Pridanie tabuľky na stránku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tabuľky môžete pridať na klasické strany na pomoc štruktúry textu, obrázkov alebo objektov na strane. Môže to, na zobrazenie údajov v tabuľke, cenník, porovnanie produktov, zoznam výrazov a definícií a podobne. Môže sa vykonať aj toto umiestnenie obsahu, napríklad, Zobraziť zamestnanca životopisy, kontaktné informácie alebo prevádzkových hodín. Tento článok vysvetľuje, ako umiestniť alebo štruktúry obsahu na stránku pomocou príkazu editor tabuľky na lokalite a iné metódy, ako HTML.

Poznámka: Ak používate moderné stránky v SharePointe Online, môžete pridať tabuliek pomocou webovej časti textu. Pozrite si tému Pridanie textu a tabuľky na stránku pomocou webovej časti textu.

Obsah článku

Vloženie tabuľky

Prispôsobenie tabuľky

Pridanie riadkov a stĺpcov

Zlúčenie buniek

Rozdelenie buniek

Zmena veľkosti tabuľky

Zmena štýlu tabuľky

Pridanie textu alebo objektov do tabuľky

Odstránenie bunky, riadka, stĺpca alebo tabuľky

Vytvorenie vlastnej tabuľky alebo použitie HTML obsahu

Vloženie tabuľky

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať tabuľku.

 2. Kliknite na kartu Stránka.

 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť.

 4. V rámci stránky kliknite na miesto, kam chcete pridať tabuľku.

 5. Kliknite na kartu Vložiť.

 6. Kliknite na tlačidlo Tabuľka.
  Vloženie tabuľky na verejnú webovú lokalitu SharePointu Online

 7. Pridať tabuľku môžete dvoma spôsobmi:

  • Kliknite na šípku a rozbaľte mriežku, prejdite ukazovateľom myši po mriežke a kliknite na požadovaný počet buniek tabuľky

  • alebo kliknite na tlačidlo Vložiť tabuľku, zadajte požadovaný počet stĺpcov a riadkov a kliknite na tlačidlo OK.

 8. V tabuľke sa pridá na stránku, miesto, kde môžete začať pridávať obsah alebo prispôsobovať, úlohy, ktoré sú popísané ďalej.
  Tabuľka na webovej lokalite SharePoint Online

Na začiatok stránky

Prispôsobovanie tabuľky

Po vložení na stránku môžete tabuľku začať prispôsobovať. Môžete pridávať a odstraňovať riadky a stĺpce, zlučovať a rozdeľovať ich, zmeniť veľkosť tabuľky, jej vzhľad a podobne.

Pridanie riadkov a stĺpcov

Ak chcete mať obsah na stránke lepšie usporiadaný, môžete pridať riadky a stĺpce do tabuľky. Môžete ich pridávať nad alebo pod bunku, kde sa nachádza ukazovateľ myši alebo naľavo a napravo od nej. Jednotlivé bunky nie je možné pridávať. Naraz je možné pridať iba celé riadky alebo stĺpce.

 1. Upravte webovú stránku, ktorá obsahuje vašu tabuľku.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do bunky v tabuľke, kde chcete pridať riadok alebo stĺpec.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie tabuľky.

 4. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť nad.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratú bunku, kliknite na položku Vložiť pod.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť naľavo.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratej bunky, kliknite na položku Vložiť napravo.

Tip: Ak sa vám nepáči výsledná tabuľka s novými bunkami, môžete túto operáciu vrátiť späť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z alebo na karte Formátovať text kliknutím na možnosť Späť.

Zmeny sa v tabuľke použijú a zobrazia okamžite. Ak ste mali v bunkách text alebo obrázky, umiestnia sa spolu v novej zlúčenej bunke.

Na začiatok stránky

Zlúčenie buniek

Zlučovaním buniek kombinujete dve alebo viac buniek a vytvárate tým viac priestoru pre text, obrázky a iné objekty v tabuľke. Bunky môžete zlučovať nad alebo pod sebou a napravo alebo naľavo od seba. Môžete však zlučovať iba jednotlivé bunky, a nie celé riadky alebo stĺpce.

 1. Upravte stránku, na ktorej sa nachádza vaša tabuľka.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do bunky v tabuľke, ktorú chcete zlúčiť.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie tabuľky.

 4. Kliknite na položku Zlúčiť bunky a vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete bunku zlúčiť s bunkou nad ňou, vyberte možnosť Zlúčiť nad.

  • Ak chcete bunku zlúčiť s bunkou pod ňou, vyberte možnosť Zlúčiť pod.

  • Ak chcete bunku zlúčiť s bunkou vľavo, vyberte možnosť Zlúčiť vľavo.

  • Ak chcete bunku zlúčiť s bunkou vpravo, vyberte možnosť Zlúčiť vpravo.

Tip: Ak sa vám nepáči výsledná tabuľka so zlúčenými bunkami, môžete túto operáciu vrátiť späť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z alebo na karte Formátovať text kliknutím na možnosť Späť.

Zmeny sa v tabuľke použijú a zobrazia okamžite. Ak ste mali v bunkách text alebo obrázky, umiestnia sa spolu v novej zlúčenej bunke.

Na začiatok stránky

Rozdelenie buniek

Rozdeľovaním buniek zmeníte jednu bunku na dve alebo viac buniek a zlepšíte tým štruktúru tabuľky. Bunky môžete rozdeľovať horizontálne alebo vertikálne, ale naraz môžete rozdeľovať iba jednotlivé bunky, a nie celé riadky a stĺpce.

 1. Upravte webovú stránku, ktorá obsahuje vašu tabuľku.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do bunku v tabuľke, ktorú chcete rozdeliť .

 3. Kliknite na kartu Rozloženie tabuľky.

 4. Kliknite na položku Rozdelenie bunky a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete bunku rozdeliť na dve bunky vedľa seba, vyberte možnosť Vodorovné rozdelenie.

  • Ak chcete bunku rozdeliť na dve bunky, jednu nad druhou, vyberte možnosť Zvislé rozdelenie.

Tip: Ak sa vám nepáči výsledná tabuľka s rozdelenými bunkami, môžete túto operáciu vrátiť späť stlačením klávesov kombinácie CTRL + Z alebo na karte Formátovať text kliknutím na možnosť Späť.

Zmeny sa v tabuľke použijú a zobrazia okamžite. Ak ste mali v bunke text alebo obrázky, nezobrazia sa v novej bunke, ale zostanú v tej pôvodnej.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti tabuľky

Ak chcete do bunky v tabuľke umiestniť viac obsahu alebo vytvoriť na stránke priestor pre iný obsah, môžete zmeniť veľkosť celej tabuľky alebo jednotlivých riadkov a stĺpcov v nej. Môžete zadať veľkosť tabuľky alebo buniek v pixloch (px) alebo v percentách (%). Naraz môžete zmeniť veľkosť celej tabuľky, celých riadkov alebo stĺpcov, nie však jednotlivých buniek.

 1. Upravte stránku, na ktorej sa nachádza vaša tabuľka.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do tabuľky, ktorej veľkosť chcete zmeniť.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie tabuľky.

 4. Do poľa Šírka tabuľky zadajte hodnotu v pixloch alebo percentách. Zadaním hodnoty 100 % alebo 700 a viac pixlov sa použije celá oblasť obsahu stránky.

 5. Do poľa Výška tabuľky zadajte hodnotu v pixloch alebo percentách. Nezabudnite, že počet odsekov tiež vplýva na výšku tabuľky.

 6. Do poľa Šírka stĺpca zadajte hodnotu v pixloch alebo percentách. Zadaním hodnoty 100 % alebo 700 a viac pixlov sa použije celá oblasť obsahu stránky.

 7. Vedľa Výšky stĺpca, zadajte percento alebo pixel hodnotu. Majte na pamäti, že počet odsekov určuje výška bunky tabuľky príliš.

  Tip: Ak sa vám nepáči výsledná zmenená veľkosť tabuľky, môžete túto operáciu vrátiť späť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z alebo na karte Formátovať text kliknutím na možnosť Späť.

Zmeny sa v tabuľke použijú a zobrazia okamžite. Ak ste mali v bunkách text alebo obrázky, zostanú v bunke s novými rozmermi.

Na začiatok stránky

Zmena štýlu tabuľky

Vzhľad tabuľky môžete prispôsobiť zmenou jej štýlu, určením riadkov pre hlavičku a pätu a použitím špeciálneho formátovania v prvom a poslednom riadku alebo stĺpci.

 1. Upravte stránku, na ktorej sa nachádza vaša tabuľka.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do tabuľky, ktorú chcete prispôsobiť.

 3. Kliknite na kartu Návrh.

 4. V skupine Štýl tabuľky – možnosti vyberte jeden z nasledujúcich štýlov. (Rozdiely vo formátovaní možno nebudú viditeľné, ak je v tabuľke použitý svetlý štýl alebo číry štýl.)

  • Ak chcete použiť špeciálne formátovanie na prvý riadok tabuľky, vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  • Ak chcete použiť špeciálne formátovanie na posledný riadok tabuľky, vyberte možnosť Riadok päty.

  • Ak chcete použiť špeciálne formátovanie na prvý stĺpec tabuľky, vyberte možnosť Prvý stĺpec.

  • Ak chcete použiť špeciálne formátovanie na posledný stĺpec tabuľky, vyberte možnosť Posledný stĺpec.

 5. Výber štýlu: Každý štýl zmení farbu orámovania, farbu výplne buniek a farbu hlavičky a päty. (Niektoré štýly zmenia iba hlavičku a pätu ak ste túto možnosť vybrali vyššie.)

  • Predvolený štýl tabuľky – Svetlý: tenké, svetlé, sivé orámovanie mriežky.

  • Štýl tabuľky 1 – Číry: Bez viditeľného orámovania.

  • Štýl tabuľky 2 – Svetlý pruhovaný: Bledosivé horizontálne čiary, každý druhý riadok v sivom odtieni.

  • Štýl tabuľky 3 – Stredný, dva tóny: Modrá hlavička, každý druhý riadok v bledomodrom odtieni.

  • Štýl tabuľky 4 – Svetlé čiary: Sivá hlavička, bledomodré vodorovné čiary.

  • Štýl tabuľky 5 – Mriežka: Sivé orámovanie mriežky, každý druhý riadok v sivom odtieni.

  • Štýl tabuľky 6 – Zvýraznenie 1: Modré orámovanie mriežky, modrá hlavička.

  • Štýl tabuľky 7 – Zvýraznenie 2: Bledomodré orámovanie mriežky, bledomodrá hlavička.

  • Štýl tabuľky 8 – Zvýraznenie 3: Zelené orámovanie mriežky, zelená hlavička.

  • Štýl tabuľky 9 – Zvýraznenie 4: Olivové orámovanie mriežky, olivová hlavička.

  • Štýl tabuľky 10 – Zvýraznenie 5: Červené orámovanie mriežky, červená hlavička.

  • Štýl tabuľky 11 – Zvýraznenie 6: Purpurové orámovanie mriežky, purpurová hlavička.

 6. Kliknite na položku Zobraziť mriežky, ak chcete zobraziť alebo skryť mriežku. Táto možnosť je vizuálnou pomôckou, ak ste použili číry štýl tabuľky alebo iným spôsobom skryli orámovanie, no potrebovali by ste vidieť tabuľku a pracovať s ňou.

Zmeny sa v tabuľke použijú a zobrazia okamžite. Ak ste mali v bunkách text alebo obrázky, zostanú v pôvodnej bunke s použitým novým štýlom.

Na začiatok stránky

Pridanie textu alebo objektov do tabuľky

Ak ste tabuľku prispôsobili, môžete do nej začať pridávať obsah, napríklad text, grafické prvky a iné objekty, podľa postupu uvedeného nižšie.

 1. Upravte stránku, na ktorej sa nachádza vaša tabuľka.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do tabuľky, do ktorej chcete pridať obsah.

 3. Ak chcete pridať text, stačí ak ho zadáte alebo prilepíte do bunky v tabuľke. Ak chcete zmeniť rez alebo veľkosť písma, kliknite na kartu Formátovať text a vyberte požadované nastavenia písma.

 4. Ak chcete vložiť obrázok, video alebo iný objekt, kliknite na kartu Vložiť a vložte objekt tak, ako by ste ho vložili na ľubovoľnú webovú stránku. (Ak sú obrázky alebo videá väčšie ako bunky tabuľky, príslušná bunka automaticky zmení veľkosť tak, aby sa prispôsobila obrázku alebo videu.)

Ak chcete odstrániť text, obrázky alebo objekty, vyberte ich v bunke a na klávesnici stlačte kláves Delete.

Na začiatok stránky

Odstránenie bunky, riadka, stĺpca alebo tabuľky

Môžete odstraňovať jednotlivé bunky, riadky, stĺpce alebo dokonca celú tabuľku.

 1. Upravte stránku, na ktorej sa nachádza vaša tabuľka.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši do bunky, riadka, stĺpca alebo tabuľky, ktorú chcete odstrániť.

 3. Kliknite na kartu Rozloženie tabuľky.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a vyberte jednu z nasledovných možností:

 5. Umiestnite ukazovateľ myši do bunky, ktorú chcete odstrániť a kliknite na možnosť Odstrániť bunku.

 6. Umiestnite ukazovateľ myši do stĺpca, ktorý chcete odstrániť a kliknite na možnosť Odstrániť stĺpec.

 7. Umiestnite ukazovateľ myši do riadka, ktorý chcete odstrániť a kliknite na možnosť Odstrániť riadok.

 8. Umiestnite ukazovateľ myši do tabuľky, ktorú chcete odstrániť a kliknite na možnosť Odstrániť tabuľku.

 9. Ďalšie prispôsobovanie tabuľky alebo obsahu stránky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej tabuľky alebo použitie HTML obsahu

Ak chcete vytvoriť vlastnú tabuľku alebo použiť vlastný HTML kód na umiestňovanie obsahu na stránke, môžete tak urobiť pridaním HTML kódu v editore webových stránok, ako je napríklad Expression Web alebo Dreamweaver.

 1. Upravte stránku, na ktorú chcete pridať tabuľku alebo HTML obsah.

 2. Kliknite na kartu Formátovať Text a potom kliknite na položku Upraviť zdroj v skupine značky.
  Príkaz Upraviť zdroj na verejnej webovej lokalite SharePointu Online

 3. Do okna Zdroj HTML zadajte alebo prilepte vlastný HTML kód alebo upravte existujúci obsah zdroja, napríklad použitím značiek DIV. (Prostredníctvom okna Zdroj HTML môžete tabuľku tiež kopírovať z jednej časti webovej lokality do inej, čo je rýchlejšie ako opätovné vytváranie a prispôsobovanie tabuľky.)

 4. Kliknite na tlačidlo OK a stránku uložte.

Tip:  Ak chcete ďalej prispôsobovať rozloženie a umiestnenie obsahu na stránke, zvážte vytvorenie vlastného rozloženia stránky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×