Pridanie Visio vizuálne zostavy Power BI

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S programom Visio, môžete vytvoriť ilustráciu diagramov, ako sú prepojené pracovné postupy a reálny rozložení jednotka prevádzkových informácií. Power BI, ktoré možno vytvoriť intuitívne tabúľ (dashboard) z rôznych vizualizácií ako grafy a mapy, pochopiť zložité množiny údajov, miery kľúčových ukazovateľov výkonu a sledované ciele – všetky, ak chcete dosiahnuť analytické nástroje.

Pomocou programu Visio Online a Power BI môžete ilustrovať a porovná údaje ako diagramov a vizualizácie na jednom mieste získať ucelenú predstavu a jednotka prevádzkové a analytické nástroje.

Chcete si vyskúšať rôzne vzorky? Pozrite si tieto Vzorové Visio Power BI vizuálne a kliknite na rôzne tvary programu Visio alebo Power BI údajov grafy a zobrazia sa interakcie.

Dôležité    Ak váš podnik nakonfiguroval nastavenia politiky Azure Active Directory (AAD) podmieneného prístupu do aplikácie Power BI Desktop, môže zobraziť výzva na inštaláciu rozšírenie prehliadača pri používaní programu Visio Visual sa prihláste a načítajte súbor programu Visio. Visio Visual nepodporuje tento scenár.

Čo chcete urobiť?
Pridať Visio spracovaním zostáv na Power BI Web
Používanie služby Power BI publikovať na webe
Problémy s prihlásením
Zlepšenie stránky načítanie času a podporné zložité diagramy
Zapnutie alebo vypnutie možnosti Automatické zväčšenie
Ako získať Visio Visual?
Dôležité poznámky

Pridanie Visio spracovaním zostáv na Power BI Web

Tu sú etapy a kroky, aby tento postup na získanie tohto konkrétne Vzorky Visio Power BI vizuálne (3 vzorky).

Fáza 1: Získanie požadovaného softvéru a stiahnutie vzorových súborov

Skôr než začnete, uistite sa, že máte požadovaný softvér.

Fáza 2: Modelovanie údajov v službe Power BI a vytvorenie diagramu Visia

 1. Vytvorte množinu údajov služby Power BI a skontrolujte, či jeden stĺpec jednoznačne identifikuje každý riadok. Údaje z tohto stĺpca budú priradené k tvarom v diagrame Visia.

  Môžete pridať aj ďalšie stĺpce s údajmi, ktoré sa použijú ako údaje tvarov. V súbore Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx, ktorý ste si stiahli, stĺpec identifikácie jednoznačne identifikuje každý riadok. Hodnoty v stĺpcoch Ciele, Skutočné hodnoty a Rozdiel môžete zobraziť ako polia údajovej grafiky prepojené na jednotlivé tvary.

  Vzorové excelové údaje
 2. Tvary Visia, ktoré chcete prepojiť s údajmi služby Power BI v rámci diagramu, musia obsahovať jedinečný text alebo údaje tvaru, ktoré možno použiť na priradenie údajov služby Power BI k tvarom vo vašom diagrame.

  Vzorový diagram Visia

  Proces priradenia: údaje z hárka sa priradia k jednotlivým tvarom a ich údajom

  Môžete pridať a upraviť priraďovanie v rámci programu Visio Visual aj neskôr.

  Prehľad priradení

  Tip: Ak chcete odstrániť prázdne plátno z diagramu, vyberte návrh > veľkosť > Prispôsobiť nákresu.

Fáza 3: Vytvorenie zostavy služby Power BI

 1. Ak chcete vytvoriť zostavu služby Power BI, prejdite na lokalitu https://www.powerbi.com/ alebo spustite verziu Power BI Desktop. Potom kliknite na tlačidlo Získať údaje v ľavom dolnom rohu okna služby Power BI.

 2. Na obrazovke Získať údaje v časti Importovať alebo pripojiť k údajom kliknite na položku Získať v časti Súbory.

 3. Ako zdroj údajov vyberte súbor Údaje pracovného postupu spravovania potenciálnych zákazníkov.xlsx. Zdrojmi údajov môžu byť lokálne súbory, súbory uložené vo OneDrive, na lokalitách SharePointu alebo iné zdroje údajov podporované službou Power BI.

 4. Po importovaní údajov kliknite na položku Množiny údajov a potom na položku Vytvoriť zostavu, čím vytvoríte novú zostavu služby Power BI.

Fáza 4: Importovanie Visio Visual do zostavy Power BI

 1. V zostave Power BI, kliknite na tlačidlo tri bodky (…) table vizualizácie v Power BI a potom vyberte možnosť importovať zo služby marketplace.

 2. Vyhľadajte "Visio", vyhľadajte Visual programu Visio a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Nové vlastné vizuálne Visio sa zobrazí ako ikona na table vizualizácie.

  Ikona nového vlastného vizuálu

Fáza 5: Vloženie diagramu Visia do zostavy služby Power BI

 1. Ak chcete pridať vizuálne zostavy plátno, kliknite na ikonu programu Visio Visual.

 2. Na table polia vyberte pole Power BI, ktoré jedinečne identifikuje tvary programu Visio a potom pridajte do časti Identifikácia.

 3. Na plátne zostavy, zadajte URL vložiť do diagramu programu Visio.

  Ak si nie ste istí, akú URL adresu, ak chcete použiť, otvoriť na novej karte prehliadača, prejdite do knižnice dokumentov, kde je uložená kresieb visia a kliknite na položku otvoriť v programe Visio Online. Otvorenie dialógového okna Vloženie, skopírujte URL adresu vloženie kresby a potom ho prilepte do textového poľa Zadajte webovú adresu súboru na otvorenie diagramu Visia na plátne zostavy Power BI. Ak ste v režime úprav diagramu programu Visio Online, otvorte dialógové okno Vložiť tak, že vyberiete súbor > zdieľať > Vložiť. Ak si prezeráte diagramu programu Visio Online, otvorte dialógové okno Vložiť tak, že vyberiete zobrazenie ďalších príkazov (...) > Vložiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  Diagramu programu Visio zobrazuje v programe Visio vizuálnej a je prepojený na údaje v službe Power BI.

 5. Zobrazenie diagramu v režime výberu, kliknite na tlačidlo tri bodky (…) v jazyku Visual programu Visio a potom vyberte položku Upraviť.

  Prechod do režimu zamerania

Fáza 6: Prepojenie údajov služby Power BI s diagramom Visia

 1. Priradenie okno na pravej strane Visio Visual rozbaliť. Visio Visual číta diagramu vlastnosti alebo údaje tvaru a automaticky prepojenia na údaje pomocou priradené Power BI identifikátor riadkov. Predvolené farby sa použijú, ale môžete použiť možnosti prispôsobenia, ak chcete zmeniť farby.

  Prepojenie ďalších údajov

  Ak chcete prepojiť ďalšie vlastnosti diagramu, kliknite na tvary Visia, ktoré nie sú prepojené, a potom kliknite na príslušný riadok v službe Power BI.

 2. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce Power BI ako farieb alebo hodnôt diagramu, vyberte stĺpce, ktoré Power BI a potom umiestnite ich vizuálne programu Visio v časti hodnoty.

  Prepojenie polí a farieb
 3. Režim zamerania ukončite kliknutím na položku Naspäť na zostavu.

  výsledky vlastného vizuálu Visia

Teraz môžete pripnúť túto zostavu na tabuľu a so svojím tímom zdieľať tabule (dashboard).

Visio Visual podporuje obojsmerného interaktivity pri filtrovaní v službe Power BI. Kliknite na položku Power BI vizuálne prvku, napríklad panela v pruhovom grafe na automatické priblíženie v tvare priradené v jazyku Visual programu Visio.

Na začiatok stránky

Používanie služby Power BI publikovať na webe

Pomocou služby Power BI Publikovať na webe, môžete vložiť interaktívne Power BI vizualizácie online v blogových príspevkov, webových lokalít a e-mailov alebo sociálne médiá. Visio Visual podporuje funkciu Publikovať na webe z Power BI . Na vykonanie tohto kroku súborom programu Visio vložený by mali mať prístup hodnotenie, čo umožňuje používateľom web bez nutnosti overenie. Kopírovanie anonymného zdieľania alebo URL adresu hosťovského prístup k súboru programu Visio tak, že prejdete do OneDrivu for Business alebo SharePoint Online a kliknutím na tlačidlo zdieľať súboru programu Visio. Prilepiť túto URL adresu do textového poľa Zadajte webovú adresu súboru na otvorenie diagramu Visia na plátne zostavy Power BI (Pozrite si tému Fáza 5: Vloženie diagramu Visia do zostavy Power BI) a postupujte podľa pokynov.

Na začiatok stránky

Problémy s prihlásením

Ste mali mať na pamäti nasledujúce prihlasovacej problémy:

 • Visio Visual v zostavách Power BI vložený    Zostavy Power BI môžu byť vložené v aplikáciách, ako napríklad Microsoft Teams alebo aplikácie tretích strán. Tieto aplikácie môžete blokovanie automaticky otváraných okien, ako je napríklad riadka prihlásenia. V tomto prípade súboru programu Visio Visual musí hodnotenie povolenie na prístup na SharePoint Online a OneDrive for Business. V opačnom prípade Visio Visual naďalej zobrazuje výzvu na prihlásenie, ale aplikácie sa zachovať blokovanie automaticky otvárané okno prihlásenia.

 • Jediné prihlásenie overovanie    Visio Visual v službe Power BI potrebujú prístup do diagramu programu Visio, s ktorými pracujete, čo znamená, že sa môže zobraziť znak v riadku. V prípadoch, kde Power BI používateľa prihlasovacie informácie nie sú prístupné prostredníctvom jediného prihlásenia overovania používateľom pri pokuse o zobrazenie zostavy Power BI môže zobraziť prihlásiť výzvy na overenie práca s vizuálnym programu Visio.

 • Zóny zabezpečenia Internet    Ak stále máte problémy s overením pri práci s vizuálnym visia pomocou programu Internet Explorer, môže mať Power BI a v službe SharePoint v rôznych internet zóny zabezpečenia. Pridanie domény Power BI a SharePoint domény na tej istej zóny zabezpečenia v Možnosti siete Internet a potom vyskúšajte si prácu s Visual programu Visio. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zabezpečenia a nastavenia ochrany osobných údajov pre program Internet Explorer 11.

Na začiatok stránky

Zlepšenie času načítania stránky a podporné zložité diagramy

Načítanie diagramov programu Visio v službe Power BI ovplyvňujú počet tvarov (viac ako 1 000) v diagramov programu Visio a zložitosť týchto tvarov (geometria, podfarbenie atď.). Ak chcete zlepšiť výkon načítavania, odstrániť všetky tvary, ktoré nie je potrebné z vášho programu Visio diagramu alebo jeho pridaním k vrstve, ktoré sa začínajú znakom # ako uvedené nižšie. Môžete tiež nastaviť motívov na Žiadny motív na karte návrh.

Pridanie tvarov vyžadujúce priradenie údajov služby Power BI # vrstiev vo veľkých súborov programu Visio

Ďalší účinný spôsob, ako zlepšiť čas načítania stránky je pridať tvary, ktoré sa musia priradiť k údajom služby Power BI s názvom # vrstvy alebo žiadne vrstvy začína znakom # v súbore programu Visio veľké. Ak diagram # vrstvy, len tvary na vrstvu # možno priradiť k údajom služby Power BI. Menej tvary, budete mať na# vrstvy, tým lepšie je čas načítania stránky.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom vrstiev vo Visiu

Používanie vrstvy # má aj ďalšie výhody:

 1. Podpora pre zložité diagramy – Ak diagramu obsahuje viac než 1 000 tvarov, ho môžu byť podporované Ak tvary vyžadujúce priradenia k údajom služby Power BI sa premiestňujú do# vrstvy a celkový počet tvarov na# vrstvy je menšia než 1 000.

 2. Zobrazenie celej vernosti – niektoré prechody a vzory riadok nebude vykresliť Visio Visual očakávaným spôsobom. Ak tieto tvary nie je potrebné priradenia k údajom služby Power BI, môžu byť vynechané alebo odstránené z# vrstvy. Visio vizuálne robí všetko okrem tvarov na # vrstvy vo formáte PNG vylepšuje priečinky v knižnici.

Na začiatok stránky

Zapnutie alebo vypnutie automatického priblíženia

Môžete zmeniť nastavenia pre Automatické zväčšenie na výber tvarov alebo počas interakcie s ďalšie vizuálne zapnutím automatického priblíženie chcete Zapnúť alebo vypnúť na karte Nastavenie tably vizualizácie.

Tabla vizualizácií v službe Power BI

Na začiatok stránky

Ako získať Visio Visual?

Určite budete potrebovať čas zistiť, ako získať čo najviac z programu Visio integrácia so službou Power BI vašej spoločnosti. Preto sme dávať predplatiteľov služieb Office 365 päť bezplatnej skúšobnej verzie inštancie programu Visio Visual. Tieto skúšobné inštancie úplne možno upravovať a zostanú tak natrvalo, dokonca aj po pôvodný tvorca použil ich päť inštancií. Okrem toho nie je nič inštalovať skúšobnej verzie - skúšobnú verziu programu Visio Visual je okamžite k dispozícii v službe Power BI pre všetkých používateľov služieb Office 365. Po tom, ako všetky výskyty skúšobnej verzie, používateľov bez licencie môžete zobraziť vizuálne a vloženie prepojenia na súbory alebo zachovať plné práva na úpravu, Kúpte si predplatné Visio Online. Nájdete poznámku, v súčasnosti nemôžeme poskytnúť nasledujúce bezplatný pokusov spoločnosti spustený štátne prostredie.

Úprava vizuálne programu Visio v službe Power BI vyžaduje licenciu Visio Online Plan 1 alebo Plan 2. Môžete navštíviť naše porovnanie plán sa rozhodnúť, ktorá možnosť je pre vás najvhodnejšie. Ak si nie ste istí, ktorý plán je pre vás, skúste ich Bezplatne za 30 dní (plán 1 skúšobnej verzie, skúšobné Plan 2). Tieto pokusy sú oddelené od skúšobnú verziu programu Visio vizuálne a keď sa zaregistrujete v oboch bez ovplyvnenia svoje oprávnenie pre ostatné.

Na začiatok stránky

Dôležité poznámky

 • Visio Visual nie je podporované na Serveri zostáv Power BI.

 • Údajová grafika použité diagramov programu Visio z programu Visio plochy sa odstránia tak, aby sa služby Power BI môžete použiť vlastné grafiky.

 • Môžete si všimnúť určité vizuálne rozdiely medzi diagramov zobrazené v počítačovej verzii programu Visio a v službe Power BI. Tým sa môže stať, keď je diagram zložitých štýlov, motívov, a vzorky výplne.

 • Ak pridáte nové tvary alebo odstránenie tvarov, ktoré priradiť k údajom služby Power BI a výslednej zostavy sa nevykreslí správne, skúste znova Visio vizuálne a priraďte tvary znova.

 • Ak nastavíte pole hodnoty "Nemáte súhrn", potom kliknutím na vizuálne služby Power BI sa nevyjadruje každej zmene Visual programu Visio.

 • Zobrazíte v aplikácii Power BI Windows Visio spracovaním inovovať zariadenie na najnovšie aktualizácie Windowsu tvorcovia.

 • Vizualizácia Visio môžete použiť len jeden server SharePoint Online, ak súbory programu Visio sú uložené v službe Power BI mobilných aplikácií.

 • Visio Visual vyžaduje povolenie používania súborov cookie tretích strán pre domény *.sharepoint.com a *.powerbi.com (alebo príslušné domény SharePoint a Power BI vo vašej spoločnosti) v používanom prehliadači.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×