Prihlásenie Office 365 pre Yammer

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak používate Office 365 aj Yammer, určite sa vám výzva na zadanie mena používateľa a hesla zobrazila pri prihlasovaní dvakrát: najprv pri prihlasovaní do služieb Office 365 a potom pri prihlasovaní do Yammera. Toto je minulosťou. Užšia integrácia medzi službami Office 365 a Yammer znamená, že licencovaní používatelia služieb Office 365 a Yammer teraz môžu používať jedno prihlasovacie konto pre obe služby.

Zistenie najvhodnejšej metódy overovania pre vašu sieť

Office 365 aj Yammer majú v ponuke svojich služieb funkciu jediného prihlásenia. Funkcia jediného prihlásenia vo všeobecnosti používateľom umožňuje používať jednu množinu poverení na prihlásenie do viacerých aplikácií v danom prostredí. Organizáciám zasa umožňuje riadiť overovanie overením poverení u poskytovateľa identity predtým, než udelia prístup k službám.

Odporúčame, aby ste použili prihlasovanie Office 365 pre Yammer v kombinácii s jediným prihlásením služieb Office 365, ktoré používateľom poskytne konzistentnejšie možnosti na prístup do služby Yammer. Jediné prihlásenie služby Yammer sa aj naďalej podporuje a je nevyhnutné v prípade niektorých nie úplne bežných scenárov zákazníkov, na jeho vývoji sa však už ďalej nepracuje a z dlhodobého hľadiska bude pre všetky scenáre zákazníkov nahradené prihlasovaním Office 365 pre Yammer. V určitom okamihu v budúcnosti bude zverejnený dátum ukončenia poskytovania podpory pre jediné prihlásenie služby Yammer. Do tohto dátumu by mali všetci zákazníci, ktorí momentálne používajú jediné prihlásenie služby Yammer, používať prihlasovanie Office 365 pre Yammer. Ak máte vo svojom prostredí nasadený Office 365 aj Yammer, možno ste už využili funkciu jediného prihlásenia oboch.

S uvedením prihlasovania Office 365 pre Yammer určite budete chcieť zaistiť, aby bola použitá metóda overovania vhodná pre vašu sieť. Odporúčame používať jediné prihlásenie pre služby Office 365, zatiaľ čo my budeme naďalej pracovať na užšej integrácii služieb Yammer, Office 365 a Azure Active Directory. Jediné prihlásenie služby Yammer (namiesto prihlasovania Office 365 pre Yammer) odporúčame používať, ak sa na vás vzťahuje niektorý z týchto prípadov:

Ak...

Potom postupujte nasledovne...

Chcete, aby sa mohla rovnaká skupina používateľov jednoducho prihlasovať do služieb Yammer aj Office 365

Použite jediné prihlásenie služieb Office 365, ktoré funguje na platforme Microsoft Azure. Informácie o jedinom prihlásení nájdete v témach Integrácia služieb Office 365 s lokálnymi prostrediami a Synchronizácia adresárov s jediným prihlásením.

Chcete používateľom bez e-mailových kont vašej spoločnosti umožniť prístup k sieti

Použite jediné prihlásenie služby Yammer. Prihlasovanie Office 365 pre Yammer túto možnosť nepodporuje. Ďalšie informácie nájdete v blogu No company email? No problem! (Nemáte podnikový e-mail? Žiadny problém!)

Na riadenie prístupu používate jediné prihlásenie služieb Office 365 aj jediné prihlásenie služby Yammer, pričom pre každú službu používate odlišnú množinu pravidiel

Pokračujte v používaní jediného prihlásenia služby Yammer.

Máte viac než jednu sieť

Prihlasovanie Office 365 pre Yammer nebude možné využiť. Ak chcete riadiť prístup a umožniť používateľom prihlásiť sa pomocou rovnakej množiny poverení, ktorú používajú aj pre iné aplikácie, pokračujte v používaní jediného prihlásenia Yammera.

Dôležité: Ak využívate jediné prihlásenie Yammera na udelenie prístupu používateľom bez e-mailových adries alebo riadenie prístupu do Yammera pre privilegovaných používateľov, jediné prihlásenie Yammera nezakazujte.

Užšia integrácia so spúšťačom aplikácií služieb Office 365

Okrem jedného mena používateľa a hesla sa teraz mení aj to, že v službách Office 365 a Yammer sa zobrazuje ten istý navigačný panel služieb Office 365 so spúšťačom aplikácií, takže môžete bezproblémovo prechádzať medzi všetkými službami vrátane služby OneDrive for Business, lokalít SharePoint Online a programu Outlook.

Tu je príklad navigačného panela so spúšťačom aplikácií, v ktorom je aj Yammer.

Snímka obrazovky zobrazujúca Yammer v navigačnom paneli služieb Office 365 so spúšťačom aplikácie

Ako začať?

Noví zákazníci majú prihlasovanie Office 365 pre Yammer k dispozícii od začiatku. Ak ste existujúcim zákazníkom, na prihlasovanie Office 365 pre Yammer sa automaticky prejde v prípade, že:

 • počas procesu aktivácie služby Yammer Enterprise bola vybratá sieť Yammer,

 • jediné prihlásenie (SSO) služby Yammer nie je povolené.

Ak vaša sieť tieto požiadavky nespĺňa, budete sa naďalej do oboch domén prihlasovať ako predtým.

Výber siete počas procesu aktivácie Yammera Enterprise

Proces aktivácie služby Yammer Enterprise vyžaduje, aby ste určili, že sieť Yammer sa má priradiť k doméne spoločnosti. Ide o tú istú sieť Yammer, ktorá bude využívať prihlasovanie Office 365 pre Yammer. Keďže prihlasovanie Office 365 pre Yammer vyžaduje vzťah „one-to-one“, vašu doménu služieb Office 365 je možné priradiť len k jednej sieti Yammer – tej, ktorú ste zadali pri aktivácii. Ak máte viacero domén služieb Office 365 a viacero sietí Yammer, prihlasovanie Office 365 nebude možné využiť a bude naďalej potrebné používať samostatné prihlasovanie do všetkých domén.

Nastavenie Yammera ako predvolenej podnikovej sociálnej siete

V Office 365 je predvolenou podnikovou sociálnou sieťou vašej organizácie SharePoint Online Newsfeed. Znamená to, že každému, kto má predplatné na SharePoint Online, sa bude v globálnej navigácii služieb Office 365 zobrazovať informačný kanál s aktualizáciami.

Zmenou nastavenia podnikovej sociálnej siete na spoluprácu v Centre pre správu služby SharePoint Online na Yammer.com sa nahradí prepojenie Správy na portáli Office 365 prepojením na Yammer. Hoci prihlasovanie Office 365 pre Yammer nevyžaduje nastavenie siete Yammer ako predvolenej podnikovej sociálnej siete, ľuďom vo vašej organizácii sa tým zjednoduší prístup k službe Yammer zo služieb Office 365 aj možnosti jej používania.

Poznámka: Túto zmenu môže vykonať len globálny správca služieb Office 365. Ďalšie informácie o úrovniach povolení nájdete v téme Povolenia v službách Office 365.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. V hornej časti stránky kliknite na položku SharePoint (predtým Lokality). Alebo vyberte položku Spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom kliknite na dlaždicu SharePoint.

 3. Vyberte položku Nastavenie.

 4. V časti Sociálna spolupráca pre podniky vyberte možnosť Používať službu Yammer.com.

  Centrum spravovania služby SharePoint, možnosti nastavenia Podnikovej sociálnej siete na spoluprácu
 5. Vyberte možnosť Uložiť.

  Poznámka: Vykonanie tejto zmeny by malo trvať maximálne 30 minút.

Prípady, kedy prihlasovanie Office 365 pre Yammer nebude fungovať

V niektorých prípadoch používatelia nebudú môcť využívať prihlasovanie Office 365 pre Yammer. Nasledujúca tabuľka objasňuje príčiny.

Scenár

Riešenie

Používateľ služieb Office 365 má e-mailové adresy, ktoré zodpovedajú viacerým aktívnym používateľom služby Yammer

Používateľovi služieb Office 365 sa zobrazí výzva na prihlásenie do služby Yammer pomocou mena používateľa a hesla pre Yammer.

E-mailové adresy používateľa v Office 365 zodpovedajú viacerým sieťam Yammer

Používateľovi sa zobrazí výzva na zadanie mena používateľa a hesla pre Yammer.

Používateľ služieb Office 365 sa nikdy nezaregistroval do služby Yammer ani ju nikdy nepoužíval

Keď používateľ klikne na navigačnom paneli služieb Office 365 na položku Yammer, bude presmerovaný na overovaciu stránku, kde sa vytvorí konto Yammer. Nebude sa vyžadovať meno používateľa ani heslo pre Yammer.

Používateľ služby Yammer má e-mailovú adresu v doméne, ktorá nie je overenou doménou služieb Office 365

Služby Office 365 e-mailovú adresu nerozpoznajú a používateľovi sa zobrazí výzva na prihlásenie pomocou poverení pre Yammer.

Yammer s licenciou nie je licencovaný pre Office 365

Používatelia služby Yammer sa do služby Yammer budú naďalej prihlasovať ako predtým a nebudú mať prístup k službám Office 365.

Najčastejšie otázky

 1. Môžem získať prístup k službám Office 365 a Yammer z telefónu pomocou toho istého prihlasovacieho konta?

  Áno. S prihlasovaním Office 365 pre Yammer získate nielen prístup do služby OneDrive for Business, na lokality SharePoint Online a do programu Outlook, ale to isté konto môžete použiť aj na prístup do služby Yammer v mobilných telefónoch a tabletoch, do aplikácií Aplikácia Yammer pre SharePoint, Yammer Embed a do aplikácií Yammer tretích strán. Po zapnutí prihlasovania Office 365 pre Yammer sa používatelia musia poslednýkrát prihlásiť do služby Yammer vo svojich mobilných zariadeniach.

 2. Potrebujem ešte synchronizáciu adresárov služby Yammer?

  Odporúčame pomocou Office 365-prihlásenie na Yammer a riadenie Yammer používateľov cez ich životného cyklu z Office 365 miesto vykonávania Yammer Directory Sync. Yammer Adresár synchronizácia je stále podporovaný, ale to nie je vyvíjaný ďalej. V určitom bode v budúcnosti, podpora dátum pre Yammer Directory Sync bude oznámený a vedie k tomu, že dátum všetkých zákazníkov, ktorí používajú Yammer Directory Sync bude musieť spravovať používateľov cez ich životného cyklu z Office 365. Pozri Správa nariekanie užívateľov naprieč ich životného cyklu z Office 365 pre informácie o tom, ako rozhodnúť, ktorý je najlepším riešením pre vás.

 3. Je zo strany používateľov potrebné vykonať určité kroky, aby prihlasovanie fungovalo?

  Po povolení prihlasovania Office 365 pre Yammer sa používatelia siete môžu do Yammera prihlásiť pomocou poverení služieb Office 365. Po prvom prihlásení by sa do Yammera mali znova prihlásiť vo všetkých zariadeniach prostredníctvom prehliadača alebo mobilnej aplikácie Yammer.

 4. Používam jediné prihlásenie služieb Office 365 a prihlasovanie Office 365 pre Yammer. Čo sa stane, ak sú služby Office 365 federované s lokálnym prostredím?

  Prihlasovanie Office 365 pre Yammer bude fungovať rovnako bez ohľadu na lokálnu federáciu.

 5. Môžem kombinovať siete Yammer a využiť výhody nového prihlasovania Office 365 pre Yammer?

  Ak chcete, aby prihlasovanie Office 365 pre Yammer fungovalo, musia byť domény služieb Office 365 a Yammer rovnaké. Ak máte viacero sietí Yammer, odporúčame počkať, kým budú k dispozícii ďalšie nástroje podporujúce kombinovanie sietí.

Ďalšie informácie

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×