Pridanie trendu alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu

Pridanie trendu alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Na zobrazenie údajových trendov alebo kĺzavý priemer do grafu, ktorú ste vytvorili, môžete pridať trendovú spojnicu. Taktiež môžete trendovej čiary presahujú skutočné údaje a pomáhajú predchádzať budúcich hodnôt. Napríklad nasledujúci Lineárna trendová spojnica prognózy dva štvrťroky dopredu a jasne zobrazuje vzostupný trend, ktorý z hľadiska budúcich predajov.

Graf s trendovou spojnicou

Môžete pridať trendová spojnica do 2D grafu, ktorý nie je skladaný, vrátane oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, XY (závislosť) a bublinové.

Že nie je možné pridať trendová spojnica na skladaný, 3-D, radarový, koláčový, povrchový alebo prstencový graf.

Pridanie trendovej čiary

 1. V grafe, kliknite na položku rad údajov, do ktorého chcete pridať trendovú spojnicu alebo kĺzavý priemer.

  Trendová spojnica bude začínať na prvom údajovom bode vybratého radu údajov.

 2. Kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu vedľa pravého horného rohu grafu.

 3. Začiarknite políčko Trendová spojnica.

 4. Ak chcete vybrať iný typ trendovej spojnice, kliknite na šípku vedľa položky Trendová spojnica a potom kliknite na položku Exponenciálne, Lineárna predpoveď alebo Pohyblivý priemer pre dve obdobia. Ďalšie trendové spojnice zobrazíte kliknutím na položku Ďalšie možnosti.

 5. Ak vyberiete položku Ďalšie možnosti, kliknite na požadovanú možnosť na table Formátovať trendovú spojnicu v časti Možnosti trendovej spojnice.

  Prepojenie na osobné šablóny

  • Ak vyberiete možnosť Polynomický, zadajte do poľa Poradie najvyššiu mocninu nezávislej premennej.

  • Ak vyberiete možnosť Pohyblivý priemer, zadajte do poľa Obdobie počet období, ktoré sa použijú na výpočet kĺzavého priemeru.

  • Ak chcete určiť miesto, kde trendová spojnica pretína os zvislej osi (osi hodnôt), vyberte možnosť Nastaviť Intercept a zadajte hodnotu bodu zvislej osi.

Tip: Trendová spojnica je najpresnejšia, keď sa jej hodnota spoľahlivosti R na druhú (číslo od 0 do 1, ktoré naznačuje, s akou presnosťou odhadované hodnoty trendovej spojnice zodpovedajú skutočným údajom) rovná 1 alebo sa k hodnote 1 približuje. Hodnotu spoľahlivosti R na druhú vypočítava Excel automaticky pri pridaní trendovej spojnice k údajom. Túto hodnotu môžete zobraziť v grafe začiarknutím políčka Zobraziť v grafe rovnicu spoľahlivosti R na druhú, ktoré sa nachádza na table Formátovať trendovú spojnicu v časti Možnosti trendovej spojnice).

Tipy

 • Ak zmeníte graf alebo rad údajov tak, aby ho už nemôže podporovať priradené trendová spojnica – napríklad, môžete zmeniť typ grafu, 3-D grafu alebo zmenou zobrazenia kontingenčný graf alebo priradená zostava kontingenčnej tabuľky – trendová spojnica sa prestane zobrazovať v grafe.

 • Na riadok údajov bez použitia grafu, môžete použiť výplň alebo niektorú zo štatistických funkcií, ako sú napríklad funkcie GROWTH() a TREND(), na vytvorenie údajov pre najpresnejší lineárny alebo exponenciálne čiary.

Pridanie trendovej čiary

 1. Neskladaných, 2-D, oblasť, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku rad údajov, do ktorého chcete pridať trendovú spojnicu alebo kĺzavý priemer, alebo nasledujúcim postupom vyberte rad údajov zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Poznámka: Ak vyberiete graf, ktorý obsahuje viac ako jeden rad údajov, ale nevyberie radu údajov, program Excel zobrazí dialógové okno Pridanie trendovej čiary. V poli so zoznamom kliknite na rad údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová spojnica.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Kliknite na možnosť preddefinované trendovej čiary, ktorú chcete použiť.

   Poznámka: Tento postup sa vzťahuje trendovej čiary bez toho, aby vám vybrať určité možnosti.

  2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary a potom v kategórii Možnosti trendovej čiary v časti Typ trendu alebo regresie, kliknite na typ trendovej čiary, ktoré chcete použiť.

Najvhodnejší typ

Ak chcete vytvoriť

Lineárny

Lineárna trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov priamku podľa:

Rovnica

v ktorej m predstavuje sklon a b úsek.

Logaritmická

Logaritmická trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a ln je funkcia prirodzeného logaritmu.

Polynomický

Polynomická alebo nelineárna trendová pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

Rovnica

kde sú konštanty b a Premenná .

Power

Mocninová trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

Rovnica

v ktorej c a b sú konštanty.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

Exponenciálna

Exponenciálna trendová pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a e je základ prirodzeného logaritmu.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

Kĺzavý priemer

Trendová spojnica pohyblivého priemeru pomocou nasledujúcej rovnice: Rovnica

Poznámka: Počet bodov v trendovej čiary pohyblivý priemer sa rovná celkový počet bodov v rade menej číslo, ktoré zadáte v príslušnom období.

Hodnota spoľahlivosti R na druhú

Trendová spojnica, so zobrazením hodnota spoľahlivosti R na druhú v grafe pomocou nasledujúcej rovnice:

Rovnica

Táto možnosť trendová spojnica je k dispozícii na karte Možnosti v dialógovom okne Pridať trendovú spojnicu alebo Formátovať trendovú spojnicu.

Poznámka: Hodnota spoľahlivosti R na druhú, môžete zobraziť s trendovej spojnice nie je upravená hodnota spoľahlivosti R na druhú. Logaritmická, výkon a exponenciálne trendové čiary, program Excel používa transformáciu regresie.

 1. Ak vyberiete možnosť Polynomický, zadajte do poľa Poradie najvyššiu mocninu nezávislej premennej.

 2. Ak vyberiete Hodnotu kĺzavý priemer, zadajte počet období, ktoré chcete použiť na výpočet kĺzavého priemeru do poľa obdobie.

 3. Ak pridáte pohyblivý priemer do grafu XY (závislosť), je tento priemer založený na poradí hodnôt x vynesených do grafu. Aby ste dostali požadovaný výsledok, pravdepodobne bude potrebné pred pridaním pohyblivého priemeru usporiadať hodnoty x.

 4. Ak pridáte trendovej čiary do riadka, stĺpca, oblasť alebo pruhový graf, trendová spojnica vypočíta založené na predpoklade, že hodnoty x sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, atď. V tomto predpoklade sa uskutočňuje či hodnoty x sú číselné alebo textu. Základ trendovej spojnice v číselných hodnôt x, by ste použiť graf xy (závislosť).

 5. Program Excel automaticky priradí názov trendovej čiary, ale môžete ju zmeniť. V dialógovom okne Formátovať trendovú spojnicu v kategórii Možnosti trendovej čiary pod Názov trendovej čiary, kliknite na položku vlastné a potom zadajte názov do poľa Vlastná.

Tipy

 • Môžete vytvoriť aj kĺzavý priemer, ktorý vyhladzuje kolísanie údajov a zobrazuje smerovanie alebo vývoj jasne.

 • Ak zmeníte graf alebo rad údajov tak, aby ho už nemôže podporovať priradené trendová spojnica – napríklad, môžete zmeniť typ grafu, 3-D grafu alebo zmenou zobrazenia kontingenčný graf alebo priradená zostava kontingenčnej tabuľky – trendová spojnica sa prestane zobrazovať v grafe.

 • Na riadok údajov bez použitia grafu, môžete použiť výplň alebo niektorú zo štatistických funkcií, ako sú napríklad funkcie GROWTH() a TREND(), na vytvorenie údajov pre najpresnejší lineárny alebo exponenciálne čiary.

Čo by ste ešte chceli urobiť?

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Ak chcete zmeniť farbu, štýl alebo tieň možnosti trendovej čiary, kliknite na tlačidlo Farba čiary, Štýl čiary alebo tieň kategóriu a potom vyberte požadované možnosti.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Zadajte počet období, ktoré chcete zahrnúť do prognózy, v časti prognózy, kliknite na číslo v poli bodky dopredu alebo dozadu bodky.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Vyberte Nastavte Intercept = začiarknutie políčka, a potom v nastaviť Intercept = zadajte hodnotu na určenie bodu na osi zvislej osi (osi hodnôt), kde trendová spojnica pretína os.

  Poznámka: Môžete to urobiť len vtedy, keď používate exponenciálne, lineárny alebo Polynomická trendová spojnica.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Zobraziť graf trendová čiara rovnice, začiarknite políčko Zobraziť rovnice v grafe.

  Poznámka: Nie je možné zobraziť rovnice trendovej spojnice kĺzavého priemeru.

Tip: Trendová čiara rovnice sa zaokrúhli ho čitateľnejší. Však môžete zmeniť počet číslic pre označenie vybratú trendovú spojnicu v poli desatinné miesta vyberte na karte číslo dialógového okna Formát zlom strany. (KartaFormát, skupina Aktuálny výber, tlačidlo Formátovať výber ).

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, pre ktorú chcete zobraziť hodnota spoľahlivosti R na druhú alebo nasledujúcim postupom vyberte trendová spojnica zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Na karte Možnosti trendovej čiary vyberte zobrazenie R na druhú hodnotu v grafe.

Poznámka: Nie je možné zobraziť hodnota spoľahlivosti R na druhú kĺzavého priemeru.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete odstrániť alebo nasledujúcim postupom vyberte trendová spojnica zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku žiadne.

   Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

  2. Stlačte kláves DELETE.

Tip: Môžete tiež odstrániť trendovej čiary ihneď po pridaní do grafu kliknutím na položku vrátiť späť Tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať trendovej čiary do a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

  Karta Návrh grafu

 3. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu a potom kliknite na tlačidlo trendová spojnica.

  Pridanie trendovej čiary

 4. Výber možnosti trendovej čiary alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Možnosti trendovej čiary

  Môžete si vybrať z týchto krokov:

  • Exponenciálna

  • Lineárny

  • Logaritmická

  • Polynomický

  • Napájanie

  • Kĺzavý priemer

  Môžete tiež pomenujte svojho trendovej čiary a vybrať prognózu možnosti.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf s trendovou spojnicou, a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

  Karta Návrh grafu

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku žiadne.

  Odstránenie trandline

  Takisto môžete kliknúť na trendovú spojnicu a stlačiť kláves DELETE.

Word

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať trendové spojnice, a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 3. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom kliknite na požadovanú trendovú spojnicu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať trendovú spojnicu, vyberte rad, do ktorého chcete pridať trendové spojnice.

  Ak chcete prispôsobiť názov trendovej spojnice alebo pridať označenie rovnice, v časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Možnosti trendovej spojnice. Na navigačnej table kliknite na položku Možnosti a vykonajte požadované zmeny.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf s trendovou spojnicou a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Bez trendovej spojnice.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Takisto môžete kliknúť na trendovú spojnicu a stlačiť kláves DELETE.

PowerPoint

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať trendové spojnice, a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom kliknite na požadovanú trendovú spojnicu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať trendovú spojnicu, vyberte rad, do ktorého chcete pridať trendové spojnice.

  Ak chcete prispôsobiť názov trendovej spojnice alebo pridať označenie rovnice, v časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Možnosti trendovej spojnice. Na navigačnej table kliknite na položku Možnosti a vykonajte požadované zmeny.

 1. Kliknite na graf s trendovou spojnicou a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Bez trendovej spojnice.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Takisto môžete kliknúť na trendovú spojnicu a stlačiť kláves DELETE.

Excel

 1. V grafe vyberte rad údajov, ku ktorému chcete pridať trendové spojnice, a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom kliknite na požadovanú trendovú spojnicu.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Ak sa zobrazí dialógové okno Pridať trendovú spojnicu, vyberte rad, do ktorého chcete pridať trendové spojnice.

  Tip: Ak chcete prispôsobiť názov trendovej spojnice alebo pridať označenie rovnice, v časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Možnosti trendovej spojnice. Na navigačnej table kliknite na položku Možnosti a vykonajte požadované zmeny.

 1. Kliknite na graf s trendovou spojnicou a potom kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Analýza kliknite na položku Trendová spojnica a potom na položku Bez trendovej spojnice.

  Karta Rozloženie grafu, skupina Analýza

  Takisto môžete kliknúť na trendovú spojnicu a stlačiť kláves DELETE.

Pozrite tiež

Úprava údajov v grafe

Animácia textu a objektov grafy v programe PowerPoint for Mac

Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach trendovej čiary

Tento typ trendovej spojnice sa používa na vytvorenie čo najlepšie preloženej priamky určenej pre množiny jednoduchých lineárnych údajov. Lineárne údaje sú tie, ktoré sa zobrazujú do súboru bodov pripomínajúceho priamku. Lineárna trendová spojnica zvyčajne zobrazuje rovnomerne rastúci alebo klesajúci trend.

Lineárna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov priamku podľa tejto rovnice:

Rovnica

v ktorej m predstavuje sklon a b úsek.

Nasledujúca lineárna trendová spojnica zobrazuje sústavný nárast predaja chladničiek v období 8 rokov. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú (číslo od 0 do 1, ktoré označuje, s akou presnosťou odhadované hodnoty trendovej spojnice zodpovedajú skutočným údajom) je 0,9792, čo svedčí o dobrom preložení spojnice údajmi.

Podrobné informácie o bunke

Táto trendová spojnica predstavuje najlepšie preloženú krivku a je užitočná pre údaje s hodnotami, ktoré spočiatku rýchlo rastú alebo klesajú a potom sa ustália. Logaritmická trendová spojnica môže používať záporné aj kladné hodnoty.

Logaritmická trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a In je funkcia prirodzeného logaritmu.

Nasledujúca logaritmická trendová spojnica zobrazuje predpoveď nárastu populácie zvierat v ohraničenej oblasti. Keď sa v určitom štádiu priestor pre zvieratá zmenší, populácia sa ustáli. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,933, čo svedčí o relatívne dobrom preložení spojnice údajmi.

.

Táto trendová spojnica je užitočná pre kolísavé údaje, napríklad vtedy, keď analyzujete prírastky a úbytky v rozsiahlej množine údajov. Stupeň polynómu možno určiť podľa počtu extrémov (miním a maxím) na krivke. Polynomická trendová spojnica 2. stupňa má spravidla len jedno maximum alebo minimum, polynomická trendová spojnica 3. stupňa má jedno alebo dve minimá či maximá a polynomická trendová spojnica 4. stupňa má až tri minimá či maximá.

Polynomická alebo nelineárna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde sú konštanty b a Premenná .

Nasledujúca polynomická trendová spojnica 2. stupňa s jedným maximom zobrazuje vzťah medzi rýchlosťou jazdy a spotrebou paliva. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,979, teda blízko 1, čo svedčí o dobrom preložení spojnice údajmi.

Bodový graf s polynomiálnou trendovou spojnicou

Táto trendová spojnica znázorňuje krivku a je užitočná pre množiny údajov porovnávajúcich merania, ktorých hodnota rastie určitou rýchlosťou. Môže to byť napríklad zrýchlenie pretekárskeho auta v 1-sekundových intervaloch. Mocninovú trendovú spojnicu nemožno vytvoriť, ak údaje obsahujú nulové alebo záporné hodnoty.

Mocninová trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

v ktorej c a b sú konštanty.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

Nasledujúci graf meraní vzdialenosti zobrazuje vzdialenosť v metroch za sekundu. Mocninová trendová spojnica jasne ukazuje nárast zrýchlenia. Všimnite si, že hodnota pravdepodobnosti R je 0,986, čo svedčí o takmer dokonalom preložení spojnice údajmi.

Panel hlásení – Označené ako finálna verzia

Táto trendová spojnica znázorňuje krivku a je užitočná vtedy, keď hodnoty údajov konštantnou rastúcou mierou stúpajú alebo klesajú. Exponenciálnu trendovú spojnicu nemožno vytvoriť, ak údaje obsahujú nulové alebo záporné hodnoty.

Exponenciálna trendová spojnica vypočíta metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi podľa tejto rovnice:

Rovnica

kde c a b sú konštanty a e je základ prirodzeného logaritmu.

Nasledujúca exponenciálna trendová spojnica znázorňuje pokles množstva izotopu uhlíka 14 pri starnutí objektu. Všimnite si, že hodnota spoľahlivosti R na druhú je 0,990, čo svedčí o takmer dokonalom preložení spojnice údajmi.

Graf s exponenciálnou trendovou spojnicou

Táto trendová spojnica vyhladí kolísanie údajov a jasnejšie zobrazí smerovanie alebo trend. Kĺzavý priemer spriemeruje určitý počet údajových bodov (nastavuje sa v položke Obdobie) a priemernú hodnotu použije ako bod spojnice. Ak je napríklad položka Obdobie nastavená na hodnotu 2, prvým bodom trendovej spojnice kĺzavého priemeru bude priemer prvých dvoch údajových bodov. Druhým bodom trendovej spojnice bude priemer druhého a tretieho údajového bodu a tak ďalej.

Trendová spojnica pohyblivého priemeru používa tento vzorec:

Rovnica

Počet bodov v trendovej spojnici pohyblivý priemer sa rovná celkovému počtu bodov v rade zmenšenému o číslo zadané pre toto obdobie.

V bodovom grafe trendová spojnica vychádza z poradia hodnôt x v grafe. Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok, pred pridaním pohyblivého priemeru zoraďte hodnoty x.

Nasledujúca trendová spojnica pohyblivého priemeru znázorňuje trend počtu predaných domov v období 26 týždňov.

Minimalizovaná navigačná tabla

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Formátovanie prvkov grafu

Pridanie menoviek údajov do grafu

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×