberte položku Prehľadávať a potom zadajte umiestnenie stránky.

 12. V časti Stránka položiek vyberte možnosti:

  • Vytvorenie novej stránky, ak chcete, aby SharePoint automaticky vytvoril novú stránku položiek pre obsah katalógu. Z ponuky Vyberte predlohu vyberte predlohu, ktorú má použiť stránka položiek. Stránka sa pridá do knižnice stránok pod názvom Katalógová položka – <názov množiny výrazov označovania katalógu>. Stránka sa automaticky nepublikuje.

  • Použiť existujúcu stránku, ak ste už vytvorili stránku položiek. Vyberte položku Prehľadávať a potom zadajte umiestnenie stránky.

 13. Vyberte položku OK.

Odpojenie publikačnej lokality od katalógu

Ak chcete odstrániť obsah pripojeného katalógu z publikačnej lokality, musíte odpojiť publikačnú lokalitu z katalógu.

Dôležité: 

 • Ak ste integrovaný katalóg označovania množiny výrazov do množine výrazov navigácie publikačnej lokality, označovania podmienky neodstránia z navigácie po odpojení z katalógu. Ak chcete odstrániť označovania výrazy navigácie na lokalite, musíte odstrániť pri podmienkach stanovených v Správa ukladacieho priestoru výrazov. Pozrite si tému Vytvorenie a úprava výrazov v množine výrazov.

 • Ak SharePoint Server automaticky vytvoril stránku kategórie a stránku s podrobnosťami položky pre stránky katalógu, tieto stránky sa z knižnice stránok po odpojení od katalógu neodstránia.

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Vlastníci na publikačnej lokalite.

 2. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Správa lokality položku Spravovať pripojenia katalógu.

 3. Na stránke Spravovať pripojenia katalógu sa zobrazí zoznam pripojených katalógov.

 4. Na riadku obsahujúcom katalóg, ktorý chcete odpojiť, vyberte položku Odpojiť a potom v dialógovom okne znovu vyberte položku Odpojiť.

O pripojeniach nadpis a katalógu prehliadača vyhľadávacieho nástroja optimalizáciu (optimalizácia vyhľadávacieho nástroja)

Po pripojení publikačnej lokality ku katalógu, vlastnosť názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja pre stránku kategórie na publikačnej lokalite sa automaticky nastaví zodpovedajúce výrazom z množiny výrazov označovania. Ak zmeníte výrazu vo vašej označovania množiny výrazov na vytváranie lokalít po pripojení publikačnej lokality, názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja na publikačnej lokalite sa automaticky neaktualizujú. Napríklad, ak ste označili položky v katalógu výrazom "Bundy" a pripojením publikačnej lokality k tomuto katalógu, názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja na stránke kategórie, ktorá zobrazuje bundy bude "Bundy". Ak zmeníte potom označovania výrazu z "Bundy" na "Zimné bundy", názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja zostanú "Bundy".

Ak chcete zmeniť názov prehliadača Optimalizácie stránky kategórie po pripojení ku katalógu, upravte vlastnosť názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja na publikačnej lokalite.

 1. Na publikačnej lokalite, prejdite na stránku, kde chcete zmeniť vlastnosť názov prehliadača optimalizácie vyhľadávacieho nástroja.

 2. Na páse s nástrojmi stránky, vyberte položku Upraviť vlastnosti a potom optimalizácie vyhľadávacieho nástroja upraviť vlastnosti.

 3. Na stránke Vlastnosti optimalizácie vyhľadávacieho nástroja zadajte do poľa Názov prehliadača Optimalizácie prehliadača nadpis, ktorý chcete použiť.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zmeny uložíte.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×