Pridanie stĺpcov do typu obsahu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy obsahu predstavujú spôsob zoskupenia informácií o položky zoznamu a dokumenty, ktoré chcete zaznamenať pomocou stĺpcov. Napríklad, ak máte nákup poradí typ obsahu, ju môže obsahovať číslo účtu, číslo projektu, dátum, projektový manažér. Typy obsahu môžete prispôsobiť pridaním stĺpcov typy, čo potrebujete. Môžete pridať príslušný typ obsahu do zoznamu alebo knižnice a získať skupinu stĺpcov, skôr ako vytvorenie alebo pridanie každého stĺpca samostatne. Môžete mať viacerých typov obsahu v rovnakom zozname alebo knižnici, a vytvoriť zobrazenia, ak chcete zobraziť rôzne typy položiek a dokumentov.

Po vytvorení typov obsahu na úrovni lokality alebo zoznamu alebo knižnice úroveň výhodou je, že sú zdieľané pre všetky lokality a podlokality v rámci najvyššej lokality. To môže pomôcť štandardizovať stĺpce a minimalizovať chyby. Nevýhodou je, že vyžadujú povolenia správcu na vytvorenie a naplánovať bližšie. Zoznam alebo knižnicu úrovne obsahu typy sú rýchlo vytvoriť, ale sú jedinečné do knižnice, sa nachádzajú.

Pridanie stĺpca do typu obsahu

Ak chcete pridať stĺpec do typu obsahu, postupujte nasledovne:

Upozornenie:  Ak zobrazujúce sa typy obsahu nie sú hypertextovými prepojeniami alebo sa nedajú vybrať, znamená to, že lokalita dedí typy obsahu z inej lokality. Na pridanie stĺpca do typu obsahu ho musíte zmeniť na pôvodnej lokalite.

Pridanie stĺpca do typu obsahu lokality

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete pridaním stĺpca zmeniť typ obsahu lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov vyberte položku Typy obsahu lokality.

  Výber typov obsahu lokality
 4. Kliknite na názov typy obsahu, ku ktorému chcete pridať stĺpec.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Pridať z existujúcich stĺpcov
 6. V sekcii Vyberte stĺpce v časti Vybrať stĺpce z kliknutím na šípku vyberte skupinu, z ktorej chcete pridať stĺpec.

 7. V časti Dostupné stĺpce kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať a potom kliknutím na položku Pridať premiestnite stĺpec do zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať.

  Pridanie existujúcich stĺpcov do typu obsahu
 8. V časti aktualizovať zoznam a typy obsahu lokality v časti aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto type? začiarknite Áno Ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality. Ak nechcete aktualizovať typy obsahu, ktoré dedia z tejto lokality, začiarknite políčko nie.

  Výberom položky aktualizovať všetky typy obsahu

Pridanie stĺpca do typu obsahu zoznamu alebo knižnice

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete pridaním stĺpca zmeniť typ obsahu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak pracujete v zozname, kliknite na kartu zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

   Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
  • Ak pracujete v knižnici, kliknite na kartu Knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

   Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. V časti Typy obsahu kliknite na názov typu obsahu, ku ktorému chcete pridať stĺpec.

  Zoznam typ obsahu lokality
 4. V časti stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich lokality alebo zoznamu stĺpcov.

  Pridanie existujúceho typu obsahu prehrávania
 5. V sekcii Vyberte stĺpce v časti Vybrať stĺpce z kliknutím na šípku vyberte skupinu, z ktorej chcete pridať stĺpec.

 6. V časti Dostupné stĺpce kliknite na stĺpec, ktorý chcete pridať a potom kliknutím na položku Pridať premiestnite stĺpec do zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať.

  Pridanie stĺpcov strany so zvýrazneným stĺpec
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena poradia stĺpcov

Zmena poradia stĺpcov pre typ obsahu, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov vyberte položku Typy obsahu lokality.

  Výber typov obsahu lokality
 4. V časti Typ obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť poradie stĺpcov.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

  Poradie obsahu stĺpcov lokality vybraté
 6. V časti Poradie stĺpcov kliknite v stĺpci Pozícia zhora na šípku vedľa stĺpca, ktorý chcete znova usporiadať, a potom vyberte požadované poradie.

  Stránky objednávky stĺpec typu obsahu
 7. V časti aktualizovať zoznam a typy obsahu lokality v časti aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto type? začiarknite Áno Ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality. Ak nechcete aktualizovať typy obsahu, ktoré dedia z tejto lokality, začiarknite políčko nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete zmeniť poradie stĺpcov.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak pracujete v zozname, kliknite na kartu zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

   Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
  • Ak pracujete v knižnici, kliknite na kartu Knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

   Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. V časti Typ obsahu, kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť.

 4. V časti Stĺpce kliknite na položku Poradie stĺpcov.

  Poradie stĺpcov typu obsahu zoznamu
 5. V časti Poradie stĺpcov kliknite v stĺpci Pozícia zhora na šípku vedľa stĺpca, ktorý chcete znova usporiadať, a potom vyberte požadované poradie.

 6. V časti aktualizovať zoznam a typy obsahu lokality v časti aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto type? začiarknite Áno Ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality. Ak nechcete aktualizovať typy obsahu, ktoré dedia z tejto lokality, začiarknite políčko nie.

  Výberom položky aktualizovať všetky typy obsahu
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie stĺpca ako požadovaného, voliteľného alebo skrytého stĺpca

Ak chcete, aby bol stĺpec povinný, voliteľný alebo skrytý, vykonajte tieto kroky.

 1. Prejdite na lokalitu, kde chcete pridaním stĺpca zmeniť typ obsahu lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  Možnosť Nastavenie lokality v časti tlačidlo Nastavenia
 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov vyberte položku Typy obsahu lokality.

  Výber typov obsahu lokality
 4. V časti stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete vykonať požadované, voliteľné alebo skrytý.

 5. V časti Nastavenia stĺpca vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Zmena typu obsahu stránky stĺpec
  • Ak chcete, aby používatelia zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Požadovaný.

  • Ak chcete, aby používatelia voliteľne zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Voliteľný.

  • Ak chcete skryť stĺpec, aby sa nezobrazoval vo formulároch pre daný typ obsahu, kliknite na položku Skrytý.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete pridaním stĺpca zmeniť typ obsahu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak pracujete v zozname, kliknite na kartu zoznam a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

   Položka Nastavenia zoznamu na páse s nástrojmi
  • Ak pracujete v knižnici, kliknite na kartu Knižnica a potom kliknite na položku Nastavenie knižnice.

   Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi
 3. V časti Typy obsahu kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť. Ak sa nezobrazuje Typy obsahu, kliknite na položku Rozšírené nastavenia, a kliknite na tlačidlo Áno v časti Povoliť spravovanie typov obsahu?, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V časti stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete vykonať požadované, voliteľné alebo skrytý.

 5. V časti Nastavenia stĺpca vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  Zmena typu obsahu stránky stĺpec
  • Ak chcete, aby používatelia zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Požadovaný.

  • Ak chcete, aby používatelia voliteľne zadávali informácie o stĺpci, kliknite na položku Voliteľný.

  • Ak chcete skryť stĺpec, aby sa nezobrazoval vo formulároch pre daný typ obsahu, kliknite na položku Skrytý.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie a používanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice

Ak chcete pridať typ obsahu do zoznamu alebo knižnice, prečítajte si tému Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice.

Ak chcete zobraziť v stĺpcoch typu obsahu, vytvorenie nového zobrazenia alebo aktualizovať predvoleného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

Váš názor nás zaujíma

Aktualizované 18 júl 2017

Bol tento článok užitočný? Chýbalo v ňom niečo? Ak áno, dajte nám v dolnej časti stránky vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte informáciu o verzii služby SharePoint, operačnom systéme a prehliadači. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×