Pridanie tabuľky na webovú stránku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Na pridanie tabuľky na webovú stránku na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 sa používa editor HTML. Editor HTML môžete použiť na pridanie tabuľky do ovládacieho prvku poľa Obsah stránky alebo do webová časť Editor obsahu.

Čo chcete urobiť?

Otvorenie editora HTML

Pridanie tabuľky na webovú stránku

Otvorenie editora HTML

Spôsob otvorenia editora závisí od toho, či použijete ovládací prvok poľa Obsah stránky alebo webovú časť Editor obsahu.

Otvorenie editora v ovládacom prvku poľa Obsah stránky

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať tabuľku, kliknite na položku Zobraziť panel s nástrojmi Úprava stránky v ponuke Akcie lokality.

 2. Na paneli s nástrojmi Úprava stránky kliknite na položku Upraviť stránku.

 3. V ovládacom prvku poľa Obsah stránky kliknite na položku Upraviť obsah. Zobrazí sa panel s nástrojmi editora HTML.

  Poznámka: Niektoré rozloženia stránok obsahujú ovládací prvok poľa Obsah stránky, ktorý zobrazuje editor HTML v dialógovom okne webovej stránky, nie na stránke. Ak je toto prípad rozloženia stránky použitého na vytvorenie stránky, ktorú upravujete, pri kliknutí na položku Upraviť obsah sa v novom okne otvorí editor HTML.

Pridanie webovej časti Editor obsahu na stránku

Ak stránka, na ktorú chcete pridať tabuľku, podporuje webové časti, ale neobsahuje webovú časť Editor obsahu, tabuľku môžete pridať použitím nasledovného postupu:

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať webovú časť Editor obsahu, vyberte oblasť, do ktorej chcete pridať webovú časť a potom kliknite na položku Pridať webovú časť v tejto oblasti. Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Pridať webové časti.

 2. V dialógovom okne webovej stránky Pridať webové časti sa posuňte dole do sekcieRôzne, začiarknite políčko vedľa webovej časti Editor obsahu a potom kliknite na položku Pridať. Stránka sa obnoví a zobrazí webovú časť Editor obsahu vo vybratej oblasti.

Otvorenie editora HTML vo webovej časti Editor obsahu

 1. V paneli s nástrojmi Webová časť Editor obsahu kliknite na položku Upraviť a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Otvorí sa tabla s nástrojmi Editor obsahu.

 2. V časti nástroja Editor obsahu kliknite na položku Editor formátu RTF. Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Editor HTML.

Na začiatok stránky

Pridanie tabuľky na webovú stránku

Pomocou editora HTML, môžete vložiť tabuľku tak, že kliknete na tlačidlo Vložiť tabuľku Vzhľad tlačidla panel s nástrojmi. Po kliknutí na tlačidlo Vložiť tabuľku, otvorí sa nové okno kde si môžete vybrať nasledujúce vlastnosti tabuľky:

 • Vlastnosti veľkosti:

  • Riadky      Túto vlastnosť použite na výber počtu riadkov.

  • Stĺpce      Túto vlastnosť použite na výber počtu stĺpcov.

  • Zadať rozmery      Toto políčko začiarknite, ak chcete zmeniť šírku a výšku tabuľky v poliach Šírka a Výška. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete, aby rozmery tabuľky spravoval server.

  • Šírka a Výška     Ak ste začiarkli políčko Zadať rozmery, môžete vybrať vlastnosti Šírka a Výška na reguláciu rozmerov tabuľky. Zadajte číslo do poľa Šírka alebo Výška a potom kliknite na šípku na výber pixelov alebopercent. Ak chcete napríklad určiť, že tabuľka má mať polovicu šírky stránky, zadajte číslo 50 do poľa Šírka a potom kliknite na pole percento v zozname.

 • Vlastnosti formátu:

  • Použiť preddefinovaný formát tabuľky      Toto políčko začiarknite, ak chcete vybrať formát tabuľky z rozbaľovacieho zoznamu. Program Office SharePoint Server 2007 poskytuje niekoľko preddefinovaných formátov tabuľky, ktoré sa môžu použiť v ovládacom prvku poľa Obsah stránky alebo vo webovej časti Editor obsahu, ktorý sa nachádza sa na stránke obsahujúcej ovládací prvok poľa Obsah stránky. Používatelia lokalít, ktorí majú povolenia pre návrhy, môžu vytvoriť vlastné formáty tabuliek a pridať ich do zoznamu preddefinovaných formátov tabuľky. Vlastné formáty tabuliek sú dostupné v ovládacích prvkoch poľa Obsah stránky a webových častiach Editor obsahu.

   Keď vyberiete formát tabuľky zo zoznamu, ukážka tohto formátu sa zobrazí v poli Ukážka.

   Zrušte začiarknutie políčka Použiť preddefinovaný formát tabuľky, ak chcete vypnúť možnosti v sekcii Formát. V tabuľke sa nepoužije žiadny formát.

  • Použiť zvláštne formáty pre      Každý preddefinovaný formát tabuľky môže obsahovať formátovanie, ktoré sa použije v riadku hlavičky, poslednom riadku, prvom stĺpci a poslednom stĺpci. Tieto štyri možnosti riadkov a stĺpcov použite na určenie, či sa má použiť zvláštne formátovanie tohto riadka alebo stĺpca. Ak chcete napríklad určiť, že riadok hlavičky sa nebude formátovať, ako je určené v preddefinovanom formáte tabuľky, zrušte začiarknutie políčka Riadok hlavičky.

   Poznámka: Tieto možnosti sú dostupné, iba ak je začiarknuté políčko Použiť preddefinovaný formát tabuľky.

Tabuľku môžete tiež upraviť, ak chcete zmeniť jej veľkosť, formátovanie a ďalšie vlastnosti. Najlepší spôsob úpravy tabuľky je použitie ponuky bunky. Ak chcete otvoriť ponuku bunky, kliknite na šípku na pravej hrane bunky tabuľky, ktorú upravujete.

Ponuka bunky obsahuje nasledovné príkazy:

 • Vložiť riadok nad      Tento príkaz vloží riadok priamo nad bunku, ktorú upravujete.

 • Vložiť riadok pod      Tento príkaz vloží riadok priamo pod bunku, ktorú upravujete.

 • Vložiť stĺpec vľavo      Tento príkaz vloží stĺpec priamo vľavo od bunky, ktorú upravujete.

 • Vložiť stĺpec vpravo      Tento príkaz vloží stĺpec priamo vpravo od bunky, ktorú upravujete.

 • Odstrániť riadok      Tento príkaz odstráni riadok obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Odstrániť stĺpec      Tento príkaz odstráni stĺpec obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Zlúčiť bunku      Tento príkaz zlúči bunku, ktorú upravujete, s bunkou nachádzajúcou sa vpravo od nej alebo v jazykoch sprava doľava bunku vľavo od nej.

 • Rozdeliť bunku      Tento príkaz rozdelí bunku, ktorú upravujete a umiestni kurzor do bunky, ktorá je výsledkom rozdelenia a nachádza sa najviac vľavo.

 • Výška a šírka      Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré vám umožňuje zmeniť výšku riadka a šírku stĺpca pre riadok a stĺpec obsahujúci bunku, ktorú upravujete.

 • Upraviť tabuľku      Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré vám umožňuje zmeniť ktorúkoľvek z vlastností tabuľky obsahujúcej bunku, ktorú upravujete.

Pomocou tlačidiel panela s nástrojmi môžete vykonať všetky akcie ponuky bunky.

Ďalšie informácie o používaní editora HTML nájdete v článku používanie editora HTML.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×