Prilákanie zákazníkov a zvýšenie predaja pomocou letákov programu Publisher

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Práve ste otvorili predajňu na novom mieste alebo nastal čas na každoročný sviatočný výpredaj. Alebo ste dostali úžasný nový tovar, ktorý chcete spropagovať. Vypustite novinky rýchlo do sveta, aby sa dostali k správnym ľuďom – vytvorte leták, ktorý môžete rozposielať, rozdávať alebo rozmiestniť po meste.

Microsoft Office Publisher 2007 obsahuje prednastavené publikácie letákov, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali informácie o novinkách a akciách. Ak použijete prednastavenú publikáciu, môžete sa pri vytváraní účinného propagačného materiálu pre váš podnik zamerať na obsah, ktorý chcete komunikovať.

Leták s vyrezanými kupónmi vytvorený v programe Microsoft Office Publisher 2007

Obsah tohto článku

Výber a prispôsobenie návrhu

Vykonanie globálnych zmien návrhu

Práca s textom

Práca s obrázkami

Úprava letáka

Dokončenie letáka

Výber a prispôsobenie návrhu

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Letáky.

 3. V časti Letáky kliknite na položku Novšie návrhy alebo Klasické návrhy.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Vyberte požadovaný dizajn letáka kliknutím na obrázok ukážky.

  • Ďalšie návrhy šablón pre letáky nájdete na lokalite Microsoft Office Online.

   Ako?

   Dôležité: Pred vyhľadávaním šablón na lokalite Office Online musíte byť pripojení na internet.

   1. Použite jeden z týchto postupov:

    • V katalógu Letáky kliknite na položku Zobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online a potom kliknite na niektorý z nadpisov katalógu, napríklad Udalosť alebo Marketingové.

    • Do poľa Vyhľadať šablóny zadajte kľúčové slovo. Môžete zadať napríklad slovo letáky. V ďalšom poli vyberte lokalitu Microsoft Office Online a kliknite na zelené tlačidlo Hľadať.

     Poznámka: Pole Vyhľadať šablóny sa nachádza nad nadpisom Letáky.

   2. Kliknite na požadovanú šablónu.

    V tomto projekte sme vybrali šablónu letáka (jemná modrá) s ústrižkami z lokality Office Online.

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Pred otvorením publikácie môžete zmeniť mnohé prvky návrhu. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V časti Prispôsobiť kliknite na požadovanú farebnú schému a schému písiem.

  • V časti Prispôsobiť kliknite na požadovanú skupinu informácií o zamestnaní alebo vytvorte novú skupinu.

  • Ak chcete pridať druhú stranu publikácie s textovými poľami na poštovú adresu a spiatočnú adresu, označte v časti Možnosti položku Zahrnúť poštovú adresu.

  • Výberom možnosti Zahrnúť obrázok v časti Možnosti vložíte do letáka zástupný obrázok.

   Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých šablónach. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, šablóna ju pravdepodobne nepodporuje.

  • V časti Ústrižky vyberte kupón alebo formulár, ktorý chcete pridať.

   Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých šablónach. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, šablóna ju pravdepodobne nepodporuje.

   Poznámka: Ak používate šablónu, ktorú ste prevzali z lokality Office Online, návrh publikácie budete môcť prispôsobiť až po jej otvorení.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Šablóna letáka (v jemných modrých odtieňoch) na lokalite Office Online

Vykonanie globálnych zmien návrhu

Pri zobrazení publikácie v úplnej veľkosti môžete chcieť vykonať zmeny, ktoré ovplyvnia celú publikáciu. Môžete chcieť napríklad vyskúšať iné schémy farieb alebo písiem, zmeniť veľkosť strany alebo vložiť obchodné informácie, pretože ste ich nevložili na začiatku. Takéto zmeny môžete vykonať kedykoľvek, no najlepšie je tak urobiť pred vložením textu a obrázkov.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete vyskúšať inú farebnú schému, kliknite na položku Farebné schémy na pracovnej table Formátovať publikáciu a potom kliknite na požadovanú farebnú schému.

 • Ak chcete vyskúšať inú schému písiem, kliknite na položku Schémy písiem na pracovnej table Formátovať publikáciu a potom kliknite na požadovanú schému písiem. Ďalšie informácie o schémach písiem nájdete v článku Používanie schémy písiem.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť strany, kliknite na položku Typ publikácie – možnosti na pracovnej table Formátovať publikáciu, kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany a potom v dialógovom okne Nastavenie strany vyberte novú veľkosť strany. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena veľkosti strany, veľkosti papiera alebo orientácie.

 • Ak chcete vložiť obchodné informácie, v ponuke Vložiť kliknite na položku Obchodné informácie a presuňte požadovanú položku z pracovnej tably Obchodné informácie na stranu publikácie.

  Ak chcete zmeniť informácie o zamestnaní, kliknite na položku Zmeniť informácie o zamestnaní na table Informácie o zamestnaní. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie informácií o zamestnaní.

Práca s textom

Ak ste už vytvorili skupinu obchodných informácií, vaše obchodné kontaktné informácie a logo automaticky nahradia časť zástupného textu.

Poznámka: Obchodné informácie nenahrádzajú automaticky zástupný text v šablónach stiahnutých z lokality Office Online. Ak chcete nahradiť zástupné mená, adresy a logá vašimi obchodnými informáciami, kliknite na tlačidlo inteligentnej značky Akcie inteligentných značiek položky obchodných informácií, ako je napríklad názov alebo adresa spoločnosti, a potom kliknite na položku Aktualizovať zo skupiny obchodných informácií. (Tlačidlo inteligentnej značky sa zobrazí po kliknutí na text alebo logo.)

 1. Vyberte zástupný text a začnite písať.

  Vybratý zástupný text

 2. Upravte veľkosť textu. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zabrániť automatickej zmene veľkosti textu a jeho prispôsobení textovému poľu, ktoré nie je pripojené k iným textovým poliam, kliknite na textové pole, ukážte na položku Prispôsobiť text v ponuke Formát a potom kliknite na položku Neprispôsobovať automaticky.

  • Ak chcete manuálne zmeniť veľkosť písma, vyberte text a potom zo zoznamu Veľkosť písma na paneli s nástrojmi vyberte novú veľkosť písma.

   Ďalšie informácie o prispôsobení textu v textových poliach nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie automatického prispôsobenia textu.

 3. Ak ste začiarkli políčko Zahrnúť poštovú adresu a leták má druhú stranu, ktorá obsahuje poštovú adresu, zopakujte kroky 1 a 2 aj pre druhú stranu.

Ďalšie informácie o práci s textom nájdete v téme Pridanie textu v programe Publisher.

Práca s obrázkami

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny rám obrázka, v kontextovej ponuke ukážte na položku Zmeniť obrázok a vyberte zdroj nového obrázka.

  Zmena zástupného obrázka

  Tip: Ak sa položka Zmeniť obrázok po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazuje, kliknite na prázdny rám obrázka tak, aby sa zobrazili biele krúžky ohraničujúce rám obrázka. Znova kliknite na obrázok, čím sa okolo obrázka zobrazia sivé krúžky s písmenom x, a potom kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. V prípade potreby zopakujte tento postup pri ďalších obrázkoch v publikácii.

Ďalšie informácie o práci s obrázkami nájdete v článku Tipy na prácu s obrázkami.

Úprava letáka

Prvky návrhu možno v publikácii jednoducho pridať alebo zmeniť. Môžete si napríklad rozmyslieť, že ústrižky s kontaktnými údajmi, s ktorým ste začali, do letáku nedáte a radšej by ste tam chceli mať trhací kupón, objednávkový formulár alebo dotazník, aby ste mohli lepšie sledovať reakciu zákazníkov na váš leták.

Prvok návrhu môžete pridať alebo nahradiť pomocou Galérie návrhov programu Publisher. Môžete tiež pridať prvky z navrhovaných objektov na pracovnej table Formátovať publikáciu. Prípadne ak používate prednastavenú šablónu v programe Publisher, môžete použiť príkaz Zmeniť šablónu.

Použitie prvkov z Galérie návrhov

 1. Ak chcete odstrániť trhací objekt s kontaktnými údajmi, označte ho a stlačte kláves DELETE.

 2. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Objekt v Galérii návrhov Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný typ objektu, napríklad Kupóny.

  Výber kupónu v Galérii návrhov

 3. Kliknite na požadovaný návrh, vyberte požadované možnosti grafiky a textu  – napríklad štýl orámovania – a kliknite na tlačidlo Vložiť objekt.

 4. Presuňte objekt myšou na požadované miesto na stránke.

 5. Ak chcete nahradiť zástupný text vo vloženom objekte, vyberte text v bloku textu a zadajte požadovaný text.

 6. Ak chcete nahradiť zástupný obrázok v pridanom objekte, kliknite na rám obrázka v logu, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, kliknite na položku Zmeniť obrázok v kontextovej ponuke a potom vyberte požadovaný obrázok.

 7. Vykonajte všetky ďalšie požadované zmeny a uložte súbor.

Použitie prvkov z navrhovaných objektov

Navrhované objekty, ktoré sú k dispozícii na vloženie do publikácie, sa líšia podľa šablóny, ktorú používate.

 1. Ak chcete odstrániť trhací objekt s kontaktnými údajmi, označte ho a stlačte kláves DELETE.

 2. Na pracovnej table Formátovať publikáciu kliknite v časti Možnosti stránky na niektorú položku v časti Navrhované objekty.

 3. Vykonajte všetky ďalšie požadované zmeny a uložte súbor.

Zmena šablóny

 1. Na pracovnej table Formátovať publikáciu v časti Leták – možnosti kliknite na tlačidlo Zmeniť šablónu.

 2. V dialógovom okne Zmeniť šablónu v časti Možnosti vyberte inú možnosť Ústrižky.

 3. Vykonajte všetky ďalšie požadované zmeny a uložte súbor.

Dokončenie letáka

 1. Ak sa chystáte leták rozposielať, môžete ho pripraviť na rozposielanie a tlač zlúčením adries zákazníkov do publikácie.

  Tip:  Ak nemáte adresy v údajovom súbore, môžete vytvoriť nový zoznam adries v programe Office Publisher 2007. V ponuke Nástroje presuňte myš nad položku Korešpondencia a katalógy a kliknite na príkaz Vytvoriť zoznam adries. Ďalšie informácie o práci s poštovými zoznamami a hromadnou korešpondenciou nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

 2. Ak chcete leták vytlačiť, kliknite na položku Tlačiť v ponuke Súbor, vykonajte všetky potrebné zmeny v nastaveniach tlače, ako je napríklad počet kópií, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tip:  Ak chcete prezentovať viac informácií, ako sa zmestí na leták, vytvorte namiesto letáka publikáciu brožúry, v ktorej môžete využiť výhody väčšej flexibility rozloženia. Návrh brožúry môže byť 3- alebo 4-dielny. Jeden z dielov môže obsahovať adresu zákazníka a jeho súčasťou môže byť aj objednávka, odpoveď alebo prihlasovací formulár. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie brožúry na podporu predaja v programe Publisher.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×