Pripojenie k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Ak vám vlastník databázy udelil prístup k zdieľanej databáze programu Business Contact Manager, môžete sa k nej pripojiť. Zdieľaná databáza sa môže nachádzať v tom istom (lokálnom) počítači alebo v inom (vzdialenom) počítači.

Ak ste získali prístup a pripojíte sa k zdieľanej databáze, môžete zobraziť a aktualizovať záznamy a položky histórie komunikácie, vytvárať nové záznamy a premiestňovať záznamy z priečinka Odstránené položky a späť.

Tento článok popisuje pripojenie k zdieľanej databáze programu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ktorá sa nachádza v lokálnom alebo vzdialenom počítači.

Pripojenie k zdieľanej lokálnej alebo vzdialenej databáze

Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej databáze nachádzajúcej sa v počítači, ktorý práve používate, musíte k tejto databáze získať prístup a dokončiť Sprievodcu spustením programu Business Contact Manager pre svoj profil v Outlooku.

Ak sa zdieľaná databáza nachádza v inom počítači, musíte k tejto databáze získať prístup, musíte mať v počítači nainštalovaný program Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a dokončiť Sprievodcu spustením programu Business Contact Manager pre váš profil v Outlooku. Informácie o dokončení Sprievodcu spustením a prepnutí na používanie zdieľanej databázy sú uvedené v nasledujúcich postupoch.

Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Prehľad e-mailových profilov Outlooku.

Ak chcete získať prístup k zdieľanej databáze, použite niektorý z týchto postupov:

Tip:  Vlastník databázy by vám mal poskytnúť názov databázy, prípadne aj názov vzdialeného počítača, v ktorom je databáza uložená.

Ak používate Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook prvýkrát, použite na pripojenie k zdieľanej databáze Sprievodcu spustením.

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vlastné.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa databáza nachádza v tom istom počítači:    

   1. Kliknite na položku Pripojiť k lokálnej databáze.

   2. Vyberte databázu zo zoznamu.

   3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

   4. Kliknite na položku Dokončiť.

  • Ak sa databáza nachádza v inom počítači:    

   1. Kliknite na položku Pripojiť k vzdialenej databáze.

   2. V časti Zadajte názov iného počítača, ku ktorého databáze sa chcete pripojiť zadajte názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

    Poznámka:  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, požiadajte o tieto informácie osobu, ktorá databázu vytvorila.

   3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

   4. Vyberte databázu zo zoznamu.

   5. Kliknite na položku Pripojiť.

    Poznámka:  Ak je váš počítač súčasťou pracovnej skupiny, vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Systém vás vyzve, aby ste heslo zmenili. Heslo nemôže byť prázdne.

   6. Kliknite na niektorú z týchto možností:

    • Ak chcete vytvoriť lokálnu kópiu databázy, ktorú možno použiť v prípade nedostupnosti vzdialenej databázy, kliknite na položku Áno, vytvoriť kópiu databázy offline.

    • Ak chcete používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook iba vtedy, keď je vzdialená databáza dostupná, kliknite na položku Nie, ďakujem.

     Poznámka: Ak vytvoríte lokálnu (offline) kópiu zdieľanej databázy a vykonáte zmeny informácií, zmeny sa synchronizujú po opätovnom pripojení kópie k zdieľanej databáze. Ďalšie informácie o práci v režime offline a synchronizácii lokálnej databázy so vzdialenou databázou nájdete v téme Práca v programe Business Contact Manager v režime offline.

   7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak už máte nainštalovaný program Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, postupujte podľa týchto pokynov na pripojenie k zdieľanej databáze.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo Spravovať databázy a potom na položku Vytvoriť alebo vybrať databázu.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 5. Ak sa databáza nachádza v tom istom počítači:    

  1. Kliknite na položku Pripojiť k lokálnej databáze.

  2. Vyberte databázu zo zoznamu.

  3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Ak sa databáza nachádza v inom počítači:    

  1. Kliknite na položku Pripojiť k vzdialenej databáze.

  2. V časti Zadajte názov iného počítača, ku ktorého databáze sa chcete pripojiť zadajte názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

   Poznámka:  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, požiadajte o tieto informácie osobu, ktorá databázu vytvorila.

  3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  4. Vyberte databázu zo zoznamu.

  5. Kliknite na položku Pripojiť.

   Poznámka:  Ak je váš počítač súčasťou pracovnej skupiny, vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Systém vás vyzve, aby ste heslo zmenili. Heslo nemôže byť prázdne.

  6. Kliknite na niektorú z týchto možností:

   • Ak chcete vytvoriť lokálnu kópiu databázy, ktorú možno použiť v prípade nedostupnosti vzdialenej databázy, kliknite na položku Áno, vytvoriť kópiu databázy offline.

   • Ak chcete používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook iba vtedy, keď je vzdialená databáza dostupná, kliknite na položku Nie, ďakujem.

    Poznámka:  Ak vytvoríte lokálnu (offline) kópiu zdieľanej databázy a vykonáte zmeny informácií, zmeny sa synchronizujú po opätovnom pripojení kópie k zdieľanej databáze. Ďalšie informácie o práci v režime offline a synchronizácii lokálnej databázy so vzdialenou databázou nájdete v téme Práca v programe Business Contact Manager v režime offline.

Poznámka:  Jeden záznam môžu súčasne upravovať viaceré osoby, pretože záznam v zdieľanej databáze nie je uzamknutý. Ak záznam súčasne upravujú viaceré osoby, zmeny, ktoré sa uložia ako posledné, nahradia všetky predchádzajúce zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×