Zdieľanie a spolutvorba

Pridanie, zmena, skrytie alebo odstránenie komentárov v prezentácii

Pridanie, zmena, skrytie alebo odstránenie komentárov v prezentácii

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete používateľom umožniť Skontrolujte a poskytnite odozvu na prezentácii, ktorú ste vytvorili, alebo keď kolegovia požiadať o vaše pripomienky na prezentácii použiť komentáre . Komentár je Poznámka, ktorý môžete pripojiť na písmeno alebo slovo na snímke alebo na celú snímku.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
1:12

Pridať komentár

 1. Vyberte položku Revízia > Nový komentár. Alebo ak je otvorená tabla komentáre, vyberte položku nové.

 2. Na table komentáre napíšte svoju správu do poľa a stlačte kláves Enter.

  Pridať komentár

Zobrazenie a odpovedať na komentáre

 1. Vyberte ikonu komentára Ikona Komentáre na snímke.

  Otvorí sa tabla komentáre a budete môcť zobraziť komentáre pre danú snímku.

 2. Vyberte možnosť odpovedať, odpovedať na komentár.

 3. Kliknite na tlačidlá ďalej alebo Naspäť na prechod medzi poznámok a snímok.

Odstránenie komentára

 • Na table komentáre vyberte komentár, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku X.

 • Na snímke kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu komentára Ikona Komentáre a vyberte položku Odstrániť komentár.

Revízia

1 Karta Posúdiť

2 Príkazy na karte Posúdiť

3 Miniatúra komentára

4 Komentár

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentár, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať komentár, ktorý sa vzťahuje na text alebo objekt na snímke, vyberte text alebo objekt.

  • Ak chcete pridať všeobecný komentár k snímke, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

 3. Zadajte komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

  Tip: K textu, objektu alebo snímke v prezentácii môžete pridať viaceré komentáre.

Recenzenti prezentácie môžu upravovať komentáre pridané inými recenzentmi. Pri tejto úprave sa zmení farba miniatúry komentára a iniciály sa zmenia na iniciály aktuálneho recenzenta.

 1. Kliknite na miniatúru komentára (vo vyššie uvedenom obrázku je označená číslom 3).

  Poznámky: 

  • Miniatúra komentára zvyčajne obsahuje iniciály osoby, ktorá komentár pôvodne pridala.

  • Ak je miniatúra komentára skrytá, prejdite na kartu Posúdiť a potom v skupine Komentáre kliknite na položku Zobraziť revíziu.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Upraviť komentár.

 3. Zadajte komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

Recenzenti prezentácie môžu odstraňovať komentáre pridané inými recenzentmi. Pri odstránení sa zmení farba miniatúry komentára a iniciály sa zmenia na iniciály aktuálneho recenzenta.

 1. Kliknite na komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Odstrániť.

Ak chcete odstrániť zo snímky alebo prezentácie všetky komentáre, môžete ich odstrániť všetky naraz. Na karte Posúdiť kliknite na šípku pod tlačidlom Odstrániť a potom vyberte požadovanú akciu:

 • Odstrániť všetky značky na aktuálnej snímke Odstránenie komentárov od snímky, či máte otvorený.

 • Odstrániť všetky značky v tejto prezentácii Odstráni všetky poznámky z celej prezentácie.

 • Komentáre v prezentácii skryjete kliknutím na položku Zobraziť značku na karte Komentáre. Komentáre odkryjete opätovným kliknutím na položku Zobraziť značku.

 • Ak sa chcete presúvať medzi komentármi, prejdite na kartu Revízia a potom v skupine Komentáre kliknite na položku Predchádzajúci alebo Nasledujúci.

Pridať komentár

 1. Na navigačnej table v normálnom zobrazení kliknite na snímku, ktorú chcete pridať komentár.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridať komentár k textu alebo objekt na snímke

  Kliknite na text alebo objekt

  Pridať komentár k textu alebo objekt na snímke

  Kliknite na text alebo objekt

 3. Na karte Revízia kliknite na položku Nový komentár.

  Karta revízia

 4. Zadajte svoj komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

  Ak chcete zobraziť komentár, kliknite na miniatúru komentára na snímke.

Úprava komentárov

 1. Na navigačnej table v normálnom zobrazení kliknite na snímku, ktorú chcete pridať komentár.

 2. Kliknite na miniatúru komentára na snímku, ktorú chcete upraviť.

 3. Na table komentáre kliknite na komentár, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku znova vykonať zmeny, alebo kliknite na položku odpovedať, odpovedať na komentár.

  Tip:    Vyberte miniatúru komentára na snímke Zobraziť zodpovedajúce komentár na table komentáre.

Presunutie komentára

 1. Na navigačnej table v normálnom zobrazení kliknite na snímku, ktorú chcete pridať komentár.

 2. Vyberte a presuňte miniatúru komentára na iné miesto na tú istú snímku.

Odstránenie komentára

 1. Na navigačnej table v normálnom zobrazení kliknite na snímku, ktorú chcete pridať komentár.

 2. Kliknite na miniatúru komentára, ktorý chcete odstrániť.

 3. Na karte Revízia kliknite na položku odstrániť, a potom znova kliknite na položku odstrániť alebo vyberte možnosť odstrániť všetky komentáre na snímke alebo v prezentácii.

  Vyberte položku Delete (Odstrániť).

  Tip:    Komentár môžete odstrániť aj tak, že podržíte stlačený kláves Ctrl a kliknite na komentár a potom kliknite na položku odstrániť.

Zobrazenie alebo skrytie komentárov

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Zobraziť komentáre.

  Vyberte položku Zobraziť komentáre

Pridať komentár

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, ktorú chcete pridať komentár.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Outline named tab s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.     

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridať komentár k textu alebo objekt na snímke

  Kliknite na text alebo objekt

  Pridať komentár k snímke

  Kliknite na ľubovoľné miesto na snímke

 3. Na karte Revízia kliknite v časti Komentáre na položku Nový.

  Rovnica

 4. Zadajte svoj komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

  Poznámka: Ak chcete zobraziť komentár, kliknite na miniatúru komentára na snímke.

Úprava komentárov

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku s komentárom, ktorý chcete zmeniť.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Čakajte a Outline named tab alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Outline tab .

 2. Kliknite na miniatúru komentára na snímku, ktorú chcete upraviť.

 3. Na karte Revízia kliknite v časti komentáre, kliknite na položku Upraviť.

  Rovnica

  Tip: Komentár môžete upraviť aj dvojitým kliknutím na miniatúru komentára.

Presunutie komentára

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku s komentárom, ktorý chcete zmeniť.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Čakajte a Outline named tab alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Outline tab .

 2. Vyberte a presuňte miniatúru komentára do iného umiestnenia.

Odstránenie komentára

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku s komentárom, ktorý chcete zmeniť.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Čakajte a Outline named tab alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Outline tab .

 2. Kliknite na miniatúru komentára, ktorý chcete odstrániť.

 3. Na karte Revízia kliknite v časti komentáre, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

  Rovnica

  Tip: Komentár môžete odstrániť aj tak, že podržíte stlačený kláves CTRL a zároveň kliknite na komentár a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

Zobrazenie alebo skrytie komentárov

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Na karte Revízia kliknite v časti komentáre, kliknite na položku Zobraziť.

  Rovnica

Pridanie komentárov

Otvorenie tably Komentáre

Ak chcete otvoriť tablu Komentáre, kliknite na karte Zobraziť na položku Zobraziť komentáre Zobrazenie komentárov .

Tip:  Ak sa vám na snímkach prezentácie zobrazujú bubliny s komentárom Niekto pridal komentár , je to ďalší spôsob ako zistiť, že vám niekto do prezentácie pridal komentáre.

Pridávanie komentárov do prezentácie

 1. Kliknite na položku na snímke, ku ktorej chcete pridať komentár.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Komentár.

 3. Zadajte svoje komentáre a stlačte Enter.

  • Ak chcete pridať ďalšie komentáre, kliknite na table Komentáre na položku Nové Nový komentár a do poľa zadajte svoj text.

  • Ak chcete na komentár napísať odpoveď, kliknite do poľa Odpovedať a zadajte svoju správu.

  • Vedľa položky, ktorú ste okomentovali, sa na snímke zobrazí bublina s komentárom Niekto pridal komentár .

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Vyhľadajte snímku s poznámkami v ňom.

 2. Ťuknite na tlačidlo komentár Ikona Komentáre otvorte tablu komentáre pre čítanie správ a odpovedanie.

  Panel s nástrojmi umožňuje prechod dozadu a dopredu cez komentáre, odpovedanie na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Panel s nástrojmi na table komentáre

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúci panel s nástrojmi.

  Plávajúci panel s nástrojmi v PowerPointe pre Android má príkaz Nový komentár

  Tabla komentáre sa zobrazí na celú obrazovku s prázdne zápis uvedením vášho mena a dátumu.

 3. Zadajte svoj komentár. Stlačením tlačidla Hotovo veľkosť tably komentáre a chcete snímku znova zobraziť.

 4. Panel s nástrojmi môžete použiť na prechod dozadu a dopredu cez komentáre:

  Panel s nástrojmi na table komentáre

 1. Ťuknite na kartu Revízia na páse s nástrojmi a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre:

  Na kartu revízia na páse s nástrojmi v PowerPointe v tabletoch s Androidom obsahuje tlačidlá na pomocou komentárov.

  Zobrazí sa tabla Komentáre.

 2. Pomocou tlačidiel na páse s nástrojmi na prechod dozadu a dopredu cez komentáre.

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

 2. Ťuknite na kartu Revízia na páse s nástrojmi a potom ťuknite na položku Nový komentár:

  Na kartu revízia na páse s nástrojmi v PowerPointe v tabletoch s Androidom obsahuje tlačidlá na pomocou komentárov.

  Zobrazí sa tabla Komentáre.

 3. Zadajte svoj komentár. Keď ste hotoví, ťuknite na tlačidlo Zavrieť (X), na table komentáre.

  Nájdite dozadu a dopredu cez komentáre môžete použiť aj tlačidlá na páse s nástrojmi.

Označenie osoby v komentári

Funkcia je k dispozícii len pre insiderov pre Office Túto funkciu majú momentálne k dispozícii len insideri pre Office.

Keď komentovať dokumentu alebo prezentácie a použitie @ prihlásenia s meno osoby, osoby, o prijíma poštu s prepojením na svoj komentár.

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Vyhľadajte snímku s poznámkami v ňom.

 2. Ťuknite na tlačidlo komentár Ikona Komentáre otvorte tablu komentáre pre čítanie správ a odpovedanie.

  Panel s nástrojmi umožňuje prechod dozadu a dopredu cez komentáre, odpovedanie na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Tlačidlá komentár v PowerPointe pre iPhone

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúci panel s nástrojmi Tlačidlo Nový komentár v PowerPointe pre iPhone .

  Tabla komentáre sa zobrazí na celú obrazovku s prázdne zápis uvedením vášho mena a dátumu.

 3. Zadajte svoj komentár. Stlačením tlačidla Hotovo veľkosť tably komentáre a chcete snímku znova zobraziť.

 4. Panel s nástrojmi môžete použiť na prechod dozadu a dopredu cez komentáre:

  Panel s nástrojmi na table komentáre

 1. Vyhľadajte snímku s poznámkami v ňom.

 2. Ťuknite na tlačidlo komentár Ikona Komentáre otvorte tablu komentáre pre čítanie správ a odpovedanie.

  Panel s nástrojmi umožňuje prechod dozadu a dopredu cez komentáre, odpovedanie na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Tlačidlá komentár v PowerPointe pre iPad

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúci panel s nástrojmi.

  Plávajúci panel s nástrojmi v PowerPointe pre Android má príkaz Nový komentár

  Tabla komentáre sa zobrazí na celú obrazovku s prázdne zápis uvedením vášho mena a dátumu.

 3. Zadajte svoj komentár. Stlačením tlačidla Hotovo veľkosť tably komentáre a chcete snímku znova zobraziť.

 4. Panel s nástrojmi môžete použiť na prechod dozadu a dopredu cez komentáre:

  Tlačidlá komentár v PowerPointe pre iPad

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 • Na karte Revízia, ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

  Tlačidlo Zobraziť komentáre v PowerPointe Mobile pre Windows 10

  Otvorí sa tabla komentáre, kde možno zobraziť všetky komentáre, ktoré už boli pridané do prezentácie.

 1. Ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

  Panel s nástrojmi umožňuje vytvoriť novú poznámku, odstrániť aktuálny komentár a prechod dozadu a dopredu cez komentáre, odpovedanie na aktuálny komentár alebo odstránenie aktuálny komentár:

  Komentár tlačidiel vo Windowse Mobile: vytvorte nový komentár odstrániť aktuálny komentár Prejsť na predchádzajúci komentár a prejsť na ďalší komentár

  Tabla komentáre sa zobrazí sa prázdny zápisy uvedením vášho mena a dátumu.

 2. Zadajte svoj komentár. Ťuknite kdekoľvek na obrazovke, po dokončení zadávania textu.

V PowerPoint na tablete s Windowsom nemožno pridávať komentáre.

 • Na table komentáre bezprostredne pod komentár, ktorý chcete odpovedať, ťuknite na položku poľa odpovedať a začnite písať.

Nemôžete odpovedať na komentáre v PowerPoint na tablete s Windowsom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×