Pridanie rozličných čísel strán alebo formátov čísel do rozličných sekcií

Pridanie rozličných čísel strán alebo formátov čísel do rozličných sekcií

Povedzme, že chcete použiť rozličné čísla strán alebo formáty čísel a štýly v rozličných častiach dokumentu. Mohli by ste použiť čísla strán, napríklad číslovanie i, ii, iii, ... v úvode a obsahu a číslovanie 1, 2, 3, ... vo všetkých ďalších častiach. Dá sa to urobiť rozdelením dokumentu na sekcie, ktoré nesmú byť prepojené, a následným nastavením číslovania strán pre každú z týchto sekcií vykonaním uvedených krokov.

Poznámka: Ak používate Word Online, môžete pridať zlomy strán, no nie zlomy sekcií. Ak máte počítačovú aplikáciu Word, otvorte dokument pomocou príkazu Otvoriť v programe Word. Dokument je po dokončení práce a uložení naďalej uložený na mieste, z ktorého ste ho otvorili v programe Word Online. Ak nemáte Word, môžete si ho vyskúšať alebo kúpiť v rámci najnovšej verzie balíka Office.

 1. Kliknite na úplný začiatok prvej strany, na ktorej sa má daný typ číslovania strán začať, skončiť alebo zmeniť.

 2. Vyberte položky Rozloženie (alebo Rozloženie strany) > Zlomy > Ďalšia strana.

  Možnosti zlomu sa zobrazia na karte Rozloženie.

  Tip: Možno pre vás bude užitočné zobraziť počas písania zlomy sekcií a iné formátovacie značky. Na karte Domov vyberte v skupine Odsek položku Zobraziť alebo skryť (¶) a zapnite zobrazenie formátovacích značiek. Opätovným výberom tlačidla zobrazenie vypnete.

 3. Na strane za zlomom sekcie dvakrát kliknite na miesto v hlavičke (horná časť strany) alebo päte (dolná časť strany), kde chcete zobraziť čísla strán. Otvorí sa karta Návrh v časti Nástroje hlavičiek a piat.

 4. Kliknutím na položku Prepojiť s predchádzajúcim zrušte výber tlačidla a prepojenie hlavičky alebo päty s hlavičkou alebo pätou predchádzajúcej sekcie.

  Možnosť Prepojiť s predchádzajúcim je zvýraznená v časti Nástroje hlavičky a päty.

  Poznámka: Ak je tlačidlo Prepojiť s predchádzajúcim neaktívne, znamená to, že medzi stranou, na ktorej sa nachádzate, a predchádzajúcou stranou sa nenachádza žiaden zlom sekcie. Skontrolujte, či ste úspešne pridali zlom sekcie (krok 2) a či ste otvorili hlavičku tej správnej sekcie.

 5. V skupine Hlavička a päta kliknite na položku Číslo strany, vyberte umiestnenie a štýl v galérii.

  V skupine Hlavička a päta vyberte položku Číslo strany a potom položku Aktuálna pozícia.

  Poznámka: Ak bude mať zmena vplyv len na prvú stranu sekcie, skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Iné na prvej strane. Dvakrát kliknite na oblasť hlavičky alebo päty prvej strany sekcie a pozrite si skupinu Možnosti na karte Návrh.

 6. Ak chcete vybrať formát alebo určiť začiatočné číslo, v skupine Hlavička a päta vyberte položky Číslo strany > Formátovať čísla strán a otvorí sa dialógové okno Formát čísel strán.

  Zobrazenie možností v dialógovom okne Formát čísiel strán.

 7. Použite niektorý (alebo oba) z týchto postupov:

  • Kliknite na zoznam Formát čísla a vyberte formát číslovania, napríklad a, b, c alebo i, ii, iii.

  • V časti Číslovanie strán vyberte možnosť Začať od a zadajte číslo, ktorým má sekcia začínať.

  Tipy: 

  • Ak len chcete zmeniť alebo odstrániť číslo prvej strany sekcie, dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu strany, aby ste ich otvorili, a potom v skupine Možnosti na karte Návrh kliknite políčko Iné na prvej strane. Následne odstráňte alebo podľa potreby formátujte číslo prvej strany

  • Vzhľad čísla strany možno zmeniť. Na karte Domov vyberte položku Písmo a zmeňte napríklad štýl a sériu písma alebo veľkosť a farbu písma.

 8. Po dokončení vyberte položku Zavrieť hlavičku a pätu alebo dvakrát kliknite na ľubovoľné miesto mimo oblastí hlavičky alebo päty, čím ich zavriete.

  Na karte Nástroje hlavičiek a piat je zvýraznená možnosť Zavrieť hlavičku a pätu. .

Ďalšie informácie o číslach strán

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×