Pridanie záznamov do databázy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako na zadávanie údajov do databázy Access a vám pomôže pochopiť rôznych procesov zadávania údajov. Tento článok tiež vysvetľuje, ako používať niekoľko techník vstupu údajov programu Access.

Obsah tohto článku

Základné informácie o pridávaní záznamov

Pridanie záznamov priamo do tabuľky v údajovom zobrazení

Pridanie záznamov pomocou formulára

Úprava položiek vo vyhľadávacom poli

Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou

Pridanie záznamov importom alebo prepojením na údaje

Metódy na úsporu času pri zadávaní údajov

Základné informácie o pridávaní záznamov

Presne a rýchlo zadať údaje do databázy programu Access, pomáha pochopiť niekoľko základných konceptov fungovanie databázy. Informácie v nasledujúcich častiach vysvetľuje niektoré základné štruktúry a návrh zásad, ktorými sa ovláda spôsob zadávania údajov.

Vplyv návrhu databázy na zadávanie údajov

Databázy programu Access nie je súbor v rovnakom zmysel ako dokument programu Microsoft Word alebo Microsoft PowerPoint snímok. Namiesto toho databázy programu Access je kolekcia objektov – tabuliek, formulárov, zostáv, dotazov a podobne, ktoré musia spolupracovať databázy správne fungovať.

Okrem toho, tieto objekty musíte dodržiavať súbor návrh zásad alebo databázu buď pracovať nesprávne alebo úplne zlyhá. Princípy návrhu v poradí, vplyv na zadávanie údajov. Pomôže to pamätajte na tieto skutočnosti o databázových objektov a návrh pri ďalšom postupe.

 • Program Access ukladá všetky údaje v jednej alebo viacerých tabuliek. Číslo tabuľky, ktoré používate, závisí od návrhu a zložitosti databázy. Aj keď údaje je možné zobraziť vo formulári, zostave alebo vo výsledkoch dotazu, program Access ukladá údaje iba do tabuliek a iných objektov v databáze sú založené na týchto tabuľkách.

 • Každá tabuľka by mala prijímať len jeden typ údajov. Napríklad tabuľku obchodné kontaktné informácie by mali obsahovať informácie o predaji. Ak áno, vyhľadávanie správnych informácií môže byť ťažké, ak nie je možné.

 • Zvyčajne každé pole v tabuľke akceptuje iba jeden typ údajov. Napríklad, nie je možné uložiť poznámky v poli nastavené na zadávanie čísel. Ak sa pokúsite zadať text v poli typu, program Access zobrazí chybové hlásenie. To však nie je striktné pravidlo. Napríklad čísla (napríklad PSČ) môžete uložiť v poliach nastavených na typ údajov krátky Text, ale nie je možné vykonať výpočty týchto údajov, pretože Access považuje za kus textu.

 • S niektorými výnimkami polia v zázname mali prijímať len jednu hodnotu. Napríklad, môžete zadať nie viac ako jednu adresu do poľa adresy. Toto je na rozdiel od programu Microsoft Excel, ktorý na základe predvoleného nastavenia umožňuje zadať ľubovoľný počet mien alebo adries alebo obrázky v jednej bunke, ak nenastavíte bunky s cieľom prijať obmedzené typy údajov.

  Však môžete zadať s oddeľovačmi zoznam položiek do polí nastavených na krátky Text (Text) alebo dlhý Text (Memo) typ údajov. Okrem toho Access poskytuje funkciu s názvom pole s viacerými hodnotami. Môžete použiť polia s viacerými hodnotami, na priloženie viacerých údajov do jedného záznamu a na vytvorenie zoznamov, ktoré prijímajú viaceré hodnoty. Napríklad, môžete priložiť snímok programu Microsoft PowerPoint a ľubovoľný počet obrázkov so záznamom v databáze. Môžete tiež vytvoriť zoznam s menami a vyberte ľubovoľný počet názvy podľa potreby. Zdá sa, že používanie polí s viacerými hodnotami môžu prerušiť pravidlá návrhu databázy, pretože môžu obsahovať viac ako jeden záznam na pole v tabuľke, ale nie je vlastne, pretože program Access používa pravidlá "v zákulisí," pomocou uloženia údajov v tabuľkách špeciálne, skryté.

 • V starších verziách programu Access (pred rokom 2007) museli navrhnúť a vytvoriť aspoň jednu tabuľku, ako môžete zadať údaje. Ste museli rozhodnúť, ktoré polia pridať do tabuľky a nastaviť typy údajov pre každé pole. V novších verziách Access, môžete teraz otvoríte prázdnu tabuľku a začať so zadávaním údajov. Prístup sa priradiť typ údajov pre pole na základe čo zadáte.

Ďalšie informácie

Informácie v tejto časti sa dotýkajú v návrhu databázy, návrhu tabuľky a funkciou s názvom polí s viacerými hodnotami.

Nasledujúce prepojenia sa dostanete na články, ktoré poskytujú ďalšie informácie o týchto predmetov.

 • Základy navrhovania databázy

  Tento článok vysvetľuje základné pojmy, ako je napríklad plánovanie databázy, navrhovanie údajov a normalizácia – proces rozdelenia údajov do súvisiacich tabuliek a odstraňovanie nadbytočných údajov.

 • Vytváranie tabuliek v databáze

  V tomto článku sa vysvetľuje, ako vytvárať tabuľky, pridávať hlavné kľúče (polia, ktoré jednoznačne identifikovať každého riadka alebo záznamu v tabuľke) a ako nastaviť typy údajov a vlastností tabuľky.

 • Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze

  V tomto článku sa vysvetľuje, ako pripojiť jeden alebo viac kusov údajov do poľa prílohy.

 • Používanie zoznamu uchovávajúceho viacero hodnôt

  Tento článok vysvetľuje, ako používať zoznamov začiarkavacích políčok a zoznamov rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok na ukladanie viacerých hodnôt.

Vplyv typov údajov zadávania údajov

Pri návrhu tabuľky databázy vyberiete typ údajov pre každé pole v tabuľke, proces, ktorý pomáha zabezpečiť presnejšie zadávanie údajov. Predpokladajme, že otvoríte prázdnu tabuľku a zadáte množinu údajov o predaji. Potom v programe Access odvodí typ údajov Number pre pole. Ak niekto pokúsi do daného poľa zadajte text, zobrazí chybové hlásenie a používateľ uložiť zmenený záznam nemá možnosť – krok, ktorý pomáha chrániť vaše údaje.

Zobrazenie postupu na zobrazenie typov údajov

Na navigačnej table, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Dvakrát kliknite na tabuľku, ktorá sa má zistiť, otvorte tabuľku v údajovom zobrazení. Na karte polia kliknite v skupine Formátovanie si pozrite hodnotu položky v zozname Typ údajov. Poznámka: Ak používate Access 2007, nájdete v tomto zozname na karte údajový hárok v skupine typy údajov a formátovanie. Hodnota sa mení podľa vás umiestnite kurzor do rôznych polí v tabuľke. Na tomto obrázku sa zobrazuje v zozname:

  Zoznam typov údajov

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete preskúmať, a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Program Access otvorí tabuľku v mriežke návrhu a v hornej časti mriežky sa zobrazuje názov a typ údajov každého poľa tabuľky. Tento obrázok zobrazuje typické tabuľku v mriežke návrhu.

  Polia v návrhovom zobrazení

Typ údajov, ktoré ste nastavili pre každé pole tabuľky poskytuje prvú úroveň určovať, aký typ údajov je povolené do poľa. V niektorých prípadoch, ako napríklad pri práci s poľom dlhý Text, môžete zadať všetky údaje, ktoré chcete. V ostatných prípadoch, ako napríklad pri práci s pole typu Automatické číslovanie, zadajte údaje Nastavenie poľa zabráni zadaniu informáciu o vôbec. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov danej Access poskytuje a popisuje, akým spôsobom ovplyvnia zadávanie údajov.

Typ údajov

Vplyv na zadávanie údajov

Krátky text

Všimnite si, že začiatok v Accesse 2013, textových údajov typy boli premenované na Krátky Text.

Krátke textové polia prijímať textové alebo číselné znaky, vrátane zoznamov položiek čiarkami. Pole typu text akceptuje menší počet znakov ako pole typu dlhý Text – od 0 do 255 znakov. V niektorých prípadoch môžete použiť funkcie konverzie vykonávať výpočty na údaje v poli krátky Text.

Dlhý text

Všimnite si, že začiatok v Accesse 2013, údajov Memo boli premenované typy na Dlhý Text.

V tomto type poľa môžete zadať veľké množstvo textových a číselných údajov. Tiež, ak návrhár databázy nastaví v poli na podporu formátovanie RTF, môžete použiť typy formátovania, ktoré nájdete v programoch na spracovanie, ako je napríklad Word. Môžete napríklad použiť iné písma a veľkosti písma pre určité znaky v texte a zjednodušenie ich tučné alebo kurzíva, a tak ďalej. Jazyk HTML (Hypertext Markup) značky môžete pridať aj k údajom.

Okrem toho dlhé textové polia mať vlastnosť len Priložiť. Keď povolíte túto vlastnosť, môžete pridať nové údaje do poľa dlhý Text, ale nie je možné zmeniť existujúce údaje. Táto funkcia je určená pre použitie v aplikáciách, ako je napríklad sledovanie databázy, kde budete musieť Majte trvalý záznam, ktorý zostáva nemení. Keď umiestnite kurzor do poľa dlhý Text s vlastnosť Len priložiť povolená, na základe predvoleného nastavenia zmizne text v poli. Text je možné použiť formátovanie a ďalšie zmeny.

Ako krátke textové polia, môžete tiež spustiť funkcie konverzie údajov v poli dlhý Text.

Číslo

Tento typ poľa môže obsahovať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli typu Number.

Veľké číslo

Všimnite si, že mnohé typy údajov sú dostupné len v Office 365 predplatné verzie programu Access.

Tento typ poľa môže obsahovať iba čísla a môžete vykonávať výpočty na základe hodnôt v poli veľkého množstva.

Dátum a čas

V tomto type poľa môžete zadať len dátumy a časy. V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastaví v poli, sa môžu vyskytnúť tieto podmienky:

 • Ak návrhár databázy nastavil vstupnú masku pre pole (séria explicitných a zástupných znakov, ktoré sa zobrazia po výbere poľa), musíte zadať údaje do medzier vo formáte, ktorý poskytuje maska. Napríklad, ak sa zobrazí masky napríklad MMM_DD_RRRR, musíte zadať Oct 11 2017 do políčok. Nemôžete zadať celý názov mesiaca alebo hodnoty dve číslice roka.

 • Ak návrhár nevytvorili vstupnú masku na riadenie zadávania dátumu alebo času, môžete zadať hodnotu, pomocou ľubovoľný platný formát dátumu alebo času. Môžete napríklad zadať 11 Október 2017, 10 alebo 11/17, 11 Október 2017, a tak ďalej.

 • Návrhár databázy môžu vzťahovať formátu zobrazenia poľa. V takom prípade ak neexistuje žiadna vstupná maska, môžete zadať hodnotu v takmer akomkoľvek formáte, ale program Access zobrazí dátumy v súlade s formátom zobrazenia. Napríklad, môžete zadať 10/11/2017, ale formát zobrazenia je nastavené tak, aby sa zobrazí hodnota ako 11 – Oct-2017.

Mena

V tomto type poľa môžete zadať iba hodnoty meny. Tiež, nemáte manuálne zadanie symbolu meny. Na základe predvoleného nastavenia program Access použije symbol meny (¥, £, $ a podobne) zadaný v miestnom nastavení Windowsu. Symbol tejto meny tak, aby zodpovedali inú menu, môžete zmeniť, ak je to potrebné.

Automatické číslovanie

Nie je možné zadať alebo kedykoľvek zmeniť údaje v tento typ poľa. Po pridaní nového záznamu do tabuľky, program Access zvýši hodnoty v poli typu Automatické číslovanie.

Vypočítavané

Poznámka: typy údajov výpočtu boli pridané do začiatku prístup v programe Access 2010

Nie je možné zadať alebo kedykoľvek zmeniť údaje v tento typ poľa. Výsledky tohto poľa sú určené výraz definujete. Program Access aktualizuje hodnoty v poli výpočtu vždy, keď pridávate alebo upravujete nového záznamu do tabuľky.

Áno/Nie

Keď kliknete na pole, ktoré je nastavená na tento typ údajov, program Access zobrazí začiarkavacie políčko alebo rozbaľovacieho zoznamu, v závislosti od spôsobu formátovania poľa. Ak formátujete pole na zobrazenie zoznamu, môžete vybrať Áno alebo nie, True alebo False, alebo na alebo Vypnutie zo zoznamu, opäť v závislosti od formátu použitého pre pole. Nie je možné zadať hodnoty v zozname alebo zmeňte hodnoty v zozname priamo z formulára alebo tabuľky.

Objekt OLE

Tento typ poľa sa používa Ak chcete zobraziť údaje zo súboru vytvoreného v inom programe. Môžete napríklad zobraziť textový súbor, graf programu Excel alebo snímok programu PowerPoint v poli objekt OLE.

Prílohy poskytnúť rýchlejšie, jednoduchšia a flexibilnejšia spôsob na zobrazenie údajov z iných programov. V položke prílohy ďalej v tejto tabuľke nájdete v téme.

Hypertextové prepojenie

Tento typ poľa môže obsahovať žiadne údaje a program Access ich zalomí vo webovej adresy. Napríklad, ak zadáte hodnotu do poľa, Access obklopuje text s http://www. your_text.com. Ak zadáte platnú webovú adresu, prepojenie bude fungovať. V opačnom prípade váš odkaz bude mať za následok chybové hlásenie. Tiež úprava existujúcich hypertextových prepojení môže byť ťažké pretože kliknutím na pole hypertextového prepojenia pomocou myši spustí prehľadávač a prejdete na lokalitu, v odkaze. Ak chcete upraviť pole hypertextového prepojenia, vyberte susediace pole, pomocou klávesov TAB alebo šípka presuňte zvýraznenie na pole hypertextového prepojenia a stlačením klávesu F2 povoliť úpravy.

Príloha

Na tento typ poľa môžete priložiť údaje z iných programov, ale nie je možné zadať alebo inak zadávať textové alebo číselné údaje.

Ďalšie informácie o používaní poľa prílohy, nájdete v článku Priloženie súborov a grafiky do záznamov v databáze.

Sprievodca vyhľadávaním

Sprievodca vyhľadávaním nie je typ údajov. Namiesto toho použiť sprievodcu na vytvorenie dvoch typov rozbaľovacích zoznamov: zoznamov hodnôt a vyhľadávacích polí. Zoznam hodnôt používa oddelený zoznam položiek, ktoré zadávate manuálne pri používaní Sprievodcu vyhľadávaním. Tieto hodnoty môžu byť nezávisle od údajov alebo objektov v databáze.

Na rozdiel od vyhľadávacie pole používa dotaz na načítanie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze alebo v inom umiestnení, napríklad na serveri služby SharePoint. Vyhľadávacie pole potom zobrazí údaje v rozbaľovacom zozname. Na základe predvoleného nastavenia Sprievodca vyhľadávaním nastaví pole tabuľky na typ údajov Number.

Môžete pracovať s vyhľadávacích polí priamo v tabuľkách, ale aj vo formulároch a zostavách. Na základe predvoleného nastavenia hodnoty vo vyhľadávacom poli zobrazia v type zoznamu nazvanom pole so zoznamom – zoznam, ktorý má šípku rozbaľovacieho zoznamu: Prázdny vyhľadávací zoznam . V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole a pole so zoznamom, môžete upraviť položky zoznamu a pridanie položiek do zoznamu. Tak, že musí návrhár databázy nastaviť vlastnosť pre vyhľadávacie pole (vlastnosť sa nazýva Obmedziť na zoznama návrhár musí vypnite).

Ak nie je možné priamo upravovať hodnoty vo vyhľadávacom zozname, musíte pridať alebo zmeniť údaje v zozname preddefinovaných hodnôt alebo v tabuľke, ktorá slúži ako zdroj pre vyhľadávacie pole. Informácie o tom nájdete v téme Úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ďalej v tomto článku.

Nakoniec, keď vytvoríte vyhľadávacie pole, môžete voliteľne nastaviť na podporu viacerých hodnôt. V takom prípade vo výslednom zozname zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu a môžete začiarknete alebo zrušíte ľubovoľný počet položiek, podľa potreby. Tento obrázok znázorňuje typický zoznam s viacerými hodnotami:

Zoznam začiarkavacích políčok

Informácie o vytvorení viachodnotového vyhľadávacieho poľa a používaní výsledných zoznamov nájdete v článkoch Použitie zoznamu, viacerými hodnotami a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami.

Poznámka: Prílohy, výpočtu a veľkého množstva typy údajov nie sú dostupné v formáty súborov .mdb.

Vplyv vlastností poľa tabuľky zadávania údajov

Okrem návrhu zásad, ktorými sa ovláda štruktúry databázy a typy údajov, ktoré určujú, čo môžete zadať v danej oblasti sa niektoré vlastnosti poľa môže ovplyvniť spôsob zadávania údajov do databázy programu Access.

Zobrazenie vlastností poľa tabuľky

Program Access poskytuje dva spôsoby zobrazenia vlastností pre pole tabuľky. Môžete použiť ovládacie prvky na karte údajový hárok alebo môžete otvoriť tabuľku v návrhovom zobrazení. Nasledujúce skupiny krokov je vysvetlené použitie oboch spôsobov.

Zobrazenie vlastností tabuľky na karte Údajový hárok

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

 2. Kliknite na kartu polia a použite ovládacie prvky v skupine Formátovanie na zobrazenie vlastností pre každé pole tabuľky. Poznámka: Ak používate Access 2007, nájdete v tomto zozname na karte údajový hárok v skupine typy údajov a formátovanie.

Zobrazenie vlastností tabuľky v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie vzhľad tlačidla v kontextovej ponuke.

  Program Access otvorí tabuľku v mriežke návrhu.

 2. V dolnej časti mriežky, kliknite na kartu Všeobecné, ak ešte nie je vybratá.

  alebo

  Ak chcete zobraziť vlastnosti pre vyhľadávacie pole, kliknite na kartu vyhľadávanie.

  Vyhľadávacie pole je pole tabuľky, ktoré používa dotaz na načítanie hodnôt z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze. Na základe predvoleného nastavenia vyhľadávacie pole tieto hodnoty zobrazuje vám vo forme zoznamu. V závislosti od toho, ako návrhár databázy nastavil vyhľadávacie pole, môžete vybrať jednu alebo viac položiek zo zoznamu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje vlastnosti, ktoré majú najväčší vplyv na zadávanie údajov a vysvetľuje, akým spôsobom ovplyvnia zadávanie údajov.

Vlastnosť

Umiestnenie v mriežke návrhu tabuľky

Možné hodnoty

Správanie pri pokuse o pokračovať v zadávaní údajov

Veľkosť poľa

Karta Všeobecné

0 do 255

Obmedzenie počtu znakov sa týka len polí nastavených na typ údajov Text. Ak sa pokúsite zadať viac než zadaný počet znakov, pole vypne ich.

Povinný

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Po zapnutí tejto vlastnosť môžete zadať hodnotu v poli, a program Access vám neumožní uložiť akékoľvek nové údaje, kým nedokončíte požadované pole. Keď je vypnuté, pole akceptuje nulové hodnoty, čo znamená, že pole môže zostať prázdne.

Poznámka: Hodnotu null nie je to isté ako nulová hodnota. Nula je číslica a "null" je chýbajúce, nedefinovanú alebo neznámu hodnotu.

Povoliť reťazce s nulovou dĺžkou

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď je zapnutá, môžete zadať reťazce s nulovou dĺžkou – reťazce, ktoré neobsahujú žiadne znaky. Ak chcete vytvoriť reťazec s nulovou dĺžkou, do poľa zadáte dvojica dvojitých úvodzoviek ("").

Indexované

Karta Všeobecné

Áno/Nie

Keď pridáte do indexu pole v tabuľke, program Access zabraňuje pridávaniu duplicitných hodnôt. Môžete tiež vytvoriť index z viac ako jedno pole. Ak tento postup môžete duplicitné hodnoty v jednom poli, ale nie obe polia.

Vstupná maska

Karta Všeobecné

Preddefinované alebo vlastné skupiny textových a zástupných znakov

Vstupná maska sily musíte zadať údaje v preddefinovanom formáte. Masky sa zobrazia pri výbere poľa v tabuľke alebo ovládacieho prvku vo formulári. Predpokladajme napríklad, že kliknete na pole Date a zobrazia sa znaky: MMM-DD-YYYY. To je vstupnej masky. Musíte zadať hodnoty mesiaca v tvare troch písmen skratky, napríklad okt, a hodnotu roka ako štyri číslice – napríklad október 15 2017.

Poznámka: Nezabudnite, že vstupných masiek len riadenie zadávania údajov, ako získať prístup k nej uložené alebo zobrazuje údaje.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vstupných masiek nájdete v článku ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami. Ďalšie informácie o tom, ako program Access ukladá a zobrazí údajov Date/Time nájdete v článku Zadajte hodnotu dátumu alebo času.

Obmedziť na zoznam

Kartu vyhľadávanie

Áno/Nie

Zapína alebo vypína zmeny položiek vo vyhľadávacom poli. Noví používatelia programu Access sa niekedy pokúšajú zmeniť položky vo vyhľadávacom poli manuálne. Keď program Access zabraňuje zmenám položiek v poli, táto vlastnosť je nastavená na hodnotu Áno. Ak táto vlastnosť povolená a potrebujete zmeniť položky v zozname, je nutné otvoriť zoznam (Ak chcete upraviť zoznam hodnôt) alebo tabuľku, ktorá obsahuje zdrojové údaje zoznamu (Ak chcete upraviť vyhľadávacie pole) a zmeňte hodnoty tam. Ďalšie informácie o používaní vyhľadávacích polí nájdete v téme Úprava položiek vo vyhľadávacom poli, ďalej v tomto článku.

Povoliť úpravy zoznamu hodnôt

Kartu vyhľadávanie

Áno/Nie

Zapína alebo vypína príkazu Upraviť položky zoznamu pre zoznamy hodnôt, ale nie pre vyhľadávacie polia. Ak chcete povoliť daný príkaz pre vyhľadávacie polia, zadajte platný názov formulára vo vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu . Príkaz povoliť úpravy zoznamu hodnôt sa zobrazí v kontextovej ponuke, ktoré otvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na ovládací prvok zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa. Po spustení príkazu, zobrazí sa dialógové okno Úprava položiek zoznamu. Ak zadáte názov formulára vo vlastnosti Formulár na úpravu položiek zoznamu , Access spustí daný formulár namiesto zobrazenia dialógového okna.

Poznámka: Môžete spustiť príkaz Upraviť položky zoznamu v zozname a ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa nachádza vo formulároch a z ovládacie prvky rozbaľovacieho poľa, ktorý sa nachádza v tabuľkách a výsledok dotazu nastaví. Formuláre musia byť otvorené v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení Prehľadávať; tabuľky a množiny výsledkov dotazu musí byť otvorený v údajovom zobrazení.

Formulár na úpravu položiek zoznamu

Kartu vyhľadávanie

Názov údajového formulára

Ak zadáte názov formulára na zadávanie údajov ako hodnotu tejto vlastnosti tabuľky, ktoré tvoria otvorí po spustení príkazu Upraviť položky zoznamu. V opačnom prípade sa zobrazí dialógové okno Úprava položiek zoznamu, po spustení príkazu.

Na začiatok stránky

Pridanie záznamov priamo do tabuľky v údajovom zobrazení

Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení podobá na hárok programu Excel a môžete zadajte alebo prilepte údaje do jedného alebo viacerých polí – ekvivalent na bunku v hárku.

Pri ďalšom postupe Pamätajte na tieto skutočnosti.

 • Nie je potrebné explicitne ukladať údaje. Prístup zaväzuje zmeny v tabuľke, keď presuniete kurzor na nové pole v tom istom riadku alebo po presunutí kurzora na ďalší riadok.

 • Na základe predvoleného nastavenia sa polia v databáze programu Access nastavené na prijímanie konkrétny typ údajov, napríklad text alebo čísla. Musíte zadať typ údajov, ktoré pole nastavený na prijímanie. Ak nie, program Access zobrazí chybové hlásenie:

  Chybové hlásenie o neplatnej hodnote

 • Pole môže byť použitá vstupná maska. Vstupná maska je množina explicitných a zástupných znakov, ktoré musíte zadať údaje v konkrétnom formáte vynútiť.

  Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v článku ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami.

 • S výnimkou prílohy a zoznamy s viacerými hodnotami, môžete zadať len jeden záznam vo väčšine polí. Ak neviete, či pole akceptuje prílohy, môžete skontrolovať vlastnosti poľa. Urobíte to tak, pozrite si kroky v časti Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku. Zoznam s viacerými hodnotami môžete vždy identifikovať, pretože program Access zobrazí začiarkavacie políčko vedľa každej položky zoznamu.

Zadávanie údajov do tabuľky

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete použiť.

  Na základe predvoleného nastavenia program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení – mriežka, ktorá sa podobá na hárok programu Excel.

 2. Kliknite na položku alebo inak presuňte na prvé pole, ktoré chcete použiť, a potom zadajte údaje.

 3. Premiestniť do nasledujúceho poľa v tom istom riadku, stlačte kláves TAB, pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava alebo kliknite na bunku v tomto poli.

  Keď stlačíte kláves TAB, v predvolenom nastavení, program Access použije miestne nastavenia systému Windows na určenie, či sa presunie kurzor doľava alebo doprava. Ak počítač používa jazyk, ktorý číta zľava doprava, kurzor presunie doprava po stlačení klávesu TAB. Ak počítač používa jazyk, ktorý číta sprava doľava, kurzor presunie na ľavej strane.

  Ak chcete prejsť na ďalšiu bunku v stĺpci, nahor alebo nadol klávesy so šípkami alebo kliknite na požadovanú bunku.

Použitie formátovania RTF na údaje v poli dlhý Text (Memo)

 1. V tabuľke otvorenej v údajovom zobrazení, vyberte pole dlhý Text. Ak používate Access 2007 alebo Access 2010, ktoré by sa pole typu Memo.

  Zvyčajne dlhé textové polia obsahujú komentáre alebo poznámky, takže môžete hľadať pole s názvom "Komentáre" alebo "Poznámky." Ak ste stále nenašli poľa dlhý Text, pozrite si kroky vo Zobraziť vlastnosti pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 2. Na karte domov v skupine písmo použite tlačidlá a ponuky na formátovanie textu.

  Príkazy v skupine Písmo v Accesse

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, Zmena písma textu na tučné alebo kurzíva, zmeniť farby a tak ďalej.

Na začiatok stránky

Pridanie záznamov pomocou formulára

Formuláre na zadávanie údajov môžete poskytnúť jednoduchšie, rýchlejšie a presnejšie spôsob zadávania údajov. Formuláre zvyčajne vytvárate, keď potrebujete zadať údaje do viacerých tabuliek naraz. Môžete tiež vytvoriť formuláre, ak chcete skryť niektoré polia v tabuľke, ak chcete zjednodušiť použitie (krok, ktorý môže znížiť náklady na vzdelávanie) databázy, a ak chcete zabezpečiť, aby používatelia zadávali údaje presne.

Ako sa používa formulár na úpravu údajov závisí od návrhu formulára. Formuláre môžu obsahovať ľubovoľný počet ovládacích prvkov, napríklad zoznamov, textových polí, tlačidiel a údajových hárkov – mriežky, ktoré vyzerajú ako hárky programu Excel. V poradí, každá ovládacie prvky vo formulári buď číta alebo zapisuje údaje do poľa zdrojovej tabuľky. Čo daného ovládacieho prvku závisí od typu údajov nastavených pre pole zdrojovej tabuľky, všetkých vlastností nastavených pre dané pole, a na niekoľko vlastností, ktoré návrhár databázy nastavil pre každý ovládací prvok. Ďalšie informácie o typoch údajov a vlastnostiach polí vplyv zadávania údajov, nájdete v častiach vplyv typov údajov na zadávanie údajov a vplyv vlastností poľa tabuľky na zadávanie údajov, v tomto článku.

V nasledujúcich častiach popisujú, ako používať najbežnejšie ovládacie prvky zadávania údajov. Ak máte otázky týkajúce sa konkrétnej databázy, obráťte sa na správcu systému alebo návrhára databázy.

Pridanie alebo úprava textu v textovom poli

Pri pridať alebo upraviť text v textovom poli, môžete pracovať s údajmi v poli buď krátky Text alebo dlhý Text. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že môžete nastaviť poľa dlhý Text (alebo ovládací prvok viazaný na pole dlhý Text) na podporu formátovanie textu, a potom môžete použiť iné písma, veľkosti, štýly a farby textu.

Úprava textu v textovom poli

 • Umiestnite kurzor do textového poľa a potom údaje zmeniť. Nezabudnite, že nie je možné vykonávať výpočty na čísla v poli krátky Text alebo dlhý Text.

Použitie formátovania RTF

Poznámka: Tieto kroky môžete sledovať len vtedy, keď textové pole je viazané na pole dlhý Text (Memo). Pozrite si postup v časti zobrazenie vlastností pre pole v tabuľkevyššie v tomto článku.

 1. Formulár otvorený vo formulári alebo v zobrazení rozloženia alebo otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, vyberte pole, dlhý Text (Memo).

 2. Na karte domov v skupine písmo použite tlačidlá a ponuky na formátovanie textu.

  Príkazy v skupine Písmo v Accesse

  Môžete použiť iné písma a veľkosti, Zmena písma textu na tučné alebo kurzíva, zmeniť farby a tak ďalej.

Zadávanie údajov pomocou zoznamu

Zoznam môžete použiť vo formulároch a v tabuľkách a dotazu výsledkov, ktoré sú otvorené v údajovom zobrazení – mriežka, ktorá sa podobá na hárok programu Excel.

Keď používate zoznam vo formulári, môže sa zobraziť ovládací prvok rozbaľovacie pole alebo ovládací prvok zoznamu. Tieto údaje zobrazujú rozbaľovacieho poľa a pridať do zoznamu ovládací prvok poľa v tomto poradí.

Prázdny vyhľadávací zoznam

Základný ovládací prvok zoznam vo formulári

Ak chcete použiť zoznam v množine výsledkov tabuľky alebo dotazu, program Access použije rozbaľovacie pole v predvolenom nastavení.

Okrem toho, zoznamy môžu podporovať viaceré hodnoty. Po zobrazení zoznamu začiarknutie políčka vedľa každej položky zoznamu, môžete vybrať viac ako 100 položiek v tomto zozname. Zoznamy s viacerými hodnotami, ktoré je možné vytvoriť bez programovania môžete vyriešiť bežné pracovné problémy. Predpokladajme, že používate databázy programu Access na sledovanie problémy technickej podpory zákazníkov. Ak potrebujete priradiť viacerým osobám problém, môžete použiť zoznam s viacerými hodnotami. Tieto údaje ukazujú typické zoznamov s viacerými hodnotami.

Rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok v otvorenom stave.   Zoznam začiarkavacích políčok

Môžete tiež upraviť položky zoznamu. Ak vy alebo váš návrhár databázy tento príkaz, môžete pridať, meniť a odstraňovať položky zoznamu priamo v zozname. Však návrhár databázy môžete vybrať možnosť zakázať príkaz, takže nie je k dispozícii pre všetky databázy.

V nasledujúcich častiach je vysvetlený postup pri používaní a upravovanie zoznamov.

Vyberte položky z rozbaľovacieho zoznamu

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu, ktorý obsahuje zoznam.

  Poznámka: Formuláre musíte otvoriť vo formulárovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia. Je potrebné otvoriť tabuľky a množiny výsledkov dotazu v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa zoznamu a potom vyberte požadovanú položku.

 3. Na potvrdenie vášho výberu na databázu, presuňte kurzor na ďalšie pole.

Vyberte položky zo zoznamu

 1. Otvorte formulár, ktorý obsahuje zoznam.

 2. Posuňte sa nadol v zozname položiek v zozname a vyberte požadovanú položku.

 3. Na potvrdenie vášho výberu na databázu, presuňte kurzor na ďalšie pole.

Vyberte položky z zoznam rozbaľovací zoznam začiarkavacích políčok

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu, ktorý obsahuje zoznam.

  Poznámka: Môžete použiť políčko rozbaľovacie zoznamy vo formulároch, tabuliek a množín výsledkov dotazu. Urobíte to tak, formuláre musíte otvoriť vo formulárovom zobrazení alebo zobrazení Prehľadávať a je potrebné otvoriť tabuľky a množiny výsledkov dotazu v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa zoznamu.

 3. Vyberte maximálne 100 začiarkavacích políčok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vyberte položky z zoznam začiarkavacích políčok

 1. Otvorte formulár, ktorý obsahuje zoznam.

  Poznámka: Musí otvorte formulár vo formulárovom zobrazení alebo vyhľadajte zobrazenia.

 2. Kliknite na šípku nadol vedľa zoznamu.

 3. Viac ako 100 začiarknite políčka, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Úprava položiek v zozname

Poznámka: Môžete upraviť ľubovoľný typ zoznamu vo formulári, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu. Nezabudnite, že formuláre musia byť otvorené vo formulárovom zobrazení alebo zobrazení Prehľadávať a je potrebné otvoriť tabuľky a množiny výsledkov dotazu v údajovom zobrazení. Nezabudnite tiež, či návrhár databázy alebo IT oddelenie môžete vypnúť tento príkaz, takže nemusí byť k dispozícii nepretržite.

 1. Otvorte formulár, tabuľku alebo množinu výsledkov dotazu, ktorý obsahuje zoznam.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť položky zoznamu.

  Zobrazí sa dialógové okno alebo formulára na zadávanie údajov. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, závisí od typu zoznamu, ktorý chcete upraviť. Program Access používa dva základné typy zoznamov – zoznamy hodnôt a vyhľadávacie zoznamy. Hodnota zoznamy zobrazujú položky, ktoré zadáte manuálne, a vyhľadávacie zoznamy použitie dotazu na načítanie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak upravujete zoznam hodnôt, použite dialógové okno Úprava položiek zoznamu na úpravu údajov zoznamu a po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak upravujete vyhľadávací zoznam, zobrazí sa formulár na zadávanie údajov. Použite tento formulár na úpravu údajov zoznamu.

Na začiatok stránky

Úprava položiek vo vyhľadávacom poli

Vyhľadávacie pole predstavuje zoznam údajov, ktoré môžu používatelia použiť na vyberte jednu alebo viac položiek. Môžete vytvoriť dva typy vyhľadávacích zoznamov.

 • Hodnota zoznamov    Tieto obsahujú naprogramovaným množinu hodnôt, ktoré zadávate manuálne. Hodnoty sú umiestnené vo vlastnosti Zdroj riadka vo vyhľadávacom poli.

 • Vyhľadávacie zoznamy    Pomocou týchto krokov dotazu na získanie hodnôt z inej tabuľky. Vlastnosť Zdroj riadka poľa obsahuje dotaz namiesto naprogramovaným zoznam hodnôt.

Na základe predvoleného nastavenia program Access zobrazí vyhľadávanie údajov v rozbaľovacom zozname, keď môžete zadať ovládací prvok zoznamu. Rozbaľovacieho zoznamu otvorí, aby sa zobrazil zoznam, a potom sa zavrie po uskutočnení výberu. Zoznam, na rozdiel od stále otvorený na očiach.

Príkaz Upraviť položky zoznamu alebo upraviť údaje priamo vo vlastnosti Zdroj riadka alebo v zdrojovej tabuľke. Informácie o používaní príkazu Upraviť položky zoznamu nájdete v téme zadávanie údajov pomocou zoznamu, v tomto článku. Kroky v tejto časti je vysvetlené na úpravu položiek priamo vo vlastnosti Zdroj riadka alebo zdrojovej tabuľky. Proces sa skladá z niekoľkých krokov.

 • Identifikácia vyhľadávacie pole. Pri práci s formulárom alebo s tabuľkou, vykonajte mierne odlišné kroky.

 • Identifikujte typ vyhľadávacieho poľa – buď zoznam hodnôt alebo vyhľadávací zoznam. Ak používate vyhľadávací zoznam, identifikujte zdrojovej tabuľky, ktorá obsahuje údaje pre vyhľadávacie pole.

 • Úprava položiek v zozname hodnôt.

  - alebo -

  Otvorte zdrojovej tabuľky pre vyhľadávací zoznam a upravte údaje v tabuľke.

Identifikácia vyhľadávacie pole vo formulári

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  - alebo -

  Ak už je formulár otvorený, môžete kliknite pravým tlačidlom myši na kartu formulára a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  alebo

  Na karte domov v skupine zobrazenia kliknite na tlačidlo Zobraziť môžete prepínať medzi dostupnými zobrazeniami. Prípadne môžete kliknite na šípku v časti Zobraziť a potom vyberte jednu z dostupných zobrazení v ponuke.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Access

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok zoznamu alebo poľa so zoznamom políčka a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V hárku vlastností kliknite na kartu všetko a vyhľadajte vlastnosti Typ zdroja riadka a Zdroj riadka. Vlastnosti Typ zdroja riadka by mali obsahovať Zoznam hodnôt alebo Tabuľka alebo dotaz a vlastnosť Zdroj riadka musí obsahovať zoznam položiek, ktoré sú oddelené bodkočiarkami alebo dotazu. Ako je to potrebné, zväčšite hárok vlastností, aby mohli čítať zoznam položiek alebo dotaz.

  Zvyčajne zoznamoch hodnôt sa používa nasledovná základná syntax: " "položky";" položka";" položky ""

  V tomto prípade zoznam je množina položiek v dvojitých úvodzovkách a oddeľte ich bodkočiarkou.

  Výberové dotazy používa nasledovná základná syntax: Vyberte [názov_tabuľky_alebo_dotazu]. [ field_name] od [názov_tabuľky_alebo_dotazu].

  V tomto prípade dotaz obsahuje dve klauzuly (SELECT a FROM). Prvá klauzula odkazuje na tabuľku alebo dotaz a na pole tejto tabuľky alebo dotazu. Druhá klauzula odkazuje len na tabuľku alebo dotaz. Tu je kľúčový bod na pamäti: klauzuly SELECT nemusia obsahovať názov tabuľky alebo dotazu, hoci sa odporúča a musia obsahovať názov aspoň jedno pole. Však všetky klauzuly FROM musia odkazovať na tabuľku alebo dotaz. Áno, môžete vždy nájsť zdrojovú tabuľku alebo dotaz zdroja pre vyhľadávacie pole prečítaním Klauzula FROM.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak používate zoznam hodnôt, upravte položky v zozname. Skontrolujte, či každá položka dvojitých úvodzoviek, a oddeľte jednotlivé položky bodkočiarkou.

  • Ak dotaz vo vyhľadávacom zozname odkazuje na iný dotaz na navigačnej table otvorte tento druhý dotaz v návrhovom zobrazení (kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie ). Poznačte si názov tabuľky, ktorá sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu a potom prejdite na ďalší krok.

   - alebo -

   Ak dotaz vo vyhľadávacom poli odkazuje na tabuľku, poznačte si názov tabuľky a prejdite na ďalší krok.

 5. Dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table otvorte v údajovom zobrazení a potom upraviť položky zoznamu podľa potreby.

Identifikácia vyhľadávacie pole z tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti mriežky návrhu dotazu v stĺpci Typ údajov kliknite na položku alebo inak umiestniť dôraz na akýkoľvek Text, číslo, alebo poli áno/nie.

 3. V dolnej časti mriežky návrhu tabuľky, kliknite na kartu vyhľadávanie a potom si pozrite vlastnosti Typ zdroja riadka a Zdroj riadka.

  Vlastnosti Typ zdroja riadka musí čítať Zoznam hodnôt alebo Tabuľka alebo dotaz. Vlastnosť Zdroj riadka musí obsahovať zoznam hodnôt alebo dotaz.

  Zoznamy hodnôt používa nasledovná základná syntax: " "položky";" položka";" položky ""

  V tomto prípade zoznam je množina položiek v dvojitých úvodzovkách a oddeľte ich bodkočiarkou.

  Výberových dotazov sa zvyčajne používa nasledovná základná syntax: Vyberte [názov_tabuľky_alebo_dotazu]. [ field_name] od [názov_tabuľky_alebo_dotazu].

  V tomto prípade dotaz obsahuje dve klauzuly (SELECT a FROM). Prvá klauzula odkazuje na tabuľku alebo dotaz a na pole tejto tabuľky alebo dotazu. Druhá klauzula odkazuje len na tabuľku alebo dotaz. Tu je kľúčový bod na pamäti: klauzuly SELECT nemusia obsahovať názov tabuľky alebo dotazu, hoci sa odporúča a musia obsahovať názov aspoň jedno pole. Však všetky klauzuly FROM musia odkazovať na tabuľku alebo dotaz. Áno, môžete vždy nájsť zdrojovú tabuľku alebo dotaz zdroja pre vyhľadávacie pole prečítaním Klauzula FROM.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Ak používate zoznam hodnôt, upravte položky v zozname. Skontrolujte, či každá položka dvojitých úvodzoviek, a oddeľte jednotlivé položky bodkočiarkou.

  • Ak dotaz vo vyhľadávacom poli odkazuje na iný dotaz na navigačnej table otvorte tento druhý dotaz v návrhovom zobrazení (kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a kliknite na položku Návrhové zobrazenie ). Poznačte si názov tabuľky, ktorá sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu a potom prejdite na ďalší krok.

   - alebo -

   Ak dotaz vo vyhľadávacom poli odkazuje na tabuľku, poznačte si názov tabuľky a prejdite na ďalší krok.

 5. Dvakrát kliknite na tabuľku na navigačnej table otvorte v údajovom zobrazení a potom upraviť položky zoznamu podľa potreby.

Na začiatok stránky

Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou

Access umožňuje rozlišujú dva typy prázdnych hodnôt: hodnoty Null a reťazce s nulovou dĺžkou. Hodnoty null označujú neznámu hodnotu a reťazce s nulovou dĺžkou označujú polia, ktoré obsahujú medzeru. Napríklad Predpokladajme, že máte tabuľku s údajmi o zákazníkoch a táto tabuľka obsahuje pole typu number faxu. Ak si nie ste istí číslo faxu zákazníka, ponechajte pole prázdne. V takom prípade do poľa zadá hodnotu null, čo znamená, že neviete, čo je hodnota. Ak neskôr zistíte, že zákazník nemá prístroja na faxovanie, môžete zadať reťazec s nulovou dĺžkou v poli označujúca, že viete, že neexistuje žiadna hodnota.

Poznámka: Nezabudnite, že nastavíte vlastnosť, ktorá zabráni polia prijíma hodnoty null. Ďalšie informácie o nastavení tejto vlastnosti nájdete v téme vplyv typov údajov na zadávanie údajov, v tomto článku.

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení, alebo formulár vo formulárovom zobrazení alebo zobrazení Prehľadávať.

 2. Vyberte požadované pole a zadajte dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("").

 3. Presuňte kurzor na iný záznam, ak chcete potvrdiť zmeny databázy. Na základe predvoleného nastavenia zmizne do úvodzoviek.

Na začiatok stránky

Pridanie záznamov importom alebo prepojením na údaje

Môžete importovať alebo prepojiť s údajmi, ktoré sa nachádzajú v rôznych zdrojov vrátane iných databázy programu Access, zošity programu Excel, textových súborov a dokumentov programu Word a zoznamy na serveroch so službou Microsoft SharePoint Services.

Vysvetľuje, ako importovať a prepojiť na tieto zdroje údajov je nad rámec tohto článku. Týchto prepojení získate informácie o importovaní a prepojenie na údaje.

Metódy na úsporu času pri zadávaní údajov

Program Access poskytuje rôznymi spôsobmi na zrýchlenie procesu zadávania údajov. Postupy v nasledujúcich častiach popisujú, ako nastaviť predvolené hodnoty pre polia a zoznamy vo formulároch a ako používať klávesové skratky na opätovné používanie hodnôt pri zoraďovaní údajov.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre pole alebo ovládací prvok

Ak veľký počet záznamov zdieľa rovnaké údaje pre dané pole, ako je napríklad mesto alebo krajina alebo oblasť, môžete ušetriť čas tak, že nastavíte predvolenú hodnotu pre ovládací prvok viazaný na toto pole. Keď otvoríte formulár alebo vytvorte nový záznam, predvolená hodnota sa predvolene zobrazuje v danom ovládacom prvku.

Nastavenie predvolenej hodnoty pre ovládací prvok

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok, ktorý chcete pracovať s a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte údaje nastavte vlastnosť Predvolená hodnota na požadovanú hodnotu.

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 nastavte novú predvolenú hodnotu.

Zadať inú hodnotu

 • V prípade hodnoty v textovom poli zadajte nové údaje. Kedykoľvek môžete prepísať predvolenú hodnotu.

  alebo

 • V prípade hodnoty v zozname vyberte novú hodnotu zo zoznamu.

Opätovné použitie hodnôt pri zoraďovaní

Ako sa pohybovať medzi záznamov, musíte zoradiť všetky záznamy s použitím rovnakej hodnoty. Keď to urobíte, môžete ušetriť čas použitím klávesových skratiek na opakovanie hodnoty, ktoré zoradenia. Napríklad Predpokladajme, že zoraďujete zoznamy objednávok podľa typu produktu. Prvý záznam zadávate nealkoholické nápoje na zoradenie objednávok, kde zákazníci kúpili nealkoholické nápoje. Keď presuniete na ďalší záznam, môžete skopírovať a znova použiť túto hodnotu zoradenia.

Poznámka: Tieto kroky Predpokladajme, že otvoríte vo formulárovom zobrazení formulára.

 1. Prejde na pole, ktoré opätovné hodnotu zo zodpovedajúceho poľa predchádzajúceho záznamu.

 2. Stlačte klávesy CTRL + "(apostrof).

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×