Pridanie riadka pre podpis

Word pre Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Riadok pre podpis môžete vytvoriť podčiarknutím prázdnych miest. Najvhodnejší spôsob závisí od toho, či chcete dokument vytlačiť alebo distribuovať online.

Môžete pridať riadok pre podpis do dokumentu, Pridanie obrázka vášho rukou napísaného podpisu alebo uložiť bloku s podpisom ako preddefinovaný blok.

Informácie o pridávaní digitálneho podpisu nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie digitálneho podpisu v súboroch balíka Office.

Stlačením klávesu TAB a použitie formátovania na kartu znaky podčiarknutia môžete Podčiarknutie medzier v tlačenom dokumente.

Priradenie formátovania podčiarknutia znakom tabulátora

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť.

  tlačidlo zobraziť alebo skryť na karte domov

  Zobrazujú sa značky označujúce medzery a zarážky tabulátora.

 2. Stlačte kláves TAB.

 3. Vyberte znaky tabulátora, ktoré chcete podčiarknuť. Znak tabulátora vyzerá ako malá šípka.

  Karta

 4. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete použiť jednoduchý formát podčiarknutia, stlačte klávesovú kombináciu CTRL+U.

  • Ak chcete použiť iný štýl podčiarknutia, na karte Domov v časti Písmo kliknite na spúšťač dialógového okna Písmo, potom kliknite na kartu Písmo a vyberte štýl v zozname Štýl podčiarknutia.

Ak chcete vytvoriť podčiarknutie v dokumente alebo formulári online, vložte bunku tabuľky so zapnutým spodným orámovaním. Táto metóda zaistí, aby pri zadávaní textu na čiaru zostala čiara na požadovanom mieste.

Môžete vytvoriť samostatnú čiaru alebo čiaru s úvodným textom, ako napríklad Podpis alebo Dátum.

Vytvorenie čiary

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť podčiarknuté prázdne miesto.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Príkaz Tabuľka na karte Vložiť

 3. Kliknite na ľavé horné pole a vložte tabuľku s rozmerom 1x1.

  Ak chcete zmeniť dĺžku riadka, presuňte ukazovateľ na koniec tabuľky tak, aby sa zmenil na ukazovateľ zmeny veľkosti Vertikálny rozdeľovací ukazovateľ (dvojsmerová šípka) , a potom posúvaním šípky doprava alebo doľava podľa potreby predĺžte alebo skráťte riadok.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 5. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Žiadne.

 6. V časti Štýl kliknite na požadovaný typ, farbu a šírku riadka.

 7. V diagrame kliknite v časti Ukážka medzi značky dolného okraja a pridajte dolné orámovanie. Skontrolujte, či sa zobrazuje iba čiara dolného orámovania.

 8. V časti Použiť na kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak uprednostňujete zobrazenie tabuľky bez svetlosivej mriežky, ktorá sa nevytlačí, kliknite na kartu Rozloženie a potom v časti Tabuľka kliknite na možnosť Zobraziť mriežku.

Vytvorenie čiary s úvodným textom

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť podčiarknuté prázdne miesto.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Príkaz Tabuľka na karte Vložiť

 3. Kliknite na ľavé horné pole a vložte tabuľku s rozmerom 2x1.

  Ak chcete zmeniť dĺžku riadka, presuňte ukazovateľ na koniec tabuľky tak, aby sa zmenil na ukazovateľ zmeny veľkosti Vertikálny rozdeľovací ukazovateľ (dvojsmerová šípka) , a potom posúvaním šípky doprava alebo doľava podľa potreby predĺžte alebo skráťte riadok.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 5. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Žiadne.

 6. V časti Použiť na kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, kam chcete pridať podčiarknutie, znova kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 8. V časti Štýl kliknite na požadovaný typ, farbu a šírku riadka.

 9. V diagrame kliknite v časti Ukážka medzi značky dolného okraja a pridajte dolné orámovanie. Skontrolujte, či sa zobrazuje iba čiara dolného orámovania.

 10. V položke Použiť na kliknite na položku Bunka.

 11. Do bunky bez zobrazenej čiary zadajte požadovaný úvodný text.

Poznámka: Ak uprednostňujete zobrazenie tabuľky bez svetlosivej mriežky, ktorá sa nevytlačí, kliknite na kartu Rozloženie a potom v časti Tabuľka kliknite na možnosť Zobraziť mriežku.

Na začiatok stránky

Najskôr budete musieť vytvoriť obrázok svojho podpisu. Môžete napísať na papier, stranu naskenujte a uložte obrázok v jednom bežné formáty súborov, napríklad .bmp, .gif, .jpg alebo .png orezania skenera vytvorí súbor s obrázkom.

Dôležité: Z dôvodu veľkého množstva skenerov, digitálnych fotoaparátov a ďalších zariadení, ktoré majú dnes zákazníci k dispozícii, nemôžeme poskytnúť pokyny na používanie týchto zariadení. Ďalšie informácie získate v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.

Ak máte súbor s obrázkom, môžete pridať do dokumentu, kliknutím na kartu Vložiť, kliknutím na položku obrázok a potom vkladanie obrázok svojho podpisu. Však môžete pridať ďalšie informácie, ako je zadané meno, pod obrázkom. Tak, že môžete vytvoriť opätovne použiteľný automatického textu, ktorý obsahuje obrázok vášho podpisu a zadané informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme použitie rýchle časti a automatického textu v programe Word.

Bloku s podpisom môžete uložiť ako položku automatického textu tak, že je k dispozícii v galérii preddefinovaných blokov automatického textu.

 1. V programe Word, zadajte podpis blok, ktorý chcete uložiť. Alebo vložiť obrázok svojho podpisu a zadajte ďalšie informácie, ktoré chcete zahrnúť.

 2. Vyberte bloku s podpisom.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Rýchle časti a potom kliknite na položku Uložiť výber do galérie rýchlych častí.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového preddefinovaného bloku zadajte názov bloku s podpisom.

 5. V zozname galérie kliknite na položku Automatický text.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vloženie bloku s podpisom, kliknite na kartu Vložiť, kliknite na položku Rýchle časti, kliknite na položku Automatický text a potom kliknite na položku bloku s podpisom.

Na začiatok stránky

Prázdne miesta môžete podčiarknuť stlačením kombinácie klávesov SHIFT+POMLČKA (-), ale zarovnávanie znakov podčiarknutia býva zložité (ak napríklad vytvárate formulár na vypĺňanie). Podobne je to aj v prípade, ak je zapnutá možnosť automatického formátovania na zmenu znakov podčiarknutia na čiary orámovania, vtedy sa stlačením kombinácie klávesov SHIFT+POMLČKA (-) trikrát za sebou vytvorí čiara, ktorá presahuje šírku odseku, čo nemusí zodpovedať tomu, čo ste chceli dosiahnuť.

Na podčiarknutie prázdnych miest v tlačenom dokumente je vhodnejšie použiť kláves TAB a potom priradiť znakom tabulátora formátovanie podčiarknutia.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Zobraziť alebo skryť.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

  Zobrazujú sa značky označujúce medzery a zarážky tabulátora.

 2. Stlačte kláves TAB.

 3. Vyberte znaky tabulátora, ktoré chcete podčiarknuť. Znak tabulátora vyzerá ako malá šípka.

  Karta

 4. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete použiť jednoduchý formát podčiarknutia, stlačte klávesovú kombináciu CTRL+U.

  • Ak chcete použiť iný štýl podčiarknutia, na karte Domov v časti Písmo kliknite na spúšťač dialógového okna Písmo, potom kliknite na kartu Písmo a vyberte štýl v zozname Štýl podčiarknutia.

Na začiatok stránky

Ak chcete vytvoriť podčiarknutie v dokumente alebo formulári online, vložte bunku tabuľky so zapnutým spodným orámovaním. Táto metóda zaistí, aby pri zadávaní textu na čiaru zostala čiara na požadovanom mieste.

Môžete vytvoriť samostatnú čiaru alebo čiaru s úvodným textom, ako napríklad Podpis alebo Dátum.

Vytvorenie čiary

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť podčiarknuté prázdne miesto.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. Kliknite na ľavé horné pole a vložte tabuľku s rozmerom 1x1.

  Ak chcete zmeniť dĺžku riadka, presuňte ukazovateľ na koniec tabuľky tak, aby sa zmenil na ukazovateľ zmeny veľkosti Vertikálny rozdeľovací ukazovateľ (dvojsmerová šípka) , a potom posúvaním šípky doprava alebo doľava podľa potreby predĺžte alebo skráťte riadok.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 5. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Žiadne.

 6. V časti Štýl kliknite na požadovaný typ, farbu a šírku riadka.

 7. V diagrame kliknite v časti Ukážka medzi značky dolného okraja a pridajte dolné orámovanie. Skontrolujte, či sa zobrazuje iba čiara dolného orámovania.

 8. V časti Použiť na kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak uprednostňujete zobrazenie tabuľky bez svetlosivej mriežky, ktorá sa nevytlačí, kliknite na kartu Rozloženie a potom v časti Tabuľka kliknite na možnosť Zobraziť mriežku.

Vytvorenie čiary s úvodným textom

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť podčiarknuté prázdne miesto.

 2. Na karte Vložiť v skupine Tabuľky kliknite na položku Tabuľka.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. Kliknite na ľavé horné pole a vložte tabuľku s rozmerom 2x1.

  Ak chcete zmeniť dĺžku riadka, presuňte ukazovateľ na koniec tabuľky tak, aby sa zmenil na ukazovateľ zmeny veľkosti Vertikálny rozdeľovací ukazovateľ (dvojsmerová šípka) , a potom posúvaním šípky doprava alebo doľava podľa potreby predĺžte alebo skráťte riadok.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 5. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Žiadne.

 6. V časti Použiť na kliknite na položku Tabuľka a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, kam chcete pridať podčiarknutie, znova kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 8. V časti Štýl kliknite na požadovaný typ, farbu a šírku riadka.

 9. V diagrame kliknite v časti Ukážka medzi značky dolného okraja a pridajte dolné orámovanie. Skontrolujte, či sa zobrazuje iba čiara dolného orámovania.

 10. V položke Použiť na kliknite na položku Bunka.

 11. Do bunky bez zobrazenej čiary zadajte požadovaný úvodný text.

Poznámka: Ak uprednostňujete zobrazenie tabuľky bez svetlosivej mriežky, ktorá sa nevytlačí, kliknite na kartu Rozloženie a potom v časti Tabuľka kliknite na možnosť Zobraziť mriežku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×