Pripojenie externého zoznamu k Outlooku

Pripojenie externého zoznamu k Outlooku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou programu Microsoft Outlook 2013 sa môžete pripojiť k externému zoznamu, ktorý obsahuje zákazníkov, úlohy, plánované činnosti alebo príspevky. Po pripojení si môžete prezerať, upravovať a tlačiť údaje pomocou používateľského rozhrania podobného Outlooku, ako keby išlo o natívne outlookové informácie. Ak údaje predstavujú napríklad kontaktné informácie zákazníkov, môžete im dokonca volať a odosielať e-mailové správy a žiadosti o schôdzu. Synchronizácia údajov funguje obojsmerne. Zmeny vykonané v programe Outlook 2013 sa automaticky zosynchronizujú so zdrojom externých údajov. Zmeny vykonané v zdroji externých údajov sa synchronizujú s položkami v programe Outlook 2013, môže byť však potrebná operácia obnovenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o externých údajoch.

Čo vás zaujíma?

Skôr než začnete

Bežné základné úlohy

Základné úlohy špecifické pre program Outlook

Pripojenie externého zoznamu k Outlooku 2013

Skôr než začnete

Práca s externými údajmi vyžaduje vykonanie niekoľkých povinných úkonov, ktorými sa zaistí bezpečný prístup k údajom. Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť pri plánovaní vašich ďalších krokov. Taktiež vám pomôžu pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s externými údajmi. Na zaistenie prístupu k externým údajom je potrebné, aby ste vy alebo správca vykonali tieto kroky:

Bežné základné úlohy

Príprava externého zdroja údajov    Pravdepodobne bude potrebné, aby správca vytvoril konto a poskytol povolenia k zdroju údajov. Tým zabezpečí, aby mali k údajom prístup iba správni ľudia a údaje neskončili v nesprávnych rukách. V externej databáze môže správca vytvoriť špecifické tabuľky, zobrazenia, dotazy a podobne, pomocou ktorých obmedzí výsledky iba na tie, ktoré sú potrebné, a zároveň pomôže zlepšiť výkon.

Konfigurácia sharepointových služieb a kont    Správca musí aktivovať služby Business Data Connectivity a služby zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Konfigurácia služby zabezpečeného ukladacieho priestoru    Správca musí vykonať nasledovné: určiť najlepší režim prístupu pre zdroja externých údajov, vytvoriť cieľovú aplikáciu a nastaviť poverenia pre cieľovú aplikáciu.

Konfigurácia služby Business Data Connectivity    Správca musí zabezpečiť, aby používateľ, ktorý vytvára externého obsahu typ má povolenia skladu metaúdajov služby Business Data Connectivity a že prístup k typu externého obsahu, ktorý externý zoznam je založený na príslušných používateľov.

Vytvorenie typu externého obsahu    Používateľ musí definovať externý typ obsahu, ktorý obsahuje informácie o pripojeniach, prístupe, metódach operácií, stĺpcoch, filtroch a ďalších metaúdajoch, ktoré sa používajú na načítanie údajov z externého zdroja údajov.

Vytvorenie externého zoznamu    Používateľ musí vytvoriť externý zoznam založený na externom type obsahu a podľa potreby aspoň jedno zobrazenie externého zoznamu.

Skontrolujte, či sú pripravené na používanie produktov balíka Office    Ak chcete synchronizovať externé údaje s produktmi balíka Office, musí mať Windows 7 alebo novšou verziou a týchto bezplatných softvérových produktov, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 a WCF Data Services 5.0 for OData V3 v každom klientskom počítači (ak je to potrebné, automaticky sa výzva na prevzatie softvéru). Skontrolujte, či možnosť inštalácie balíka Office, je zapnutá služba Business Connectivity Services (Toto je predvolená). Táto možnosť nainštaluje klientskych súčastí Business Connectivity Services, ktorá je nasledovná: ukladá a synchronizuje s externými údajmi, mapy pracovných údajov do externých typov obsahu v produktoch balíka Office sa zobrazí výberu externých položiek a spustí vlastné riešenia vo vnútri produktov balíka Office.

Základné úlohy špecifické pre Outlook

Synchronizácia v režime Offline pre externé zoznamy funkciu aktivovať    Funkciu fariem a lokalít Synchronizácia v režime Offline pre externé zoznamy, musí byť aktívna. Táto funkcia je aktívna v predvolenom nastavení na úrovni farmy, ale nie je aktívny v predvolenom nastavení na úrovni lokality.

Vytvorenie podporovaného v Outlooku typu externého obsahu     Pri vytváraní typu externého obsahu, používateľ musí povoliť možnosť Synchronizácia v režime Offline podporujú a nastavte pole Typ položky Office na jednu z nasledujúcich: kontakt, plánovaná činnosť, úloha alebo príspevok.

Priraďovanie príslušných polí    Používateľ musí k príslušným poliam v Outlooku priradiť jednu alebo viac polí externého typu obsahu.

Keď priraďujete externý typ obsahu, ako je napríklad Zákazník k typu položky Outlooku, ako je napríklad Kontakt, je potrebné explicitne priradiť jednotlivé polia externého typu obsahu, napríklad Meno zákazníka, Priezvisko zákazníka, Adresa zákazníka a Telefónne číslo zákazníka k príslušným poliam typu položky Outlooku, napríklad Meno, Priezvisko, AdresaDoPráce a TelefónDoPráce kontaktu.

Nie je potrebné priradiť všetky súvisiace polia, ale tieto polia musia byť priradené:

Typ položky programu Outlook

Pole položky programu Outlook

Kontakt

Priezvisko

Úloha

Predmet

Plánovaná činnosť

Začiatok, Koniec a Predmet

Príspevok

Predmet

Nepriradené polia sa v závislosti od ich počtu zobrazia ako tieto rozšírené vlastnosti:

  • Susediace    Pripojené do oblasti formulára v spodnej časti predvolenej strany formulára Outlooku (2 až 5 polí).

  • Samostatné    Pridať ako novú stranu do formulára Outlooku (6 a viac polí).

Ak sa externý typ obsahu správne priradí priamo k typu položky Outlooku, môžete polia priradiť k príspevku typu položky Outlooku, ktorá je najvšeobecnejším typom položky.

Na začiatok stránky

Pripojenie externého zoznamu k Outlooku 2013

  1. Prejdite na lokalitu SharePoint, ktorá obsahuje externý zoznam.

  2. Kliknite na položky Zoznam > Pripojiť k programu Outlook.

  3. Ak je to potrebné, Outlook 2013 na navigačnej table otvorí alebo vytvorí nový údajový súbor Outlooku (BCSStorage.pst) s názvom Externé zoznamy lokality SharePoint a potom vytvorí priečinok s názvom <Lokalita> - <Externý zoznam>.

Tip: Predvolene sa údaje obnovujú automaticky každých šesť hodín, ale túto hodnotu je možné zmeniť. Ak sa chcete uistiť, že máte k dispozícii aktuálne údaje zo zdroja externých údajov, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknite na položku Synchronizovať.

Poznámka: Outlook 2013 predvolene zobrazuje iba polia, ktoré k príslušným poliam Outlooku explicitne priradil autor externého typu obsahu. Všetky polia externého zoznamu, či už sú priradené alebo nie, sa prípadne dajú zobraziť pomocou týchto krokov:

  • Otvorte jednu položku vo formulári (na karte Kontakt v skupine Zobraziť kliknite na položku <názov> – podrobnosti.)

  • Vytvorte vlastné zobrazenie Outlooku a zahrňte do neho všetky polia z externého zoznamu.

Ďalšie informácie o zobrazovaní polí a vytváraní vlastných zobrazení si prečítajte v systéme Pomocníka Outlooku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×