Grafy

Pridanie trendu alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu

Pridanie trendu alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pridanie trendovej čiary do grafu na zobrazenie vizuálnych údajových trendov.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Tieto kroky sa vzťahujú na balík Office 2013 a novšie verzie. Hľadáte postup balíka Office 2010?

Pridanie trendovej čiary

 1. Vyberte graf.

 2. Vyberte položku + do hornej pravej časti grafu.

 3. Vyberte trendovej čiary.

Formátovať trendovú spojnicu

 1. Na table Formátovať trendovú spojnicu vyberte Možnosti trendovej čiary vyberte trendovej čiary, ktoré chcete v grafe. Formátovanie trendovej čiary je štatistické spôsob, ako zmerať údajov:
  Trendové čiary

 2. Nastavte hodnotu v poliach dopredu a dozadu projekt údajov do budúcnosti.

Pridanie trendu alebo spojnice kĺzavého priemeru do grafu v balíku Office 2010

 1. Neskladaných, 2-D, oblasť, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na položku rad údajov, do ktorého chcete pridať trendovú spojnicu alebo kĺzavý priemer, alebo nasledujúcim postupom vyberte rad údajov zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Poznámka: Ak vyberiete graf, ktorý obsahuje viac ako jeden rad údajov, ale nevyberie radu údajov, program Excel zobrazí dialógové okno Pridanie trendovej čiary. V poli so zoznamom kliknite na rad údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová spojnica.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  1. Kliknite na možnosť preddefinované trendovej čiary, ktorú chcete použiť.

   Poznámka: Tento postup sa vzťahuje trendovej čiary bez toho, aby vám vybrať určité možnosti.

  2. Kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary a potom v kategórii Možnosti trendovej čiary v časti Typ trendu alebo regresie, kliknite na typ trendovej čiary, ktoré chcete použiť.

  Najvhodnejší typ

  Ak chcete vytvoriť

  Lineárny

  Lineárna trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov priamku podľa:

  Rovnica

  v ktorej m predstavuje sklon a b úsek.

  Logaritmická

  Logaritmická trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

  Rovnica

  kde c a b sú konštanty a ln je funkcia prirodzeného logaritmu.

  Polynomický

  Polynomická alebo nelineárna trendová pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

  Rovnica

  kde sú konštanty b a Premenná .

  Mocnina

  Mocninová trendová spojnica pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

  Rovnica

  v ktorej c a b sú konštanty.

  Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

  Exponenciálna

  Exponenciálna trendová pomocou nasledujúcej rovnice na výpočet metódou najmenších štvorcov krivku preloženú bodmi:

  Rovnica

  kde c a b sú konštanty a e je základ prirodzeného logaritmu.

  Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii, ak údaje zahŕňajú záporné alebo nulové hodnoty.

  Kĺzavý priemer

  Trendová spojnica pohyblivého priemeru pomocou nasledujúcej rovnice: Rovnica

  Poznámka: Počet bodov v trendovej čiary pohyblivý priemer sa rovná celkový počet bodov v rade menej číslo, ktoré zadáte v príslušnom období.

  hodnota spoľahlivosti R na druhú

  Trendová spojnica, so zobrazením hodnota spoľahlivosti R na druhú v grafe pomocou nasledujúcej rovnice:

  Rovnica

  Táto možnosť trendová spojnica je k dispozícii na karte Možnosti v dialógovom okne Pridať trendovú spojnicu alebo Formátovať trendovú spojnicu.

  Poznámka: Hodnota spoľahlivosti R na druhú, môžete zobraziť s trendovej spojnice nie je upravená hodnota spoľahlivosti R na druhú. Logaritmická, výkon a exponenciálne trendové čiary, program Excel používa transformáciu regresie.

  • Ak vyberiete možnosť Polynomický, zadajte do poľa Poradie najvyššiu mocninu nezávislej premennej.

  • Ak vyberiete Hodnotu kĺzavý priemer, zadajte počet období, ktoré chcete použiť na výpočet kĺzavého priemeru do poľa obdobie.

  • Ak pridáte pohyblivý priemer do grafu XY (závislosť), je tento priemer založený na poradí hodnôt x vynesených do grafu. Aby ste dostali požadovaný výsledok, pravdepodobne bude potrebné pred pridaním pohyblivého priemeru usporiadať hodnoty x.

  • Ak pridáte trendovej čiary do riadka, stĺpca, oblasť alebo pruhový graf, trendová spojnica vypočíta založené na predpoklade, že hodnoty x sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, atď. V tomto predpoklade sa uskutočňuje či hodnoty x sú číselné alebo textu. Základ trendovej spojnice v číselných hodnôt x, by ste použiť graf xy (závislosť).

  • Program Excel automaticky priradí názov trendovej čiary, ale môžete ju zmeniť. V dialógovom okne Formátovať trendovú spojnicu v kategórii Možnosti trendovej čiary pod Názov trendovej čiary, kliknite na položku vlastné a potom zadajte názov do poľa Vlastná.

Tipy: 

 • Môžete vytvoriť aj kĺzavý priemer, ktorý vyhladzuje kolísanie údajov a zobrazuje smerovanie alebo vývoj jasne.

 • Ak zmeníte graf alebo rad údajov tak, aby ho už nemôže podporovať priradené trendová spojnica – napríklad, môžete zmeniť typ grafu, 3-D grafu alebo zmenou zobrazenia kontingenčný graf alebo priradená zostava kontingenčnej tabuľky – trendová spojnica sa prestane zobrazovať v grafe.

 • Na riadok údajov bez použitia grafu, môžete použiť výplň alebo niektorú zo štatistických funkcií, ako sú napríklad funkcie GROWTH() a TREND(), na vytvorenie údajov pre najpresnejší lineárny alebo exponenciálne čiary.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Ak chcete zmeniť farbu, štýl alebo tieň možnosti trendovej čiary, kliknite na tlačidlo Farba čiary, Štýl čiary alebo tieň kategóriu a potom vyberte požadované možnosti.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Zadajte počet období, ktoré chcete zahrnúť do prognózy, v časti prognózy, kliknite na číslo v poli bodky dopredu alebo dozadu bodky.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Vyberte Nastavte Intercept = začiarknutie políčka, a potom v nastaviť Intercept = zadajte hodnotu na určenie bodu na osi zvislej osi (osi hodnôt), kde trendová spojnica pretína os.

  Poznámka: Môžete to urobiť len vtedy, keď používate exponenciálne, lineárny alebo Polynomická trendová spojnica.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete zmeniť alebo nasledujúcim postupom vyberte zo zoznamu prvkov grafu.

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Zobraziť graf trendová čiara rovnice, začiarknite políčko Zobraziť rovnice v grafe.

  Poznámka: Nie je možné zobraziť rovnice trendovej spojnice kĺzavého priemeru.

Tip: Trendová čiara rovnice sa zaokrúhli ho čitateľnejší. Však môžete zmeniť počet číslic pre označenie vybratú trendovú spojnicu v poli desatinné miesta vyberte na karte číslo dialógového okna Formát zlom strany. (KartaFormát, skupina Aktuálny výber, tlačidlo Formátovať výber ).

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, pre ktorú chcete zobraziť hodnota spoľahlivosti R na druhú alebo nasledujúcim postupom vyberte trendová spojnica zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 3. Na karte Možnosti trendovej čiary vyberte zobrazenie R na druhú hodnotu v grafe.

Poznámka: Nie je možné zobraziť hodnota spoľahlivosti R na druhú kĺzavého priemeru.

 1. V neskladaných 2D, oblasti, panel, stĺpec, riadok, burzového, xy (závislosť) alebo bublinový graf, kliknite na tlačidlo trendová spojnica, ktorú chcete odstrániť alebo nasledujúcim postupom vyberte trendová spojnica zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  1. Na karte rozloženie v skupine Analýza kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku žiadne.

   Skupina Analýza na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

  2. Stlačte kláves DELETE.

Tip: Môžete tiež odstrániť trendovej čiary ihneď po pridaní do grafu kliknutím na položku vrátiť späť Tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Pridanie trendovej spojnice

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. V grafe, vyberte rad údajov, ktorý chcete pridať trendovej čiary do a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

  V čiarovom grafe napríklad kliknite na jednu z čiar grafu a vyberie sa každá značka údajového bodu pre daný rad údajov.

  Karta Návrh grafu

 3. Na karte Návrh grafu kliknite na položku Pridať prvok grafu a potom kliknite na tlačidlo trendová spojnica.

  Pridanie trendovej spojnice

 4. Výber možnosti trendovej čiary alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti trendovej čiary.

  Možnosti trendovej čiary

  Môžete si vybrať z týchto krokov:

  • Exponenciálna

  • Lineárny

  • Logaritmická

  • Polynomický

  • Mocnina

  • Kĺzavý priemer

  Môžete tiež pomenujte svojho trendovej čiary a vybrať prognózu možnosti.

Odstránenie trendovej spojnice

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf s trendovou spojnicou, a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

  Karta Návrh grafu

 3. Kliknite na položku Pridať prvok grafu, kliknite na tlačidlo trendová čiara a potom kliknite na položku žiadne.

  Odstránenie trandline

  Takisto môžete kliknúť na trendovú spojnicu a stlačiť kláves DELETE.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Možnosti trendovej čiary v balíku Office

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Formátovanie prvkov grafu

Pridanie menoviek údajov do grafu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×