Pridanie prostriedkov do projektu

Zdroje sú zvyčajne definované ako ľudia, zariadenia a materiály používané na dokončenie úloh vykonávaných v rámci projektu.

Medzi ďalšie typy zdrojov, ktoré môžete pridať do projektu, patria:

 • Podnikové zdroje     Podnikový zdroj je súčasťou zoznamu zdrojov pre celú organizáciu, a preto každý z týchto zdrojov možno zdieľať v rámci viacerých projektov. Zoznam podnikových zdrojov spravidla spravuje správca a každý projektový manažér pridáva zdroje do projektov podľa potreby.

 • Nepodnikové zdroje     Nepodnikový zdroj, alebo lokálny zdroj, nie je súčasťou zoznamu zdrojov pre celú organizáciu. Žiadny ďalší projektový manažér nemôže používať nepodnikové zdroje v rámci svojich projektov.

 • Všeobecné zdroje     Všeobecné zdroje sa používajú na určenie požiadaviek na pracovníkov pre projekt, ako sú napríklad stolári a vývojári, alebo tím zdrojov.

Čo vás zaujíma?

Pridanie podnikových zdrojov do projektu

Pridanie nepodnikových zdrojov do projektu

Pridanie všeobecných podnikových zdrojov do projektu

Pridanie všeobecných nepodnikových zdrojov do projektu

Pridanie podnikových zdrojov do projektu

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Zostaviť tím podniku.

 2. V dialógovom okne Zostavenie tímu podniku v poli Existujúce filtre kliknite na filter, ktorý chcete použiť. Filtrovaný zoznam podnikových zdrojov sa zobrazí v stĺpci Podnikový zdroj. Všetky zdroje priradené projektovému tímu sa zobrazia v stĺpci Zdroj projektu.

 3. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 4. V stĺpci Podnikový prostriedok kliknite na podnikový prostriedok, ktorý chcete pridať do projektu a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete vybrať viacero prostriedkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý požadovaný prostriedok.

  • Ak chcete vyhľadať podnikové prostriedky, ktoré sa zhodujú so schopnosťami a inými atribútmi existujúcich prostriedkov tímu, vyberte požadovaný prostriedok v časti Prostriedok projektu a potom kliknite na položku Zhoda.

  • Ak chcete nahradiť existujúci prostriedok podnikovým prostriedkom, v stĺpci Prostriedok projektu vyberte prostriedok alebo všeobecný prostriedok, ktorý chcete nahradiť. V časti Podnikový prostriedok vyberte nový podnikový prostriedok a kliknite na položku Nahradiť.

   Keď nahrádzate prostriedok, nahradený prostriedok sa neodstráni, ak nevykonal žiadnu skutočnú prácu. Náhradný prostriedok sa priradí k zvyšnej práci.

 5. Ak chcete pridať navrhnutý zdroj do projektového tímu, v stĺpci Rezervácia kliknite na položku Navrhované.

 6. Ak chcete zobraziť graf dostupnosti vybratého zdroja, kliknite na položku Grafy.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky: 

  • Pridanie podnikového prostriedku do projektu umožňuje priradiť prostriedok iba k úlohe projektu. Nemôžete vykonávať zmeny atribútov podnikových prostriedkov, ako napríklad hodinovej mzdy alebo dostupnosti.

  • Ak chcete pridať zdroje do zoznamu dostupných podnikových zdrojov, musíte zdroje importovať. Prepojenia na ďalšie informácie o importe zdrojov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Pridanie nepodnikových zdrojov do projektu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Viac zobrazení.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Plán.

 3. Do poľa Názov prostriedku zadajte prácu, materiál alebo všeobecný názov prostriedku.

 4. Ak chcete označiť skupiny zdrojov, v poli Skupina pre názov zdroja zadajte názov skupiny.

 5. Zadajte názov prostriedku.

  • Ak chcete určiť, že tento zdroj je pracovný zdroj, v poli Typ kliknite na položku Práca.

  • Ak chcete určiť, že tento zdroj je materiálovým zdrojom, v poli Typ kliknite na položku Materiál. Do poľa Označenie materiálu zadajte označenie (napríklad yardy, tony alebo škatule) pre zdroj.

  • Ak chcete určiť, že tento prostriedok je nákladovým prostriedkom, v poli Typ kliknite na položku Náklad.

 6. Do poľa Maximálny počet jednotiek pre zdroj zadajte celkový počet jednotiek tohto zdroja dostupných pre projekt. Hodnota maximálneho počtu jednotiek určuje, aké množstvo tohto zdroja je dostupné pre tento projekt – napríklad čiastočne alebo v násobkoch.

  Ak napríklad máte zdroj, ktorý je dostupný pre váš projekt dva dni v týždni, môžete zadať maximálnu hodnotu počtu jednotiek 40 %. Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete použiť na určenie viacnásobnej dostupnosti označenia zdroja. Predpokladajme, že máte zdroj s názvom Technici, t. j. jeden zdroj, ktorý predstavuje troch jednotlivých technikov v tíme. Maximálnu hodnotu počtu jednotiek pre oblasť Technici, ktorú môžete zadať, je 300 %. Môžete naplánovať všetkých troch technikov na prácu na plný úväzok naraz bez toho, aby sa na zdroj Technici vzťahovali prehnané požiadavky.

  Hodnotu maximálneho počtu jednotiek môžete zadať ako percento (50 %, 100 %, 300 %) alebo ako desatinné číslo (0,5, 1, 3).

Poznámka: 

 • Ak chcete vytvoriť rozpočtový zdroj, vyberte zdroj, kliknite na položku Informácie o zdroji Vzhľad tlačidla a potom začiarknite políčko Rozpočet.

 • Pracovný zdroj a súvisiace informácie môžete pridať použitím vášho e-mailového adresára rozhrania MAPI, služby Active Directory alebo programu Microsoft Office Project Server. Na hárku zdrojov kliknite na položku Vložiť, ukážte na položku Nový zdroj z a potom kliknite na položku Adresár, Active Directory alebo Project Server. Vyberte zdroj a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Keď chcete vy (alebo iný projektový manažér) zdieľať zdroje, môžete pridať zdroje z fondu zdrojov.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných podnikových zdrojov do projektu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hárok zdrojov, ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Plán.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Zostaviť tím podniku.

  Ak existuje viac než 1 000 podnikových zdrojov, zoznam zdrojov môžete filtrovať pomocou podnikových kódov prehľadu. Kódy prehľadu sa definujú na základe požiadaviek organizácie.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tímu kliknutím na tlačidlo Vzhľad tlačidla rozbaľte možnosť Prispôsobiť filtre.

 4. V časti Prispôsobiť filtre kliknite na položku Všeobecné v stĺpci Názov poľa, kliknite na položku Rovná sa v stĺpci Test a potom zadajte hodnotu Áno do stĺpca Hodnoty.

 5. Kliknutím na položku Použiť filter použijete nastavenia filtra v zozname podnikových zdrojov.

 6. Ak chcete vyhľadať prostriedky, ktoré dokážu pracovať určitý počet hodín v priebehu konkrétneho časového rozsahu, začiarknite políčko Dostupný na prácu. Zadajte objem času, ktorý musí byť prostriedok dostupný na prácu a vyberte rozsah dátumov pomocou polí Od a Do.

 7. V stĺpci Podnikový prostriedok vyberte všeobecný prostriedok, ktorý chcete pridať do projektu a potom kliknite na položku Pridať. Ak chcete vybrať viacero prostriedkov, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každý požadovaný prostriedok.

Na začiatok stránky

Pridanie všeobecných nepodnikových zdrojov do projektu

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hárok zdrojov, ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Plán.

 2. Do poľa Názov zdroja zadajte názov zdroja.

 3. Kliknite na položku Informácie o zdroji Vzhľad tlačidla a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 4. Začiarknite políčko Všeobecné.

 5. Na karte Vlastné polia zadajte v časti Vlastné polia hodnoty pre všetky polia, ktoré sa vyžadujú pre tento všeobecný zdroj.

  Keďže tieto polia sú jedinečné pre každú organizáciu, podrobnejšie informácie o ich používaní získate od správcu.

Poznámka: 

 • Do zoznamu podnikových prostriedkov môžete pridať ľubovoľný všeobecný prostriedok. V závislosti od požiadaviek organizácie je možné, že budete musieť určiť ďalšie atribúty prostriedku, napríklad kalendáre a schopnosti.

 • Keď budete neskôr pripravení nahradiť všeobecný prostriedok podnikovým prostriedkom s požadovanými schopnosťami, môžete použiť dialógové okno Zostaviť tím alebo Sprievodcu nahradením prostriedku.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×