Pridanie výplne alebo efektu tvaru alebo textového poľa

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zmeniť vzhľad tvaru alebo textového poľa môžete zmeniť jeho výplň alebo pridáte efekty, ako sú napríklad tiene, žiary, odrazy, jemné okraje, skosenia a priestorové otáčanie (3-D).

Výplň predstavuje farby, vzorky, textúry, obrázok alebo prechod použije hodnotu vnútornej časti tvaru. Prechod je postup farieb alebo odtieňov, zvyčajne z jednej farby do druhej alebo jeden odtieň do iného tieňa rovnakú farbu.

Grafický prvok SmartArt s plnou výplňou a prechodom výplne

Zmena farby výplne tvaru sa vzťahuje len na vnútornú alebo prednú časť tvaru. Ak Pridanie efektu k tvaru, ako je napríklad tieň, a tento efekt má mať inú farbu, musíte zmeniť farbu tieňa oddelene od farby výplne.

3-D efektu hĺbky pridá k tvaru. Môžete pridať vstavanú kombináciu 3-D efektov k tvaru, alebo môžete pridať jednotlivé efekty. Môžete pridať kombinácie jednotlivých efektov k tvaru v týchto programoch Office: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Pridanie výplne alebo efektu

Ak chcete pridať výplň alebo efekt, kliknite na tvar, kliknite na kartu Formát, kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru alebo Efekty tvarov a vyberte farbu, prechod, textúru alebo efekt.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete vyplniť. Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves Ctrl a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň tvaru.

  Ponuka možností farieb Výplň tvaru

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu.

  • Ak chcete použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívov, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu na karte Štandardné, alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa pri ďalších zmenách motívu dokumentu neaktualizujú.

  • Priehľadnosť tvaru je možné prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna Farby posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa nachádzajúceho sa vedľa jazdca. Percentuálna hodnota priehľadnosti môže byť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku Obrázok, vyhľadajte priečinok s požadovaným obrázkom, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, ukážte na položku Textúra a kliknite na požadovanú textúru. Textúru môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie textúry a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru. Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o pridávaní výplň alebo efekt, vyberte položku z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Na table Formátovať tvar kliknite na položku výplň a potom kliknite na položku Výplň vzorkou.

  Výberom položky výplň vzorkou na table Formátovať tvar

 2. Vyberte vzorku, a ak sa vám páči, kliknite na šípky vedľa položky popredie a pozadie a vybrať farebnú kombináciu.

Na začiatok stránky

Môžete pridať rôzne efekty textových polí a tvarov, ako sú napríklad skosené okraje alebo odrazy.

 1. Ak pridáte tvaru priestorový efekt, ako napríklad skosenie, a potom pridáte hladký okraj, nezobrazí sa žiadna vizuálna zmena tvaru, pretože priestorový efekt má vyššiu prioritu. Ak však priestorový efekt odstránite, zobrazí sa efekt hladkého okraja.

 2. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a vyberte niektorú z možností v zozname.

  Ponuka Efekty tvarov

  • Ak chcete pridať efekt tieňa, na karte Formát kliknite na položku Efekty tieňov a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z príkazov, ktorými sa tieň posúva hore, dolu, doľava alebo doprava. [znázornenie]

  • Pridanie priestorového efektu

   Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt. Ak chcete ten istý efekt pridať do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  • Na karte Formát kliknite na položku Priestorové efekty a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete vykonať jednu z nasledovných akcií:

  • Ukážte na položku 3-D farba a vyberte farbu rozšírenej (priestorovej) časti tvaru.

   Ukážte na položku Hĺbka a vyberte hĺbku rozšírenej časti tvaru.

  • Ukážte na položku Smer a vyberte smer rozšírenej časti tvaru.

   Ukážte na položku Osvetlenie a vyberte smer a intenzitu osvetlenia pre celý tvar.

  • Ukážte na položku Povrch a vyberte povrch, napríklad Matný alebo Drôtený model.

   Odstránenie výplne tvaru

  • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť výplň. Ak chcete odstrániť tú istú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

   Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

   Poznámky: 

   • Odstránenie efektu tvaru

   • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť efekt. Ak chcete odstrániť ten istý efekt z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť výplň. Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves Ctrl a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Výber bez výplne

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť efekt. Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves Ctrl a klikajte na ďalšie tvary.

 2. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  Ponuka Efekty tvarov

  • Ak chcete z tvaru odstrániť vstavanú kombináciu efektov, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na položku Bez Preddefinovania.

   Poznámka: Po kliknutí na položku Bez Preddefinovania neodstránite všetky efekty tieňovania, ktoré sú použité na tvar. Odstránenie tieňov v tvare, postupujte podľa kroku nižšie.

  • Ak chcete odstrániť tieň, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

  • Ak chcete odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete odstrániť hladké okraje, ukážte na Hladké okraje a potom kliknite na položku Bez mäkkých okrajov.

  • Ak chcete odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť 3-D otočenie, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte vyššie uvedený krok 2 na odstránenie všetkých efektov.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Pridanie alebo zmena výplne tvaru

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná aktualizovať Ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

   Tip: Priehľadnosť tvaru môžete upraviť aj kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna farby, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o pridávaní výplň alebo efekt, vyberte položku z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. V dialógovom okne Formátovať tvar kliknite na kartu výplň.

 2. Na table výplň vyberte vzorku výplne a potom vyberte vzorku, Farba popredia a farba pozadia pre váš vzorku výplne.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt viacerým tvarom, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Karta Formát v časti Nástroje na kreslenie

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  • Ak chcete pridať efekt tieňa, na karte Formát kliknite na položku Efekty tieňov a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z príkazov, ktorými sa tieň posúva hore, dolu, doľava alebo doprava. [znázornenie]

  • Pridanie priestorového efektu

   Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt. Ak chcete ten istý efekt pridať do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  • Na karte Formát kliknite na položku Priestorové efekty a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete vykonať jednu z nasledovných akcií:

  • Ukážte na položku 3-D farba a vyberte farbu rozšírenej (priestorovej) časti tvaru.

   Ak chcete prispôsobiť žiaru, kliknite na položku Možnosti žiary a vyberte požadované možnosti.

  • Ukážte na položku Smer a vyberte smer rozšírenej časti tvaru.

   Ukážte na položku Osvetlenie a vyberte smer a intenzitu osvetlenia pre celý tvar.

  • Ukážte na položku Povrch a vyberte povrch, napríklad Matný alebo Drôtený model.

   Odstránenie výplne tvaru

  • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť výplň. Ak chcete odstrániť tú istú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

   Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

   Poznámky: 

   • Odstránenie efektu tvaru

   • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť efekt. Ak chcete odstrániť ten istý efekt z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Skupina Štýly tvarov

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Skupina Štýly tvarov

  Ak sa karty Nástroje na kreslenie alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar. Možno budete musieť dvakrát kliknite na tvar, ktorý chcete otvoriť na kartu Formát.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť vstavanú kombináciu efektov, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na položku Bez Preddefinovania.

   Poznámka: Po kliknutí na položku Bez Preddefinovania neodstránite všetky efekty tieňovania, ktoré sú použité na tvar. Odstránenie tieňov v tvare, postupujte podľa kroku nižšie.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť tieň, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť odraz, priestorové a potom kliknite na položku Bez odrazu.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť hladké okraje, ukážte na Hladké okraje a potom kliknite na položku Bez mäkkých okrajov.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete z tvaru odstrániť 3-D otočenie, umiestnite kurzor na 3-D otáčanie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

Poznámka: Ak ste pridali viacero jednotlivých efektov, zopakujte vyššie uvedený krok 2 na odstránenie všetkých efektov.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena výplne

Aplikácia Microsoft Office vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná aktualizovať Ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

   Môžete tiež upraviť priehľadnosť výplne kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna farby, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku obrázok, vyhľadajte a kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť výplň prechod, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Vzorkové výplne nie sú dostupné v programe Excel 2007, ale môžete použiť tento doplnok na dosiahnutie rovnakého efektu. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie vzorkové výplne do grafu programu Excel 2007 alebo tvar.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná aktualizovať Ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

   Môžete tiež nastaviť transparentnosť kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna farby, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť výplň prechod, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná aktualizovať Ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

   Môžete tiež upraviť priehľadnosť výplne kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna farby, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť obrázok výplne, kliknite na položku obrázok, vyhľadajte a kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť a potom kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť výplň prechod, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

Poznámka: Vzorkové výplne nie sú dostupné v programe PowerPoint. Môžete však pridať výplne na tvary. Ďalšie informácie nájdete v téme Žiadne ďalšie vzorkové výplne v programe PowerPoint 2007.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať výplň.

  Ak chcete pridať tú istú výplň do viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť farbu výplne, kliknite na požadovanú farbu, alebo ak nechcete žiadnu farbu, kliknite na položku Bez výplne.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby výplne a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na karte Štandardná aktualizovať Ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

   Môžete tiež nastaviť transparentnosť kliknutím na položku Ďalšie farby výplne. V dolnej časti dialógového okna farby, posuňte jazdec priehľadnosti alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Môžete meniť požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti od 0% (úplnú nepriehľadnosť, predvolené nastavenie) na hodnotu 100% (úplne priehľadné).

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť prechod výplne, ukážte na položku Prechod a kliknite na požadovaný variant prechodu. Prechod môžete prispôsobiť kliknutím na položku Ďalšie prechody a následným výberom požadovaných možností.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť výplň prechod, ukážte na prechodu a potom kliknite na požadovaný variant prechodu.

   Ak chcete prispôsobiť prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť textúru výplne, kurzor na položku textúra a potom kliknite na požadovanú textúru.

   Ak chcete prispôsobiť textúru, kliknite na položku Ďalšie textúry a potom vyberte požadované možnosti.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť vzorku, kliknite na položku vzorka a potom kliknite na požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo Zmena efektu

Aplikácia Microsoft Office vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt viaceré tvary a textové polia, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať efekt tieňa, na karte Formát kliknite na položku Efekty tieňov a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z príkazov, ktorými sa tieň posúva hore, dolu, doľava alebo doprava. [znázornenie]

  • Pridanie priestorového efektu

   Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt. Ak chcete ten istý efekt pridať do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, ukážte na položku Odraz a kliknite na požadovaný typ odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiarenie, ukážte na položku Žiarenie a kliknite na požadovaný typ žiarenia.

   Farby žiary prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie farby žiary a následným výberom požadovanej farby. Ak chcete zmenu farby orámovania, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene dokumentu motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť jemný okraj, ukážte na položku Mäkké okraje a potom kliknite na požadovanú veľkosť okraja.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, ukážte na položku Rám a kliknite na požadované skosenie.

   Odstránenie výplne tvaru

  • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť výplň. Ak chcete odstrániť tú istú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

   Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

   Poznámky: 

   • Odstránenie efektu tvaru

   • Ak 3-D efekt, napríklad skosenie alebo 3-D otočenie, a potom pridáte hladký okraj, neuvidíte zmeny tvaru alebo textového poľa, pretože 3-D efekt má prednosť pred. Ak odstránite 3-D efektu, mäkké okraj efekt je však viditeľné.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt viaceré tvary a textové polia, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom vyberte požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť farbu tieňa, ukážte na Farbu tieňa a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby tieňov, a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na štandardné karta sa neaktualizujú, ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť 3-D efekt, v skupine 3-D efekty kliknite na položku 3-D efekty a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt viaceré tvary a textové polia, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje na kreslenie, karta Formát

  • Ak chcete pridať efekt tieňa, na karte Formát kliknite na položku Efekty tieňov a vyberte možnosť zo zoznamu.

   Ak chcete, môžete kliknúť na ktorýkoľvek z príkazov, ktorými sa tieň posúva hore, dolu, doľava alebo doprava. [znázornenie]

  • Pridanie priestorového efektu

   Kliknite na tvar, do ktorého chcete pridať efekt. Ak chcete ten istý efekt pridať do viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie tvary.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť odraz, ukážte na položku Odraz a kliknite na požadovaný typ odrazu.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť žiarenie, ukážte na položku Žiarenie a kliknite na požadovaný typ žiarenia.

   Farby žiary prispôsobíte kliknutím na položku Ďalšie farby žiary a následným výberom požadovanej farby. Ak chcete zmenu farby orámovania, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov a potom na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu alebo si na karte Vlastná namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardná sa neaktualizujú pri neskoršej zmene dokumentu motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť jemný okraj, ukážte na položku Mäkké okraje a potom kliknite na požadovanú veľkosť okraja.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť okraj, ukážte na položku Rám a kliknite na požadované skosenie.

   Odstránenie výplne tvaru

  • Kliknite na tvar, z ktorého chcete odstrániť výplň. Ak chcete odstrániť tú istú výplň z viacerých tvarov, kliknite na prvý tvar a potom podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ostatné tvary.

   Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

   Poznámky: 

   • Odstránenie efektu tvaru

   • Ak 3-D efekt, napríklad skosenie alebo 3-D otočenie, a potom pridáte hladký okraj, neuvidíte zmeny tvaru alebo textového poľa, pretože 3-D efekt má prednosť pred. Ak odstránite 3-D efektu, mäkké okraj efekt je však viditeľné.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete pridať efekt.

  Ak chcete pridať rovnaký efekt viaceré tvary a textové polia, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Nástroje textových polí (karta Formát) na obrázku

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom vyberte požadovaný tieň.

   Ak chcete prispôsobiť farbu tieňa, ukážte na Farbu tieňa a potom kliknite na požadovanú farbu.

   Ak chcete zmeniť farbu, ktorá nie je vo farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby tieňov, a potom buď kliknite na požadovanú farbu, ktorá sa má na karte Štandardná alebo namiešajte vlastnú farbu na vlastné kartu vlastné farby a farby na štandardné karta sa neaktualizujú, ak zmeníte neskôr dokumentu motív.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť 3-D efekt, v skupine 3-D efekty kliknite na položku 3-D efekty a potom vyberte požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Odstránenie výplne

Aplikácia Microsoft Office vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Obrázok skupiny Štýly tvarov

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  .

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  Obrázok skupiny Štýly tvarov

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť výplň.

  Ak chcete odstrániť rovnakú výplň z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát v skupine Štýly tvaru alebo Textového poľa štýly kliknite na položku Výplň tvaru a potom kliknite na položku Bez výplne.

  .

Na začiatok stránky

Odstránenie efektu

Aplikácia Microsoft Office vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok skupiny Štýly tvarov

  • Ak chcete odstrániť vstavanú kombináciu efektov, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na položku Bez Preddefinovania.

  • Ak chcete odstrániť tieň, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

  • Ak chcete odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete odstrániť hladké okraje, ukážte na Hladké okraje a potom kliknite na položku Bez mäkkých okrajov.

  • Ak chcete odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť 3-D otočenie, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

Ak chcete odstrániť viacero jednotlivých efektov, zopakujte vyššie uvedený krok 2.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Príklad premiestneného obsahu stránky

  • Ak chcete odstrániť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na položku Bez tieňovania.

  • Ak chcete odstrániť 3-D efekt, v skupine 3-D efektov, kliknite na položku 3-D efekty a potom kliknite na položku žiadne 3-D efektu.

Poznámka: Ak sa položka Nástroje na kreslenie, Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste klikli na položku tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na položku Efekty tvarov a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Obrázok skupiny Štýly tvarov

  • Ak chcete odstrániť vstavanú kombináciu efektov, ukážte na Nastavenie a potom kliknite na položku Bez Preddefinovania.

  • Ak chcete odstrániť tieň, ukážte na položku tieň a potom kliknite na položku Bez tieňa.

  • Ak chcete odstrániť odraz, priestorové a potom kliknite na položku Bez odraz.

  • Ak chcete odstrániť žiarenie, ukážte na žiara a potom kliknite na položku Bez žiary.

  • Ak chcete odstrániť hladké okraje, ukážte na Hladké okraje a potom kliknite na položku Bez mäkkých okrajov.

  • Ak chcete odstrániť okraj, ukážte na položku skosenie a potom kliknite na položku Bez skosenia.

  • Ak chcete odstrániť 3-D otočenie, ukážte na 3-D otočenie a potom kliknite na položku Bez otočenia.

Ak chcete odstrániť viacero jednotlivých efektov, zopakujte vyššie uvedený krok 2.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku tvaru alebo textového poľa, ktoré chcete odstrániť efekt.

  Ak chcete odstrániť efekt z viacerých tvarov alebo textových polí, kliknite na prvý, a potom stlačte a podržte kláves SHIFT a kliknite na položku Ďalšie.

 2. V časti Nástroje na kreslenie alebo Nástroje textových polí, na karte Formát vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Príklad premiestneného obsahu stránky

  • Ak chcete odstrániť tieň, v skupine Efekty tieňovania kliknite na položku Efekty tieňovania a potom kliknite na položku Bez tieňovania.

  • Ak chcete odstrániť 3-D efekt, v skupine 3-D efektov, kliknite na položku 3-D efekty a potom kliknite na položku žiadne 3-D efektu.

Poznámka: Ak sa položka Nástroje na kreslenie, Nástroje textových polí alebo Formát nezobrazujú, skontrolujte, či ste klikli na položku tvaru alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×