Priloženie súborov alebo vloženie obrázkov do e-mailových správ v Outlooku

Priloženie súborov alebo vloženie obrázkov do e-mailových správ v Outlooku

K správam programu Outlook môžete jednoducho priložiť obrázky, súbory, kontakty, e-maily a mnohé ďalšie položky. Outlook uchováva záznamy o naposledy používaných dokumentoch, bez ohľadu na to, či sú uložené v počítači alebo vo OneDrive (len v cloude). Prostredníctvom programu Outlook môžete, bez ohľadu na umiestnenie dokumentov, rýchlo vybrať, či ich chcete odoslať ako klasickú prílohu alebo nahrať do OneDrivu a zdielať prepojenie na daný súbor. Taktiež môžete nastaviť povolenia na ľubovolný súbor vo OneDrive a umožniť príjemcom zobrazovať a upravovať daný súbor, alebo ho zdielať s ostatnými.

Ak chcete vyriešiť problémy s priložením súborov, pozrite si časť Riešenie problémov s prílohami.

Čo vás zaujíma?

Outlook sleduje súbory, na ktorých ste naposledy pracovali, a ponúkne vám ich vždy, keď sa rozhodnete priložiť k e-mailu súbor. Niektoré typy súborov sú blokované a nie je možné ich odosielať ani prijímať. Úplný zoznam nájdete v téme Blokované prílohy v programe Outlook.

 1. V novej správe, odpovedi alebo preposlanej správe vyberte položku Priložiť súbor z pása s nástrojmi Správa alebo pása s nástrojmi Vložiť .

 2. Vyberte súbor z jedného z nasledujúcich umiestnení:

  • Nedávne položky
   Tu sa zobrazuje 12 súborov, na ktorých ste pracovali najnovšie. Tieto súbory môžu byť umiestnené v počítači, vo OneDrive, SharePointe alebo inej knižnici dokumentov online. Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť k e-mailu.

  • Prehľadávať webové lokality
   Umiestnenia zahŕňajú OneDrive, lokality SharePointu alebo iné umiestnenia, ako napríklad knižnicu dokumentov skupiny, ku ktorej ste získali prístup predtým. Výberom niektorého z týchto umiestnení sa otvorí okno, v ktorom môžete vybrať prílohu.

  • Prehľadávať tento počítač
   Otvorí sa okno Prieskumníka, z ktorého si môžete vybrať súbor zo svojho počítača.

 3. Ak vyberiete súbor zo svojho počítača alebo knižnice dokumentov skupiny, kópia súboru sa priloží k e-mailu. Ak však vyberiete súbor z OneDrivu alebo SharePointu, budete mať k dispozícii ďalšie povolenia a informácie. 

 4. Odoslanie prepojenia alebo kópie Odoslaním prepojenia na súbor vo OneDrive alebo SharePointe si vaša e-mailová správa uchová malú veľkosť. Ak sa rozhodnete odoslať kópiu súboru, k e-mailu sa priloží celý súbor tak, ako keď vyberiete súbor v počítači. Ak sa rozhodnete odoslať prepojenie na súbor, môžete taktiež nastaviť pre daný súbor povolenia.

 5. V predvolenom nastavení je možné, aby každý člen organizácie, ak ste v podnikovom prostredí, mohol upravovať prepojený súbor. Ak chcete tieto povolenia zmeniť, vyberte šípku napravo od názvu prílohy, čím sa zobrazí rozbaľovacia ponuka so širokou škálou možností pre povolenia.

  • Organizácia má možnosť úprav ak chcete, aby každý z vašej organizácie mohol súbor upravovať.

  • Organizácia môže zobraziť ak chcete, aby každý z vašej organizácie mohol súbor čítať, ale nie upravovať.

  • Príjemcovia majú možnosť úprav, ak chcete, aby iba príjemcovia e-mailu mohli súbor upravovať.

  • Príjemcovia môžu zobraziť, ak chcete, aby iba príjemcovia e-mailu mohli súbor čítať, ale nie upravovať.

   Možnosti zmeny povolenia: Príjemcovia môžu upraviť a Príjemcovia môžu zobraziť

 6. Ak Outlook zaznamená, že príjemcovia nebudú schopní zobraziť súbor, napríklad v prípade, že je uložený na lokalite SharePointu, ktorá je dostupná len pre vás, priamo pod ikonou súboru a názvom sa zobrazí hlásenie s upozornením. Vyberte položku Priložiť ako kópiu, čím sa príloha zmení z prepojeného súboru na kópiu súboru.

  Poznámka: Ak priložíte súbor ako kópiu, zmeny, ktoré vykoná príjemca, sa nebudú synchronizovať s verziu súboru vo OneDrive alebo SharePointe.

Ak vyberiete ako prílohu dokument, ktorý je uložený v počítači a nie v umiestnení online, pred odoslaním e-mailu máte možnosť nahrať daný dokument do OneDrivu. Nahranie prílohy uľahčí spoluprácu. Môžete si byť istí, že všetci spolupracujú na rovnakej (a najaktuálnejšej) verzii súboru. Ak je súbor priveľký na to, aby sa odoslal ako klasická príloha, môžete si vybrať aj nahratie do OneDrivu.

 1. Na páse s nástrojmi kliknite na položky Priložiť súbor > Prehľadávať Toto PC a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť.

 2. V e-mailovej správe vyberte prílohu prostredníctvom šípky nadol.

 3. Vyberte položku Nahrať do OneDrivu a potom vyberte požadované umiestnenie súboru.

  Možnosti nahratia do OneDrivu zahŕňajú OneDrive a knižnice dokumentov skupiny

  Poznámka: Zobrazia sa možnosti, ako napríklad umiestnenie OneDrivu s vaším pracovným kontom, umiestnenie OneDrivu s vaším osobným kontom a knižnice dokumentov rôznych skupín, ku ktorím patríte.

 4. V e-mailovej správe opäť vyberte prílohu prostredníctvom šípky nadol.

 5. Kliknite na položku Zmeniť povolenia a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Organizácia má možnosť úprav ak chcete, aby každý z vašej organizácie mohol súbor upravovať.

  • Organizácia môže zobraziť ak chcete, aby každý z vašej organizácie mohol súbor čítať, ale nie upravovať.

  • Príjemcovia majú možnosť úprav, ak chcete, aby iba príjemcovia e-mailu mohli súbor upravovať.

  • Príjemcovia môžu zobraziť, ak chcete, aby iba príjemcovia e-mailu mohli súbor čítať, ale nie upravovať.

  Možnosti zmeny povolenia: Príjemcovia môžu upraviť a Príjemcovia môžu zobraziť

Pri odosielaní obrázkov môžete priložiť obrázok k e-mailu alebo ho vložiť do tela správy. Ak chcete vložiť obrázok do tela e-mailovej správy, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má obrázok zobraziť v správe.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položky Vložiť > Obrázky.

 3. Vyhľadajte v počítači alebo online umiestnení obrázok, ktorý chcete vložiť. Vyberte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, potiahnite rukoväť v jednom zo štyroch rohov smerom k stredu alebo od stredu obrázka.

  Poznámka: Ďalšie informácie o zmene veľkosti obrázkov v Outlooku nájdete v téme Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v e-mailových správach

 1. V novej správe vyberte položku Priložiť položku.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Vizitka
   Vyberte elektronickú vizitku v zozname kontaktov.

  • Kalendár
   Vyberte položky Rozsah dátumov, Podrobnosti, prípadne iné možnosti, ak je to potrebné.

  • Položka programu Outlook
   Vyberte z ľubovoľného e-mailového priečinka jednu alebo viaceré e-mailové správy.

 3. Vyberte položku, ktorú chcete priložiť, a potom vyberte položku Vložiť.

Čo vás zaujíma?

Outlook blokuje niektoré typy súborov a nie je možné ich odosielať ani prijímať. Úplný zoznam nájdete v téme Blokované prílohy v programe Outlook.

 1. V novej e-mailovej správe vyberte na páse s nástrojmi položku Priložiť súbor.

 2. Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom vyberte položku Vložiť.

Pri odosielaní obrázkov môžete priložiť obrázok k e-mailu alebo ho vložiť do tela správy. Ak chcete vložiť obrázok do tela e-mailovej správy, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má obrázok zobraziť v správe.

 2. Vyberte položky Vložiť > Obrázky.

 3. Vyhľadajte v počítači alebo online umiestnení obrázok, ktorý chcete vložiť. Vyberte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, potiahnite rukoväť v jednom zo štyroch rohov smerom k stredu alebo od stredu obrázka.

  Poznámka: Ďalšie informácie o zmene veľkosti obrázkov v Outlooku nájdete v téme Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v e-mailových správach

 1. V novej správe vyberte položku Priložiť položku.

 2. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Vizitka
   Vyberte elektronickú vizitku v zozname kontaktov.

  • Kalendár
   Vyberte položky Rozsah dátumov, Podrobnosti, prípadne iné možnosti, ak je to potrebné.

  • Položka programu Outlook
   Vyberte z ľubovoľného e-mailového priečinka jednu alebo viaceré e-mailové správy.

 3. Vyberte položku, ktorú chcete priložiť, a potom vyberte položku Vložiť.

Čo vás zaujíma?

 1. Vytvorte správu alebo v existujúcej správe kliknite na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej.

 2. V okne správy prejdite na kartu Správa a potom v skupine Zahrnúť kliknite na tlačidlo Priložiť súbor.

  Príkaz priložiť súbor na páse s nástrojmi

 3. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete priložiť, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Poznámka:  Počas zostavovania správy môžete súbory priložiť aj pomocou príkazov na karte Vložiť v skupine Zahrnúť, alebo môžete súbory presunúť myšou z priečinkov v počítači priamo do okna správy.

Pri odosielaní obrázkov môžete priložiť obrázok k e-mailu alebo ho vložiť do tela správy. Ak chcete vložiť obrázok do tela e-mailovej správy, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má obrázok zobraziť v správe.

 2. Vyberte položky Vložiť > Obrázky.

 3. Vyhľadajte v počítači alebo online umiestnení obrázok, ktorý chcete vložiť. Vyberte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, potiahnite rukoväť v jednom zo štyroch rohov smerom k stredu alebo od stredu obrázka.

  Poznámka: Ďalšie informácie o zmene veľkosti obrázkov v Outlooku nájdete v téme Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v e-mailových správach

Do správy je možné priložiť položky programu Outlook, ako sú napríklad ďalšie e-mailové správy, úlohy, kontakty alebo položky kalendára. Prikladanie predstavuje najjednoduchší spôsob odosielania viacerých položiek alebo správ.

 1. Vytvorte správu alebo v existujúcej správe kliknite na tlačidlo Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej.

 2. V okne správy prejdite na kartu Správa a potom v skupine Zahrnúť kliknite na tlačidlo Priložiť položku.

  Príkaz Priložiť položku na páse s nástrojmi

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ukážte na položku Vizitka a potom kliknite na položku Ďalšie vizitky. Kliknite na kontakt a potom na tlačidlo OK. Ak chcete vybrať viacero kontaktov, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a postupne kliknite na požadované kontakty.

  • Kliknite na položku Kalendár. Vyberte kalendár, rozsah dátumov a podrobnosti, ktoré chcete zahrnúť. Ak chcete zobraziť Rozšírené možnosti, kliknite na tlačidlo Zobraziť. Kliknutím na tlačidlo OK pridajte kalendár do správy.

  • Kliknite na položku nazvanú Položka programu Outlook. Vyhľadajte v zozname priečinkov priečinok obsahujúci položku, ktorú chcete pripojiť. V časti Položky kliknite na požadovanú položku a potom na tlačidlo OK.

   Zoradenie

Poznámka: Počas zostavovania správy môžete súbory priložiť aj pomocou príkazov na karte Vložiť v skupine Zahrnúť, alebo môžete súbory presunúť myšou z priečinkov v počítači priamo do okna správy.

Čo vás zaujíma?

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

 2. Na karte Správa kliknite v skupine Zahrnúť na položku Priložiť súbor.

  Pripojenie súboru

 3. V dialógovom okne Vložiť súbor vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

  Upozorňujúce hlásenie o odosielaní potenciálne nebezpečných príloh

Ďalšie informácie

 • Ak sa v správnom priečinku nezobrazuje požadovaný súbor, skontrolujte, či je v poli Súbory typu vybratá položka Všetky súbory (*. *), a či Windows Prieskumník je nakonfigurovaný zobrazovať prípony súborov.

 • Súbor môžete pripojiť aj z novej správy prostredníctvom karty Vložiť.

 • Predvolene Outlook blokuje potenciálne nebezpečné prílohy (vrátane súborov s príponami .bat, .exe, .vbs a .js), ktoré môžu obsahovať vírusy. Ak takýto súbor priložíte k e-mailovej správe, zobrazí sa výzva, či chcete odoslať potenciálne nebezpečnú prílohu. Ak vyberiete možnosť Áno, Outlook odošle prílohu. Ak vyberiete možnosť Nie, môžete potenciálne nebezpečnú prílohu odstrániť.

 • Výberom súborov z priečinka v počítači a ich presunutím myšou do otvorenej správy v programe Outlook môžete priložiť viacero súborov súčasne.

Pri odosielaní obrázkov môžete priložiť obrázok k e-mailu alebo ho vložiť do tela správy. Ak chcete vložiť obrázok do tela e-mailovej správy, postupujte takto:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má obrázok zobraziť v správe.

 2. Vyberte položky Vložiť > Obrázky.

 3. Vyhľadajte v počítači alebo online umiestnení obrázok, ktorý chcete vložiť. Vyberte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, potiahnite rukoväť v jednom zo štyroch rohov smerom k stredu alebo od stredu obrázka.

  Poznámka: Ďalšie informácie o zmene veľkosti obrázkov v Outlooku nájdete v téme Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v e-mailových správach

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

 2. Na karte Správa kliknite v skupine Zahrnúť na položku Priložiť položku.

  Obrázok

 3. V zozname Kde hľadať kliknite na priečinok obsahujúci položku, ktorú chcete priložiť.

 4. Kliknite na požadovanú položku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Položku môžete pripojiť aj z novej správy prostredníctvom karty Vložiť.

Zobrazovanie príloh v správe závisí od formátu, v ktorom sa rozhodnete správu napísať.

 • Ak je formátom správy formát HTML alebo obyčajný text, prílohy sa zobrazujú v poli príloh pod riadkom Predmet.

  Pole prílohy

 • Ak je formátom správy formát RTF, prílohy sa zobrazujú v tele správy. Aj keď sa súbor zobrazuje ako vložený súbor v správe, stále ide o samostatnú prílohu.

  Príloha v tele správy

Formát, v ktorom je správa napísaná, sa zobrazuje v záhlaví okna v hornej časti správy.

Správa

V Outlooku nie je veľkosť príloh nijak obmedzená. Väčšina správcov e-mailových serverov a poskytovateľov internetových služieb (ISP) však stanovujú obmedzenia celkovej veľkosti správy, ktorá je stanovená ako súčet všetkých príloh spolu s obsahom samotnej správy. Služby na špičkovej úrovni zvyčajne poskytujú viac ukladacieho priestoru pre e-maily a povoľujú väčšie správy, ako služby na štandardnej úrovni. Ďalšie informácie o maximálnej povolenej veľkosti správ získate od vášho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu e-mailového servera vo vašej organizácii.

Ak chcete priložiť veľmi veľký súbor, mali by ste ho najskôr komprimovať pomocou programu zip. Súbory programu Outlook, ktoré sú uložené v predvolenom formáte Open XML, s nasledovnými príponami sú automaticky komprimované: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx a .ppsx.

Ak ste nečakali, že súbory, ktoré chcete priložiť, sa skomprimujú, skontrolujte, či bol v programe Outlook nainštalovaný nástroj .zip ako doplnok COM. Takýto doplnok môžete vypnúť vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Doplnky.

 2. V zozname Spravovať kliknite na položku Doplnky architektúry COM a kliknite na tlačidlo Spustiť.

 3. V dialógovom okne Doplnky architektúry COM zrušte začiarknutie políčka vedľa názvu doplnku a potom kliknite na položku OK.

Vyhľadajte odpovede alebo položte otázku v komunite používateľov služieb Microsoft Office.

 1. Prečo sa nedá pripojiť súbor? Outlook zobrazil informáciu, že súbor je nebezpečný. Outlook blokuje viaceré typy súborov, ktoré by mohli šíriť počítačové vírusy. Ak chcete odoslať súbor, ktorý Outlook označí za nebezpečný, najskôr súbor skomprimujte a potom ho priložte skomprimovaný. Ak chcete skomprimovať súbor, prejdite do priečinka v počítači alebo v cloude, ktorý obsahuje príslušný súbor, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Odoslať do skomprimovaného priečinka. Teraz by malo byť možné odoslať skomprimovaný súbor. Ďalšie informácie nájdete v téme Blokované prílohy v programe Outlook.

 2. Prečo sa moje prílohy zobrazujú v tele správy a nie pod riadkom predmetu? Outlook umožňuje odosielanie e-mailových správ v troch formátoch: HTML, obyčajný text a text vo formáte RTF (rich text format). Ak použijete formát RTF (rich text format), priložené súbory sa zobrazia v tele správy. Pozrite si tému Zmena formátu správy na formát HTML, RTF alebo obyčajný text, ktorá obsahuje pokyny na prepnutie formátu správy na formát HTML alebo na formát obyčajného textu. Formát správy sa uvádza v záhlaví okna správy.

  Môžete odosielať správy vo formáte RTF
 3. Možnosť Vložiť > Obrázky je neaktívna. Ak nemôžete vybrať obrázky z karty Vložiť na páse s nástrojmi, vaša správa je pravdepodobne vo formáte obyčajného textu. Ak chcete vkladať obrázky, zmeňte formát správy na formát HTML alebo RTF. Formát správy sa uvádza v záhlaví okna správy.

  Môžete odosielať správy vo formáte obyčajného textu

Súvisiace témy

Priloženie súborov k e-mailom a udalostiam kalendára v službe Outlook.com alebo Outlook na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×