Pridanie prostriedkov do projektu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prostriedkami sú spravidla osoby zahrnuté do projektového plánu bez ohľadu na to, či sú priradené k úlohám alebo nie. Prostriedok však môže zahŕňať čokoľvek, čo sa používa na dokončenie projektu, vrátane zariadení a iných materiálov (napríklad cement alebo webové servery).

Ak používate program Project Professional pripojený na server Project Server, máte prístup k iným typom prostriedkov.

 • Podnikové zdroje    . Podnikový zdroj je súčasťou v zozname zdrojov informácií pre celú organizáciu; Preto každý z týchto zdrojov môžu byť zdieľané v rámci viacerých projektov. Zvyčajne zoznam podnikové zdroje spravuje správca a každý projektový manažér pridá tieto zdroje do ich projektov podľa potreby.

 • Nepodnikové zdroje     Nepodnikový zdroj, alebo lokálny zdroj, nie je súčasťou zoznamu zdrojov pre celú organizáciu. Žiadny ďalší projektový manažér nemôže používať nepodnikové zdroje v rámci svojich projektov.

 • Všeobecné zdroje     Všeobecné zdroje sa používajú na určenie požiadaviek na pracovníkov pre projekt, ako sú napríklad stolári a vývojári, alebo tím zdrojov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie zdrojov do projektu

Pridanie podnikových prostriedkov do projektu (iba v programe Project Professional)

Pridanie všeobecný podnikových prostriedkov do projektu (iba v programe Project Professional)

Pridanie nepodnikové všeobecné zdroje do projektu (iba v programe Project Professional)

Pridanie prostriedkov do projektu

 1. Kliknite na kartu Zobraziť. V skupine Zobrazenia zdrojov kliknite na položku Hárok zdrojov.

  Obrázok skupiny Zobrazenia prostriedkov

 2. Do poľa Názov prostriedku zadajte prácu, materiál alebo všeobecný názov prostriedku.

 3. Ak chcete označiť skupiny zdrojov, v poli Skupina pre názov zdroja zadajte názov skupiny.

 4. Zadajte názov prostriedku.

  • Ak chcete určiť, že tento zdroj je pracovný zdroj, v poli Typ kliknite na položku Práca.

  • Ak chcete určiť, že tento zdroj je materiálovým zdrojom, v poli Typ kliknite na položku Materiál. Do poľa Označenie materiálu zadajte označenie (napríklad yardy, tony alebo škatule) pre zdroj.

  • Ak chcete určiť, že tento prostriedok je nákladovým prostriedkom, v poli Typ kliknite na položku Náklad.

 5. Do poľa Maximálny počet jednotiek pre zdroj zadajte celkový počet jednotiek tohto zdroja dostupných pre projekt. Hodnota maximálneho počtu jednotiek určuje, aké množstvo tohto zdroja je dostupné pre tento projekt – napríklad čiastočne alebo v násobkoch.

  Ak napríklad máte zdroj, ktorý je dostupný pre váš projekt dva dni v týždni, môžete zadať maximálnu hodnotu počtu jednotiek 40 %. Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete použiť na určenie viacnásobnej dostupnosti označenia zdroja. Predpokladajme, že máte zdroj s názvom Technici, t. j. jeden zdroj, ktorý predstavuje troch jednotlivých technikov v tíme. Maximálnu hodnotu počtu jednotiek pre oblasť Technici, ktorú môžete zadať, je 300 %. Môžete naplánovať všetkých troch technikov na prácu na plný úväzok naraz bez toho, aby sa na zdroj Technici vzťahovali prehnané požiadavky.

  Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete zadať ako percento (50 %, 100 %, 300 %) alebo ako desatinné číslo (0,5, 1, 3).

  Poznámka: 

 6. Ak chcete vytvoriť rozpočtový prostriedok, vyberte prostriedok, pravým tlačidlom myši kliknite na názov prostriedku a kliknite na položku Informácie. Začiarknite políčko Rozpočet.

 7. Pomocou svojho MAPI e-mailový adresár, služby Active Directory alebo z programu Microsoft Project Server môžete pridať pracovný zdroj a súvisiace informácie. Kliknite na kartu zdroj a v skupine Vložiť kliknite na položku Pridať zdroje. Kliknite na tlačidlo Zostaviť tím podniku (Project Professional len), Služby Active Directory, , alebo adresár,

Na začiatok stránky

Pridanie podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Kliknite na kartu zdroje. V skupine Vložiť kliknite na položku Pridať zdroje.

  Obrázok pridania prostriedkov

 2. Kliknite na položku Zostaviť tím podniku.

 3. V dialógovom okne Zostavenie tímu podniku v poli Existujúce filtre kliknite na filter, ktorý chcete použiť. Filtrovaný zoznam podnikových zdrojov sa zobrazí v stĺpci Podnikový zdroj. Všetky zdroje priradené projektovému tímu sa zobrazia v stĺpci Zdroj projektu.

 4. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 5. V stĺpci Podnikový prostriedok kliknite na podnikový prostriedok, ktorý chcete pridať do projektu a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete vybrať viacero prostriedkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý požadovaný prostriedok.

  • Ak chcete vyhľadať podnikové prostriedky, ktoré sa zhodujú so schopnosťami a inými atribútmi existujúcich prostriedkov tímu, vyberte požadovaný prostriedok v časti Prostriedok projektu a potom kliknite na položku Zhoda.

  • Ak chcete nahradiť existujúci prostriedok podnikovým prostriedkom, v stĺpci Prostriedok projektu vyberte prostriedok alebo všeobecný prostriedok, ktorý chcete nahradiť. V časti Podnikový prostriedok vyberte nový podnikový prostriedok a kliknite na položku Nahradiť.

   Keď nahrádzate prostriedok, nahradený prostriedok sa neodstráni, ak nevykonal žiadnu skutočnú prácu. Náhradný prostriedok sa priradí k zvyšnej práci.

 6. Ak chcete pridať navrhnutý zdroj do projektového tímu, v stĺpci Rezervácia kliknite na položku Navrhované.

 7. Ak chcete zobraziť graf dostupnosti vybratého zdroja, kliknite na položku Grafy.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: .

 • Pridanie podnikového prostriedku do projektu umožňuje priradiť prostriedok iba k úlohe projektu. Nemôžete vykonávať zmeny atribútov podnikových prostriedkov, ako napríklad hodinovej mzdy alebo dostupnosti.

 • Ak chcete pridať prostriedky do zoznamu dostupných podnikových prostriedkov, prostriedky musíte importovať.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných podnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Kliknite na kartu zdroje. V skupine Vložiť kliknite na položku Pridať zdroje.

  Obrázok pridania prostriedkov

 2. Kliknite na položku Zostaviť tím podniku.
  Ak existuje viac ako 1 000 podnikové zdroje, môžete filtrovať zoznam zdrojov pomocou enterprise kódy prehľadu. Kódy prehľadu sú definované v závislosti od požiadaviek vo vašej organizácii.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tímu kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla rozbaľte možnosť Prispôsobiť filtre.

 4. V časti Prispôsobiť filtre kliknite na položku Všeobecné v stĺpci Názov poľa, kliknite na položku Rovná sa v stĺpci Test a potom zadajte hodnotu Áno do stĺpca Hodnoty.

 5. Kliknutím na položku Použiť filter použijete nastavenia filtra v zozname podnikových zdrojov.

 6. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 7. V stĺpci Podnikový prostriedok vyberte všeobecný prostriedok, ktorý chcete pridať do projektu a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete vybrať viacero prostriedkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý požadovaný prostriedok.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných nepodnikových prostriedkov do projektu (len program Project Professional)

 1. Kliknite na kartu Zobraziť. V skupine Zobrazenia zdrojov kliknite na položku Hárok zdrojov.

  Obrázok skupiny Zobrazenia prostriedkov

 2. V stĺpci Názov prostriedku zadajte názov všeobecného prostriedku, napríklad tesár.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na prostriedok a kliknite na položku Informácie. V dialógovom okne Prostriedok – informácie kliknite na kartu Všeobecné a začiarknite políčko Všeobecný.

 4. Vyberte.

 5. Na karte Vlastné polia v časti Vlastné polia zadajte hodnoty pre všetky polia, ktoré sa vyžadujú pre tento všeobecný prostriedok.

  Keďže tieto polia sú jedinečné pre každú organizáciu, podrobnejšie informácie o ich používaní získate od správcu.

  Poznámka: 

 6. Do zoznamu podnikových prostriedkov môžete pridať ľubovoľný všeobecný prostriedok. V závislosti od požiadaviek organizácie je možné, že budete musieť určiť ďalšie atribúty prostriedku, napríklad kalendáre a schopnosti.

 7. Keď budete neskôr pripravení nahradiť všeobecný prostriedok podnikovým prostriedkom s požadovanými schopnosťami, môžete použiť dialógové okno Zostaviť tím alebo Sprievodcu nahradením prostriedku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×