Pridanie trendovej čiary k radu údajov

  1. Kliknite na rad údajov, ku ktorému chcete pridať trendová spojnica alebo pohyblivý priemer.

  2. V ponuke Graf kliknite na príkaz Pridať trendovú čiaru.

  3. Na karte Typ kliknite na požadovaný typ regresnej trendovej čiary či kĺzavého priemeru.

    Ak vyberiete typ Polynomický, zadajte v číselníku Stupeň najvyššiu mocninu nezávislej premennej.

    Ak vyberiete typ Kĺzavý priemer, zadajte v číselníku Periódy počet periód, ktoré sa použijú na výpočet kĺzavého priemeru.

Poznámka: 

  • V zozname Rady tvoria sú všetky rady údajov v grafe, ktoré podporujú trendové čiary. Ak chcete pridať trendovú čiaru k inému radu, kliknite na jeho názov v zozname a vyberte požadované možnosti.

  • Ak pridáte kĺzavý priemer do grafu XY (závislosť), je tento priemer založený na poradí hodnôt x vynesených do grafu. Aby ste dostali požadovaný výsledok, pravdepodobne treba pred pridaním kĺzavého priemeru hodnoty x usporiadať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×