Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď pridáte typ obsahu do zoznamu alebo knižnice, používatelia lokality môžete použiť príkaz Nový dokument na rýchle vytvorenie špecializovaného obsahu.

Výber typu obsahu

Ak chcete pridať typ obsahu do zoznamu alebo knižnice

Dôležité: Ak chcete pridať typy obsahu do zoznamu alebo knižnice, musíte mať aspoň úroveň povolení návrh pre daný zoznam alebo knižnicu. Musíte mať povolené viaceré typy obsahu. Ďalšie informácie v téme Zapnutie podpory pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici .

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu , kliknite na položku Obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Kliknite na položku zoznam alebo knižnica na páse s nástrojmi.

 3. Kliknite na položku nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice na páse s nástrojmi.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 4. V časti Typy obsahu kliknite na položku Pridať z existujúcich typov obsahu lokality. Ak sa nezobrazuje Typy obsahu, kliknite na položku Rozšírené nastavenia, a kliknite na tlačidlo Áno v časti Povoliť spravovanie typov obsahu?, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak zoznam alebo knižnica nie je nastavenie Povoliť viaceré typy obsahu, v časti Typy obsahu sa nezobrazí na stránke nastavenia pre zoznam alebo knižnicu. Zistite, ako povoliť viaceré typy obsahu, pozrite si tému Zapnutie podpory pre viaceré typy obsahu v zozname alebo knižnici.

 5. Kliknite na šípku a vyberte skupinu typy obsahu lokality, ktoré chcete vybrať zo zoznamu typy obsahu lokality vyberte položku.

 6. V zozname Dostupné typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete a potom kliknite na položku Pridať premiestnite vybratého typu obsahu do typov obsahu na zoznam pridať.

 7. Ak chcete pridať ďalšie typy obsahu, zopakujte kroky 5 a 6.

 8. Po výbere všetkých typov obsahu, ktoré chcete pridať, kliknite na tlačidlo OK.

Fungovanie typov obsahu v zoznamoch a knižniciach

Keď do zoznamu alebo knižnice pridáte typ obsahu, tomuto zoznamu alebo knižnici umožníte obsahovať položky tohto typu. Príkaz Nový dokument v tomto zozname alebo knižnici umožňuje používateľom vytvoriť nové položky tohto typu. Jeden zoznam alebo knižnica môže obsahovať niekoľko typov obsahu, z ktorých každý môže mať jedinečné metaúdaje, politiky alebo správanie.

Keď do zoznamu alebo knižnice pridáte typ obsahu, nazýva sa Typ obsahu zoznamu. Tento typ obsahu je podradený typu obsahu lokality, z ktorého bol vytvorený. Typ obsahu zoznamu zdedí všetky atribúty nadradeného typu obsahu lokality, napríklad šablónu dokumentu, nastavenie iba na čítanie, pracovné postupy a stĺpce. Typ obsahu zoznamu môžete prispôsobiť konkrétnemu zoznamu alebo knižnici, do ktorej ste ho pridali. Tieto prispôsobenia sa nepoužijú v nadradenom type obsahu lokality. Ak sa typ obsahu lokality nadradený typu obsahu zoznamu aktualizuje, podriadený typ obsahu zoznamu môže tieto zmeny zdediť. Typ obsahu zoznamu sa môže upravovať pre určité zoznamy alebo knižnice, ku ktorým je pridaný. Tieto úpravy sa nevzťahujú na nadradený typ obsahu lokality.

Typ obsahu, ktorý je podriadeným objektom lokality vyššej úrovne

Ak podradený typ obsahu zdieľa atribúty s typom obsahu nadradenej lokality, tieto vlastnosti sa môžu prepísať, keď typ obsahu zoznamu zdedí zmeny od nadradeného typu obsahu. Ak má typ obsahu zoznamu vlastné atribúty, ktoré nadradený typ obsahu nemá, tieto prispôsobenia sa neprepíšu.

Môžete určiť poradie, v akom sa budú zobrazovať typy obsahu na tlačidle Nový dokument pre zoznam alebo knižnicu. Na základe predvoleného nastavenia sa prvý typ obsahu, ktorý sa zobrazí na tlačidle Nový dokument, stane predvoleným typom obsahu pre zoznam alebo knižnicu. Ak chcete zmeniť predvolený typ obsahu pre zoznam alebo knižnicu, zmeňte typ obsahu, ktorý sa zobrazuje ako prvý na tlačidle Nový dokument. Môžete určiť aj to, či sa majú typy obsahu, ktoré pridáte do zoznamu alebo knižnice, zobrazovať na tlačidle Nový dokument.

Tlačidlo nový dokument s rozbaľovacieho zoznamu na páse s nástrojmi

Ak chcete zmeniť poradie položiek v ponuke nový dokument

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu , kliknite na položku Obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Kliknite na položku zoznam alebo knižnica na páse s nástrojmi.

 3. V časti Typy obsahu kliknite na položku zmeniť nové poradie tlačidiel a predvolený obsah typ. Ak sa nezobrazuje Typy obsahu, kliknite na položku Rozšírené nastavenia, a kliknite na tlačidlo Áno v časti Povoliť spravovanie typov obsahu?, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak zoznam alebo knižnica nie je nastavená tak, aby povoľovala viaceré typy obsahu, pre daný zoznam alebo knižnicu sa na stránke Prispôsobenie nezobrazuje časť Typy obsahu.

 4. V časti Poradie typov obsahu vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Nový dokument Zmena poradia alebo skrytie s nástrojmi Rýchly prístup
  • Ak chcete odstrániť typ obsahu z tlačidla Nový dokument pre zoznam alebo knižnicu, zrušte začiarknutia políčka Viditeľné.

  • Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazujú typy obsahu na tlačidle Nový dokument, kliknite na šípku vedľa daného typu obsahu v stĺpci Pozícia zhora. Potom vyberte požadované poradové číslo.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Keď odstránite typ obsahu zo zoznamu alebo knižnice, používatelia nebudú môcť viac vytvárať nové položky daného typu obsahu v zozname ani v knižnici. Odstránenie typu obsahu zo zoznamu alebo knižnice neodstráni žiadne položky vytvorené z daného typu obsahu.

Odstránenie typu obsahu

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na položku nastavenia Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu , kliknite na položku Obsah lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Kliknite na položku zoznam alebo knižnica na páse s nástrojmi.

 3. V časti Typy obsahu kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete odstrániť. Ak sa nezobrazuje Typy obsahu, kliknite na položku Rozšírené nastavenia, a kliknite na tlačidlo Áno v časti Povoliť spravovanie typov obsahu?, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak zoznam alebo knižnica neboli nastavené na povolenie viacerých typov obsahu, časť Typy obsahu sa nebude zobrazovať na stránke Prispôsobenie pre daný zoznam alebo knižnicu.

 4. V časti Nastavenie kliknite na položku Odstrániť tento typ obsahu.

 5. Ak systém zobrazí výzvu s otázkou, či naozaj chcete odstrániť daný typ obsahu, kliknite na položku OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×