Pridanie, zmena alebo odstránenie overovania údajov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Overenie údajov predstavuje možnosť automatickej kontroly chýb pri vypĺňaní formulára. Ak k ovládačom v šablóne formulára pridáte funkciu overovania údajov, zabezpečíte tým, že zhromažďované údaje budú presné a konzistentné, a budú vyhovovať štandardom používaným vo vašej spoločnosti. Overovanie údajov môžete použiť napríklad na to, aby ste používateľom oznámili, že zadaná čiastka výdavku prekračuje povolenú čiastku, alebo že do poľa používaného na zadávanie telefónneho čísla omylom zadali meno.

Ak formulár obsahuje chyby overenia údajov a je pripojený k databáze alebo webovej službe, nebudete môcť používatelia formulár odoslať, kým ich oprava týchto chýb. Používateľov môžete uložiť lokálnu kópiu formulára, a potom opraviť a odoslať údaje neskôr.

Obsah tohto článku

Spôsoby upozornenia používateľov na chyby overenia

Požiadavky na kompatibilitu

Pridanie overovania údajov

Zmena podmienky overovania údajov

Odstránenie overovania údajov

Spôsoby upozornenia používateľov na chyby overenia

Vo formulári, ktorý je určený na vypĺňanie prostredníctvom programu InfoPath, môžete nastaviť zobrazenie hlásenia overovania údajov vo forme obrazovkový komentár. Po zobrazení obrazovkového komentára môžu používatelia zobraziť aj podrobné upozornenie, ktoré zadáte. Prípadne môžete nastaviť automatické zobrazovanie podrobného upozornenia. Ak napríklad určíte chybovú podmienku, ktorá sa vyskytne v prípade, že používateľ zadá meno do poľa určeného na telefónne čísla, môžete nastaviť zobrazenie obrazovkového komentára s hlásením „Do tohto poľa zadajte telefónne číslo“. Ak nastavíte automatické zobrazenie upozornenia, podrobné hlásenie sa môže zobraziť predvolene, napríklad hlásenie „Toto pole vyžaduje telefónne číslo vo formáte (555) 555-0100“. Ak nastavíte predvolené zobrazenie obrazovkového komentára, používatelia budú môcť manuálne zobraziť upozornenie, ktoré zadáte, a to kliknutím pravým tlačidlom myši na pole v programe InfoPath a kliknutím na možnosť zobrazenia upozornenia.

Spôsoby zobrazovania chýb overenia údajov v programe InfoPath

1. Ak podržíte ukazovateľ nad poľom, zmení sa na tvar písmena I a zobrazí sa obrazovkový komentár.

2. Ak pravým tlačidlom myši kliknete na pole, zobrazí sa kontextová ponuka. Potom ukážte na položku Úplný popis chyby a ukazovateľ sa zmení na šípku.

3. Po kliknutí na položku Úplný popis chyby sa zobrazí upozornenie.

Vo formulári vyplnenom vo webovom prehľadávači sa upozornenia nemôžu zobrazovať automaticky. Používatelia však môžu zobraziť upozornenie kliknutím na pole na webovej stránke obsahujúcej obrazovkový komentár a následným kliknutím na prepojenie, ktoré sa zobrazí.

Spôsoby zobrazovania chýb overenia údajov vo webovom prehliadači

1. Ak podržíte ukazovateľ nad poľom, zmení sa na tvar písmena I a zobrazí sa obrazovkový komentár.

2. Po premiestnení na obrazovkový komentár sa ukazovateľ zmení na ruku.

3. Po kliknutí na prepojenie sa zobrazí upozornenie.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete vybrať špecifický režim kompatibility na návrh šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pri publikovaných na serveri aplikácie InfoPath Forms Services, a potom otvárania, formuláre založené na šablóne formulára môžete zobraziť vo webovom prehliadači. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, niektoré ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Niektoré funkcie overovania údajov pracujú vo webovom prehľadávači inak ako v programe InfoPath. Ak napríklad pridáte overovanie údajov k ovládaciemu prvku, vytvárate vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ do tohto ovládacieho prvku zadá nesprávne údaje. Tento vysvetľujúci text sa môže zobraziť v obrazovkovom komentári a môže umožniť používateľom zobraziť upozornenie, ktoré bude obsahovať dodatočné informácie. Upozornenie sa tiež môže zobraziť automaticky, keď používateľ zadá nesprávne údaje. Pri formulároch zobrazených vo webovom prehľadávači sa upozornenia nemôžu zobraziť automaticky, ale používatelia si môžu prezrieť obrazovkový komentár a prípadne zobraziť upozornenie, ktoré obsahuje dodatočné informácie.

Poznámka: Ak používatelia vypĺňajú formuláre prostredníctvom prehľadávača, upozornenie overovania údajov môžu rýchlo zobraziť stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+I.

Zoznam ovládacích prvkov podporujúcich overovanie údajov

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam ovládacích prvkov programu Microsoft Office InfoPath 2007 podporujúcich overovanie údajov a ich dostupnosť pre šablóny formulárov kompatibilné s prehľadávačom.

Ovládacie prvky, ktoré podporujú vali údajov dačných

Dostupnosť v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom

Začiarkavacie políčko

Áno

Výber dátumu

Áno

Rozbaľovací zoznam

Áno

Zoznam

Áno

Prepínač

Áno

Blok textu

Áno

Pole pre text typu rich-text

Áno

Zoznam s odrážkami, číslovaný zoznam alebo obyčajný zoznam

Nie

Pole so zoznamom

Nie

Na začiatok stránky

Pridanie overovania údajov

 1. Kliknite na ovládací prvok, ku ktorému chcete pridať overenie údajov.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Overenie údajov.

 3. V dialógovom okne Overovanie údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. V časti Ak je táto podmienka pravdivá pridajte podmienku.

  Príklad

  Nasledujúci príklad popisuje spôsob vytvorenia podmienky overovania údajov, pomocou ktorej sa zabezpečí, aby údaje zadané do ovládacieho prvku bloku textu zodpovedali určitej hodnote - v tomto prípade slovuAhoj.

  1. V prvom poli kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu a potom vyberte pole alebo skupinu, na ktoré je viazaný ovládací prvok.

  2. V druhom poli kliknite na položku nerovná sa.

  3. V treťom poli kliknite na položku Zadajte text a potom zadajte slovo Ahoj.

  Poznámka: Ak chcete, aby používatelia povinne zadávali údaje do ovládacieho prvku, začiarknite v dialógovom okne Ovládací prvok- vlastnosti políčko Nemôže byť prázdne.

 5. Ak chcete, aby sa automaticky zobrazovali hlásenia v dialógovom okne hneď po zadaní neplatných údajov používateľom, začiarknite pole Hlásenia v dialógovom okne zobraziť hneď, ako používatelia zadajú neplatné údaje.

  Poznámka: Vzhľadom na to, že vo webovom prehľadávači nie je možné automaticky zobraziť hlásenia v dialógovom okne, používateľovi, ktorý vypĺňa formulár prostredníctvom webového prehľadávača, sa zobrazí iba obrazovkový komentár.

 6. V okne Obrazovkový komentár zadajte text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ ukáže na ovládací prvok alebo naň klikne pravým tlačidlom myši.

 7. Do poľa Hlásenie zadajte text, ktorý sa má v dialógovom okne hlásenia zobraziť buď hneď, alebo ak používateľ vyžaduje ďalšie podrobnosti.

  Poznámka: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Na začiatok stránky

Zmena podmienky overovania údajov

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorého overovanie údajov chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Overenie údajov.

 3. V dialógovom okne Overovanie údajov kliknite na podmienku, ktorú chcete zmeniť, kliknite na položku Upraviť a potom vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Odstránenie overovania údajov

 1. Kliknite na ovládací prvok, ktorého overovanie údajov chcete odstrániť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Overenie údajov.

 3. V dialógovom okne Overovanie údajov kliknite na podmienku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×