Formátovanie

Pridanie vodotlače v Exceli

Pridanie vodotlače v Exceli

Súčasťou Microsoft Excelu nie je vstavaná funkcia vodotlače. Existuje však niekoľko spôsobov, ktorými môžete vzhľad vodotlače simulovať. V tejto téme si povieme, ako vytvoriť vodotlač pomocou obrázka, napríklad loga spoločnosti, a použiť ho ako pozadie hárka.

Excel nepodporuje vytváranie textovej vodotlače. Excelová vodotlač nepodporuje ani procesy, ako je prilepenie bloku textu z Microsoft Wordu vo forme textovej vodotlače. Požadovaný text vodotlače môžete vytvoriť prostredníctvom vlastného obrázka v štandardnom formáte súboru obrázka, akým je .PNG, .JPG alebo .BMP, a importovať ho do hlavičky excelového hárka. Tento obrázok potom môžete ľubovoľný počet ráz použiť ako vodotlač v excelových hárkoch.

 1. Použite uprednostňovaný grafický program, napríklad Microsoft Skicár, a vytvorte súbor obrázka obsahujúci text, ktorý chcete použiť ako vodotlač.

 2. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta. Excel prejde do zobrazenia rozloženia strany.

  Zobrazí tlačidlo Hlavička a päta na karte Vložiť.

 3. Karta Návrh sa zobrazí v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Hlavný panel s nástrojmi navrhovania v Exceli

 4. Hlavička sa zobrazí priamo nad riadkom 1 vášho hárka v troch sekciách.

  Zobrazí hlavičku nad riadkom 1.

 5. Kliknutím prejdite do ľavej, strednej alebo pravej sekcie hlavičky. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Obrázok.

  Zobrazí tlačidlo Obrázok na páse s nástrojmi Návrh.

 6. V dialógovom okne kliknite na položku Prehľadávať. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a dvakrát naň kliknite. V hlavičke sa zobrazí výraz &[Obrázok]. Znamená to, že hlavička obsahuje obrázok.

  Obrázok vložený v hlavičke

 7. Stlačte kláves Tab alebo kliknite na ľubovoľné miesto mimo hlavičky. Vodotlač s logom spoločnosti sa zobrazí v aktuálne zobrazenom hárku. Po vytvorení údajov na novej strane rovnakého hárka sa vodotlač zobrazí aj na tejto strane.

  Logo spoločnosti

  Poznámky: 

  • Veľkosť vodotlače možno po importe do Excelu zmeniť. V režime rozloženia strany kliknutím umiestnite kurzor pred znak & textu &[Obrázok]. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Formátovať obrázok. Pomocou karty Veľkosť zmeňte veľkosť obrázka vodotlače. Informácie o nastaveniach vodotlače nájdete v časti Úprava grafických vlastností vodotlače.

  • Vodotlač sa zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany alebo ukážky pred tlačou. Vodotlač sa takisto zobrazí len v aktuálnom hárku. Do jednotlivých hárkov zošita je vodotlač potrebné pridať.

Ak zdieľate výtlačky hárka a chcete ľudí informovať o tom, že nejde o finálnu kópiu, môžete na pozadie všetkých vytlačených strán hárka pridať slovo KONCEPT.

Poznámka: Vodotlač sa zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany alebo ukážky pred tlačou. Vodotlač sa takisto zobrazí len v aktuálnom hárku. Do jednotlivých hárkov zošita je vodotlač potrebné pridať.

Koncept

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na toto prepojenie (KONCEPT), potom na položku Uložiť obrázok ako alebo Uložiť cieľ ako... a nakoniec uložte súbor do počítača. Tento vzorový obrázok môžete použiť ako vodotlač.

 2. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta. Excel prejde do zobrazenia rozloženia strany.

  Zobrazí tlačidlo Hlavička a päta na karte Vložiť.

 3. Karta Návrh sa zobrazí v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Hlavný panel s nástrojmi navrhovania v Exceli

 4. Hlavička sa zobrazí priamo nad riadkom 1 vášho hárka v troch sekciách.

  Zobrazí hlavičku nad riadkom 1.

 5. Kliknutím prejdite do ľavej, strednej alebo pravej sekcie hlavičky. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Obrázok.

  Zobrazí tlačidlo Obrázok na páse s nástrojmi Návrh.

 6. V dialógovom okne kliknite na položku Prehľadávať. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a dvakrát naň kliknite. V hlavičke sa zobrazí výraz &[Obrázok]. Znamená to, že hlavička obsahuje obrázok.

  Obrázok vložený v hlavičke

 7. Stlačte kláves Tab alebo kliknite na ľubovoľné miesto mimo hlavičky. Nová vodotlač KONCEPT sa zobrazí v aktuálne zobrazenom hárku. Po vytvorení údajov na novej strane rovnakého hárka sa vodotlač zobrazí aj na tejto strane. Vodotlač sa nezobrazí v ostatných hárkoch toho istého zošita. Každý hárok musí mať vlastnú vodotlač.

  KONCEPT – vodotlač

  Poznámka: Veľkosť vodotlače možno po importe do Excelu zmeniť. V režime rozloženia strany kliknutím umiestnite kurzor pred znak & textu &[Obrázok]. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Formátovať obrázok. Pomocou karty Veľkosť zmeňte veľkosť obrázka vodotlače. Informácie o nastaveniach vodotlače nájdete v časti Úprava grafických vlastností vodotlače.

Keď chcete, aby výtlačky hárkov odrážali značku vašej spoločnosti, môžete pridať obrázok loga spoločnosti vo forme vodotlače na všetky tlačené strany hárka.

Logo spoločnosti

Poznámka: Vodotlač sa zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany alebo ukážky pred tlačou. Vodotlač sa takisto zobrazí len v aktuálnom hárku. Do jednotlivých hárkov zošita je vodotlač potrebné pridať.

 1. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta. Excel prejde do zobrazenia rozloženia strany.

  Zobrazí tlačidlo Hlavička a päta na karte Vložiť.

 2. Karta Návrh sa zobrazí v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Hlavný panel s nástrojmi navrhovania v Exceli

 3. Hlavička sa zobrazí priamo nad riadkom 1 vášho hárka v troch sekciách.

  Zobrazí hlavičku nad riadkom 1.

 4. Kliknutím prejdite do ľavej, strednej alebo pravej sekcie hlavičky. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Obrázok.

  Zobrazí tlačidlo Obrázok na páse s nástrojmi Návrh.

 5. V dialógovom okne kliknite na položku Prehľadávať. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a dvakrát naň kliknite. V hlavičke sa zobrazí výraz &[Obrázok]. Znamená to, že hlavička obsahuje obrázok.

  Obrázok vložený v hlavičke

 6. Stlačte kláves Tab alebo kliknite na ľubovoľné miesto mimo hlavičky. Vodotlač s logom spoločnosti sa zobrazí v aktuálne zobrazenom hárku. Po vytvorení údajov na novej strane rovnakého hárka sa vodotlač zobrazí aj na tejto strane.

  Logo spoločnosti

  Poznámka: Veľkosť vodotlače možno po importe do Excelu zmeniť. V režime rozloženia strany kliknutím umiestnite kurzor pred znak & textu &[Obrázok]. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Formátovať obrázok. Pomocou karty Veľkosť zmeňte veľkosť obrázka vodotlače. Informácie o nastaveniach vodotlače nájdete v časti Úprava grafických vlastností vodotlače.

Ak chcete ľudí informovať, že váš hárok obsahuje citlivé informácie, ktoré sa nesmú zdieľať, pridajte na všetky tlačené strany hárka slovo DÔVERNÉ vo forme vodotlače.

Dôverné

Poznámka: Vodotlač sa zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany alebo ukážky pred tlačou. Vodotlač sa takisto zobrazí len v aktuálnom hárku. Do jednotlivých hárkov zošita je vodotlač potrebné pridať.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na toto prepojenie (DÔVERNÉ), potom na položku Uložiť obrázok ako alebo Uložiť cieľ ako... a nakoniec uložte súbor do počítača. Toto je obrázok, ktorý použijete ako vodotlač.

 2. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta. Excel prejde do zobrazenia rozloženia strany.

  Zobrazí tlačidlo Hlavička a päta na karte Vložiť.

 3. Karta Návrh sa zobrazí v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Hlavný panel s nástrojmi navrhovania v Exceli

 4. Hlavička sa zobrazí priamo nad riadkom 1 vášho hárka v troch sekciách.

  Zobrazí hlavičku nad riadkom 1.

 5. Kliknutím prejdite do ľavej, strednej alebo pravej sekcie hlavičky. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Obrázok.

  Zobrazí tlačidlo Obrázok na páse s nástrojmi Návrh.

 6. V dialógovom okne kliknite na položku Prehľadávať. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a dvakrát naň kliknite. V hlavičke sa zobrazí výraz &[Obrázok]. Znamená to, že hlavička obsahuje obrázok.

  Obrázok vložený v hlavičke

 7. Stlačte kláves Tab alebo kliknite na ľubovoľné miesto mimo hlavičky. Nová vodotlač DÔVERNÉ sa zobrazí v aktuálnom hárku. Po vytvorení údajov na novej strane rovnakého hárka sa vodotlač zobrazí aj na tejto strane.

  DÔVERNÉ – vodotlač

  Poznámka: Veľkosť vodotlače možno po importe do Excelu zmeniť. V režime rozloženia strany kliknutím umiestnite kurzor pred znak & textu &[Obrázok]. Na páse s nástrojmi Návrh kliknite na položku Formátovať obrázok. Pomocou karty Veľkosť zmeňte veľkosť obrázka vodotlače. Informácie o nastaveniach vodotlače nájdete v časti Úprava grafických vlastností vodotlače.

Obrázok na pozadí

S pozadím excelových hárkov možno rýchlo experimentovať. Na rozdiel od vodotlače sú pozadia viditeľné aj v normálnom zobrazení hárka a vidno ich aj v režime rozloženia strany.

 1. Kliknite na Rozloženie strany > Pozadie.

 2. V dialógovom okne kliknite na položku Prehľadávať.

 3. Vo vyhľadávači súborov vyberte ten, ktorý chcete použiť, a kliknite na položku Otvoriť.

  Obrázok sa automaticky umiestni na pozadie hárka. Použitím tejto funkcie sa pozadie nevloží do sekcie hlavičky hárka ako v prípade vodotlače.

  Poznámky: 

  • Pozadie sa zobrazí len v aktuálnom hárku. Ak chcete vodotlač použiť v tom istom hárku ako pozadie, vodotlač prekryje pozadie hárka. Zobrazovať sa budú obe, pozadie aj vodotlač (pokiaľ vodotlač nie je v tej istej veľkosti ako obrázok pozadia).

  • Ak výsledné pozadie nezodpovedá vašej predstave, kliknite na položky Rozloženie strany > Odstrániť pozadie.

Niektoré základné grafické nastavenia vodotlače možno zmeniť, napríklad zvislé centrovanie vodotlače na strane, nastavenie jasu a kontrastu a veľkosť alebo úpravu mierky vodotlače na strane hárka. Žiadne z týchto nastavení sa nevzťahuje na grafiku pozadia.

Definovanie grafických vlastností vodotlače a pozadia:

Centrovanie vodotlače

 1. V Exceli kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta. Excel prejde do zobrazenia rozloženia strany.

  Zobrazí tlačidlo Hlavička a päta na karte Vložiť.

 2. Karta Návrh sa zobrazí v časti Nástroje hlavičiek a piat.

  Hlavný panel s nástrojmi navrhovania v Exceli

 3. Hlavička sa zobrazí priamo nad riadkom 1 vášho hárka v troch sekciách. Vodotlač sa zobrazí na hárku.

  Zobrazí hlavičku nad riadkom 1.

 4. Ak chcete centrovať vodotlač medzi hornou a dolnou časťou stránky, vyberte hlavičku – kurzor pritom musí byť umiestnený pred znakom & textu &[Obrázok]. Potom opakovane stláčajte kláves Enter, kým výraz nebude zvislo zarovnaný podľa vašich požiadaviek. V smere zľava doprava nie je možné vykonávať žiadne úpravy.

  Umiestnenie kurzora v hlavičke

Nastavenie jasu a kontrastu vodotlače

 1. V zobrazení rozloženia strany vyberte hlavičku – kurzor pritom musí byť umiestnený pred znakom & textu &[Obrázok].

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat kliknite na kartu Návrh a potom na položku Formátovať obrázok.

  Formátovanie pozadia v Exceli

 3. Na karte Obrázok v časti Ovládací prvok obrázka vyberte položku Vyblednutá v poli Farba – touto možnosťou sa Jas nastaví na úroveň 85 % a Kontrast na úroveň 15 %. Jas a kontrast môžete upraviť podľa svojich predstáv. Ak chcete zachovať optimálnu rovnováhu obrázka, tieto dve hodnoty by spolu mali dávať výsledok 100 %, napríklad 80 % a 20 % alebo 67 % a 33 %.

 4. V časti Nástroje hlavičiek a piat kliknite na kartu Návrh a potom na položku Formátovať obrázok.

Zmena veľkosti alebo úprava mierky vodotlače

 1. Vyberte hlavičku – kurzor pritom musí byť umiestnený pred znakom & vo výraze &[Obrázok].

  Umiestnenie kurzora v hlavičke

 2. V časti Nástroje hlavičiek a piat kliknite na kartu Návrh a potom na položku Formátovať obrázok.

  Formátovanie pozadia v Exceli

 3. Na karte Veľkosť môžete zmeniť veľkosť obrázka pomocou zmeny hodnôt v poliach Výška a Šírka. Mierku môžete ovládať začiarknutím políčok Zamknúť pomer strán a Vzhľadom na originálnu veľkosť obrázka alebo zrušením ich začiarknutia.

Poznámka: Vodotlač sa v Exceli zobrazí len vtedy, keď sa nachádzate v zobrazení rozloženia strany a ukážky pred tlačou. Vodotlač sa takisto zobrazí len v aktuálnom hárku. Do jednotlivých hárkov zošita je vodotlač potrebné pridať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×