Prioritne doručená pošta v Outlooku

Aktualizované: jún 2017

Vďaka prioritnej doručenej pošte sa môžete sústrediť na e-maily, ktoré sú pre vás najdôležitejšie. Rozdeľuje priečinok doručenej pošty na dve karty: Prioritné a Iné. Najdôležitejšie e-maily sú na karte Prioritné, zatiaľ čo ostatné ostávajú jednoducho prístupné – ale nezavadzajú – na karte Iné. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu. Stručný prehľad nájdete v tomto videu.

Otáznik označuje obsah Pomocníka Ako vypnem prioritnú doručenú poštu?

Ako funguje Priečinok prioritne doručenej pošty?

Priečinok prioritne doručenej pošty spolupracuje s vami pri prioritizácii toho, čo je najdôležitejšie. To, čo sa dostane do priečinka prioritne doručenej pošty, je založené na obsahu e-mailu (napr. bulletiny, strojovo vygenerované e-maily a podobne), a s kým ste v kontakte najčastejšie. Ak je potrebné spresniť nastavenie priečinka prioritne doručenej pošty, možnosti Premiestniť do priečinka PrioritnéPremiestniť do priečinka Iné sú k dispozícii na tento účel.

Zapnutie prioritnej doručenej pošty

 1. V programe Outlook 2016 vyberte kartu Zobrazenie.

 2. Vyberte možnosť Zobraziť priečinok prioritne doručenej pošty.

  Tlačidlo Zobraziť priečinok prioritne doručenej pošty na karte Zobraziť

  Karty Prioritné a Iné sa zobrazia v hornej časti poštovej schránky. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu.

  Karty Prioritné a Iné sa nachádzajú v hornej časti priečinka doručenej pošty po výbere možnosti Zobraziť priečinok prioritne doručenej pošty

Zmena usporiadania správ

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Prioritné alebo Iné a potom kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Ak premiestňujete položky z karty Prioritné na kartu Iné a chcete premiestniť len vybraté správy, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné. Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Iné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Iné.

  Ak premiestňujete položky z karty Iné na kartu Prioritné a chcete premiestniť len vybraté správy, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné. Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Prioritné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

  Súčasné zobrazenie možnosti Premiestniť a Vždy premiestniť vedľa seba

Pozrite si, ako funguje Prioritná doručená pošta

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Zapnutie prioritnej doručenej pošty

 1. Spustite Outlook na webe.

  Hlavné zobrazenie Outlooku na webe
 2. Vyberte položky Ikona Nastavenia > Nastavenie zobrazenia > Prioritná doručená pošta.

 3. V časti Pri prijatí e-mailu vyberte Zaradiť správy do priečinka Prioritné a Iné. Karty Prioritné a Iné sa zobrazia v hornej časti poštovej schránky. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu.

  Na stránke Nastavenie zobrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť priečinok prioritne doručenej pošty

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena usporiadania správ

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Prioritné alebo Iné a potom kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Ak premiestňujete položky z karty Prioritné na kartu Iné a chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné > Premiestniť túto konverzáciu. Vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné > Vždy premiestniť, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Iné.

  Ak premiestňujete položky z karty Iné na kartu Prioritné a chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné > Premiestniť túto konverzáciu. Vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné > Vždy premiestniť, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

  Možnosti Premiestniť do priečinka Prioritné a Premiestniť do priečinka Iné v Outlooku na webe

Dôležité: Priečinok prioritne doručenej pošty sa nasadzuje postupne na kontá služby Outlook.com. Ak sa vám priečinok prioritne doručenej pošty po vykonaní nasledujúceho postupu nezobrazuje, vaše konto pravdepodobne ešte nebolo na danú funkciu inovované. K dispozícii bude už čoskoro!

Zapnutie prioritnej doručenej pošty

 1. Spustite Outlook.com alebo Hotmail.com.

  Hlavná obrazovka pre Outlook.com alebo Hotmail.com
 2. Vyberte položky Ikona Nastavenia > Nastavenie zobrazenia > Prioritná doručená pošta.

 3. V časti Pri prijatí e-mailu vyberte Zaradiť správy do priečinka Prioritné a Iné. Karty Prioritné a Iné sa zobrazia v hornej časti poštovej schránky. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu.

  Na stránke Nastavenie zobrazenia môžete zapnúť alebo vypnúť priečinok prioritne doručenej pošty

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena usporiadania správ

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Prioritné alebo Iné a potom kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Ak premiestňujete položky z karty Prioritné na kartu Iné a chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné > Premiestniť túto konverzáciu. Vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné > Vždy premiestniť, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Iné.

  Ak premiestňujete položky z karty Iné na kartu Prioritné a chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné > Premiestniť túto konverzáciu. Vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné > Vždy premiestniť, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

  Možnosti Premiestniť do priečinka Prioritné a Premiestniť do priečinka Iné v Outlooku na webe

Zapnutie prioritnej doručenej pošty

 1. Spustite Outlook 2016 pre Mac.

 2. Na karte Usporiadať vyberte položku Prioritne doručená pošta.

  Tlačidlo Priečinok prioritne doručenej pošty na páse s nástrojmi na karte Usporiadať

  Karty Prioritné a Iné sa zobrazia v hornej časti poštovej schránky. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu.

Tip: Môžete nastaviť číslo na štítku – počet neprečítaných správ – aby zahŕňalo iba správy v zozname prioritne doručenej pošty. Ak chcete upraviť toto nastavenie, prejdite do časti Outlook > Predvoľby > Upozornenia a zvuky > Počet na štítku.

Premiestnenie správ z priečinka Prioritné do priečinka Iné

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Prioritné a potom vyberte správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi vyberte šípku nadol na tlačidle Premiestniť do priečinka Iné.

  Tlačidlo Premiestniť do priečinka Iné

 3. Ak chcete premiestniť len vybraté správy, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné. Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Iné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Ďalšie.

  Dve možnosti v ponuke Premiestniť do priečinka Iné sú Premiestniť do priečinka Iné a Vždy premiestniť do priečinka Iné

Premiestnenie správ z priečinka Iné do priečinka Prioritné

 1. Vyberte správu v priečinku doručenej pošty.

 2. Na karte Domov na páse s nástrojmi vyberte šípku nadol na tlačidle Premiestniť do priečinka Prioritné.

  Tlačidlo Premiestniť do priečinka Prioritné

 3. Ak chcete premiestniť len vybraté správy, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné. Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Prioritné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

  Dve možnosti v ponuke Premiestniť do priečinka Prioritné sú Premiestniť do priečinka Prioritné a Vždy premiestniť do priečinka Prioritné

Zapnutie prioritnej doručenej pošty

 1. V aplikácii Pošta pre Windows 10 vyberte položky Tlačidlo nastavenia v aplikácii Pošta a kalendár pre Windows 10 > Čítanie.

 2. Priečinok prioritne doručenej pošty zapnete pomocou jazdca Priečinok prioritne doručenej pošty.

  Karty PrioritnéIné sa zobrazia v hornej časti poštovej schránky. O e-maile, ktorý bude smerovať na kartu Iné, budete informovaní a môžete kedykoľvek prepínať medzi kartami na získanie rýchleho prehľadu.

Premiestnenie správ z priečinka Prioritné do priečinka Iné

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Prioritné a potom pravým tlačidlom myši kliknite na správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Iné.

  • Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Iné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu .

Premiestnenie správ z priečinka Iné do priečinka Prioritné

 1. V priečinku doručenej pošty vyberte kartu Iné a potom kliknite pravým tlačidlom myši na správu, ktorú chcete premiestniť.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete premiestniť len vybratú správu, vyberte položku Premiestniť do priečinka Prioritné.

  • Vyberte položku Vždy premiestniť do priečinka Prioritné, ak chcete, aby sa v budúcnosti všetky správy od daného odosielateľa doručovali na kartu Prioritné.

Najčastejšie otázky

Vo všetkých verziách Outlooku, ktoré sú nastavené na príjem budúcich aktualizácií, sa čoskoro aktivuje funkcia prioritnej doručenej pošty (napríklad vo verziách balíka Office 2016 pre Windows alebo Mac v rámci služieb Office 365, v Outlooku na webe, v aplikáciách Outlook pre iOS, Android a Windows Phone a v aplikácii Pošta pre Windows 10). Prioritná doručená pošta sa zobrazí vtedy, keď bude táto funkcia pre vašu poštovú schránku zapnutá. Ak používate e-mailové konto služieb Office 365 v organizácii, správca mohol prioritnú doručenú poštu pre vašu organizáciu vypnúť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa naňho.

Prioritnú doručenú poštu nahradí možnosť Nepotrebné položky. Po zapnutí už nebudete dostávať menej dôležité e-maily do priečinka nepotrebných položiek. Namiesto toho sa e-mail bude rozdeľovať medzi karty Prioritné a Iné v priečinku doručenej pošty. Rovnaký algoritmus, ktorým boli premiestňované položky do priečinka nepotrebných položiek, ovláda teraz prioritnú doručenú poštu, čo znamená, že všetky e-maily, ktoré boli nastavené na premiestnenie do priečinka nepotrebných položiek, sa teraz premiestnia do priečinka Iné. Všetky správy zostanú v priečinku nepotrebných položiek dovtedy, kým sa ich nerozhodnete odstrániť alebo premiestniť.

Zatiaľ môžete používať funkciu priečinka nepotrebných položiek. Napokon bude funkcia nepotrebných položiek nahradená priečinkom prioritne doručenej pošty.

Áno. Podľa pokynov uvedených vyššie budete môcť zapnúť prioritnú doručenú poštu.

Áno. Keď povolíte priečinok prioritne doručenej pošty, v hornej časti priečinka doručenej pošty sa zobrazí karta Prioritné a karta Iné. Čím viac používate priečinok prioritne doručenej pošty, tým inteligentnejšie sa správa pri triedení správ. Outlook môžete tiež naučiť to, na čom vám najviac záleží. Prostredníctvom premiestnenia e-mailov medzi priečinkami Prioritné a Iné a prepísaním nastavení sa zabezpečí, aby sa e-maily od určitých odosielateľov dostali vždy do konkrétneho cieľového umiestnenia.

V aplikácii Outlook pre iOS alebo Android sa nič nezmení. Počas aktualizácií našich počítačových a webových verzií aplikácie Outlook tak, aby obsahovali prioritnú doručenú poštu, bude obsah karty Prioritné a karty Iné vo všetkých klientoch Outlook rovnaký.

Pozrite tiež

Vypnutie prioritnej doručenej pošty

Prioritná doručená pošta pre Outlook Mobile

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×