Pripojenie k schôdzi alebo konferenčnému hovoru cez telefón

Ku konferenčnému hovoru cez Microsoft Lync 2010 alebo k zvukovej časti online schôdze sa môžete pripojiť zavolaním. Môžete sa pripojiť buď ako účastník, alebo ako vedúci účastník konferenčného hovoru. Vedúci účastníci aj účastníci môžu možnosti konferencie riadiť prostredníctvom DTMF príkazov (dual-tone multifrequency).

Poznámka:  V Lyncu 2010 a v doplnku Online Meeting pre program Microsoft Lync 2010 sa vedúci účastníci konferenčného hovoru označujú ako prezentujúci. Organizátor schôdze je automaticky aj vedúcim účastníkom.

Ak ste vedúcim účastníkom hovoru a pri telefonovaní nemáte prístup k počítaču, pred hovorom musíte nastaviť PIN kód telefonickej konferencie.

Čo chcete urobiť?

Nastavenie PIN kódu telefonickej konferencie

Pripojenie ako účastník

Pripojenie ako účastník konferenčného hovoru

Stlmenie linky alebo vypočutie si zoznamu účastníkov

Pripojenie ako vedúci účastník konferenčného hovoru

Pripojenie ku konferenčnému hovoru ako vedúci účastník

Spravovanie schôdze pomocou DTMF príkazov

Nastavenie PIN kódu telefonickej konferencie

Ak sa chystáte pripojiť ako vedúci účastník konferenčného hovoru, použite PIN kód telefonickej konferencie. Ako účastník konferenčného hovoru môžete použiť svoj PIN kód a číslo do práce aj na prijatie na zabezpečené schôdze, teda schôdze pre presne určených účastníkov, a to bez čakania v čakárni. Pri nastavení alebo zmene telefonického PIN kódu postupujte takto:

 1. V hlavnom okne Lyncu kliknite na šípku Zobraziť ponuku Ikona Možnosti , ukážte na položku Nástroje a potom kliknite na položku Nastavenia telefonických konferencií.

 2. Na stránke Nastavenia telefonických konferencií a spravovanie kódov PIN v časti Osobné identifikačné číslo (PIN) kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

 3. Vyberte preferovaný jazyk, ak je to potrebné, zadajte sieťové poverenia a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

 4. V časti Osobné identifikačné číslo (PIN), kliknite na tlačidlo Obnoviť kód PIN.

 5. Skontrolujte požiadavky na PIN kód, zadajte a potvrďte nový PIN kód a poznačte si ho na bezpečnom mieste.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pripojenie ako účastník

Pri väčšine konferenčných hovorov v Lyncu stačí na pripojenie vytočiť číslo a nahrať svoje meno. Po pripojení k hovoru môžete pomocou DTMF príkazov stlmiť svoju linku alebo počúvať v rámci hovoru len osoby zo zoznamu. DTMF príkazy sú kódy tónovej voľby zadané na klávesnici vášho telefónu.

Pripojenie ako účastník konferenčného hovoru

 1. Otvorte žiadosť o schôdzu a v časti Pripojiť telefonicky si všimnite telefonické čísla a identifikáciu konferencie. Ak cestujete, môžete tiež v pozvánke kliknúť na prepojenie Vyhľadať miestne číslo a zobraziť telefónne čísla, ktoré sú k dispozícii pre vašu aktuálnu pozíciu.

 2. Vytočte niektoré zo zobrazených čísel, po výzve zadajte identifikáciu konferencie a mriežku (#).

 3. Po výzve v znení „Ak ste vedúci účastník...“ počkajte niekoľko sekúnd.

 4. (Voliteľné) Ak je schôdza zabezpečená, teda je určená len pre presne identifikovaných účastníkov, postupujte takto:

  • Po výzve zadajte svoje číslo do práce alebo klapku a potom zadajte svoj PIN kód telefonického hovoru.

  • Čakajte na linke, kým vás vedúci účastník prijme na schôdzu.

 5. Po výzve nahrajte svoje meno a potom stlačte mriežku (#).

Ak nastane niektorá z týchto situácií, čakajte na linke, kým sa pripojíte k hovoru:

 • vedúci účastník sa nepripojil k hovoru,

 • hovor je zabezpečený a v kroku 4 ste nezadali svoju klapku a PIN kód, ale vybrali ste radšej možnosť čakať v čakárni.

Stlmenie linky alebo vypočutie si zoznamu účastníkov

V tabuľke nižšie sú uvedené DTMF príkazy a kódy tónovej voľby zadané na klávesnici telefónu, ktoré sú účastníkom k dispozícii počas konferenčného hovoru.

Klávesy

Požadovaná akcia

*1

Súkromné prehratie popisu príkazov DTMF, ktoré sú k dispozícii

*3

Súkromné prehratie mien jednotlivých účastníkov konferencie

*6

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu

Na začiatok stránky

Pripojenie ako vedúci účastník konferenčného hovoru

Ak sa chcete zúčastniť konferenčného hovoru ako vedúci účastník, okrem telefonického čísla a identifikácie konferencie si nastavte a poznačte PIN kód telefonického hovoru. Po pripojení k hovoru môžete pomocou DTMF príkazov spravovať zvuk schôdze a ďalšie možnosti.

Pripojenie ku konferenčnému hovoru ako vedúci účastník

 1. Otvorte žiadosť o schôdzu a v časti Pripojiť telefonicky si všimnite telefonické čísla a identifikáciu konferencie. Ak cestujete, môžete tiež v pozvánke kliknúť na prepojenie Vyhľadať miestne číslo a zobraziť telefónne čísla, ktoré sú k dispozícii pre vašu aktuálnu pozíciu.

 2. Vytočte niektoré zo zobrazených čísel, po výzve zadajte identifikáciu konferencie a mriežku (#).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste schôdzu naplánovali vy, stlačte po zvukovej výzve hviezdičku (*) a potom zadajte svoj PIN kód.

  • Ak nie ste organizátorom schôdze, počkajte na zvukovú výzvu „Ak ste vedúcim účastníkom schôdze, stlačte znova hviezdičku.“ Potom stlačte hviezdičku (*) a po výzve zadajte svoje telefónne číslo a PIN kód.

Budete počuť správu „Práve sa pripájate ku schôdzi ako vedúci účastník“ a pripojíte sa k hovoru.

Poznámka:  Ak vás systém zadržal a požiadal, aby ste nahrali svoje meno, nebol vám povolený prístup ako vedúcemu účastníkovi schôdze. Ukončite hovor a pokúste sa znova pripojiť ku konferenčnému hovoru.

Spravovanie schôdze pomocou DTMF príkazov

Počas schôdze môžete spravovať účastníkov, zvuk a čakáreň pomocou DTMF príkazov uvedených v tejto tabuľke.

Klávesy

Požadovaná akcia

Dostupnosť

*1

Súkromné prehratie popisu príkazov DTMF, ktoré sú k dispozícii

Všetci

*3

Súkromné prehratie mien jednotlivých účastníkov konferencie

Všetci

*4

Stlmenie zvuku cieľovej skupiny alebo vrátenie ovládania stlmenia účastníkom

Dôležité:  Vypnutím stlmenia zvuku cieľovej skupiny sa nezruší stlmenie zvuku jednotlivých účastníkov. Keď vypnete stlmenie zvuku cieľovej skupiny, účastníkom sa prehrá správa s vysvetlením, ako môžu zrušiť stlmenie vlastného zvuku.

Iba vedúci účastník

*6

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu

Všetci

*7

Zamknutie alebo odomknutie konferencie

Iba vedúci účastník

*8

Prijatie všetkých účastníkov, ktorí sú aktuálne v čakárni. Po vydaní tohto príkazu všetci účastníci, ktorí sa pripájajú ku schôdzi, obídu čakáreň.

Iba vedúci účastník

*9

Zapnutie alebo vypnutie oznámení pre účastníkov prichádzajúcich do konferencie alebo odchádzajúcich z konferencie. Oznámenia počujú všetci účastníci schôdze.

Iba vedúci účastník

Poznámka:  Tieto príkazy sa môžu meniť podľa konfigurácie siete alebo pozície. Ak telefonujete z neznámej pozície, overte konkrétne dostupné príkazy kliknutím na prepojenie Vyhľadať miestne číslo v pozvánke schôdze.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×