Pripojenie k lokálnej alebo vzdialenej databáze

Môže sa pripojiť buď lokálna databáza, alebo vzdialená databáza.

Ak však nie ste vlastník databázy, je potrebné, aby ste na používanie databázy získali prístup.

Databázy môžu byť nedostupné (zobrazené nasivo) z niekoľkých dôvodov.

Prečo sú niektoré databázy nedostupné?

Ak sa databáza, ktorú chcete používať, zobrazuje v zozname databáz neaktívna, dôvody môžu byť tieto:

Nemáte povolenie na používanie zdieľanej databázy

V lokálnom počítači    Požiadajte vlastníka databázy o zdieľanie databázy a udelenie prístupu k databáze.

Vo vzdialenom počítači    

 • Obráťte sa na vlastníka databázy a overte, či sa vo vzdialenom počítači nachádza zdieľaná databáza doplnku Business Contact Manager.

 • Požiadajte vlastníka databázy o zdieľanie databázy a o poskytnutie názvu počítača a databázy.

  Názov databázy je možné určiť takto:

  1. Vo vzdialenom počítači otvorte program Outlook.

  2. Kliknite na kartu Súbor.

  3. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  4. V časti Spravovať databázy overte názov databázy.

 • Overte, či je vzdialený počítač zapnutý a či sú váš počítač a vzdialený počítať pripojené do siete.

  Ak chcete overiť pripojenie počítača do siete, postupujte takto:

  1. Kliknite na položku Štart a kliknutím na položku Ovládací panel otvorte ovládací panel.

  2. Na ovládacom paneli v časti Sieť a Internet kliknite na položku Zobraziť stav siete a úlohy.

   Centrum sietí a zdieľania zobrazí stav siete a informáciu o tom, či je do siete pripojený váš počítač.

 • Obráťte sa na správcu vzdialeného počítača a zistite, či sieťové prenosy nie sú blokované bránou firewall.

Databáza bola vytvorená pomocou inej verzie doplnku Business Contact Manager

Vo väčšine prípadov Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook dokáže skonvertovať alebo migrovať databázu zo staršej verzie tak, aby zodpovedala jej aktuálnej verzii. Neaktívnu databázu nie je možné migrovať.

Ak je databáza, ktorú chcete použiť, hosťovaná na súborovom serveri, môžete sa k databáze pripojiť na základe pokynov v článku Správa databázy doplnku Business Contact Manager na serveri.

Vyberte inú databázu zo zoznamu alebo kliknutím na položku Naspäť určite iný vzdialený počítač (ak chcete vybrať lokálnu databázu, dvakrát kliknite na položku Naspäť).

Ak nie sú dostupné žiadne ďalšie databázy, vytvorte novú lokálnu databázu.

Ako?

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Naspäť.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť novú lokálnu databázu.

 3. Zadajte názov novej lokálnej databázy a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Databáza sa vytvorí a systém vás vyzve, aby ste zadali registračné informácie (voliteľné).

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Používatelia Outlooku 2010 a Outlooku 2013 sa pokúšajú zdieľať rovnakú databázu

Databázy doplnku Business Contact Manager podporujú inštaláciu Outlooku 2010 aj Outlooku 2013 na jednom počítači a budú fungovať v prípade oboch verzií. Každá verzia si však vyžaduje vyhradenú databázu.

Ku každej databáze, či už zdieľanej alebo nie, je možný prístup iba z verzie aplikácie, ktorá sa použila pri jej vytvorení. Ak vytvoríte databázu doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2010, Outlook 2010 je jediná verzia Outlooku, ktorú môžete použiť na prístup k danej databáze. Rovnaké obmedzenie sa vzťahuje na databázy vytvorené v Outlooku 2013.

Zdieľaná databáza bola vytvorená pre iné miestne nastavenia v porovnaní s vašou verziou doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook

Miestne nastavenia databázy sa zobrazujú na stránke Pripojenie k databáze. Ak sa informácie o miestnych nastaveniach v prípade databázy a vašej inštalácie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nezhodujú, databázu nie je možné použiť. Napríklad nie je možné pripojiť sa k databáze vytvorenej pre Veľkú Britániu pomocou britskej angličtiny s doplnkom Business Contact Manager pre Severnú Ameriku s americkou angličtinou.

Vyberte inú databázu zo zoznamu alebo kliknutím na položku Naspäť určite iný počítač (ak chcete vybrať lokálnu databázu, dvakrát kliknite na položku Naspäť).

Ak nie sú dostupné žiadne ďalšie databázy, vytvorte novú lokálnu databázu.

Ako?

 1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Naspäť.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť novú lokálnu databázu.

 3. Zadajte názov novej lokálnej databázy a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Databáza sa vytvorí a systém vás vyzve, aby ste zadali registračné informácie (voliteľné).

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zdieľaná databáza je poškodená

Ak sa verzia a miestne nastavenia databázy, ktorú zdieľate, zhodujú s číslom verzie a miestnymi nastaveniami vašej verzie doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, je pravdepodobné, že databáza je poškodená. Vytvorte novú databázu a dokončite Sprievodcu spustením. Na odstránenie poškodenej databázy bude treba použiť Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ak existuje záloha, bude potrebné obnoviť údaje v novej databáze.

 • Vytvorenie novej lokálnej databázy

  1. V Sprievodcovi spustením kliknite na položku Naspäť.

  2. Kliknite na položku Vytvoriť novú lokálnu databázu.

  3. Zadajte názov novej lokálnej databázy a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  4. Databáza sa vytvorí a systém vás vyzve, aby ste zadali registračné informácie (voliteľné).

  5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 • Odstránenie poškodenej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Správa databáz a potom na položku Odstrániť databázy.

  4. Kliknite na databázu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť databázu.

 • Obnovenie záložnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Zálohovanie a obnovenie a potom kliknite na položku Obnoviť.

  4. V dialógovom okne Obnovenie databázy kliknite na položku Prehľadávať a vyberte záložný súbor, ktorý chcete obnoviť, vyhľadajte záložnú kópiu a potom kliknite na názov záložného súboru.

Vzdialená databáza je zaneprázdnená

Ak sa vzdialená databáza obnovuje alebo sa do nej importujú nové údaje, vzdialený počítač nemusí mať kapacitu na súčasné pripojenie nového používateľa.

Počkajte približne dve až päť minút a potom sa znova pokúste pripojiť. Kliknutím na položku Zrušiť zavrite Sprievodcu spustením. Systém vás vyzve, aby ste dokončili Sprievodcu spustením po ďalšom spustení programu Outlook.

Upozornenie: Ak si nainštalujete skúšobnú verziu balíka Microsoft Office 2013 a rozhodnete sa vrátiť k staršej verzii balíka Microsoft Office, najprv zálohujte svoje údaje. Ak chcete vedieť, aké zmeny ste vykonali pri používaní skúšobnej verzie, treba si uložiť kópiu databázy doplnku Business Contact Manager. Kompletné pokyny nájdete v článku Návrat k staršej verzii doplnku Business Contact Manager a balíka Microsoft Office.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×