Pridanie videa, zvuku alebo obrázkov na stránku klasické

Pridanie videa, zvuku alebo obrázkov na stránku klasické

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klasická SharePoint stránku môžete pridať médií (napríklad videa, zvuku alebo obrazu). Multimediálny súbor môžu pochádzať z počítača, z lokality SharePoint alebo z iného umiestnenia, napríklad pri zdieľaní súboru. Môžete vložiť video z webovej lokality, ako je napríklad YouTube, Vimeo alebo Hulu na zdieľanie videí.

Upozornenie: Ak nahráte zvukového súboru v. WAV formát sa môže zobraziť hlásenie, ktoré nie je správne pre väčšine prehliadačov. Hlásenie sa uvádza, "Mediálna webová časť prehrávača je možné prehrať súbory v tomto formáte." Toto je nesprávne pre všetky podporované prehliadače okrem prehliadača Chrome. Ignorovať správy a pokračujte Nahrajte súbor.

Dôležité: Na použitie tohto postupu musíte mať povolenie na úpravu stránok.

Vloženie videa do klasické služby SharePoint Online, 2016 alebo 2013 strán

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať médiá.

 2. Prejdite na kartu Stránka. Potom na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť.

 3. Kliknite na časť stránky, ktorá sa dá upravovať.

 4. Vyberte kartu Vložiť a v skupine médiá na páse s nástrojmi kliknite na položku obraz a zvuk.

  Vloženie videa alebo zvuku tlačidlo na páse s nástrojmi upraviť

 5. Zobrazia sa tieto možnosti:

  • Z počítača

  • Vložiť

  • Z lokality SharePoint

  • Z adresy

  Informácie o vkladaní médií z niektorého z týchto umiestnení získate po kliknutí na jedno z nasledujúcich prepojení.

Ak chcete nahrať súbor zo svojho počítača, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Kliknite na položku Z počítača.

 2. Prejdite do umiestnenia vybraného súboru, vyberte súbor a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Určite Cieľová knižnica, kam chcete súbor uložiť.
  Odporúčame, aby ste určili knižnice majetku za cieľ. Knižnice majetku je určená najmä pre médiá a automaticky obsahuje funkcie, ako je napríklad ukážku a miniatúry. Tieto funkcie ľahšie pracovať so súbormi médií.
  Postup na nastavenie knižnice majetku mediálnych súborov nájdete v téme Nastavenie knižnice majetku na ukladanie obrázkov, zvuku alebo videa.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na vloženie videa z webovej lokality na zdieľanie videa, ako napríklad YouTube, Vimeo, Hulu alebo podobné lokality, vykonajte tieto základné kroky.

Na stránke Video postupujte takto:

 1. Zobrazenie videa, ktorý chcete použiť.

 2. Vyhľadajte a kliknite na položku zdieľať videa.

 3. V závislosti od lokality, môže byť potrebné kliknúť na prepojenie na Vložiť alebo môže byť priamo tam. Kliknite na položku Vkladací kód a stlačte klávesCTRL + CAk chcete kopírovať, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať.

Poznámka k zabezpečeniu:  Z bezpečnostných dôvodov SharePoint podporuje len vkladacie kódy so značkou <iframe>.

Na lokalite SharePoint postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Vložiť.

 2. V dialógovom okne potom prilepte Vkladací kód.

  Snímka obrazovky s vkladacím kódom <iframe> pre video skopírovaným z lokality na zdieľanie videa. Vkladací kód je fiktívny.

  Tip:  V prípade známych lokalít na zdieľanie videa je získať vkladací kód väčšinou jednoduché. Stačí nájsť možnosť Vložiť alebo Zdieľať a potom podľa pokynov na obrazovke zobraziť vkladací kód. Keď sa zobrazí, skopírujte ho a prilepte podľa vyššie uvedeného obrázka.

 3. Kliknite na položku Vložiť.

Ak chcete pridať video umiestnené na lokalite SharePoint, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Kliknite na položku z lokality SharePoint. Otvorí výber majetku, ktorý môžete pre tento priečinok alebo knižnicu, ktorá sa má prehľadávať.

 2. Prejdite na miesto na vašej lokalite, akým je napríklad Knižnica majetku , v ktorej sú uložené videá a zvukové súbory.

 3. Vyberte požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo Vložiť .

Ak chcete pridať video z iného umiestnenia na webe, postupujte nasledovne.

 1. Kliknite na položku Z adresy.

 2. Zadajte URL adresu súboru, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. URL adresa sa musia vzťahovať priamo na súbor s videom. Príklad: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Pri pridávaní videa alebo zvuku na stránku SharePoint vloží mediálna webová časť. Po pridaní médií, môžete prispôsobiť webovú časť. Napríklad, môžete zmeniť jeho veľkosť alebo umiestnenie, upraviť názov alebo Pridanie loga katalógu.

Pri pridávaní videa na stránku sa snažte vždy pridať titulky a zvukové popisy obsahu. Pomocou popisov sa používatelia so sluchovým postihnutím dozvedia, aký je obsah videa. Zároveň pomáhajú používateľom, ktorí si chcú pozrieť video, ale majú iný materinský jazyk.

Ak chcete zmeniť mediálnu webovú časť na stránke, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na stránku, ktorá obsahuje video.

 2. Vyberte kartu Stránka a kliknite na položku Upraviť.

 3. Keď video sa zobrazí na stránke, kliknite na ľubovoľné miesto na obraz a otvorte kartu médiá a jeho pás s nástrojmi.

  Karta Médiá na páse s nástrojmi Upraviť

 4. Na páse s nástrojmi v skupine Ukážka ukážte na položku Zmeniť obrázok a vyberte súbor s obrázkom, ktorý chcete zobraziť ako ukážku zvukového súboru alebo videosúboru. Ak neaktualizujete obrázok ukážky, bude sa zobrazovať predvolený obrázok pre daný typ súboru.

 5. V skupine Vlastnosti zadajte alebo zmeňte názov, ktorý sa bude zobrazovať. Môžete tiež určiť, či sa má súbor automaticky prehrať po načítaní stránky, alebo či sa má jeho prehrávanie dookola opakovať, kým nebude aktívne zastavené.

 6. V skupine Štýly prehrávača na páse s nástrojmi kliknite na položku Štýly a vyberte požadovaný štýl prehrávača.

 7. V skupine Veľkosť na páse s nástrojmi môžete tiež zmeniť horizontálnu a vertikálnu veľkosť okna prehrávača.

 8. Ak chcete upraviť mediálna webová časť, podržte kurzor myši na názov médií a potom kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí otvorte ponuku médií webovú časť.

  Ponuka webovej časti na výber položky Upraviť webovú časť

 9. Vyberte možnosť Upraviť webovú časť a na okraji obrazovky sa otvorí okno úprav.

 10. Vo webovej časti úprava panela, vyberte vlastnosti, ktoré chcete zmeniť. Po dokončení zmien kliknite na tlačidlo použiť.

  Snímka obrazovky s panelom na úpravu webovej časti obsahujúcom niektoré vlastnosti, ktoré môžete konfigurovať

 11. Ak chcete zavrieť okno úprav a vrátiť sa na stránku, kliknite na položku OK.

 12. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Stránka a potom na položku Uložiť. Ak ste si stránku vzali z projektu, zobrazí sa upozornenie spolu s prepojením na vrátenie stránky do projektu.

Tu je postup na miesto oveľa menšie, úplného ovládacom paneli do webovej stránky. Tento ovládací panel funguje najlepšie pre zvukové súbory, ako je napríklad podcasting, v ktorom bude celú mediálna webová časť je príliš veľký.

 1. Nahrajte zvukový súbor a súbor prepisu do priečinka Materiály lokality.

  1. Otvorte ponuku nastavenia v pravom hornom rohu, vyberte položku nastavenia.

  2. Vyberte prepojenie Obsah lokality.

  3. Vyberte priečinok Materiály lokality.

  4. Presuňte súbor zvukových hovorov a prepis do priečinka.

  5. Získajte URL adresy súborov. Ak chcete otvoriť ponuku akcie súboru, ktorá sa nachádza vedľa názvu súboru, kliknite na tri bodky. Skopírujte a prilepte prepojenie z ponuky akcie do iného súboru. Toto prepojenie budete potrebovať neskôr pri použití vkladacieho kódu zvuku.

 2. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, na ktorej chcete zobraziť video, vyberte prepojenie Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť video.

 4. Otvorte dialógové okno Vložiť: na karte Vložiť otvorte skupinu Obraz a zvuk a vyberte možnosť Vložiť.

  Snímka dialógového okna Vložiť v SharePointe Online na prilepenie skriptu alebo vkladacieho kódu videosúborov alebo zvukových súborov a následné vloženie kódu.
 5. Po „src =“ a medzi úvodzovky prilepte do poľa s URL adresou vášho zvukového súboru vkladací kód.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Tento kód umiestni ovládací paneli médií na stránku. Panel umožňuje spustiť a zastaviť prehrávanie.

  Tip: Ak vkladací kód nie je správne naformátovaný alebo odkazuje na umiestnenie súboru, ktoré neexistuje, tlačidlo Vložiť nebude aktívne.

 6. Keď ste hotoví, vyberte položku Vložiť dať vaše ovládanie zvuku na stránke. Vložený ovládanie zvuku vyzerá takto:

  Snímka obrazovky SharePointu Online s ovládacím panelom Zlomok zvuku zobrazujúca celkovú dĺžku trvania zvukového súboru s možnosťou spustenia a zastavenia prehrávania súboru.
 7. Umiestnite kurzor na zlomok kódu ovládacieho prvku zvuku a prejdite na ďalší riadok stlačením klávesu Enter.

 8. Vložte prepojenie na súbor prepisu zvuku.

  1. Otvorte dialógové okno Vybrať materiál: na karte Vložiť vyberte možnosť Prepojenie a kliknite na tlačidlo Z lokality SharePoint.

  2. Vyberte súbor prepisu zvuku a stlačte kláves Insert. Takto sa vo forme textu prepojenia vloží hypertextové prepojenie s názvom súboru.

  3. Kurzor umiestnite na prepojenie, pred posledný znak názvu súboru. Pomalým stláčaním klávesu Backspace odstráňte všetky znaky názvu súboru okrem prvého a posledného znaku.

   Tip: Prepojenie tak zostane neporušené a kurzor myši zostane na potrebnom mieste, aby ste moli zmeniť názov prepojenia.

  4. Zadajte požadovaný text prepojenia. Napríklad v prípade prepisu zvuku zadajte Zobraziť prepis zvuku.

  5. Zmažte zvyšné znaky názvu súboru.

 9. Po dokončení práce uložte všetky zmeny kliknutím na položku Uložiť v hornej časti stránky.

Ak používate klasické služby SharePoint Online, môžete pridať Office 365 Video alebo Microsoft Stream na stránku. Pozrite si tému Vloženie videa z Office 365 Video alebo pomocou webovej časti prúd údajov.

Pri použití fotografie, obrázky, obrázky ClipArt alebo zvuku, ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, ktorú chcete upraviť, vyberte prepojenie Upraviť.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť obrázok.

 3. Otvorte dialógové okno Nahrať obrázok: na karte Vložiť otvorte skupinu Obrázok a vyberte možnosť Z počítača.

  Snímka pása s nástrojmi SharePointu Online. Vyberte kartu Vložiť a potom položku Obrázok. Vyberte, či chcete nahrať súbor z počítača, webovej adresy alebo umiestnenia v SharePointe.

  Tip: Ak chcete vložiť obrázok z internetu vložením URL adresa obrázka, vyberte Z adresy. Ak chcete vložiť obrázok z SharePoint lokality, vyberte Z lokality SharePoint.

 4. Vyberte súbor, vyberte cieľový priečinok na lokalite SharePoint (predvolená hodnota je Materiály lokality priečinok) a zahrnúť všetky poznámky o verzii iným obrázkom.

 5. Ak chcete vložiť obrázok a aktivovať na kartu obrázok, vyberte položku OK.

  Snímka obrazovky zobrazuje časť pása s nástrojmi SharePointu Online s vybratou kartou Obrázok a možnosťami, ktoré sú k dispozícii v skupinách Vybrať, Vlastnosti, Štýly, Usporiadať, Veľkosť a Medzery.

  Tip: Karta Obrázok sa zobrazuje len vtedy, keď je vybratý obrázok.

 6. Premiestnite sa do poľa Alternatívny Text na karte Obrázok a zadajte alternatívny text obrázka.

 7. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

Tipy na zjednodušenie ovládania   

 • Alternatívne texty by mali byť stručné, ale popisné.

 • Dobrý alternatívny text napovie poslucháčovi, prečo je obrázok dôležitý.

Ďalšie informácie o alternatívnom texte vrátane príkladov a prepojení na ďalšie informácie nájdete na stránke Lokalita WebAIM – Alternatívny text.

Pridanie mediálna webová časť na stránku

Mediálna webová časť môžete použiť na prehrávanie zvuku alebo videa klipov na stránku. Informácie o konkrétnych video a zvuk formáty podporované programom mediálna webová časť nájdete v téme podporované formáty médií a protokoly v doplnku Silverlight.

Na použitie tohto postupu musíte mať povolenie na úpravu stránok.

 1. Prejdite na stránku, ktorú chcete aktualizovať.

 2. Na karte stránka na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak ste upravovať stránku wiki alebo publikačnej stránky, kliknite na položku Upraviť miesto na strane, kam chcete pridať mediálna webová časť, kliknite na karte Vložiť v časti Nástroje na úpravu na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku obraz a zvuk.

  • Ak upravujete stránku webových častí, kliknite na položku Pridať webovú časť v stĺpci alebo zóny sa miesto, kam chcete vložiť médiá. V časti kategórie kliknite na položku médiá a obsah. V časti Webové časti, kliknite na položku Mediálna webová časť a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Keď mediálna webová časť sa zobrazí na stránke, kliknite na položku text s informáciou, že chcete nakonfigurovať, kliknite sem.
  Novovložená mediálna webová časť

 5. Kliknite na kartu Možnosti médií na páse s nástrojmi.

 6. Konfigurácia mediálna webová časť na zobrazenie konkrétnych zvukových alebo videosúborov, ukážte s Mediálnymi súbormi zmeniť a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete nahrať súbor zo svojho počítača, kliknite na položku Z počítača, prejdite na umiestnenie súbor, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vložiť video, ktoré sú už uložené na lokalite SharePoint, kliknite na položku Z lokality SharePoint, a potom a potom prejdite na miesto na lokalite, ako je napríklad Knižnica majetku, kde sú uložené videá a zvukové súbory. Vyberte požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Na vloženie videa z webovej lokality na zdieľanie videa, kliknite na položku Z adresy, a potom zadajte URL adresu súboru, ktorý chcete použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Mediálna webová časť podporuje prehrávanie súborov z URL adresy priamo na súbor s videom. Príklad: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Ak používate Vkladací kód alebo zdieľanie prepojení na stránky, ktoré sú hostiteľom video, nebudú fungovať. Informácie o vloženie videa pomocou Vkladací kód, pozrite si tému Vloženie videa na stránku pomocou Vkladací kód.

 7. Ak ste vybrali požadovaný súbor, kliknite na tlačidlo OK.

 8. V skupine Ukážka ukážte na príkaz Zmeniť a vyberte súbor obrázka, ktorú chcete zobraziť ako ukážku pre zvukový súbor alebo videosúbor. Ak sa neaktualizujú ukážka obrázka, zobrazia sa predvolený obrázok pre daný typ súboru.

 9. V skupine Vlastnosti, zadajte názov, ktorý chcete zobraziť pre webovú časť. Môžete tiež určiť, či chcete prehrať automaticky po načítaní stránky alebo opakovanie prehrávania až do zastavenia.

 10. V skupine Štýly prehrávača na páse s nástrojmi, ukážte na položku štýly a vyberte štýl, ktorý chcete prehrávača.

 11. V skupine veľkosť na páse s nástrojmi môžete voliteľne zadať všetky zmeny, ktoré chcete zmeniť horizontálnu a vertikálnu veľkosť okna prehrávača.

Dynamické zobrazenie videosúborov a zvukových súborov pridať na stránku, môžete použiť webovú časť dotaz na obsah. Toto je užitočné, ak chcete pridať sekciu na stránku, ktorý ponúka "Najlepšie hodnotené" videá alebo všetky videá so značkou konkrétne metaúdaje.

Príklad webovej časti Dotaz na obsah

Keď pridáte webovú časť dotaz na obsah na stránku, môžete nakonfigurovať dotaz pre všetky položky obsahu na lokalite, ktoré spĺňajú určité kritériá. Potom zobrazí výsledky tento dotaz na stránke. Ak je pridaný nový obsah na lokalitu a spĺňa kritériá dotazu, sa tiež zobrazia vo webovej časti. Webová časť dotaz na obsah môže vrátiť obsah z jedného zoznamu alebo knižnice alebo z viacerých zoznamov a knižníc celej kolekcie lokalít.

Na použitie tohto postupu musíte mať povolenie na úpravu stránok.

Tento postup predpokladá, ktoré chcete zobraziť videá, ale budú fungovať aj pre Audio alebo obrazových súborov.

 1. Prejdite na stránku, ktorú chcete aktualizovať.

 2. Na karte stránka na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste upravovať stránku wiki alebo publikačnej stránky, kliknite na položku Upraviť oblasť stránky miesto, kam chcete pridať webovú časť dotaz na obsah. Kliknite na kartu Vložiť na páse s nástrojmi Nástroje na úpravu, a potom kliknite na položku Webová časť. V časti kategórie kliknite na položku Súhrn obsahu. V časti Webové časti, kliknite na položku Dotaz na obsah a potom kliknite na položku Pridať.

  • Ak upravujete stránku webových častí, kliknite na položku Pridať webovú časť v stĺpci alebo zóny miesto, kam chcete pridať webovú časť dotaz na obsah. V časti kategórie kliknite na položku Súhrn obsahu. V časti Webové časti, kliknite na položku Dotaz na obsah a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V časti dotaz na obsah Web, kliknite na šípku a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 4. Kliknite na prepojenie otvorte tablu s nástrojmi.

 5. Tabla s nástrojmi dotaz na obsah, kliknite na položku rozbaľte dotazu.

 6. V časti zdroj zadať umiestnenie položiek, ktoré sa majú zobrazovať. Ak je to potrebné, prejdite do umiestnenia určitej lokality, podlokality alebo zoznam.

 7. Ak ste zamerané dotazu na lokalite, v časti typ zoznamu určiť typ zoznam, z ktorého chcete zobraziť položky. Ak ste vybrali určitý zoznam alebo knižnicu v kroku 6, potom toto pole automaticky vyplní za vás.

 8. V časti Typ obsahu vyberte v časti Zobraziť položky tejto skupiny typu obsahuDigitálneho majetku typy obsahu.

 9. V časti Zobraziť položky tohto typu obsahu, vyberte Video. Ak vaša organizácia vytvoril prispôsobených verzií digitálneho typov obsahu, môžete tiež začiarknite políčko Zahrnúť podriadené typy obsahu.

 10. Voliteľne môžete v časti Zameranie na cieľovú skupinu, môžete sa rozhodnúť použiť filtrovanie pre cieľovú skupinu, ktorý sa zobrazí niektoré položky na určité cieľové skupiny, v závislosti od konfigurácie zamerania na lokalite.

 11. V časti Ďalšie filtre môžete použiť položku metaúdajov chcete filtrovať, čo sa zobrazuje. Ak chcete zobraziť videá, ktoré boli označené s konkrétne kľúčové slovo, vyberte Podnikové kľúčové slová pomocou operátora obsahuje niektorú z a potom zadajte požadované hodnoty.

 12. Ak chcete pridať ďalšie filtre, kliknite na tlačidlo a alebo alebo a určite ďalšie filtre.

 13. Rozbaľte položku prezentácie, vykonajte v časti Zoskupenie a zoradenie, štýly a polia na zobrazenie všetky prispôsobenia. V časti štýly je užitočné Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Prehrať prepojenia médií v prehliadači, ak chcete návštevníci lokality budú môcť prehrávať multimediálne klipy priamo v prehliadači.

  Keď konfigurujete pôvodne webovej časti dotaz na obsah, možno neviete ako chcete nakonfigurovať položiek do prezentácie. Je vhodné najskôr Ukážka dotazu vo webovej časti a potom ho znova, aby sa informácie o prispôsobení vzhľadu upravovať.

  Ak prispôsobíte nie niektoré z nastavení v časti prezentácie, videá môže zobraziť veľký obrázok s ukážkou, ktorý nemusí fungovať s návrhom stránky. V takom prípade môžete vybrať Pevná veľkosť obrázka v časti štýly | Položka štýl návštevníkom lokality poskytnúť obrázky malé ukážky môžu kliknúť na prehrávanie videí. Nasledujúci príklad zobrazuje obsah webovej časti dotaz, ktorý zobrazuje tri videá. To nakonfigurovanú pevná veľkosť obrázka.
  Webová časť Dotaz na obsah s nastavenou pevnou veľkosťou obrázka

 14. Kliknite na tlačidlo OK.

 15. Uložte zmeny na stránku.

Ďalšie informácie o webovej časti dotaz na obsah nájdete v téme zobrazenie dynamického zobrazenia obsahu na stránke pridaním webovej časti dotaz na obsah.

Ak chcete použiť Vkladací kód z webovej lokality na zdieľanie videa tretej strany na pridanie videa na stránku, môžete tak urobiť pomocou pridania vkladacieho kódu na webovú časť Editor obsahu.

Ak máte povoleniami návrhára tohto postupu.

 1. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť na stránke a skopírujte Vkladací kód.

 2. Prejdite na stránku, ktorú chcete aktualizovať.

 3. Na karte stránka na páse s nástrojmi kliknite na položku Upraviť. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste v režime úprav stránky wiki, kliknite na miesto na strane, miesto, kam chcete pridať webovú časť Editor obsahu, kliknite na kartu Vložiť na páse s nástrojmi Nástroje na úpravu, a potom kliknite na položku Webová časť. V časti kategórie kliknite na položku médiá a obsah. V časti Webové časti, kliknite na položku Editor obsahu a potom kliknite na položku Pridať.

  • Ak upravujete stránku webových častí, kliknite na položku Pridať webovú časť v stĺpci alebo zóny sa miesto, kam chcete vložiť médiá. V časti kategórie kliknite na položku médiá a obsah. V časti Webové časti, kliknite na položku Editor obsahu a potom kliknite na položku Pridať.

 4. Vo webovej časti Editor obsahu, ukážte na šípku a kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 5. Vo webovej časti Editor obsahu zadajte ľubovoľný text, ktorý chcete zobraziť predstavujúce video.

 6. Na karte Formátovať Text na páse s nástrojmi Nástroje na úpravu, v skupine značky kliknite na položku HTML a potom kliknite na položku Upraviť zdroj HTML.
  Príkaz Upraviť zdroj HTML

 7. Prilepte Vkladací kód do dialógového okna Zdrojový kód HTML, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Editor zdroja HTML pre webovú časť Editor obsahu s kódom vkladania použitým pri vkladaní videa

 8. Uložte stránku (alebo uložiť a vrátiť do projektu, ak sa vyžaduje pre stránky na stránke Pokladňa).

 9. Kliknite na tlačidlo Prehrať na vložený prehrávača videa na prehrávanie videa.

Pridávanie obrázkov pomocou alternatívny text

Aby sa váš obsah všetkým používateľom, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Pri použití fotografie, obrázky, obrázky ClipArt alebo zvuku, ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Úpravy a prejsť do režimu úprav, na stránke, ktorú chcete upraviť, vyberte prepojenie Upraviť.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zobraziť obrázok.

 3. Ak chcete pridať obrázok, na karte Vložiť, otvorte obrázok skupiny a vyberte Z počítača.

  Kliknite na tlačidlo obrázok na páse s nástrojmi a vyberte z počítača, adresa alebo SharePoint.

  Tip: Ak chcete vložiť obrázok z internetu vložením URL adresa obrázka, vyberte Z adresy. Ak chcete vložiť obrázok z SharePoint lokality, vyberte Z lokality SharePoint.

 4. Vyberte súbor, vyberte cieľový priečinok na lokalite SharePoint (predvolená hodnota je Materiály lokality priečinok) a zahrnúť všetky poznámky o verzii iným obrázkom.

 5. Ak chcete vložiť obrázok a aktivovať na karte Nástroje obrázka, vyberte položku OK.

  Karta Nástroje obrázkov umožňuje nastavíte veľkosť, štýl, umiestnenie a alternatívny text na obrázky.

  Tip: Na karte Nástroje obrázka je viditeľné len vtedy, keď je vybratý obrázok.

 6. Premiestnite sa do poľa Alternatívny Text na karte Obrázok a zadajte alternatívny text obrázka.

 7. Po dokončení kliknite na položku Uložiť.

Tipy na zjednodušenie ovládania   

 • Alternatívne texty by mali byť stručné, ale popisné.

 • Dobrý alternatívny text napovie poslucháčovi, prečo je obrázok dôležitý.

Ďalšie informácie o alternatívnom texte vrátane príkladov a prepojení na ďalšie informácie nájdete na stránke Lokalita WebAIM – Alternatívny text.

Podporované formáty videa

Mediálna webová časť používa video vo formáte HTML5 a podporuje .asf, .avi, .mpg, .mp3, .mp4, .ogg, .ogv, .webm, .wma a formáty videa .wmv.

Klasická mediálna webová časť doplnku Silverlight podporuje .asf, .mp3, .mp4, .wma a .wmv.

Poznámka: Pri vyššie uvedených formátov sú podporované, nie všetky z nich sú prístupné z poľa (napríklad .wmv). Pre väčšinu dostupných riešenie použite formáte .mp4.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×