Pridanie vrstvy

Vrstvy slúžia na usporiadanie súvisiacich tvarov na stránke kresby. Vrstva predstavuje pomenovanú kategóriu tvarov. Po priradení tvarov do rôznych vrstiev môžete selektívne zobrazovať, tlačiť, vyfarbovať alebo uzamykať rôzne kategórie tvarov a tiež určiť, či je možné k tvarom v určitej vrstve prichytiť alebo prilepiť iné tvary.

Ak napríklad vytvárate kresbu s usporiadaním kancelárie, steny, dvere a okná môžete priradiť do jednej vrstvy, elektrické zásuvky do druhej vrstvy a nábytok do tretej vrstvy. Keď budete pracovať s tvarmi elektroinštalácie, môžete ostatné vrstvy uzamknúť, aby ste omylom nezmenili usporiadanie stien alebo nábytku.

Každá stránka kresby môže mať vlastnú množinu vrstiev.

Čo chcete urobiť?

Pridanie vrstvy

Priradenie tvaru k vrstve

Aktivácia vrstiev

Premenovanie vrstvy

Odstránenie vrstvy

Zobrazenie alebo skrytie vrstvy

Pridanie vrstvy

Začnite pridaním nových vrstiev, pomocou ktorých si usporiadate vlastné kategórie tvarov, a potom do týchto vrstiev priraďte tvary:

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Zadajte názov vrstvy a kliknite na tlačidlo OK.

 4. V jednotlivých stĺpcoch riadka novej vrstvy začiarknite políčka vlastností, ktoré chcete vrstve priradiť (ak už požadované políčka nie sú začiarknuté).

  Poznámky: 

  • Nová vrstva, ktorú vytvoríte, sa pridá iba na aktuálnu stranu, nie na všetky strany v súbore.

  • Rovnako platí, že ak vytvoríte novú stranu, táto strana neprevezme vrstvy z predchádzajúcej strany. Všetky požadované vrstvy novej strany je potrebné definovať.

  • Ak skopírujete tvar priradený k vrstve z jednej strany na inú, či už v rámci tej istej kresby alebo z jednej kresby do druhej, príslušná vrstva sa pridá na novú stranu. Ak už strana obsahuje vrstvu s rovnakým názvom, tvar sa pridá do existujúcej vrstvy.

Na začiatok stránky

Priradenie tvaru k vrstve

Tvar môže byť priradený k viacerým vrstvám alebo nemusí byť priradený k žiadnej vrstve. Mnohé tvary už sú k vrstvám priradené, takže keď ich umiestnite na stranu, zodpovedajúca vrstva sa na stranu pridá automaticky.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Priradiť k vrstve.

 3. V dialógovom okne Vrstva kliknite na vrstvu, ku ktorej chcete tvar priradiť.

Poznámka: Ak chcete tvar priradiť k viacerým vrstvám, stlačte kláves CTRL a kliknite na každú požadovanú vrstvu.

Na začiatok stránky

Aktivácia vrstiev

Aktivácia vrstvy umožňuje rýchlo priradiť tvary k vrstve počas ich pridávania na stranu. Ak na stranu pridáte tvar, ktorý nie je priradený k žiadnej vrstve, automaticky sa priradí k aktívnej vrstve.

Ak sa napríklad chystáte pridať tvary elektrického vedenia do kresby usporiadania kancelárie, môžete aktivovať vrstvu elektroinštalácie. Všetky tvary, ktoré po jej aktivácii pridáte na stranu, sa priradia do tejto vrstvy. Keď budete chcieť pridať okná, môžete aktivovať vrstvu stien.

Súčasne môžu byť aktívne viaceré vrstvy. Tvary pridané na stranu sa automaticky priradia ku všetkým aktívnym vrstvám.

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti začiarknite políčko stĺpca Aktívne pre každú vrstvu, ktorú chcete aktivovať.

  Označené vrstvy sa aktivujú len pre aktuálnu stranu.

Poznámka: Vrstvu zamknutú pre úpravy nie je možné aktivovať.

Na začiatok stránky

Premenovanie vrstvy

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti vyberte vrstvu, ktorú chcete premenovať, a kliknite na tlačidlo Premenovať.

 3. Zadajte nový názov a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vrstva na aktuálnej strane sa premenuje. Tvary v tejto vrstve sa neodstránia ani nezmenia.

Na začiatok stránky

Odstránenie vrstvy

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti skontrolujte, či sú k vrstve priradené tvary.

 3. Ak sú k vrstve priradené tvary, pomocou nasledujúcich krokov priraďte tvary k inej vrstve:

  1. Zavrite dialógové okno Vrstva - vlastnosti kliknutím na tlačidlo OK.

  2. Vyberte tvary, ktoré chcete priradiť k inej vrstve.

  3. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Priradiť k vrstve.

  4. V dialógovom okne Vrstva kliknite na vrstvu, ku ktorej chcete tvary priradiť.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. V skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a znova vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 5. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti vyberte vrstvu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Tip: Ak chcete odstrániť všetky nepoužívané vrstvy, v dialógovom okne Vrstva - vlastnosti začiarknite políčko Odstrániť vrstvy bez odkazov a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie vrstvy

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vrstvy a vyberte možnosť Vlastnosti vrstvy.

 1. V dialógovom okne Vrstva - vlastnosti začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka v stĺpci Viditeľné pre každú vrstvu, ktorú chcete zobraziť alebo skryť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×