Pridanie vrstvy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vrstvy slúžia na usporiadanie súvisiacich tvarov na stránke kresby. Vrstva je pomenovaná Kategória tvarov. Priradením tvarov k rôznym vrstvám môžete selektívne zobrazovať, tlačiť, farebne a uzamknúť rôzne kategórie tvarov, ako aj ovládať, či môžete prichytenie alebo prilepenie k tvarom na vrstve.

Ak napríklad kreslíte rozloženie balíka Office, steny, dvere a okná môžu byť priradené k jednej vrstve, elektrickým zásuvkám na inú vrstvu a nábytku do tretej vrstvy. Pri práci s tvarmi v elektrickom systéme však môžete uzamknúť ostatné vrstvy tak, aby ste sa nemuseli obávať, že sa nemusíte starať o neúmyselné preskupenie stien alebo nábytku.

Každá strana v kresbe môže mať vlastnú množinu vrstiev.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Čo vás zaujíma?

Pridanie vrstvy

Priradenie tvaru k vrstve

Aktivácia jednej alebo viacerých vrstiev

Premenovanie vrstvy

Odstránenie vrstvy

Zobrazenie alebo skrytie vrstvy

Pridanie vrstvy

Môžete pridať nové vrstvy na usporiadanie vlastných kategórií tvarov a potom priradiť tvary k týmto vrstvám.

 1. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne vrstva – vlastnosti kliknite na položku nové.

 3. Zadajte názov vrstvy a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V riadku, ktorý sa bude zhodovať s novým neskôr, začiarknite políčka v každom stĺpci vlastností, ktoré má vrstva mať, ak ešte nie je začiarknuté.

  Poznámky: 

  • Pri vytváraní novej vrstvy sa pridá iba na aktuálnu stranu, nie na všetky strany v súbore.

  • Podobne pri vytváraní novej strany Táto nová strana nededí vrstvy z predchádzajúcej strany. Je nutné definovať všetky vrstvy, ktoré má mať nová strana.

  • Pri kopírovaní tvaru s priradením vrstvy z jednej strany na inú, a to buď v rámci tej istej kresby alebo z jednej kresby do druhej, sa vrstva pridá na novú stranu. Ak strana už obsahuje vrstvu s rovnakým názvom, tvar sa pridá do existujúcej vrstvy.

Na začiatok stránky

Priradenie tvaru k vrstve

Tvar možno priradiť k viacerým vrstvám alebo k žiadnej vrstvám. Mnoho tvarov je už priradených k vrstvám, takže keď ich presuniete na stranu, zodpovedajúca vrstva sa automaticky pridá na stranu.

 1. Vyberte tvar.

 2. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte možnosť priradiť k vrstve.

 3. V dialógovom okne vrstva kliknite na vrstvu, ku ktorej chcete priradiť tvar.

Poznámka: Ak chcete priradiť tvar k viac ako jednej vrstve, stlačte kláves CTRL a kliknite na každú vrstvu.

Na začiatok stránky

Aktivácia jednej alebo viacerých vrstiev

Vytvorenie aktívnej vrstvy je rýchly spôsob priradenia tvarov k vrstve pri ich pridávaní na stránku. Ak tvar ešte nie je priradený k vrstve, tvar sa po pridaní automaticky priradí k aktívnej vrstve.

Ak ste napríklad pripravení pridať tvary elektrického vedenia do kresby rozloženia balíka Office, môžete elektrickú vrstvu aktivovať. Všetky tvary, ktoré pridáte z tohto poľa, sú priradené k elektrickej vrstve. Keď ste pripravení pridať Windows, môžete ako aktívnu vrstvu označiť vrstvu steny.

Môžete určiť viac ako jednu aktívnu vrstvu. Tvary, ktoré pridáte na stránku, sa automaticky priradia k všetkým aktívnym vrstvám.

 1. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne vrstva-vlastnosti začiarknite políčko v aktívnom stĺpci pre každú vrstvu, ktorú chcete aktivovať.

  Vrstva alebo vrstvy sú aktívne pre aktuálnu stranu.

Poznámka: Nie je možné aktivovať vrstvu, ktorá je uzamknutá pred úpravou.

Na začiatok stránky

Premenovanie vrstvy

 1. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne vrstva-vlastnosti Vyberte vrstvu, ktorú chcete premenovať, a potom kliknite na položku premenovať.

 3. Zadajte nový názov a dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

Poznámka: Vrstva je premenovaná na aktuálnej strane. Tvary na vrstve sa neodstránia ani nezmenia.

Na začiatok stránky

Odstránenie vrstvy

 1. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne vrstva – vlastnosti Skontrolujte, či sú k vrstve priradené žiadne tvary.

 3. Ak vrstva obsahuje tvary, použite nasledujúci postup na priradenie tvarov k inej vrstve:

  1. Ak chcete zatvorenie dialógového okna vrstva – vlastnosti , kliknite na tlačidlo OK.

  2. Vyberte tvary, ktoré chcete zmeniť.

  3. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte možnosť priradiť k vrstve.

  4. V dialógovom okne vrstva kliknite na vrstvu, ku ktorej chcete priradiť tvary.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. V skupine úpravy kliknite na položku vrstvya potom znova vyberte položku Vlastnosti vrstvy .

 5. V dialógovom okne vrstva-vlastnosti Vyberte vrstvu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

Tip: Ak chcete odstrániť všetky nepoužívané vrstvy, v dialógovom okne vrstva-vlastnosti začiarknite políčko Odstrániť neodkazované vrstvya potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie vrstvy

 1. Na karte domov kliknite v skupine úpravy na položku vrstvya vyberte položku Vlastnosti vrstvy.

 2. V dialógovom okne vrstva-vlastnosti začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka v stĺpci viditeľné pre každú vrstvu, ktorú chcete skryť alebo zobraziť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×