Pripojenie k externým údajom (Import externých údajov)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je možnosť pravidelne analyzovať tieto údaje v programe Microsoft Office Excel bez opakovaného kopírovania údajov, ktoré je operáciou náročnou na čas a náchylnou na chyby. Po pripojení k externým údajom môžete taktiež automaticky obnovovať (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodného zdroja údajov po každej aktualizácii zdroja údajov novými informáciami.

Dôležité : Pripojenie k externým údajom môžu byť zakázané vo vašom počítači. Ak chcete pripojiť k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte povoliť pripojenie údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa zobrazenie nastavenia zabezpečenia v Centre dôveryhodnosti.

 1. Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Existujúce pripojenia.

  Skupina Získať externé údaje na karte Údaje

 2. V dialógovom okne Existujúce pripojenia v rozbaľovacom zozname Zobraziť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky pripojenia, kliknite na položku Všetky pripojenia. Toto je predvolene vybraté nastavenie.

  • Ak chcete zobraziť iba naposledy použitý zoznam pripojení, kliknite na položku Pripojenia v tomto zošite.

   Tento zoznam sa vytvára z pripojení, ktoré už boli zadefinované, vytvorené s použitím dialógového okna Výber zdroja údajov Sprievodcu pripojením údajov, alebo boli predtým vybraté ako pripojenia z tohto dialógového okna.

  • Ak chcete zobraziť iba pripojenia, ktoré sú dostupné na danom počítači, kliknite na položku Súbory pripojenia v tomto počítači.

   Tento zoznam sa vytvára z priečinka Zdroje údajov, ktorý je zvyčajne uložený v priečinku Moje dokumenty.

  • Ak chcete zobraziť iba pripojenia dostupné zo súboru pripojenia, ku ktorému je možné pristupovať zo siete, kliknite na položku Súbory pripojenia v sieti.

   Tento zoznam sa vytvára z programu Excel Services pripojenia údajov knižnica (DCL) na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007. DCL je knižnica dokumentov na lokalite Microsoft Office SharePoint Services 2007, ktorá obsahuje kolekciu súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc). Zvyčajne DCL nastavené správcom lokality, ktorý môže nakonfigurovať na lokalitu SharePoint, ak chcete zobraziť súbory ODC z tejto knižnice DCL v dialógovom okne Externé pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Office SharePoint Server 2007 Pomocníkovi centrálnej správy.

 3. Tip : Ak sa nezobrazuje požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť. Kliknite na položku Prehľadávať ďalšie, čím sa zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov, a následne kliknite na položku Nový zdroj, čím sa spustí Sprievodca pripojením údajov, aby ste mohli vybrať zdroj údajov, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 4. Poznámka : Ak si vyberiete pripojenie z kategórie Súbory pripojenia v sieti alebo kategórie Súbory pripojenia v tomto počítači, súbor pripojenia sa skopíruje do zošita ako nové pripojenie zošita a následne sa používa ako informácia o novom pripojení.

 5. Vyberte požadované pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 6. V dialógovom okne Import údajov v časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Dôležité : Sekcia Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite a jej možnosti, ako je zobrazené v nasledujúcom zozname, nie sú k dispozícii pre pripojenia textových údajov, údajov webového dotazu a údajov XML. Ak sa pripájate k takémuto typu údajov, prejdite na krok 5.

  • Ak chcete vytvoriť tabuľku na jednoduché zoraďovanie a filtrovanie, kliknite na položku Tabuľka.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky na zhrnutie veľkého množstva údajov pomocou zhromažďovania a vytvárania medzisúčtov údajov, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Ak chcete vytvoriť zostavu kontingenčnej tabuľky a zostavu kontingenčného grafu na vizuálne zhrnutie údajov, kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky a kontingenčného grafu.

  • Ak chcete uložiť vybraté pripojenie v zošite na neskoršie použitie, kliknite na položku Vytvoriť iba pripojenie.

   Možnosť Vytvoriť iba pripojenie použite na uloženie vybratého pripojenia v zošite na jeho neskoršie použitie. Ak sa napríklad pripájate k zdroju údajov kocky OLAP (Online Analytical Processing) a mienite bunky kontingenčnej tabuľky skonvertovať na vzorce pracovného hárka pomocou príkazu Konvertovať na vzorce (na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP), mohli by ste použiť túto možnosť, pretože nie je potrebné uložiť zostavu kontingenčnej tabuľky.

 7. V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete do existujúceho pracovného hárka umiestniť kontingenčnú tabuľku alebo zostavu kontingenčného grafu, vyberte možnosť Existujúci pracovný hárok a potom zadajte prvú bunku z rozsahu buniek, kam chcete umiestniť zostavu kontingenčného grafu.

   Kliknúť na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla dočasne skryť dialógové okno, vybrať počiatočnú bunku v hárku a potom stlačte tlačidlo Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

 8. Ak chcete umiestniť zostavu kontingenčnej tabuľky do nového pracovného hárka so začiatkom od bunky A1, kliknite na položku Nový pracovný hárok.

 9. Vlastnosti pripojenia je možné v prípade potreby zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti, vykonaním zmien v dialógových oknách Pripojenie - vlastnosti, Externý rozsah údajov alebo Mapa XML – vlastnosti a následným kliknutím na tlačidlo OK.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×