Pripojenie k excelovému súboru alebo CSV súboru (Power Query)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou doplnku Získať a transformovať (Power Query) v Exceli je možné sa pripojiť k excelovému zošitu, textovému súboru (*.txt) alebo súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv) rovnakým spôsobom, ako pri iných zdrojoch dát. Editor Power Query poskytuje vysokú mieru flexibility pri získavaní a transformovaní údajov.

Obsah článku

Pripojenie k excelovému súboru alebo CSV súboru

Importovanie údajov z pomenovaného rozsahu

Importovanie údajov z CSV súboru

Príklady vzorcov

Chyba Databázový stroj programu Microsoft Access (poskytovateľ Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) nie je registrovaný

Pripojenie k excelovému súboru alebo CSV súboru

Kliknite na kartu Údaje, potom na položky Získať údaje > Zo súboru a vyberte položku Zo zošita alebo Z textu/CSV. Ak sa tlačidlo Získať údaje nezobrazuje, kliknite na položky Nový dotaz > Zo súboru a vyberte položku Zo zošita, Zo súboru CSV alebo Z textu. Postupujte podľa ďalších krokov uvedených nižšie.

Poznámka: Taktiež môžete obnoviť Konektory starších systémov a napodobniť predošlé správanie. Pozrite si časť Obnovenie staršieho používateľského prostredia Získať externé údaje v nasledujúcej téme: Zjednotené nástroje Získať a transformovať.

Na karte Power Query na páse s nástrojmi kliknite na položky Zo súboru > Z programu Excel, Zo súboru CSV alebo Z textu. Postupujte podľa ďalších krokov uvedených nižšie.

Ďalšie kroky

  1. V dialógovom okne Prehľadávanie programu Excel alebo Prehľadávanie hodnôt oddelených čiarkami vyhľadajte alebo zadajte cestu k súboru, na ktorý chcete dotazovať.

  2. Kliknite na položku Otvoriť.

    Dôležité: Ak importujete údaje z CSV súboru, Power Query automaticky rozpozná oddeľovače stĺpcov vrátane názvov a typov stĺpcov. Pozrite si časť Importovanie údajov z CSV súboru.

Importovanie údajov z pomenovaného rozsahu

Ak zdrojový zošit obsahuje pomenované rozsahy, názov rozsahu bude dostupný ako množina údajov.

Obrázok dialógového okna navigátora dotazov doplnku Power Query

Importovanie údajov z CSV súboru

Ak importujete údaje z CSV súboru, Power Query automaticky rozpozná oddeľovače stĺpcov vrátane názvov a typov stĺpcov. Ak ste napríklad importovali nižšie uvedený vzorový súbor CSV, Power Query automaticky použije prvý riadok pre názvy stĺpcov a zmení údajový typ každého stĺpca.

Vzorový CSV súbor

Obrázok súboru CSV

Power Query automaticky zmení údajový typ každého stĺpca:

  • ID objednávky sa zmení na číslo

  • Dátum objednávky sa zmení na dátum

  • Kategória zostane ako text (predvolený typ stĺpca)

  • Názov produktu zostane ako text (predvolený typ stĺpca)

  • Predaj sa zmení na číslo

V editore dotazov Power Query automaticky použije krok FirstRowAsHeader (PrvýRiadokAkoHlavička) a krok ChangeType (ZmenaTypu). Tieto automatické akcie sú rovnaké ako manuálne povýšenie riadka a manuálna zmena typu každého stĺpca.

Príklady vzorcov

= Excel.Workbook
(File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Chyba Databázový stroj programu Microsoft Access (poskytovateľ Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) nie je registrovaný

Počas importovania údajov zo staršieho excelového súboru alebo accessovej databázy sa pri niektorých inštaláciách vyskytne chyba Databázový stroj programu Microsoft Access (poskytovateľ Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) nie je registrovaný v lokálnom počítači. Táto chyba sa vyskytuje v systémoch, v ktorých je nainštalovaný iba Office 2013. Ak chcete túto chybu opraviť, stiahnite si tieto zdroje, čím zabezpečíte pokračovanie práce so zdrojmi údajov, ku ktorým sa pokúšate získať prístup.

Poznámka: Ak chcete mať k dispozícii celý súbor funkcií, nainštalujte si Databázový stroj programu Microsoft Access 2010 vo verzii Redistributable a všetky príslušné balíky Service Pack.

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov v Exceli 2013, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Power Query sa v Exceli 2016 označuje ako funkcia Získať a transformovať

Import údajov z externých zdrojov údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×