Pridanie viacúrovňové zoznamy alebo vytvárať nové súbory v programe Word pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Viacúrovňový zoznam (alebo viacúrovňový zoznam), napríklad jednoúrovňový jednotky, môže byť zoznam s odrážkami alebo číslovaný, ale s pridanou bonus čísel, písmen a odrážky môžete kombinovať. Prispôsobením štýl, farbu a zarovnanie odrážok, písmen alebo čísel, môžete vytvoriť nové štýly viacúrovňový zoznam. Keď si ich prispôsobiť, môžete uložiť tieto nastavenia ako štýl a znova použiť.

Vytvorenie viacúrovňového zoznamu

 1. Na karte domov v skupine odsek kliknite na tlačidlo Viacúrovňový zoznam   Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu .

 2. Kliknite na zoznam formát.

 3. Zoznam zadáte stlačením klávesu RETURN po každej položke.

 4. Ak chcete číslovanú položku premiestniť na príslušnú úroveň číslovania, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete

  Kliknite na ľubovoľné miesto v položke a potom postupujte nasledovne

  Ak chcete znížiť úroveň číslovania položky

  Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Zväčšiť zarážku  Východné časové pásmo .

  Tip: Ak chcete zväčšiť zarážku pomocou klávesnice, umiestnite kurzor na začiatok položky zoznamu a stlačte kláves TAB.

  Ak chcete zvýšiť úroveň číslovania položku

  Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Zmenšiť zarážku  Tlačidlo Zmenšiť zarážku .

  Tip: Ak chcete zmenšiť zarážku pomocou klávesnice, umiestnite kurzor na začiatok položky zoznamu a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Vytvorenie nového štýlu viacúrovňový zoznam

 1. Vyberte viacúrovňový zoznam, ktorého vzhľad chcete zmeniť.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku vedľa položky Viacúrovňový zoznam a potom kliknite na položku Definovať nový viacúrovňový zoznam.

  Karta Domov so zvýraznenou ikonou Viacúrovňový zoznam a položkou Definovať nový viacúrovňový zoznam.

 3. Kliknutím na šípku v ľavom dolnom rohu rozbaľte dialógové okno, aby ste videli všetky možnosti.

  Dialógové okno Prispôsobiť prehľad so zvýraznenou šípkou nadol.

 4. V časti Úroveň kliknite na úroveň zoznamu, ktorú chcete upraviť. Predvolene je vybratá hodnota 1.

 5. Ak chcete k odrážkam pridať pomlčku, zátvorky alebo inú hodnotu, zadajte ju do poľa Zadajte formát čísla. Ak chcete k číslam pridať zátvorky, zadajte napríklad (1), alebo ak chcete pridať zátvorky k písmenám, zadajte (A).

 6. Ak chcete zmeniť veľkosť, štýl a farbu písma, kliknite na položku Písmo a vyberte požadované nastavenia na kartách Písmo a Rozšírené:

  • Na karte Písmo zmeňte písmo, štýl, veľkosť, farbu, štýl podčiarknutia, farbu podčiarknutia a efekty odrážok.

  • Na karte Rozšírené zmeňte medziznakové medzery písma odrážok a rozšírené funkcie typografie.

 7. Ak chcete zmeniť štýl, kliknite na šípku vedľa položky Štýl číslovania pre túto úroveň a vyberte čísla, písmená alebo iný chronologický formát. V časti Začať od vyberte číslo, písmeno alebo odrážku, odkiaľ chcete zoznam začať. Predvolená hodnota pre čísla je 1.

  Poznámka: Ak chcete po určitej úrovni číslovanie obnoviť, začiarknite políčko Znovu začať zoznam po (v spodnej časti dialógového okna) a vyberte požadovanú úroveň v zozname.

 8. Ak chcete vo viacúrovňovom zozname uplatniť právnický štýl, začiarknite políčko Číslovanie v právnickom štýle.

 9. Ak chcete v každej úrovni zobraziť čísla z vyššej úrovne, v časti Zahrnúť číslo úrovne od zadajte, ktoré čísla úrovne sa majú zahrnúť.

 10. Ak chcete zmeniť zarovnanie čísel, kliknite v časti Umiestnenie čísla na položku Vľavo, Na stred alebo Vpravo. V časti Zarovnať na zadajte hodnotu pre začiatok zarovnania (napríklad 0,5).

 11. V časti Umiestnenie textu v poli Zarážka vyberte, kam chcete umiestniť zarážku textu. Ak chcete pridať zarážku tabulátora, zadajte umiestnenie tabulátora do poľa Pridať zarážku na.

 12. Po dokončení prispôsobovania možností formátovania pre úrovne vo viacúrovňovom zozname pomenujte svoj zoznam v časti Názov zoznamu poľa ListNum. Tento názov sa zobrazí všade, kde sa zobrazí pole ListNum.

 13. V časti Za číslo pridať znak zadajte hodnotu, ktorá má nasledovať za každou odrážkou, a to tak, že kliknete na položky Znak tabulátora, Medzera alebo Nič. Ak ste vybrali možnosť Znak tabulátora, skontrolujte položku Pridať zarážku na a zadajte hodnotu.

 14. Ak chcete pre jednotlivé úrovne zoznamu použiť existujúci štýl vo Worde, vyberte štýl v časti Prepojiť úroveň na štýl.

 15. V časti Použiť zmeny na vyberte miesto, kde chcete zmeny použiť kliknutím na položky Celý zoznam, Od tohto miesta ďalej alebo Vybratý text.

 16. Kliknutím na tlačidlo OK uložte štýl.

Vytvorenie viacúrovňového zoznamu

 1. Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Viacúrovňový zoznam  Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu .

 2. Zoznam zadáte stlačením klávesu RETURN po každej položke.

 3. Ak chcete číslovanú položku premiestniť na príslušnú úroveň číslovania, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete

  Kliknite na ľubovoľné miesto v položke a potom postupujte nasledovne

  Ak chcete znížiť úroveň číslovania položky

  Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Zväčšiť zarážku  Východné časové pásmo .

  Tip: Ak chcete zväčšiť zarážku pomocou klávesnice, umiestnite kurzor na začiatok položky zoznamu a stlačte kláves TAB.

  Ak chcete zvýšiť úroveň číslovania položku

  Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Zmenšiť zarážku  Tlačidlo Zmenšiť zarážku .

  Tip: Ak chcete zmenšiť zarážku pomocou klávesnice, umiestnite kurzor na začiatok položky zoznamu a stlačte kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

Vytvorenie nového štýlu viacúrovňový zoznam

 1. Kliknite na položku v zozname, ktorej formátovanie chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak zmeníte formátovanie jednej položky v číslovanom zozname prehľadu, zmena sa prejaví na všetkých položkách zoznamu nachádzajúcich sa na danej úrovni.

 2. Na karte Domov kliknite v časti Odsek na položku Viacúrovňový zoznam  Panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu a potom kliknite na položku Definovať nový viacúrovňový zoznam.

 3. Kliknutím na šípku v ľavom dolnom rohu rozbaľte dialógové okno, aby ste videli všetky možnosti.

 4. V časti Úroveň kliknite na úroveň zoznamu, ktorú chcete upraviť. Predvolene je vybratá hodnota 1.

 5. Ak chcete pridať odrážky pomlčku, zátvorky alebo inú hodnotu, zadajte v poli Formát čísla. Zadajte napríklad (1) , ak chcete štýl čísel s zátvoriek alebo (A) štýl písmená s zátvoriek.

 6. Ak chcete zmeniť veľkosť, štýl a farbu písma, kliknite na položku Písmo a vyberte požadované nastavenia na kartách Písmo a Rozšírené:

  • Na karte Písmo zmeňte písmo, štýl, veľkosť, farbu, štýl podčiarknutia, farbu podčiarknutia a efekty odrážok.

  • Na karte Rozšírené zmeňte medziznakové medzery písma odrážok a rozšírené funkcie typografie.

 7. Ak chcete zmeniť štýl, kliknite na šípku vedľa položky Štýl číslovania a vyberte čísel, písmen alebo inom formáte chronologickom. V začínať číslom, vyberte číslo, písmeno alebo odrážok, kde chcete začať zoznam. Predvolená hodnota pre čísla je 1.

  Poznámka: Chcete začať číslovanie po rovnakej úrovni, začiarknite políčko obnoviť číslovanie po (v dolnej časti dialógového okna) a vyberte úroveň v zozname.

 8. Ak chcete uplatniť právne štýl na viacúrovňový zoznam, začiarknite políčko právne štýl číslovania.

 9. Ak chcete zobraziť vyššiu úroveň čísel s každú úroveň Číslo predchádzajúcej úrovne zadajte ktoré úrovne čísla tak, aby zahŕňalo.

 10. Ak chcete zmeniť zarovnanie číslovania, v časti číslo pozíciu alebo pozíciu odrážok, kliknite na položku vľavo, na stred alebo vpravo. V zosúladená v, zadajte hodnotu pre kde začať zarovnanie (napríklad 0.5").

 11. V časti Umiestnenie textu v dialógovom okne zarážky v vyberte miesto, kam chcete odsadiť text. Ak chcete pridať zarážku, zadajte umiestnenie tabulátora Pridať kartu zastaviť úpravy.

 12. Po dokončení prispôsobovania možností formátovania pre úrovne vo viacúrovňovom zozname pomenujte svoj zoznam v časti Názov zoznamu poľa ListNum. Tento názov sa zobrazí všade, kde sa zobrazí pole ListNum.

 13. V časti Za číslo pridať znak zadajte hodnotu, ktorá má nasledovať za každou odrážkou, a to tak, že kliknete na položky Znak tabulátora, Medzera alebo Nič. Ak ste vybrali možnosť Znak tabulátora, skontrolujte položku Pridať zarážku na a zadajte hodnotu.

 14. Ak chcete pre jednotlivé úrovne zoznamu použiť existujúci štýl vo Worde, vyberte štýl v časti Prepojiť úroveň na štýl.

 15. V dialógovom okne zmeny použiť na vyberte miesto, kde by ste chceli uložte zmeny kliknutím na celý zoznam, tohto miesta ďalej alebo aktuálneho odseku.

 16. Kliknutím na tlačidlo OK uložte štýl.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×