Pridanie vizualizácií Visia do zostavy Power BI

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S programom Visio, môžete vytvoriť ilustráciu diagramov, ako sú prepojené pracovné postupy a reálny rozložení jednotka prevádzkových informácií. Power BI, ktoré možno vytvoriť intuitívne tabúľ (dashboard) z rôznych vizualizácií ako grafy a mapy, pochopiť zložité množiny údajov, miery kľúčových ukazovateľov výkonu a sledované ciele – všetky, ak chcete dosiahnuť analytické nástroje.

Pomocou programu Visio Online a Power BI môžete ilustrovať a porovná údaje ako diagramov a vizualizácie na jednom mieste získať ucelenú predstavu a jednotka prevádzkové a analytické nástroje.

Chcete si vyskúšať rôzne ukážky? Pozrite si tieto vzorové vizualizácie vytvorené s použitím Visia a služby Power BI a pozrite si interakciu kliknutím na rôzne tvary Visia a grafy údajov služby Power BI.

Pridanie vizualizácií Visia do zostáv služby Power BI na webe

Tu sú etapy a kroky, aby tento postup na získanie tejto konkrétnej vzorky Visio Power BI vizualizácie (3 vzorky).

Fáza 1: Získanie požadovaného softvéru a stiahnutie vzorových súborov

Skôr než začnete, uistite sa, že máte požadovaný softvér.

Fáza 2: Modelovanie údajov v službe Power BI a vytvorenie diagramu Visia

 1. Vytvorte množinu údajov služby Power BI a skontrolujte, či jeden stĺpec jednoznačne identifikuje každý riadok. Údaje z tohto stĺpca budú priradené k tvarom v diagrame Visia.

  Môžete pridať aj ďalšie stĺpce s údajmi, ktoré sa použijú ako údaje tvarov. V súbore Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx, ktorý ste si stiahli, stĺpec identifikácie jednoznačne identifikuje každý riadok. Hodnoty v stĺpcoch Ciele, Skutočné hodnoty a Rozdiel môžete zobraziť ako polia údajovej grafiky prepojené na jednotlivé tvary.

  Vzorové excelové údaje
 2. Tvary Visia, ktoré chcete prepojiť s údajmi služby Power BI v rámci diagramu, musia obsahovať jedinečný text alebo údaje tvaru, ktoré možno použiť na priradenie údajov služby Power BI k tvarom vo vašom diagrame.

  Vzorový diagram Visia

  Proces priradenia: údaje z hárka sa priradia k jednotlivým tvarom a ich údajom

  Môžete pridať a upraviť priraďovanie v rámci neskôr aj vizualizáciu.

Prehľad priradení

Tip: Ak chcete odstrániť prázdne plátno z diagramu, vyberte návrh > veľkosť > Prispôsobiť nákresu.

Fáza 3: Vytvorenie zostavy služby Power BI

 1. Ak chcete vytvoriť zostavu služby Power BI, prejdite na lokalitu https://www.powerbi.com/ alebo spustite verziu Power BI Desktop. Potom kliknite na tlačidlo Získať údaje v ľavom dolnom rohu okna služby Power BI.

 2. Na obrazovke Získať údaje v časti Importovať alebo pripojiť k údajom kliknite na položku Získať v časti Súbory.

 3. Ako zdroj údajov vyberte súbor Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx. Zdrojmi údajov môžu byť lokálne súbory, súbory uložené vo OneDrive, na lokalitách SharePointu alebo iné zdroje údajov podporované službou Power BI.

 4. Po importovaní údajov kliknite na položku Množiny údajov a potom na položku Vytvoriť zostavu, čím vytvoríte novú zostavu služby Power BI.

Fáza 4: Importovanie vizualizácie programu Visio do zostavy Power BI

 1. V zostave Power BI, kliknite na tlačidlo tri bodky (…) na table vizualizácie v Power BI a potom vyberte položku importovať z ukladacieho priestoru.

 2. Vyhľadajte "Visio" a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Novú vizualizáciu Visio sa zobrazí ako ikona na table vizualizácie.

  Ikona nového vlastného vizuálu

Fáza 5: Vloženie diagramu Visia do zostavy služby Power BI

 1. Ak chcete pridať vizuálne zostavy plátno, kliknite na položku Vizualizácia programu Visio.

 2. Na table polia vyberte pole Power BI, ktoré jedinečne identifikuje tvary programu Visio a potom pridajte do časti Identifikácia.

 3. Na plátne zostavy, zadajte URL vložiť do diagramu programu Visio.

  Ak si nie ste istí, akú URL adresu, ak chcete použiť, otvoriť na novej karte prehliadača, prejdite do knižnice dokumentov, kde je uložená kresieb visia a kliknite na položku otvoriť v programe Visio Online. Otvorenie dialógového okna Vloženie, skopírujte URL adresu vloženie kresby a potom ho prilepte do textového poľa Zadajte webovú adresu súboru na otvorenie diagramu Visia na plátne zostavy Power BI. Ak ste v režime úprav diagramu programu Visio Online, otvorte dialógové okno Vložiť tak, že vyberiete súbor > zdieľať > Vložiť. Ak si prezeráte diagramu programu Visio Online, otvorte dialógové okno Vložiť tak, že vyberiete zobrazenie ďalších príkazov (...) > Vložiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Diagramu programu Visio zobrazí vo Visiu vizualizácie a je prepojený na údaje Power BI.

 5. Zobrazenie diagramu v režime výberu, kliknite na tlačidlo tri bodky (…) vo Visiu vizualizácie a potom vyberte položku Upraviť.

  Prechod do režimu zamerania

Fáza 6: Prepojenie údajov služby Power BI s diagramom Visia

 1. Rozbaľte položku Priradenie okna na pravej strane Visio vizualizácie. Visio vizualizácie číta diagramu vlastnosti alebo údaje tvaru a automaticky prepojenia na údaje pomocou priradené Power BI identifikátor riadkov. Predvolené farby sa použijú, ale môžete použiť možnosti prispôsobenia, ak chcete zmeniť farby.

  Prepojenie ďalších údajov

  Ak chcete prepojiť ďalšie vlastnosti diagramu, kliknite na tvary Visia, ktoré nie sú prepojené, a potom kliknite na príslušný riadok v službe Power BI.

 2. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce Power BI ako farieb alebo hodnôt diagramu, vyberte stĺpce, ktoré Power BI a potom umiestnite ich vizualizácie programu Visio v časti hodnoty

  Prepojenie polí a farieb
 3. Režim zamerania ukončite kliknutím na položku Naspäť na zostavu.

výsledky vlastného vizuálu Visia

Túto zostavu teraz môžete pripnúť na tabuľu, ktorú môžete zdieľať so svojou skupinou.

Visio vizualizácie podporuje obojsmerného interaktivity pri filtrovaní v službe Power BI. Kliknite na položku Power BI vizuálne prvku, napríklad panela v pruhovom grafe na automatické priblíženie Visio vizualizácie.

Publikovanie na webe v službe Power BI

Pomocou služby Power BI Publikovať na webe, môžete jednoducho vložiť interaktívne vizualizácie Power BI online, blogových príspevkov, webových stránok, e-mailov alebo sociálne médiá. Visio vizualizácie podporujú funkciu Power BI Publikovať na webe z Power BI . Na vykonanie tohto kroku skopírujte anonymné zdieľanie URL adresy pre súbor programu Visio tak, že prejdete do OneDrivu for Business alebo SharePoint Online a kliknutím na tlačidlo zdieľať súboru programu Visio. Bude obsahovať URL reťazec "/ guestaccess.aspx?docid=" & "authkey =" parametre. Teraz táto URL adresa prilepte do textového poľa Zadajte webovú adresu súboru na otvorenie diagramu Visia na plátne zostavy Power BI (pozri etapa 5 vyššie) a postupujte podľa pokynov.

Skrátenie času načítania stránky vizualizácií Visia

Počet tvarov v diagramoch Visia a ich zložitosť (geometria, tieňovanie atď.) ovplyvňujú čas načítania diagramov Visia v službe Power BI. Ak chcete skrátiť čas načítania, odstráňte z diagramu Visia všetky nepotrebné tvary. Okrem toho môžete na karte Návrh v časti Motívy vybrať možnosť Žiadny motív.

Pridanie tvarov, ktoré vyžadujú priradenie k údajom služby Power BI, k vrstve alebo vrstvám # vo veľkých súboroch Visia

Ďalší účinný spôsob, ako zlepšiť výkon pri načítavaní stránok čas je pridať tvary, ktoré musia byť priradené k údajom služby Power BI s názvom # vrstvy alebo žiadne vrstvy, počnúc # v súbore programu Visio veľké. Ak diagram # vrstvy, len tvary na vrstvu # možno priradiť k údajom služby Power BI. Menej tvary, budete mať na vrstvu # / s, lepšie čas načítavanie stránok.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom vrstiev vo Visiu

Používanie vrstvy # má aj ďalšie výhody:

 1. Podpora pre zložité diagramy – ak máte diagram s viac než 1 000 tvarmi, môže byť podporovaný, ak tvary, ktoré vyžadujú priradenie k údajom služby Power BI sa premiestnia do vrstvy alebo vrstiev # a celkový počet tvarov vo vrstve alebo vrstvách # je menší ako 1 000.

 2. Zobrazenie celej vernosti – niektoré prechody a vzory riadok nebude vykresliť Visio vizualizácie podľa očakávaní. Ak tieto tvary nie je potrebné priradenia k údajom služby Power BI, môžu byť vynechané alebo odstránené z # vrstva/s. Visio vizualizácie všetko okrem tvarov na # vrstva/s vykresľujú vo formáte PNG, čo znamená, zobrazia sa vám lepšie vizuálnej vernosti.

Zapnutie alebo vypnutie automatického priblíženia

Môžete zmeniť nastavenia pre Automatické zväčšenie na výber tvarov alebo počas interakcie s iných vizualizácií zapnutím automatického priblíženie chcete Zapnúť alebo vypnúť na karte Nastavenie tably vizualizácie.

Tabla vizualizácií v službe Power BI

Dôležité poznámky

 • Visio vizualizácie v Power BI je potrebné na prístup k diagramu Visia pracujete s čo znamená, že sa môže zobraziť výzva prihlásiť. V prípadoch, kde Power BI používateľa prihlasovacie údaje nie sú prístupné prostredníctvom jediného prihlásenia overovania používateľom pri pokuse o zobrazenie zostavy Power BI môže zobraziť Takáto výzva prihlásenia na overenie práca s Visio vizualizácie.

 • Ak stále máte problémy s overením pri práci s vizualizáciou visia pomocou programu Internet Explorer, môže mať Power BI a v službe SharePoint v rôznych internet zóny zabezpečenia. Pridanie domény Power BI a SharePoint domény na tej istej zóny zabezpečenia v Možnosti siete Internet a potom vyskúšajte si prácu s Visio vizualizácie znova. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zabezpečenia a nastavenia ochrany osobných údajov pre program Internet Explorer 11.

 • Údajová grafika použité diagramov programu Visio z programu Visio plochy sa odstránia tak, aby sa služby Power BI môžete použiť vlastné grafiky.

 • Môžete si všimnúť určité vizuálne rozdiely medzi diagramov zobrazené v počítačovej verzii programu Visio a v službe Power BI. Tým sa môže stať, keď je diagram zložitých štýlov, motívov, a vzorky výplne.

 • Veľké diagramy s viac ako 1 000 tvarmi nie sú podporované.

 • Ak pridáte nové tvary alebo odstránenie tvarov, ktoré priradiť k údajom služby Power BI a výslednej zostavy sa nevykreslí správne, skúste znova vizualizácie a priraďte tvary znova.

 • Visio vizualizácie nie sú podporované na Serveri zostáv Power BI.

 • Ak nastavíte pole hodnoty nemáte súhrn, kliknutím na vizuálne Power BI sa nevyjadruje každej zmene vizualizácie programu Visio.

 • Visio vizualizácií v rámci aplikácie Power BI Windows zobrazíte aktualizovať vaše zariadenie na najnovšiu Windows tvorcovia.

 • Vizualizácie programu Visio môžete použiť len jeden server SharePoint Online, ak súbory programu Visio sú uložené v službe Power BI mobilných aplikácií.

 • Visio Visual vyžaduje povolenie používania súborov cookie tretích strán pre domény *.sharepoint.com a *.powerbi.com (alebo príslušné domény SharePoint a Power BI vo vašej spoločnosti) v používanom prehliadači.

Chcete vidieť viac?

Videá    Integrácia visia vizualizácií s Power Bi bola zvýraznené Microsoft údajov prehľady na konferencii zásadný a tiež hovorili v Inteligentné Process Modeling a monitorovanie pomocou programu Visio a Power BI relácie na rovnakej udalosti. Si môžete pozrieť tieto videá, ktoré pomôžu pochopiť možnosti vlastnej práce.

Príklady   Príspevok na blogu balíka Office Gain complete insights with the Visio visualizations in Power BI Preview (Získajte úplný prehľad vďaka vizualizáciám Visia v ukážkovej verzii služby Power BI) obsahuje niekoľko užitočných príkladov.

Máte pripomienky alebo nejaký problém?

Dajte nám vedieť. Navštívte lokalitu UserVoice a pošlite nám svoje návrhy na zlepšenie integrácie Visia a služby Power BI. Kontaktovať nás môžete aj na e-mailovej adrese tellvisio@microsoft.com.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×