Pripojenie údajov vo webových častiach

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo webovej časti lokality SharePoint na vytváranie údajových pripojení bez písania akýkoľvek vlastný kód môžete použiť tlačidlá a ponuky. Pripojenie webových častí, napríklad môžete prezentovať alternatívne zobrazenie údajov z dvoch webových častí. Okrem toho môžete súvisiace pri výpočtoch medzi dvoma webovými časťami alebo filtrovanie webovej časti pomocou hodnoty z inej webovej časti. Môžete použiť tieto pripojenia na jednej strane. Môžete tiež vytvoriť spojenie medzi webovými časťami na rôznych stranách rovnakej lokality najvyššej úrovne pomocou programu na navrhovanie webových lokalít, ktorý je kompatibilný so svojou lokalitou, ako je napríklad program SharePoint Designer.

Obsah tohto článku

Prehľad pripojenia webovej časti

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Dokončite pripojenie webovej časti

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Bežné druhy pripojenia webovej časti

Predlohy a podrobností

Súhrnu a podrobností

Nadradený a podradený

Vyhľadávanie a filtrovanie

Výpočty

Alternatívne údaje zobrazenia

Vylepšenie údajov

Prehľad pripojenia webovej časti

Pomocou pripojenia webovej časti, môžete vytvoriť alebo zlepšiť stránok lokality. Umožňuje pripojenie webových častí tak, aby sa pri vykonaní akcie v jednej webovej časti, zmení obsah inej webovej časti.

Môžete napríklad pripojiť zamestnancov webovej časti zoznam do webovej časti obrázok pri prechode údajov medzi dvoma webovými časťami. Vždy, keď v zamestnancov webovej časti Zobrazenie zoznamu obsahujúcu stĺpec s obrázkom danej zamestnanca vybrať riadok sa zobrazí obrázok zobrazený vo webovej časti obrázok.

Základné pripojenie webových častí

Pripojenie webovej časti je spôsob, ako preniesť údaje z jednej webovej časti k inej webovej časti a synchronizovať ich správanie.

Jednu webovú časť poskytuje údaje.

Údaje môžete byť zoznamy, riadky, bunky alebo hodnoty parametrov.

Inej webovej časti získa údaje.

Pripojenie webovej časti môžete vytvoriť z oboch webovej časti pomocou ponuky pripojenia typ pripojenia príkazu v ponuke webová časť.

Poznámka: Môžete vytvoriť iba prepojenie webových častí, ktoré sú na tej istej strane. Pripojenie webovej časti na údaje z iného zdroja, lokality alebo údajov, pridáte zobrazenia údajov pomocou programu na navrhovanie webových napríklad SharePoint Designer.

Napríklad, príkaz ponuky z jedného typu pripojenia webovej časti, sa môžu zobraziť poskytnúť riadok pre a príkaz ponuky z cieľovej typ pripojenia webovej časti, sa môžu zobraziť Získať riadok zo. Nasledujúca tabuľka popisuje bežné príkazy, ktoré sa môžu zobraziť v ponuke pripojenia.

Príkaz v ponuke pripojenia

Popis

Odoslať riadok údajov

Môžete sa pripojiť webovej časti Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti tak, že presuniete vybratý riadok údajov do inej webovej časti.

V štandardnom zobrazení stĺpec Výber položky sa automaticky pridá pri pripojení webovej časti Zobrazenie zoznamu. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú označiť riadky, ktoré chcete prejsť na webovú časť. Môžete vybrať iba jeden riadok v čase v štandardnom zobrazení. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Upraviť, nie sú k dispozícii na použitie vo webovej časti pripojenia.

V údajovom zobrazení, môžete vybrať viaceré riadky, ale iba jeden riadok prechádza do inej webovej časti. Pri výbere viacerých riadkov riadka, ktorý obsahuje aktívna bunka je prešiel k inej webovej časti, a všetky ostatné riadky sa ignorujú. Nie je možné poskytnúť údaje v riadok súčtu alebo nový riadok k inej webovej časti.

Pomocou tohto typu pripojenia môžete mať viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Získanie hodnôt parametrov

Táto možnosť platí parametre z jedného stĺpca v rámci poskytovateľa webovej časti na stĺpec vo webovej časti príjemcu.

Získanie hodnoty filtra z

V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Jedného alebo viacerých stĺpcov názov a hodnotu párov hodnôt údajov, ktoré filtrujú údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu

 • Stĺpec údajov na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne vo webovej časti Zobrazenie zoznamu

Pomocou tohto typu pripojenia je možné pripojiť iba jednu ďalšiu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Môžete tiež vytvoriť spojenie medzi webovými časťami na dvoch rôznych stránkach webových častí pomocou programu na navrhovanie webových napríklad SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Skôr než sa pokúsite vytvoriť spojenie medzi webovými časťami, by mal vykonať tieto tri kroky.

Krok 1: Určte údaje, ktoré má k dispozícii na stránke   
často sú jeden alebo viacero zoznamov na lokalite, ktoré poskytujú údaje, ktoré chcete. Zoznamy Prezentovanie údajov v tabuľkovom formáte. Ktoré vykonajú jednoduchšie upraviť a obnovenie údajov, Zmena spôsobu zoradenia, filtrovania v rámci zoznamu a agregácia údajov. Môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré zobrazuje len výber údajov vo formáte, ktorý sa má. Pomocou selektora zobrazení na table s nástrojmi môžete zmeniť zobrazenie webovej časti Zobrazenie zoznamu, na prácu s práve stĺpce, ktoré chcete. Ak chcete vytvoriť zobrazenie, zo zoznamu na páse s nástrojmi v časti Nástroje zoznamu kliknite na položku zoznam, kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie, vyberte požadovaný formát zobrazenia a potom vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť.

Krok 2: Pridanie webových častiach zobrazenie zoznamu na stránku   
zoznamu môžete pridať na stránku pridaním ako webovej časti na stránku.

Krok 3: Pripojenie webových častí na získanie výsledkov, ktoré chcete   
môžete vytvoriť pripojenia iba medzi webovými časťami, ktoré podporujú pripojenia webovej časti. Webové časti, ktoré podporujú pripojenia webovej časti zahrnúť webovej časti Zobrazenie zoznamu, webovú časť formulár a webová časť obrázok.

Ponuka pripojenia v ponuke Webová časť zobrazuje len typ pripojenia, ktoré môžete vytvoriť a k dispozícii ponuka webové časti sa zobrazí iba kompatibilné webových častí. Po dokončení krokov 1 a 2, môžete bez použitia skriptovanie alebo kódovanie pripojenie webových častí.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Pomocou ponuky a dialógové okná pripojenie webových častí, odovzdanie údajov medzi nimi a synchronizovať ich správanie.

 1. Prejdite na stránku, ktorá obsahuje dve webové časti, ktoré chcete pripojiť.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Z jednej z webových častí, kliknite na ponuku webová časť. Potom ukážte na položku pripojenia a ukážte na typ pripojenia, ktorý chcete vytvoriť alebo zmeniť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo získať zoradenie alebo Filter zo. Kliknite na názov webovej časti, pre ktorú chcete vytvoriť alebo zmeniť pripojenie.

  Poznámka: Na ponuku Webová časť nemusí byť zapnuté alebo zobrazovať na vašej stránke z niekoľkých dôvodov. Tieto dôvody zahŕňajú webovej časti alebo zóny, ktorý nepodporuje pripojenia, nekompatibilné prehliadača alebo pripojenia, ktoré sú zakázané na vašej

  lokalita. Typ vedľajšej ponuke pripojenia môžete meniť zo stránky webových častí na stránku webových častí vo webovej časti na webovú časť. Toto môže nastať rozdiely medzi nastavenie vlastností pre stránky webových častí, webovú časť alebo zóny webovej časti, kompatibilitu webových častí na stránke, alebo či máte webové časti typov kompatibilné pripojenia.

Pre niektoré pripojenia webovej časti, musíte vybrať ďalšie informácie v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia. Budete musieť vyberte typ pripojenia, ktorý chcete použiť alebo stĺpec, ktorý chcete filtrovať. Tiež, v závislosti od toho, ako boli vytvorené jeden alebo oba webových častí, môže sa zobraziť ďalšie dialógové okná, ktoré sú jedinečné pre pripojenie webových častí.

Tip: Tip môžete skryť webovej časti. Napríklad, možno budete chcieť použiť na poskytovanie údajov k inej webovej časti, ale nechcete, aby sa na zobrazenie.

Poznámka: Len webových častí, ktoré je možné pripojiť sa zobrazia v ponuke dostupných webových častí. Iné webové časti na stránke nemusia byť pripojenia alebo možno nepodporuje pripojenia k aktuálnej webovej časti. Okrem toho lokality môže byť limity pre určité pripojenie, ktoré sú prekročené.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Dokončite pripojenie webovej časti

Pri vytvorení prvého pripojenia medzi webovými časťami, zobrazí sa dialógové okno Konfigurácia pripojenia. V tomto dialógovom môžete porovnať stĺpcov medzi stĺpcami webovej časti, ktorá získava údaje a webovej časti, ktorá obsahuje údaje.

Poznámka: Môžete pripojenie, ktoré je správny, ale nie zmysel. Napríklad webovej časti, ktorá obsahuje údaje môžu mať stĺpca Identifikácia produktu a webovej časti, ktorá získava údaje môžu mať stĺpca identifikácia zamestnanca. Hoci by mohli zodpovedať tieto rôzne hodnoty identifikácie, výsledok bude zmysel.

Nasledujúci zoznam obsahuje niektoré bežné príklady pripojenia webových častí:

Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti do bunky alebo oblasti údajov v inej webovej časti   
webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webová časť Zobrazenie zoznamu kontaktov. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie s názvom fotografie, ktoré obsahuje URL na obrázok kontaktu. Umožňuje pripojenie webovej časti obrázok, ktorý je možné zobraziť len URL, ktorá obsahuje obrázok. Máte na výber stĺpca fotografie vo webovej časti Kontakty poskytovať správnu zhodu webovej časti obrázok.

Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti na stĺpec údajov v inej webovej časti, takže ho môžete filtrovať   
webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webovej časti Zobrazenie zoznamu, s údajmi objednávky. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje riadok s názvom OrdersDetailsID. Môžete pripojiť k inej webovej časti Zobrazenie zoznamu s niekoľkými stĺpcami obsahujúci Podrobnosti objednávky. Jedným z nich je zodpovedajúci stĺpec s názvom OrdersDetailsID. Pripojenie týchto dvoch webových častí tak, aby pri vyberaní poradie jednu webovú časť, sa v inej webovej časti zobrazí každý riadok príslušnej objednávky. OrdersDetailsID stĺpcov v každej webovej časti sa musí zhodovať.

Poznámka: Názvy stĺpcov nemusia byť rovnaké. Základné údaje však musí zhodovať alebo rovnakú hodnotu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

 1. Otvorte stránku.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Upraviť stránku.

 3. Vyberte niektorú z ktorej chcete odstrániť pripojenie webových častí.

 4. Kliknite na ponuku webovej časti, ukážte na položku pripojenia a potom ukážte na typ pripojenia, ktorý chcete odstrániť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo získať zoradenie alebo Filter zo.

 5. Kliknite na názov webovej časti, z ktorého chcete odstrániť pripojenie.

  Poznámka: Na vedľajšej ponuke pripojenia pre každý výber, ktorý má povolené pripojenia sa zobrazí znak začiarknutia. Ak sa nezobrazuje znak začiarknutia, žiadne pripojenia.

 6. V dialógovom okne Konfigurácia pripojenia, kliknite na položku Odstrániť pripojenie.

 7. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, že chcete odstrániť spojenie medzi webovými časťami, kliknite na tlačidlo OK.

Bežné druhy pripojenia webovej časti

Existuje mnoho spôsobov na spojenie a pripájať webové časti na stránke. Môžete vytvoriť niektoré z týchto pripojenia webovej časti na stránke. Tieto scenáre sú popísané bežné druhy pripojení údajov medzi webovými časťami.

Predlohy a podrobností

Máte hlavný zoznam údajov a máte zobrazíte podrobné informácie týkajúce sa tejto hlavný zoznam.

Ukážka predlohy a detailov

 1. Zamestnanca základy webová časť obsahuje údaje o zamestnancoch základné, často používané, napríklad identifikácia, názov a názov pracovnej pozície.

 2. Ak chcete vyhľadať údaje o zamestnancovi, vyberte riadok.

 3. Riadok prechádza do inej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Podrobnosti zamestnanca sú zobrazené všetky údaje o zamestnancovi vo formulári.

Vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, môžete aj Zoradiť a filtrovať veľkého zoznamu na pomoc pri vyhľadávaní zamestnanca pred výberom riadka. Ak je rozsiahle podrobné údaje, môžete dokonca Zobraziť zamestnanca Podrobnosti webovej časti na inej strane.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Súhrnu a podrobností

Máte zoznam súhrnných údajov a máte zobrazíte podrobné informácie, ktoré vypočíta súhrnných údajov.

Ukážka súhrnu a detailov

 1. Year-to-Date vypláca Stub webová časť obsahuje informácie o náhradu.

 2. Môžete vybrať súhrnné informácie o času akumulované voľna a práceneschopnosti.

 3. Súhrnné informácie prechádza do inej webovej časti.

 4. V zaplatiť Stub Podrobnosti webovej časti so zobrazením týždenných údajov, skontrolujte údaje, ktoré sa zobrazujú.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Nadradený a podradený

Zobrazený zoznam údajov (rodič) a pre každý riadok sa jedného alebo viacerých súvisiacich riadkov (deti), ktoré chcete zobraziť v inom zozname.

Ukážka nadradených a podradených údajov

 1. Webovej časti objednávky poskytuje zoznam posledných objednávok zákazníka.

 2. Kliknite na položku riadok, ktorý obsahuje poradie, v ktorom chcete skontrolovať.

 3. Riadok prechádza do inej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Podrobnosti objednávky sú zobrazené všetky riadkové položky príslušnej objednávky.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vyhľadávanie a filtrovanie

Chcete zadať údaje, ako napríklad vyhľadávanie alebo filter kritériá v jednej webovej časti zobrazíte výsledky v inej webovej časti.

Ukážka vyhľadávania a filtrovania

 1. Vo webovej časti vyhľadávania adresára zadáte informácie v adresári, ako je napríklad názov, autora a predmet, pokúsi nájsť adresára alebo súbor kníh.

 2. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 3. Predajú sa vyhľadávacie kritériá k inej webovej časti.

 4. Webová časť Zoznam knihy zobrazí jednu alebo viacero kníh, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Výpočty

Hoci môžete často výpočet údajov vo vnútri webovej časti, niekedy môžete na kombinovanie dvoch webových častí, aby výpočty flexibilnejšie.

Ukážka výpočtov

 1. Zadajte hypoték čísel do hypoték čísla webovej časti.

 2. Kliknite na prechod.

 3. Predajú sa hypoték čísla k inej webovej časti.

 4. Kalkulačka hypotekárnej webovej časti vypočíta hypotéky a zobrazí mesačné platby plánu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Alternatívne údaje zobrazenia

Zobrazenie údajov rôznymi spôsobmi môžete lepšie pochopiť vplyv, trendy a vzťahy. Môžete prejsť zoznamy, riadky a bunky (alebo polia a parametre) z jednej webovej časti a Zobraziť údaje v alternatívny pohľad.

Alternatívne zobrazenie zoznamu

Chcete zobraziť všetkých zamestnancov spoločnosti v grafe hierarchie.

Alternatívne zobrazenie údajov zoznamu

 1. Zamestnanci webová časť zobrazuje identifikácia zamestnanca, meno zamestnanca, pracovné zaradenie a identifikácia správcu každého, kto pracuje pre vašu spoločnosť.

 2. Keďže používate všetky údaje, nevyžaduje žiadne výberu.

 3. Všetky údaje prechádza k inej webovej časti.

 4. Organizácie webová časť graf zobrazuje pracovné vzťahy medzi zamestnancami a môžete iné zobrazenia hierarchie.

  Alternatívne zobrazenie riadka

Ak chcete zobraziť riadok demografických údajov v grafe, napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf.

Alternatívne zobrazenie riadka údajov

 1. Základného súboru štatistiky webovej časti zobrazí demografické údaje ako vek, príjem a dedičstva.

 2. Môžete vybrať riadok demografických údajov.

 3. Údaje sa prejsť k inej webovej časti.

 4. Webová časť graf zobrazí riadok údajov v koláčovom grafe a prípadne stĺpcový graf.

  Alternatívne zobrazenie bunky

Ak chcete sledovať celkový priebeh získavania finančných jednotka.

Alternatívne zobrazenie údajov bunky

 1. Vo webovej časti získavania finančných, každý člen skupiny zadá koľko peňazí osoba vykonávajúca umocnené.

 2. Aktuálny súčet sa zobrazí v poli celkové.

 3. Pole celkom prechádza do inej webovej časti.

 4. Môžete skontrolovať svoju skupinu celkový priebeh vo webovej časti charitu cieľ.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Na začiatok stránky</link>

Vylepšenie údajov

Chcete rozšíriť základné údaje o ľuďoch a miestach, aby bolo zaujímavé, pôsobivé a užitočné.

Ukážka rozšírenia údajov

 1. Kontakty webová časť zobrazuje informácie, ktoré musíte mať neustály prehľad o obchodnými partnermi, ako je napríklad meno, adresa a možno fotografie.

 2. Môžete vybrať kontakt.

 3. Riadok údajov je odovzdaný inej webovej časti.

 4. Vidieť fotografie kontaktu sa zobrazí vo webovej časti obrázok a potom vyhľadajte kontakt sídlo vo webovej časti mapa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×