Pridanie sledovania do e-mailovej správy

Čo chcete urobiť?

Nastavenie príznaku správy

Pridanie hlasovacích pravidiel

Získanie potvrdenia o doručení alebo o prečítaní

Nastavenie príznaku správy

E-mailové správy s príznakmi vám pomáhajú lepšie spravovať poštu. Správy s príznakmi vytvárajú položky s úlohami buď iba pre vás, alebo pre vás a príjemcov e-mailovej správy. Môžete napríklad nastaviť príznak e-mailovej správy, ktorý vyžaduje potrebné informácie k určitému dátumu. Keď príjemca prijíma správu, spolu s ňou sa zobrazí aj príznak a správa sa zobrazí v informačnom paneli v table na čítanie a v hornej časti správy, keď je otvorená v programe Outlook.

Správa, ktorá je nastavená s príznakom pre vás, vám môže pomôcť sledovať, kto odpovedal na správu. V predchádzajúcom scenári ste odoslali e-mailovú správu s príznakom, ktorá vyžaduje informácie k určitému dátumu. Nastavením príznaku správy aj pre vás budete upozornení na skontrolovanie odpovedí. Program Outlook vám môže pomôcť dokonca automaticky nájsť odpovede na pôvodnú správu s príznakom.

 1. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom vyberte koncový dátum spracovania alebo kliknite na položku Vlastné.

 2. Ak chcete pripomenutie na správu s príznakom, na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Pridať pripomenutie. Ak chcete, môžete zmeniť dátum a čas pripomenutia.

 3. Ak chcete, môžete zahrnúť príznak k príjemcom, takže budú upozornení na konečný termín. Na karte Správa v skupine Možnosti kliknite na položku Spracovať a potom na položku Príznak pre príjemcov. Ak chcete zahrnúť pripomenutie príjemcovi o tejto správe s príznakom, začiarknite políčko Pripomenutie a potom, ak je to nevyhnutné, zmeňte dátum a čas.

Pridanie hlasovacích pravidiel

Táto funkcia vyžaduje používanie konta na serveri Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 alebo Exchange Server 2007. Väčšina domácich a osobných kont nepoužíva server Microsoft Exchange. Ďalšie informácie o kontách na serveri Microsoft Exchange a spôsobe určenia verzie servera Exchange, ku ktorému sa vaše konto pripája, získate po kliknutí na prepojenia uvedené v časti Pozrite tiež.

V programe Microsoft Outlook môžete hlasovanie vytvoriť jednoducho pomocou hlasovacích tlačidiel v e-mailovej správe.

 1. Na karte Správy - možnosti v skupine Formát kliknite na položku Použiť hlasovacie tlačidlá.

 2. Kliknite na jednu z nasledovných položiek:

  • Áno;Nie      Keď vám stačí iba odpoveď Áno alebo Nie, toto je dobrý spôsob, ako spraviť rýchle hlasovanie.

  • Áno;Nie;Možno      Ak nechcete obmedziť výber odpovedí iba na Áno a Nie, táto možnosť hlasovania ponúka alternatívnu odpoveď.

  • Vlastné      Kliknutím na tento príkaz môžete vytvoriť vlastné názvy hlasovacích tlačidiel. Môžete kolegov napríklad požiadať, aby zvolili spomedzi troch dní týždňa deň, kedy by sa mala konať pravidelná týždenná schôdza personálu.

   1. Keď sa zobrazí dialógové okno Možnosti správy, v časti Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Použiť hlasovacie tlačidlá.

   2. Vyberte a odstráňte predvolené názvy tlačidiel a potom zadajte požadovaný text. Názvy tlačidiel oddeľte bodkočiarkou.

    Dialógové okno Správa - možnosti

Získanie potvrdenia o doručení alebo o prečítaní

Potvrdenie o doručení informuje, že e-mailová správa bola doručená do poštovej schránky príjemcu, no nie o tom, že ju príjemca videl alebo prečítal. Potvrdenie o prečítaní informuje o tom, že správa bola otvorená. V oboch prípadoch obdržíte upozornenie na správu, keď je doručená resp. prečítaná. Obsahy upozornení na správy sa potom automaticky zaznamenajú v pôvodnej správe v priečinku Odoslané položky.

Nespoliehajte sa však výlučne na tieto potvrdenia. Prijímateľ správy môže určiť, či sa požaduje potvrdenie o prečítaní, môže ho odmietnuť odoslať. Ak sa správa zobrazí iba v table na čítanie, potvrdenie o prečítaní sa nemusí odoslať. Okrem toho príjemcov e-mailový program nemusí podporovať potvrdenia o prečítaní.

 1. V správe kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V časti okna Možnosti hlasovania a sledovania začiarknite políčko Vyžadovať potvrdenie o doručení tejto správy, prípadne políčko Vyžadovať potvrdenie o prečítaní tejto správy.

Informácie o tom, ako zapnúť tieto možnosti pre všetky odosielané e-mailové správy, nájdete v téme Prijímanie upozornení na doručenie alebo prečítanie správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×