Pripojenie údajov vo webových častiach

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V mnohých produktoch a technológiách, pripojenie množín údajov z rôznych zdrojov údajov je náročný a vyžaduje programovania schopnosti. Však môže použiť ponúk a tlačidiel v rámci webová časť vytváranie údajových pripojení bez písania akýkoľvek vlastný kód. Napríklad pripojenie webových častí, môžete prezentovať údaje z dvoch webových častí v zobrazení alternatívny, súvisiace pri výpočtoch medzi dvoma webovými časťami a filtrovanie webovej časti pomocou hodnoty z inej webovej časti, všetko na jednej stránka webovej časti.

Obsah tohto článku

Prehľad pripojenia webovej časti

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Dokončite pripojenie webových častí v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Bežné typy pripojenia webovej časti

Prehľad pripojenia webovej časti

Pomocou pripojenia webovej časti, môžete vytvoriť alebo zvýšiť svoje stránky webových častí. Umožňuje pripojenie webových častí tak, aby sa pri vykonaní akcie v jednej webovej časti, zmení obsah inej webovej časti.

Môžete napríklad pripojiť zamestnancov webovej časti zoznam do webovej časti obrázok pri prechode údajov medzi dvoma webovými časťami. Vždy, keď vyberiete riadok v zamestnancov webovej časti Zobrazenie zoznamu obsahujúcu stĺpec s obrázkom danej zamestnanca zobrazí obrázok zobrazený vo webovej časti obrázok.

Základné pripojenie webových častí

1. pripojenie webovej časti je spôsob, ako preniesť údaje z jednej webovej časti k inej webovej časti a synchronizovať ich správanie.

2. jednu webovú časť poskytuje údaje.

3. údaje môžu byť zoznamy, riadky, bunky alebo hodnoty parametrov.

4. v druhej webovej časti získa údaje.

Pripojenie webových častí môžete vytvoriť z oboch webovej časti pomocou vedľajšej ponuke pripojenia typ pripojenia príkazu v ponuke webová časť. Napríklad, ak jednu webovú časť pripojenie typ vedľajšej ponuke príkaz hovorí Poskytnúť riadok pre príkaz vedľajšej ponuke v druhej webovej časti pripojenia typ hovorí Získať riadok zo.

Nielenže môžete vytvoriť pripojenia webovej časti na tej istej strane webovej časti, ale môžete tiež vytvoriť spojenie medzi webovými časťami na dvoch rôznych stránkach webových častí na lokalite najvyššej úrovne v rámci rovnakej pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Služby, ako napríklad Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Vytvorenie stránky webových častí pomocou pripojenia webovej časti je tromi krokmi.

Krok 1: Rozhodnite, aké údaje sa na stránke webových častí

Často, sú jeden alebo viacero webových častí zobrazenie zoznamu ktoré poskytujú údaje, ktoré chcete. Zoznamy Prezentovanie údajov v tabuľkovom formáte a jednoduchšie upraviť a obnovenie údajov, Zmena spôsobu zoradenia, filtrovania v rámci zoznamu a agregácia údajov. Pomocou selektora zobrazení na table s nástrojmi môžete zmeniť zobrazenie webovej časti Zobrazenie zoznamu, na prácu s práve stĺpce, ktoré potrebujete.

Krok 2: Pridanie webových častí na stránku webových častí

Väčšina zoznamy sú k dispozícii ako webové časti Zobrazenie zoznamu do galérie stránok webových častí. Ďalšie webové časti sú zvyčajne dostupné v iných galérií webovej časti, ku ktorej máte prístup k. Niekedy sa môže stať, musíte importovať webovú časť z inej lokality, ktorý má zaujímavé alebo užitočné inštancie webovej časti. Môžete tiež vyhľadávať webových častí externých webových stránok a potom požadovať, aby sa nainštalovali na webovej lokalite správcom lokality. Napríklad, môžete nájsť webových častí v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web súčasť adresára alebo na webovej lokalite od iného výrobcu softvéru. V priebehu času, bude vašej webovej časti galérie rast a prispôsobiť vašim potrebám a potrebám vašej organizácie.

Krok 3: Pripojenie webových častí na získanie výsledkov, ktoré chcete

Môžete vytvoriť iba prepojenie webových častí, ktoré podporujú pripojenia webovej časti. Webové časti, ktoré podporujú pripojenia webovej časti zahrnúť webovej časti Zobrazenie zoznamu, webovú časť formulár a webová časť obrázok. Vedľajšej ponuke pripojenia v ponuke Webová časť zobrazuje len typ pripojenia, ktoré môžete vytvoriť a k dispozícii vo vedľajšej ponuke webové časti zobrazia iba kompatibilné webových častí. Po dokončení krokov 1 a 2, rozhodovania je jednoduchý a nevyžaduje žiadne znalosti o skriptovanie alebo kódovanie pri vytvorení pripojenia webovej časti.

Poznámka: Môžete vytvoriť iba prepojenie webových častí, ktoré sa nachádzajú v rovnakom stránky webových častí. Pripojenie webovej časti na údaje z iného zdroja, lokality alebo údajov, pridáte zobrazenia údajov pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, napríklad Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Pomocou ponuky a dialógové okná pripojenie webových častí, odovzdanie údajov medzi nimi a synchronizovať ich správanie.

 1. Otvorte stránku webových častí.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Rozhodnite sa, dve webové časti, ktoré chcete pripojiť. Môžete vytvoriť alebo zmeniť rovnaké pripojenie spustením z oboch webovej časti.

 4. Z jednej z webových častí, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku typ pripojenia, ktorý chcete vytvoriť alebo zmeniť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo Získať zoradenie alebo Filter zo, a potom kliknite na názov Vo webovej časti, pre ktorú chcete vytvoriť alebo zmeniť pripojenie.

  Klávesy príkazov na vedľajšej ponuke Pripojenia

  Príkaz na pripojenia vedľajšej ponuke

  Popis

  Poskytnúť riadok časti

  Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete pripojiť k inej webovej časti presunutím vybratého riadka s údajmi do inej webovej časti. V závislosti od spôsobu vytvorenia druhej webovej časti a od spôsobu získavania údajov môže druhá webová časť zobraziť údaje riadka alebo použiť údaje riadka ako filter alebo hodnotu parametra.

  V štandardom zobrazení sa stĺpec Výber položky, ktorý obsahuje tlačidlá možností, automaticky pridá po tom, ako sa pripojíte k webovej časti Zobrazenie zoznamu, a tak budete môcť označiť, ktorý riadok chcete presunúť do druhej webovej časti. V štandardnom zobrazení môžete naraz vybrať iba jeden riadok. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Úprava, nemožno použiť v pripojení webovej časti.

  V údajovom zobrazení môžete vybrať viacero riadkov, ale iba jeden riadok sa odošle do druhej webovej časti. Ak vyberiete viacero riadkov, riadok s aktívnou bunkou sa odošle do druhej webovej časti a všetky ostatné riadky sa budú ignorovať. Údaje v častiach Riadok súčtu ani Nový riadok nie je možné poskytnúť v druhej webovej časti.

  Pomocou tohto typu pripojenia môžete pripojiť viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  Údaje poskytnúť časti

  Webovú časť Zobrazenie zoznamu je možné pripojiť k inej webovej časti, ktorá pracuje s údajmi zoznamu. V tomto prípade je webová časť Zobrazenie zoznamu zdrojom údajov pre inú webovú časť.

  V štandardnom a údajovom zobrazení sa inej webovej časti poskytnú len údaje v zobrazení.

  Pomocou tohto typu pripojenia môžete pripojiť viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  Získať zoradenie alebo filter zo zobrazenia

  V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

  1. jedného alebo viacerých stĺpcov názov a hodnotu párov hodnôt údajov, ktoré filtrujú údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  2. stĺpec údajov na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  Pomocou tohto typu pripojenia možno k webovej časti Zobrazenie zoznamu pripojiť iba jednu ďalšiu webovú časť.

  Ponuka Webová časť nemusí byť zapnuté alebo sa zobrazuje na stránke webovej časti z viacerých dôvodov, vrátane webovej časti alebo zónu nepodporuje pripojenia, že používate prehliadač, ktorý nie je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services alebo prepojenia sa na lokalite vypnuté.

 5. Pre niektoré pripojenia webovej časti, musíte vybrať ďalšie informácie v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia. Budete musieť vyberte typ pripojenia, ktorý chcete použiť alebo stĺpec, ktorý chcete filtrovať. Tiež, v závislosti od toho, ako boli vytvorené jeden alebo oba webových častí, môže sa zobraziť ďalšie dialógové okná, ktoré sú jedinečné pre pripojenie webových častí. Ďalšie informácie nájdete v informáciách Pomocníka, prípadne vlastnej webovej časti.

  Tip: Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

  Poznámky: 

  • Typ vedľajšej ponuke pripojenia sa môže líšiť od stránky webových častí na stránku webových častí a od webovú časť k webovej časti z viacerých dôvodov, vrátane rozdiely medzi nastavenie vlastností pre zónu stránky webových častí, webovú časť alebo webovú časť, typu alebo kompatibilitu webových častí na stránke , a či máte webové časti typov kompatibilné pripojenia.

  • Len webových častí, ktoré je možné pripojiť sa zobrazia na vedľajšej ponuke dostupných webových častí. Niektoré webové časti na stránke webových častí nie sú určené na pripojenie, niektoré webové časti nepodporuje pripojenia k aktuálnej webovej časti alebo určité obmedzenia pripojenia možno v súčasnosti prekročiť.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Dokončite pripojenie webových častí v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia

Dialógové okno Konfigurácia pripojenia používate podľa stĺpcov medzi stĺpcami webovej časti, ktorá získava údaje a webovej časti, ktorá obsahuje údaje.

Poznámka: Môžete pripojenie, ktoré je správny, ale nie zmysel. Napríklad webovej časti, ktorá obsahuje údaje môžu mať stĺpca Identifikácia produktu a webovej časti, ktorá získava údaje môžu mať stĺpca identifikácia zamestnanca. Hoci môžete porovnať tieto stĺpce, výsledok bude zmysel.

V zozname stĺpec vyberte stĺpec vo webovej časti, ktorá získava údaje webovej časti, ktorá obsahuje údaje alebo oboje.

Bežné príklady sú:

 • Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti do bunky alebo oblasti údajov v inej webovej časti   

  Webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webová časť Zobrazenie zoznamu kontaktov. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie s názvom fotografie, ktoré obsahuje URL na obrázok kontaktu. Môžete vykonať pripojenie webovej časti obrázok, ktorý je možné zobraziť len URL, ktorá obsahuje obrázok. Je potrebné vybrať fotografie stĺpca vo webovej časti Kontakty poskytovať správnu zhodu webovej časti obrázok.

 • Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti na stĺpec údajov v inej webovej časti, takže ho môžete filtrovať   

  Webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webovej časti Zobrazenie zoznamu, s údajmi objednávky. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje riadok s názvom OrdersDetailsID. Vytvorení pripojenia k inej webovej časti Zobrazenie zoznamu s niekoľkými stĺpcami obsahujúci Podrobnosti objednávky, z ktorých je zodpovedajúci stĺpec s názvom OrdersDetailsID. Pripojenie týchto dvoch webových častí tak, že pri výbere poradia v jednu webovú časť, každá položka príslušnej objednávky zobrazuje vo webovej časti, sa musí zhodovať OrdersDetailsID stĺpcov v každej webovej časti.

  Poznámka: Názvy stĺpcov sa nemusia byť rovnaké, ale základné údaje musí zhodovať alebo rovnakú hodnotu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

 1. Otvorte stránku webových častí.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Z jednej z webových častí, z ktorého chcete odstrániť pripojenie, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na požadovaný typ pripojenia, ktoré chcete odstrániť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo získať zoradenie alebo Filter Z, a potom kliknite na názov webovej časti, z ktorého chcete odstrániť pripojenie.

  Poznámka: Na vedľajšej ponuke pripojenia pre každý výber, ktorý má povolené pripojenia sa zobrazí znak začiarknutia. Ak sa nezobrazuje znak začiarknutia, žiadne pripojenia.

 4. V dialógovom okne Konfigurácia pripojenia, kliknite na položku Odstrániť pripojenie.

 5. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, že chcete odstrániť spojenie medzi webovými časťami, kliknite na tlačidlo OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Bežné typy pripojenia webovej časti

Existuje mnoho spôsobov na spojenie a pripájať webové časti na stránku webových častí. Môžete vytvoriť niektoré z týchto pripojenia webovej časti na stránke webovej časti. Tieto scenáre sú popísané bežné druhy pripojení údajov medzi webovými časťami.

Predlohy a podrobností

Máte hlavný zoznam údajov a je potrebné zobraziť podrobné informácie týkajúce sa tejto hlavný zoznam.

Ukážka predlohy a detailov

1. zamestnanca základy webová časť obsahuje údaje o zamestnancoch základné, bežne prístupné, napríklad identifikácia, názov a názov pracovnej pozície.

2. Ak chcete vyhľadať údaje o zamestnancovi, vyberte riadok.

3. riadok prechádza do inej webovej časti.

4. vo webovej časti Podrobnosti zamestnanca sú zobrazené všetky údaje o zamestnancovi vo formulárovom zobrazení.

Vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, môžete aj Zoradiť a filtrovať veľkého zoznamu na pomoc pri vyhľadávaní zamestnanca pred výberom riadka. Rozsiahle podrobných údajov sa môžete dokonca Zobraziť zamestnanca Podrobnosti webovej časti na stránke inej webovej časti.

Súhrnu a podrobností

Máte zoznam súhrnných údajov a je potrebné zobraziť podrobné informácie, ktoré vypočíta súhrnných údajov.

Ukážka súhrnu a detailov

1 Year-to-Date vypláca Stub webová časť obsahuje informácie o náhradu.

2. vyberiete súhrnné informácie o času akumulované voľna a práceneschopnosti.

3 súhrnné informácie prechádza do inej webovej časti.

4. v zaplatiť Stub Podrobnosti webovej časti so zobrazením týždenných údajov, skontrolujte týždňov, kedy ste zaznamenali tých dní s cieľom obnoviť pamäť alebo potvrdenie ich presnosti.

Nadradený a podradený

Zobrazený zoznam údajov (rodič) a pre každý riadok sa jedného alebo viacerých súvisiacich riadkov (deti), ktoré chcete zobraziť v inom zozname.

Ukážka nadradených a podradených údajov

1. webovej časti objednávky poskytuje zoznam posledných objednávok zákazníka.

2. kliknete na riadok, ktorý obsahuje poradie, v ktorom chcete skontrolovať.

3. riadok prechádza do inej webovej časti.

4. v webová časť podrobností objednávky sa zobrazujú všetky riadkové položky príslušnej objednávky.

Vyhľadávanie a filtrovanie

Chcete zadať údaje, ako napríklad vyhľadávanie alebo filter kritériá v jednej webovej časti zobrazíte výsledky v inej webovej časti.

Ukážka vyhľadávania a filtrovania

1. vo webovej časti vyhľadávania adresára zadáte informácie v adresári, ako je napríklad názov, autora a predmet, pokúsi nájsť adresára alebo súbor kníh.

2. kliknite na tlačidlo Odoslať.

3. kritériá vyhľadávania prechádzajú inej webovej časti.

4. kniha webová časť zoznam zobrazuje jednu alebo viacero kníh, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania.

Výpočty

Hoci môžete často výpočet údajov vo vnútri webovej časti, niekedy môžete na kombinovanie dvoch webových častí, aby výpočty flexibilnejšie.

Ukážka výpočtov

1. Zadajte hypoték čísel do hypoték čísla webovej časti.

2. kliknite na položku spustiť.

3. hypoték čísla prechádzajú inej webovej časti.

4. hypotekárnej kalkulačky webovej časti vypočíta hypotéky a zobrazí mesačné platby plánu.

Alternatívne údajové zobrazenia

Zobrazenie údajov rôznymi spôsobmi môže pomôcť pochopiť vplyv, trendy a vzťahy. Môžete prejsť zoznamy, riadky a bunky (alebo polia a parametre) z jednej webovej časti a Zobraziť údaje v alternatívne zobrazenie.

Alternatívne zobrazenie zoznamu

Chcete zobraziť všetkých zamestnancov spoločnosti v grafe hierarchie.

Alternatívne zobrazenie údajov zoznamu

1. zamestnanci webovej časti sa zobrazí identifikácia zamestnanca, meno zamestnanca, pracovné zaradenie a identifikácia správcu každého, kto pracuje pre vašu spoločnosť.

2. pretože používate všetky údaje, nevyžaduje žiadne výberu.

3. všetky údaje prechádza k inej webovej časti.

4 organizácie webová časť graf zobrazuje pracovné vzťahy medzi zamestnancami a môžete iné zobrazenia hierarchie.

Alternatívne zobrazenie riadka

Ak chcete zobraziť riadok demografických údajov v grafe, napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf.

Alternatívne zobrazenie riadka údajov

1 populácie štatistiky webová časť zobrazuje demografické údaje ako vek, príjem a dedičstva.

2. vyberiete riadok demografických údajov.

3. môžete preniesť údaje k inej webovej časti.

4 webová časť graf zobrazí riadok údajov v koláčovom grafe a alternatívne stĺpcový graf.

Alternatívne zobrazenie bunky

Ak chcete sledovať celkový priebeh získavania finančných jednotka.

Alternatívne zobrazenie údajov bunky

1. v získavania finančných webovej časti, každý člen skupiny zadá sumu, že daná umocnené.

2. aktuálny súčet sa zobrazí v poli celkové.

3. Celková pole prechádza do inej webovej časti.

4. môžete skontrolovať svoju skupinu celkový priebeh vo webovej časti charitu cieľ.

Vylepšenie údajov

Chcete rozšíriť základné údaje o ľuďoch a miestach, aby bolo zaujímavé, pôsobivé a užitočné.

Ukážka rozšírenia údajov

1. kontakty webovej časti zobrazí informácií potrebných na sledovanie obchodnými partnermi, ako je napríklad meno, adresa a možno fotografie.

2. môžete vybrať kontakt.

3. riadok údajov je odovzdaný inej webovej časti.

4. vidíte fotografie kontaktu sa zobrazí vo webovej časti obrázok a potom vyhľadajte kontakt sídlo vo webovej časti mapa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×