Pridanie skupiny ovládacích prvkov alebo ovládacieho prvku rámu do hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Skupinu ovládacích prvkov alebo ovládací prvok rámu môžete použiť na zoskupenie súvisiacich ovládacích prvkov (ako sú napríklad tlačidlá možností, začiarkavacie políčka alebo úzko súvisiaci obsah) do jednej vizuálnej jednotky.

Ďalšie informácie o skupine ovládacích prvkov a ovládacom prvku rámu

Skupiny ovládacích prvkov a ovládacie prvky rámu sú pravouhlé objekty s voliteľnými označeniami. Skupinu ovládacích prvkov alebo ovládací prvok rámu môžete použiť na vizuálne usporiadanie súvisiacich položiek vo formulári. V aplikácii na spracovanie objednávok zákazníkov môžete napríklad zoskupiť názov, adresu a číslo účtu zákazníka. Ak máte formulár objednávky, môžete zoskupiť zoznam dostupných položiek.

Príklad ovládacieho prvku Skupina ovládacích prvkov na paneli s nástrojmi Formuláre
Skupina pole (ovládací prvok formulára)
Ukážka ovládacieho prvku skupiny ovládacích prvkov ActiveX
Ovládací prvok rámu (ovládací prvok ActiveX)

 1. Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazte ju.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a potom na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku skupiny Obrázok tlačidla .

Skupina Ovládacie prvky

 1. Kliknite na miesto na hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh skupiny ovládacích prvkov.

 2. Ak je to potrebné, na zmenu veľkosti ovládacieho prvku použite rukoväte (štvorcové políčka na stranách skupiny ovládacích prvkov).

 3. Do skupiny Skupina ovládacích prvkov umiestnite súvisiace ovládacie prvky.

Napríklad:

 • začiarkavacie políčka, ako je napríklad zoznam súvisiacich produktov na predaj,

 • označenia a textové polia, ako je napríklad pole na zadanie informácií o mene a adrese,

 • tlačidlá možností, ktoré označujú množinu navzájom sa vylučujúcich možností, napríklad Malé, Stredné alebo Veľké.

 • Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 1. Ak sa karta Vývojár nezobrazuje, zobrazte ju.

  Zobrazenie karty Vývojár

  1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti a potom na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

  2. V časti Hlavné karty začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na tlačidlo Ďalšie ovládacie prvky Bublina 4 .

  Skupina Ovládacie prvky

 3. V dialógovom okne Ďalšie ovládacie prvky vyberte položku Microsoft Forms 2.0 Frame v zozname ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v počítači.

 4. Kliknite na miesto na hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh ovládacieho prvku rámu.

 5. Ak chcete upraviť ovládací prvok ActiveX, uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Režim návrhu Bublina 4 .

 6. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti Obrázok tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Vyhľadať Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Súhrn vlastností podľa funkčných kategórií

Ak chcete zadať

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Text:

Atribúty písma (tučné, kurzíva, veľkosť, prečiarknutie, podčiarknutie a rez).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulár)

Popisný text k ovládaciemu prvku, ktorý ho určuje alebo popisuje.

Caption (formulár)

Veľkosť a poloha:

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom hárka.

Left, Top (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Farba orámovania.

BorderColor (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Vizuálny vzhľad orámovania (ploché, zvýšené, ponorené, leptané alebo vyduté).

SpecialEffect (formulár)

Obrázok:

Bitová mapa na zobrazenie v ovládacom prvku.

Picture (formulár)

Umiestnenie obrázka v pozadí (vľavo hore, vpravo hore, v strede atď.).

PictureAlignment (formulár)

Spôsob zobrazovania obrázka v pozadí na ovládacom prvku (orezanie, roztiahnutie alebo priblíženie).

PictureSizeMode (formulár)

Vytváranie viacerých kópií obrázka ako dlaždíc v ovládacom prvku.

PictureTiling (formulár)

Klávesnica a myš:

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Možnosti špecifické pre rám:

Typ použitého orámovania (jedna čiara alebo žiadne).

BorderStyle (formulár)

Zvislé posúvače, vodorovné posúvače alebo oboje v rámci ovládacieho prvku.

ScrollBars (formulár)

Akcia pri prechode používateľa z posledného ovládacieho prvku v ráme alebo na stránke (všetky formuláre alebo aktuálny formulár).

Cycle (formulár)

Nepretržité zobrazovanie posúvačov.

KeepScrollBarsVisible (formulár)

Šírka a výška celkovej plochy, ktorú je možné zobrazovať posúvaním posúvačov (v bodoch).

ScrollHeight, ScrollWidth (formulár)

Vzdialenosť ľavého alebo horného okraja logického formulára od ľavého alebo horného okraja rámu.

ScrollLeft, ScrollTop (formulár)

Hodnota zmeny veľkosti obrázka v ráme.

Zoom (formulár)

Poznámka: 

 • Ak plánujete, že budete ovládací prvok rámu často používať, pridajte ho na hárok Uložené ovládacie prvky a potom tento hárok uložte na ďalšie používanie. Keď budete ovládací prvok najbližšie potrebovať, otvoríte tento hárok a potom skopírujete ovládací prvok rámu na formulár hárka, ktorý upravujete.

 • Všetky tlačidlá možností sa podľa predvoleného nastavenia vzájomne vylučujú.

 • Na výber položiek v skupine súvisiacich možností v ráme môžete použiť aj tlačidlo prepínania. Môžete napríklad vytvoriť formulár objednávky, ktorý obsahuje zoznam dostupných položiek, a pred každú z týchto položiek môžete vložiť tlačidlo prepínania.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×