Pripojenie klienta

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Súhrn   : Vysvetľuje, ako sa klientske počítače pripájajú k nájomníkom služieb Office 365 podľa umiestnenia klientskeho počítača a údajového centra nájomníka služieb Office 365.

Office 365 má po celom svete údajové centrá, ktoré pomáhajú zabezpečovať fungovanie služieb dokonca aj v prípade, že sa v jednej oblasti vyskytne závažný problém, ako napríklad zemetrasenie alebo výpadok prúdu. Ako zistíte, k akému údajovému centru sa pripájate, keď čítate e-mail alebo otvárate wordový dokument v cloude? Závisí to od rôznych faktorov. Chceme, aby sa obsah k používateľom dostal rýchlo, a zároveň vyvažujeme celkový výkon, preto o tom, ktoré údajové centrum sa bude používať, rozhodujeme na základe kombinácie faktorov.

Pri prihlásení do služieb Office 365 ste napríklad zvyčajne pripojení k najbližšiemu údajovému centru vo vašej oblasti. Potom napríklad otvoríte e-mail. Na zobrazenie obsahu e-mailu sa môže medzi daným údajovým centrom a údajovým centrom vášho nájomníka otvoriť druhé pripojenie. Pripojenia medzi údajovými centrami sú veľmi rýchle, preto aj získanie obsahu e-mailu zo servera Exchange pomocou tohto typu pripojenia trvá krátko.

Pripojenie služieb Office 365 k rozličným údajovým centrám je ovplyvnené aj množstvom iných prípadov. V tomto článku nájdete zoznam týchto prípadov aj vysvetlenie technických podrobností spojených s fungovaním týchto pripojení. Po prečítaní článku zrejme pochopíte, prečo neposkytujeme URL adresy a rozsahy IP adries v Office 365 na údajové centrum. Na to sú jednoducho príliš vzájomne prepojené a závislé.

Ak používate Azure ExpressRoute pre Office 365, vo väčšine prípadov pripojenie pôjde cez súkromné pripojenie na Office 365 namiesto verejného pripojenia postupu uvedeného nižšie. Zásady o tom, ako sa klienti pripájajú sú stále presné. Ďalšie informácie o nadchádzajúcich ponúkajúca Azure ExpressRoute pre Office 365.

Tento článok je súčasťou témy Plánovanie a optimalizácia výkonu siete pre Office 365

Poznámka : Správe údajov o zákazníkoch a zachovávaniu ich bezpečnosti a súkromnej povahy venujeme veľkú pozornosť. Podrobnosti o krokoch, ktoré podnikáme v rámci spravovania ochrany osobných údajov, nájdete v Centre dôveryhodnosti.

Pripojenie k najbližšiemu miestnemu údajovému centru

Toto je najčastejšie používaný typ pripojenia a využíva ho portál služieb Office 365 aj Exchange Online. V tomto prípade platí, že keď sa klienti pokúsia pripojiť k službám Office 365, na základe DNS dotazu z ich počítača sa určí oblasť sveta, v ktorej sa nachádza ich počítač, a Office 365 ich požiadavku presmeruje do najbližšieho miestneho údajového centra.

Pripojenia k portálu zastanú v najbližšom miestnom údajovom centre a klientsky počítač dostane informácie o klientovom nájomníkovi z danej oblasti.

Exchange Online ide ešte o krok ďalej. Po pripojení klientskeho počítača k miestnemu údajovému centru sa server Exchange v miestnom údajovom centre pripojí k údajovému centru, v ktorom sa nájomník skutočne nachádza, ako je to znázornené v nasledujúcich diagramoch. Servery služby Exchange Online v miestnom údajovom centre potom odošlú požiadavky z klientskeho počítača na server poštovej schránky. Vďaka tomu získa klientsky počítač oveľa rýchlejšie pripojenie a ťažká práca, akou je načítavanie e-mailov a položiek kalendára, sa robí v zákulisí prostredníctvom nášho rýchleho pripojenia medzi údajovými centrami. Takto sa tiež údaje ukladajú v údajovom centre, v ktorom sa nachádza nájomník. Takéto ukladanie údajov je dôležité pre tých zákazníkov, ktorí požadujú ukladanie údajov na určitom mieste.

Ako to funguje?

Takýto proces pripájania sa štandardne používa pre webové aplikácie s veľkým prenosom údajov a vysokou hodnotou, ako napríklad Office 365. V tejto časti vám načrtneme a ukážeme jednotlivé kroky tohto procesu. Ak sa klientsky počítač nachádza v tej istej oblasti ako nájomník, pripojenie vyzerá dosť odlišne než pripojenie v prípade, že sa klientsky počítač nachádza v inej oblasti ako nájomník.

Ako je to znázornené na nasledujúcich dvoch diagramoch, vykonajú sa rovnaké kroky (opísané nižšie), ale výsledné pripojenie vyzerá inak:

 1. Klientsky počítač si vyžiada IP adresu priradenú k službám Office 365 od lokálnych DNS serverov.

 2. Lokálne DNS servery klientskeho počítača si vyžiadajú IP adresu priradenú k službám Office 365 od DNS serverov spoločnosti Microsoft.

 3. DNS servery spoločnosti Microsoft vrátia názov miestneho servera (na základe polohy klientových DNS serverov) a klientsky počítač zopakuje kroky 1 a 2, aby získal IP adresu miestneho údajového centra služieb Office 365.

 4. Klientsky počítač sa pripojí k IP adrese miestneho údajového centra.

 5. Servery Exchangeu Online vytvoria pripojenie k aktívnemu údajovému centru, v ktorom sa nachádza zákazníkov nájomník.

Obchodné kontakty

Druhý diagram znázorňuje klienta, ktorý sa nachádza v Európskej únii, pričom nájomník sa nachádza v Spojených štátoch.

Nearest Regional US Datacenter

Pripojenie k aktívnemu údajovému centru

Pripojenie k aktívnemu údajovému centru je určené pre väčší prenos údajov a v súčasnosti ho využíva SharePoint Online. V tomto prípade platí, že keď sa klienti pokúsia pripojiť k službám Office 365, ich prehliadač bude presmerovaný do aktívneho údajového centra k ich nájomníkovi služby SharePoint Online.

Ako to funguje?

Keď sa klientsky počítač pripája k službe SharePoint Online z inej oblasti, pripojenie je presmerované do aktívneho údajového centra služby SharePoint Online.

 1. Klientsky počítač si vyžiada IP adresu priradenú k službám Office 365 od lokálnych DNS serverov.

 2. Lokálne DNS servery klientskeho počítača si vyžiadajú IP adresu priradenú k službám Office 365 od DNS serverov spoločnosti Microsoft.

 3. DNS servery spoločnosti Microsoft vrátia názov servera aktívneho údajového centra služby SharePoint Online (na základe polohy klientovho nájomníka služieb Office 365) a klientsky počítač zopakuje kroky 1 a 2, aby získal IP adresu aktívneho údajového centra služieb Office 365.

 4. Klientsky počítač sa pripojí k IP adrese aktívneho údajového centra.

Snímka obrazovky so stránkou zdieľania v Office 365 s čakajúcim zdieľaným predplatným, ktoré vybral používateľ.

Pripojenie k najbližšiemu údajovému centru nájomníka

Pripojenie k najbližšiemu údajovému centru nájomníka je určené pre Skype for Business. V tomto prípade platí, že keď sa klienti pokúsia pripojiť k službám Office 365, na základe DNS dotazu ich počítača sa určí oblasť sveta, v ktorej sa nachádza ich počítač, a Office 365 presmeruje požiadavku do najbližšieho údajového centra, v ktorom sa môže nachádzať ich nájomník služiebOffice 365. Skype for Business je aktívne spustený vo všetkých údajových centrách, v ktorých sa nájomník nachádza. Týmto sa líši od služieb Exchange Online a SharePoint Online, ktoré sú aktívne iba v jednom údajovom centre naraz.

Keďže Skype for Business je aktívny vo viacerých údajových centrách, Office 365 presmeruje klientov do najbližšieho údajového centra nájomníka, aby zaistil vysokorýchlostné pripojenie a zároveň suverenitu údajov.

Ako to funguje?

Tento proces pripojenia je určený pre Skype for Business.

 1. Klientsky počítač si vyžiada IP adresu priradenú k službám Office 365 od lokálnych DNS serverov.

 2. Lokálne DNS servery klientskeho počítača si vyžiadajú IP adresu priradenú k službám Office 365 od DNS serverov spoločnosti Microsoft.

 3. DNS servery spoločnosti Microsoft vrátia názov najbližšieho servera nájomníka (na základe polohy klientovho nájomníka služieb) a klientsky počítač zopakuje kroky 1 a 2, aby získal IP adresu najbližšieho údajového centra nájomníka služieb Office 365.

 4. Klientsky počítač sa pripojí k IP adrese najbližšieho údajového centra nájomníka, v ktorom sa nachádzajú údaje.

Stránka Office na požiadanie

Pripojenie cez virtuálne súkromné siete (VPN)

Tento typ pripojenia sa používa iba vtedy, keď klientske počítače využívajú virtuálnu súkromnú sieť (VPN). V skutočnosti sa správanie služieb Office 365 nezmení len preto, že sa používa VPN, ale siete VPN sa bežne používajú na riadenie spôsobu, akým sa klientske počítače pripájajú k službám Office 365, preto je dôležité venovať tomu pozornosť.

Keď klientsky počítač vytvorí pripojenie VPN k pracovisku v inej oblasti, namiesto DNS serverov v mieste klientskeho počítača sa použijú DNS servery v mieste pracoviska.

 1. Klientsky počítač si od DNS serverov siete VPN vyžiada IP adresu priradenú k službám Office 365.

 2. DNS servery siete VPN pre klientsky počítač si vyžiadajú IP adresu priradenú k službám Office 365 od DNS serverov spoločnosti Microsoft.

 3. DNS servery spoločnosti Microsoft vrátia názov miestneho servera (na základe polohy DNS serverov siete VPN) a klientsky počítač zopakuje kroky 1 a 2, aby získal informácie o IP adrese miestneho údajového centra služieb Office 365.

 4. Klientsky počítač sa pripojí k IP adrese údajového centra, ktoré je najbližšie k pracovisku, ku ktorému vytvorili pripojenie VPN.

Skupina Analýza na karte Údaje

Pripojenie k nájomníkom v čínskych údajových centrách

Toto sa vzťahuje len na čínskych zákazníkov, ktorí používajú služby prevádzkované spoločnosťou 21Vianet. V tomto prípade platí, že keď sa klienti pokúsia pripojiť k službám Office 365, Office 365 rozpozná, že ich nájomníkom je Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, a presmeruje požiadavku do údajového centra spoločnosti 21Vianet bez ohľadu na to, z ktorého miesta vo svete sa zákazník pripája. 

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×