Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Predpokladajme, že chcete nastaviť dátum plánovania projektu pridaním dvoch týždňov, aby ste mohli zistiť, aký bude nový termín dokončenia, alebo potrebujete v zozname projektových úloh zistiť, ako dlho bude trvať dokončenie činnosti. Pomocou jednoduchého vzorca môžete k dátumu pripočítať alebo od neho odpočítať určitý počet dní, prípadne môžete použiť funkcie hárka, ktoré sú v Exceli špeciálne navrhnuté na prácu s dátumami.

Obsah tohto článku

Pripočítanie alebo odpočítanie dní od dátumu

Pripočítanie alebo odpočítanie mesiacov od dátumu

Pripočítanie alebo odpočítanie rokov od dátumu

Pripočítanie kombinácie počtu dní, mesiacov a rokov k dátumu

Pripočítanie alebo odpočítanie dní od dátumu

Predpokladajme, že zostatok na vašom účte je k 8. februáru 2010. Na účet chcete previesť peniaze tak, aby naň prišli 15 kalendárnych dní pred týmto dátumom. Zároveň viete, že váš účet má 30-dňový cyklus fakturácie a vy chcete zistiť, kedy by ste mali peniaze previesť pre vyúčtovanie v marci 2010, aby boli dostupné 15 dní pred týmto dátumom.

 1. Do bunky A1 zadajte 08.02.10.

 2. Do bunky B1 zadajte =A1-15.

 3. Do bunky C1 zadajte =A1+30.

 4. Do bunky D1 zadajte =C1-15.

Bunky A1 a C1 zobrazujú dátumy splatnosti (08.02.10 a 10.03.10) pre vyúčtovanie zostatku účtu za mesiac február a marec. Bunky B1 a D1 zobrazujú dátumy (24.01.10 a 23.02.10), kedy by ste mali previesť peniaze pre tieto termíny splatnosti.

Pripočítanie alebo odpočítane mesiacov od dátumu

Ak chcete rýchlo pripočítať alebo odpočítať určitý počet celých mesiacov od konkrétneho dátumu, môžete použiť funkciu EDATE.

Do funkcie EDATE musíte zadať dve hodnoty (argumenty): počiatočný dátum a počet mesiacov, ktorý chcete pripočítať alebo odpočítať. Ak chcete mesiace odpočítať, zadajte ako druhý argument záporné číslo (napríklad =EDATE("15.02.10",-5). Výsledkom tohto vzorca bude dátum 15.09.09.

Hodnotu počiatočného dátumu môžete zadať ako odkaz na bunku obsahujúcu dátum alebo ako hodnotu dátumu v úvodzovkách, napríklad "15. 2. 2010".

Predpokladajme, že chcete pripočítať 16 mesiacov k dátumu 16. októbra 2009.

 1. Do bunky A5 zadajte 16.10.09.

 2. Do bunky B5 zadajte vzorec =EDATE(A5,16).

  Táto funkcia používa ako dátum hodnotu v bunke A5.

 3. Do bunky C5 zadajte vzorec =EDATE("16.10.09",16).

  V tomto prípade funkcia používa ako dátum hodnotu, ktorú ste zadali priamo do vzorca, teda "16.10.09."

  Obidve bunky B5 a C5 by mali zobrazovať dátum 16.02.11.

  Poznámka: V závislosti od formátu buniek, do ktorých ste zadali vzorce, môže program Excel zobraziť výsledky ako poradové číslo – v tomto prípade sa môže dátum 16. 2. 2011 zobraziť ako číslo 40590.

  V programe Excel sa ukladajú dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2010 zodpovedá poradové číslo 40 179, pretože nasleduje 40 178 dní po 1. januári 1900.

 4. Ak sa výsledky zobrazujú ako poradové čísla, vyberte bunky B5 a C5 a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 5. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Formát a potom kliknite na položku Formátovať bunky.

 6. V dialógovom okne Formát buniek kliknite na kartu Číslo.

 7. V zozname Kategória kliknite na položku Dátum a potom kliknite na tlačidlo OK. Hodnoty vo vybratých bunkách by sa mali zmeniť z poradového čísla na dátum.

Pripočítanie alebo odpočítane rokov od dátumu

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Ako skopírovať príklad?

 • Vyberte príklad v tomto článku. Ak kopírujete príklad v aplikácii Excel Web App, kopírujte a prilepujte po jednotlivých bunkách. Dôležité Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka v Exceli 2013 pre Windows

  Výber príkladu z Pomocníka

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 • Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 • V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V. Ak pracujete v aplikácii Excel Web App, opakujte kopírovanie a prilepenie pre každú bunku v príklade.

 • Dôležité Ak chcete, aby príklad fungoval správne, musíte ho v hárku prilepiť do bunky A1.

 • Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

 • Príklad môžete po skopírovaní do prázdneho hárka prispôsobiť vlastným potrebám.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Dátum

Počet rokov, ktoré sa majú pripočítať (odpočítať)

09.06.09

3

02.09.09

-5

10.12.10

25

Vzorec

Popis (výsledok)

=DATE(YEAR(A2)+B2,MONTH(A2),DAY(A2))

Pripočíta 3 roky k dátumu 09.06.09 (09.06.12)

=DATE(YEAR(A3)+B3,MONTH(A3),DAY(A3))

Odpočíta 5 rokov od dátumu 02.09.09 (02.09.04)

=DATE(YEAR(A4)+B4,MONTH(A4),DAY(A4))

Pripočíta 25 rokov k dátumu 10.12.10 (10.12.35)

Ako funguje tento vzorec

V každom z týchto troch vzorcov sa pripočíta zadaný počet rokov zo stĺpca B k hodnote roka, ktorá je odvodená z dátumu v stĺpci A.

V bunke A6 sa napríklad funkcia YEAR použije na dátum zadaný v bunke A2 (09.06.09) a vrátil číslo 2009 ako hodnotu roka. Vzorec potom pripočíta k hodnote roka číslo 3 (hodnotu v bunke B2), čím sa dosiahne výsledok 2012. V rovnakom vzorci vráti funkcia MONTH hodnotu 6 a funkcia DAY vráti hodnotu 9. Funkcia DATE nakoniec skombinuje tieto tri hodnoty do dátumu, ktorý bude o tri roky od daného dátumu – 09.06.12.

Podobné vzorce môžete použiť aj na pripočítavanie mesiacov. V predchádzajúcich vzorových údajoch môžete napríklad pomocou nasledujúceho vzorca pripočítať 9 mesiacov k dátumu 09.06.09: =DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+9,DAY(A2)). Výsledkom tohto vzorca bude dátum 09.03.10.

Pripočítanie kombinácie počtu dní, mesiacov a rokov k dátumu

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho hárka.

Ako skopírovať príklad?

 • Vyberte príklad v tomto článku. Ak kopírujete príklad v aplikácii Excel Web App, kopírujte a prilepujte po jednotlivých bunkách. Dôležité Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka v Exceli 2013 pre Windows

  Výber príkladu z Pomocníka

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 • Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 • V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V. Ak pracujete v aplikácii Excel Web App, opakujte kopírovanie a prilepenie pre každú bunku v príklade.

 • Dôležité Ak chcete, aby príklad fungoval správne, musíte ho v hárku prilepiť do bunky A1.

 • Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

 • Príklad môžete po skopírovaní do prázdneho hárka prispôsobiť vlastným potrebám.

1

2

3


4


5

A

B

Dátum

9.6.2009

Vzorec

Popis (výsledok)

=DATE(YEAR(A2)+3;MONTH(A2)+1;DAY(A2)+5)

Pripočíta 3 roky, 1 mesiac a 5 dní k dátumu 09.06.2009 (14.07.2012)

=DATE(YEAR(A2)+1,MONTH(A2)+7,DAY(A2)+5)

Pripočíta 1 rok, 7 mesiacov a 5 dní k dátumu 09.06.2009 (14.01.2011)

Vzorce použité v príklade obsahujú nasledujúce argumenty (argument je hodnota, ktorá sa dodáva do funkcie).

Vzorec na pripočítanie dátumov

Vzorec na pripočítanie dátumov

Obrázok tlačidla dátum_začiatku: dátum alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje dátum.

Bublina 2 pridať_rok: počet rokov, ktoré sa majú pripočítať.

Obrázok tlačidla pridať_mesiac: počet mesiacov, ktoré sa majú pripočítať.

Bublina 4 pridať_deň: počet dní, ktoré sa majú pripočítať.

Ako funguje tento vzorec

Vo všetkých vzorcoch sa k dátumu v bunke A2 pripočíta zadaný počet rokov, mesiacov a dní.

V bunke A5 (druhý vzorec) sa napríklad funkcia YEAR použije na dátum zadaný v bunke A2 (9. 6. 2009) a vráti ako rok hodnotu 2009. Vzorec potom pripočíta k hodnote roka číslo 1, čím sa dosiahne hodnota 2010. Funkcia MONTH vráti hodnotu 6 a potom sa k tejto hodnote pripočíta 7 mesiacov. Vzhľadom na to, že súčet 6 a 7 dáva výsledok 13 mesiacov, funkcia DATE pripočíta k hodnote roka 1 rok, čím sa dosiahne hodnota 2011. Funkcia DATE potom odčíta od hodnoty mesiaca číslo 12, čím sa pre mesiac dosiahne hodnota 1. Funkcia DAY vráti hodnotu 9, ku ktorej sa pripočíta hodnota 5 dní, čím sa dosiahne hodnota 14. Funkcia DATE nakoniec skombinuje tieto tri hodnoty (2011, 1 a 14) do dátumu, ktorý bude o jeden rok, sedem mesiacov a 5 dní od zadaného dátumu – 14. 1. 2011.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×