Pridanie slov do slovníka na kontrolu pravopisu vo Worde 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri používaní kontroly pravopisu sa slová v dokumente porovnávajú so slovami hlavného slovníka, ktorý sa dodáva spolu s Microsoft Wordom. Hlavný slovník obsahuje väčšinu bežných slov, ale nemusí obsahovať vlastné podstatné mená, technické termíny alebo skratky, ktoré používate. V niektorých slovách sa navyše môžu používať veľké písmená inak, než to chcete urobiť vo svojom dokumente. Pridaním takýchto slov a spôsobu používania veľkých písmen do vlastného slovníka sa zabráni tomu, aby ich kontrola pravopisu označila príznakom nesprávne napísaného slova.

Ďalšie informácie o používaní vlastných slovníkov nájdete v téme Používanie vlastného slovníka v balíku Office pre Mac.

Dôležité: Ak pridáte slovo do vlastného slovníka v jednom programe balíka Office, bude toto slovo pri kontrole pravopisu dostupné vo všetkých programoch balíka Office.

Čo vás zaujíma?

Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky

Použitie vlastných slovníkov

Vytvorenie vlastného slovníka

Pridanie existujúceho vlastného slovníka

Pridanie, odstránenie alebo úprava slov vo vlastnom slovníku

Zmena jazyka priradeného k vlastnému slovníku

Zmena predvoleného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová

Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky

Ak chcete vo vlastných slovníkoch vykonať zmeny, musíte najprv otvoriť dialógové okno Vlastné slovníky.

 1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti Nástroje tvorby a korektúry kliknite na položku Pravopis a gramatika.

  Ak chcete zmeniť nastavenia kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Pravopis a gramatika.

  Word zobrazí dialógové okno Pravopis a gramatika.

  Zmenia sa nastavenia, ktoré majú vplyv na kontrolu pravopisu a gramatiky v dialógovom okne Pravopis a gramatika.
 3. Ak chcete používať vlastné slovníky, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Návrhy len z hlavného slovníka.

 4. Kliknite na položku Slovníky.

  V dialógovom okne Pravopis a gramatika kliknite na položku Slovníky a vyberte, ktoré vlastné slovníky má Word použiť pri kontrole pravopisu.

  Word zobrazí dialógové okno Vlastné slovníky.

  V dialógovom okne Vlastné slovníky môžete pridať, upraviť a vybrať vlastné slovníky, ktoré sa použijú pri kontrole pravopisu.

Na začiatok stránky

Použitie vlastných slovníkov

Prvým krokom pri spravovaní vlastných slovníkov je výber týchto slovníkov pomocou dialógového okna Vlastné slovníky.

 1. Pomocou krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V dialógovom okne Vlastné slovníky overte, či je začiarknuté políčko vedľa každého vlastného slovníka, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného slovníka

 1. Pomocou krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Uložiť ako napíšte názov vlastného slovníka.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Ak chcete, aby sa nový slovník používal pre iný jazyk, pričom je v dialógovom okne Vlastné slovníky stále vybratý nový slovník, zo zoznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie existujúceho vlastného slovníka

Dialógové okno Vlastné slovníky obsahuje zoznam dostupných vlastných slovníkov, ktoré môže Word použiť na kontrolu pravopisu. Ak slovník, ktorý chcete použiť – napríklad slovník, ktorý ste kúpili od tretej strany – je už nainštalovaný v počítači, ale nie je uvedený v dialógovom okne Vlastné slovníky, môžete ho pridať.

 1. Pomocou krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Vyhľadajte priečinok obsahujúci požadovaný vlastný slovník, ktorý chcete pridať, a dvakrát kliknite na súbor slovníka.

Ak pri inštalovaní slovníka od tretej osoby potrebujete pomoc, prečítajte si pokyny na inštaláciu daného slovníka.

Na začiatok stránky

Pridanie, odstránenie alebo úprava slov vo vlastnom slovníku

Okrem pridávania slov do vlastného slovníka pri spustení kontroly pravopisu môžete vlastný slovník priamo upravovať a slová doň pridávať, odstraňovať ich alebo upravovať.

Poznámka: Pri úprave vlastného slovníka Word prestane počas písania kontrolovať pravopis. Ak chcete po dokončení úprav vlastného slovníka pokračovať v kontrole pravopisu počas písania, prejdite do dialógového okna Pravopis a gramatika, ktoré je zobrazené v kroku 2 v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky, a začiarknite políčko Automatická kontrola pravopisu.

 1. Pomocou krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. Vyberte slovník, ktorý chcete upraviť.

  Skontrolujte, či ste omylom nezrušili začiarknutie políčka pre slovník.

 3. Kliknite na položku Upraviť.

  Word otvorí vlastný slovník určený na úpravy v podobe dokumentu.

 4. Vykonajte požadované zmeny a potom dokument uložte.

Na začiatok stránky

Zmena jazyka priradeného k vlastnému slovníku

V novom vlastnom slovníku vytvorenom v programe Word je v predvolenom nastavení zvolená možnosť Všetky jazyky, čo znamená, že sa slovník použije pri kontrole pravopisu textu v akomkoľvek jazyku. K vlastnému slovníku však môžete priradiť aj určitý jazyk a program Word použije takýto slovník iba v prípade kontroly pravopisu textu v danom jazyku.

 1. Pomocou krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky otvorte dialógové okno Vlastné slovníky.

 2. V dialógovom okne Vlastné slovníky vyberte slovník, ktorý chcete zmeniť.

 3. Zo zoznamu Jazyk vyberte jazyk, s ktorým sa má slovník používať.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová

Ak kontrola pravopisu označí niektoré slovo v dokumente ako nesprávne napísané slovo, toto slovo je možné kedykoľvek pridať do vlastného slovníka. Microsoft Word pridáva tieto slová do predvoleného vlastného slovníka.

 1. Postupujte podľa krokov uvedených v časti Otvorenie dialógového okna Vlastné slovníky, kým neotvoríte dialógové okno Pravopis a gramatika

 2. V dialógovom okne Pravopis a gramatika vyberte slovník zo zoznamu Vlastné slovníky.

 3. Zatvorte dialógové okno pravopis a gramatika.

  Poznámka: Ak je pod nadpisom len jeden slovník, tento slovník musí zostať predvolený. V takomto prípade nie je tlačidlo k dispozícii.

Počas ďalšej kontroly pravopisu sa použijú predvolené vlastné slovníky, ktoré ste vybrali.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×