Pridanie publikačných stĺpcov do typov obsahu, zoznamov alebo knižníc

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typ stĺpca určuje spôsob uloženia a zobrazovania údajov v zozname alebo knižnici. Typ stĺpca vyberáte pri vytváraní stĺpca a vybratý typ naznačuje, aké typy údajov chcete v stĺpci ukladať, napríklad iba čísla, formátovaný text, zoznam možností výberu alebo automaticky vypočítavané číslo. SharePoint Online obsahuje tri typy stĺpcov typických pre lokality publikovania, ktoré umožňujú kontrolovať možnosti textu, obrázkov a hypertextových prepojení na stránkach lokality, v zoznamoch a knižniciach. V tomto článku sa vysvetľuje, ako sa používajú.

Obsah článku

Typy publikačných stĺpcov

Vytvorenie publikačného stĺpca

Pridanie publikačného stĺpca do typu obsahu

Pridanie publikačného stĺpca do zoznamu alebo knižnice

Typy publikačných stĺpcov

SharePoint Online obsahuje tri typy publikačných stĺpcov. Všetky sú popísané v tejto tabuľke.

Celý názov stĺpca

Krátky názov

Popis

Úplný obsah HTML s formátovaním a obmedzeniami publikovania

Publikačný obsah HTML

Ponúka široké možnosti vytvárania textu. Môžete vybrať písmo, štýly, prepojenia, tabuľkové rozloženia, opätovne použiteľný obsah a podobne. Ovládacie prvky polí sú v SharePointe umiestnené na rozloženiach stránok, čo zjednodušuje správu možností vytvárania textu. Môžete použiť obmedzenia obsahu a formátovania, ktoré zabezpečia zobrazenie nového obsahu v súlade s vopred vytvorenými štýlmi a motívmi.

Poznámka: Úplný HTML pole nepodporuje vkladanie kódu (napríklad skript, IFrame a podobne).

Obrázok s formátovaním a obmedzeniami publikovania

Publikačný obrázok

Umožňuje vám poskytnúť metaúdaje o obrázkoch na lokalite. Tieto metaúdaje zahŕňajú cestu k obrázku, alternatívny text, hypertextové prepojenie, zarovnanie obrázka, miniatúru a veľkosť vykreslenia. Používateľom poskytuje jednoduchší spôsob pridania obrázkov ako manuálne zadanie URL adresy obrázka alebo webového odkazu. Ovládanie obrázkov môžete zlepšiť pri umiestňovaní ovládacích prvkov poľa obsahu na rozloženia stránok SharePointu.

Hypertextové prepojenie s formátovaním a obmedzeniami publikovania

Publikačné hypertextové prepojenie

Umožňuje autorom namiesto zadávania URL adresy vyhľadať objekt a prepojiť sa naň. Poskytuje tiež možnosť zadania zobrazovaného textu a popisných metaúdajov. Formátovanie prepojenia a ďalšie možnosti nastavíte pri umiestňovaní ovládacích prvkov poľa obsahu na rozloženia stránok SharePointu.

Poznámka: Publikovanie musí povoliť správca kolekcie lokalít pre tieto typy stĺpcov zobrazovať. Ak chcete povoliť publikovanie, prejdite na nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku funkcie kolekcie lokalít. Posuňte sa nadol na položku Infraštruktúra publikovania servera SharePoint a kliknite na položku aktivovať.

Vytvorenie publikačného stĺpca

Začnime vytvorením publikačného stĺpca. V tomto príklade vytvoríme stĺpec typu Publikačné hypertextové prepojenie.

Poznámka: Ak chcete zoznamom alebo knižniciam pridávať stĺpce je potrebné, aby ste boli správcom lokality alebo správcom kolekcie lokalít.

 1. Na koreňovej stránke kolekcie lokalít kliknite na položku nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Stĺpce lokality.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Pomenujte stĺpec. V našom príklade má stĺpec názov Hypertextové prepojenie.

 5. V zozname typy stĺpcov, kliknite na položkuhypertextové prepojenie s formátovaním a obmedzeniami publikovania.

 6. V poli Existujúca skupina vyberte možnosť Publikačné stĺpce. Je to voliteľný krok, no môže pomôcť pri organizovaní stĺpcov.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie publikačného stĺpca do typu obsahu

Publikačné stĺpce typov Publikačný obsah HTML a Publikačný obrázok už sú súčasťou typov obsahu na stránke s článkom, podnikovej stránke wiki, stránke projektu a uvítacej stránke. Neplatí to však pre typ stĺpca Publikačné hypertextové prepojenie. V tomto postupe pridáme nový vlastný stĺpec Hypertextové prepojenie typu Publikačné hypertextové prepojenie do typu obsahu. Postup je rovnaký bez ohľadu na to, či je typ obsahu vstavaný alebo vlastný.

Poznámka: Ak chcete zoznamom alebo knižniciam pridávať stĺpce je potrebné, aby ste boli správcom lokality alebo správcom kolekcie lokalít.

 1. Na koreňovej stránke lokality alebo kolekcie lokalít kliknite v skupine Nastavenie na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na typ obsahu, ku ktorému chcete pridať stĺpec.

 4. V dolnej časti stránky Informácie o typoch obsahu kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

 5. Na stránke Pridať stĺpce v poli Vybrať stĺpce z kliknite na položku Publikačné stĺpce (alebo na inú skupinu, ktorú ste si vybrali vyššie).

 6. V zozname Dostupné stĺpce kliknite na položku Hypertextové prepojenie a na tlačidlo Pridať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Typ obsahu teraz obsahuje stĺpec Hypertextové prepojenie. Stĺpec sa zobrazí vždy, keď upravíte vlastnosti ľubovoľnej novej stránky vytvorenej z príslušného typu obsahu.

Pridanie publikačného stĺpca do zoznamu alebo knižnice

Pridanie publikačného stĺpca do zoznamu alebo knižnice je veľmi podobné pridaniu stĺpca do typu obsahu. V tomto príklade budeme ďalej používať stĺpec Hypertextové prepojenie, ktorý sme vytvorili pomocou prvého postupu. Postup je rovnaký bez ohľadu na to, či sú zoznam alebo knižnica vstavané, alebo vlastné.

Poznámka: Ak chcete zoznamom alebo knižniciam pridávať stĺpce je potrebné, aby ste boli správcom lokality alebo správcom kolekcie lokalít.

 1. Prejdite do zoznamu alebo knižnice.

 2. Na karte Zoznam v skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie zoznamu. (Ak pridávate stĺpec do knižnice, kliknite na položku Nastavenie knižnice.)

 3. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

 4. V poli Vybrať stĺpce lokality z kliknite na položku Publikačné stĺpce (alebo na inú skupinu, ktorú ste si vybrali vyššie).

 5. V zozname Dostupné stĺpce lokality kliknite na položku Hypertextové prepojenie a na tlačidlo Pridať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Zoznam teraz obsahuje stĺpec Hypertextové prepojenie. Keď pridáte do zoznamu položku, stĺpec sa zobrazí na stránke s vlastnosťami.

Ďalšie informácie o stĺpcoch lokality nájdete v téme Možnosti a typy stĺpcov lokality.

na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×