Pripojenie k zdieľanej databáze doplnku Business Contact Manager

Ak vám vlastník databázy udelil prístup k zdieľanej databáze programu Business Contact Manager, môžete sa k nej pripojiť. Zdieľaná databáza sa môže nachádzať v tom istom (lokálnom) počítači alebo v inom (vzdialenom) počítači.

Ak ste získali prístup a pripojíte sa k zdieľanej databáze, môžete zobraziť a aktualizovať záznamy a položky histórie komunikácie, vytvárať nové záznamy a premiestňovať záznamy z priečinka Odstránené položky a späť.

Tento článok popisuje pripojenie k zdieľanej databáze programu Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ktorá sa nachádza v lokálnom alebo vzdialenom počítači.

Pripojenie k zdieľanej lokálnej alebo vzdialenej databáze

Ak sa chcete pripojiť k zdieľanej databáze nachádzajúcej sa v počítači, ktorý práve používate, musíte k tejto databáze získať prístup a dokončiť Sprievodcu spustením programu Business Contact Manager pre svoj profil v Outlooku.

Ak sa zdieľaná databáza nachádza v inom počítači, musíte k tejto databáze získať prístup, musíte mať v počítači nainštalovaný program Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a dokončiť Sprievodcu spustením programu Business Contact Manager pre váš profil v Outlooku. Informácie o dokončení Sprievodcu spustením a prepnutí na používanie zdieľanej databázy sú uvedené v nasledujúcich postupoch.

Ďalšie informácie o profiloch nájdete v téme Prehľad e-mailových profilov Outlooku.

Ak chcete získať prístup k zdieľanej databáze, použite niektorý z týchto postupov:

Tip:  Vlastník databázy by vám mal poskytnúť názov databázy, prípadne aj názov vzdialeného počítača, v ktorom je databáza uložená.

Ak používate Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook prvýkrát, použite na pripojenie k zdieľanej databáze Sprievodcu spustením.

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Vlastné.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa databáza nachádza v tom istom počítači:    

   1. Kliknite na položku Pripojiť k lokálnej databáze.

   2. Vyberte databázu zo zoznamu.

   3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

   4. Kliknite na položku Dokončiť.

  • Ak sa databáza nachádza v inom počítači:    

   1. Kliknite na položku Pripojiť k vzdialenej databáze.

   2. V časti Zadajte názov iného počítača, ku ktorého databáze sa chcete pripojiť zadajte názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

    Poznámka:  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, požiadajte o tieto informácie osobu, ktorá databázu vytvorila.

   3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

   4. Vyberte databázu zo zoznamu.

   5. Kliknite na položku Pripojiť.

    Poznámka:  Ak je váš počítač súčasťou pracovnej skupiny, vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Systém vás vyzve, aby ste heslo zmenili. Heslo nemôže byť prázdne.

   6. Kliknite na niektorú z týchto možností:

    • Ak chcete vytvoriť lokálnu kópiu databázy, ktorú možno použiť v prípade nedostupnosti vzdialenej databázy, kliknite na položku Áno, vytvoriť kópiu databázy offline.

    • Ak chcete používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook iba vtedy, keď je vzdialená databáza dostupná, kliknite na položku Nie, ďakujem.

     Poznámka: Ak vytvoríte lokálnu (offline) kópiu zdieľanej databázy a vykonáte zmeny informácií, zmeny sa synchronizujú po opätovnom pripojení kópie k zdieľanej databáze. Ďalšie informácie o práci v režime offline a synchronizácii lokálnej databázy so vzdialenou databázou nájdete v téme Práca v programe Business Contact Manager v režime offline.

   7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Ak už máte nainštalovaný program Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, postupujte podľa týchto pokynov na pripojenie k zdieľanej databáze.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na tlačidlo Spravovať databázy a potom na položku Vytvoriť alebo vybrať databázu.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 5. Ak sa databáza nachádza v tom istom počítači:    

  1. Kliknite na položku Pripojiť k lokálnej databáze.

  2. Vyberte databázu zo zoznamu.

  3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Ak sa databáza nachádza v inom počítači:    

  1. Kliknite na položku Pripojiť k vzdialenej databáze.

  2. V časti Zadajte názov iného počítača, ku ktorého databáze sa chcete pripojiť zadajte názov počítača, v ktorom sa nachádza zdieľaná databáza.

   Poznámka:  Ak nepoznáte názov počítača alebo databázy, požiadajte o tieto informácie osobu, ktorá databázu vytvorila.

  3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  4. Vyberte databázu zo zoznamu.

  5. Kliknite na položku Pripojiť.

   Poznámka:  Ak je váš počítač súčasťou pracovnej skupiny, vlastník databázy vám musí poskytnúť dočasné heslo. Systém vás vyzve, aby ste heslo zmenili. Heslo nemôže byť prázdne.

  6. Kliknite na niektorú z týchto možností:

   • Ak chcete vytvoriť lokálnu kópiu databázy, ktorú možno použiť v prípade nedostupnosti vzdialenej databázy, kliknite na položku Áno, vytvoriť kópiu databázy offline.

   • Ak chcete používať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook iba vtedy, keď je vzdialená databáza dostupná, kliknite na položku Nie, ďakujem.

    Poznámka:  Ak vytvoríte lokálnu (offline) kópiu zdieľanej databázy a vykonáte zmeny informácií, zmeny sa synchronizujú po opätovnom pripojení kópie k zdieľanej databáze. Ďalšie informácie o práci v režime offline a synchronizácii lokálnej databázy so vzdialenou databázou nájdete v téme Práca v programe Business Contact Manager v režime offline.

Poznámka:  Jeden záznam môžu súčasne upravovať viaceré osoby, pretože záznam v zdieľanej databáze nie je uzamknutý. Ak záznam súčasne upravujú viaceré osoby, zmeny, ktoré sa uložia ako posledné, nahradia všetky predchádzajúce zmeny.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×