Pridanie projektov a úloh na časovú os centra projektov

Pridanie projektov a úloh na časovú os centra projektov

Časová os v hornej časti centra projektov poskytuje jednoduchý spôsob, ako účelne znázorniť všetky projekty a najdôležitejšie úlohy prebiehajúce vo vašej organizácii. Túto časovú os môžete použiť na vytvorenie vizuálneho súhrnu svojho portfólia projektov.

Poznámka: Okrem centra projektov je ďalšou možnosťou dostupnou v aplikácii Project Web App pridávanie úloh do časovej osi na stránke Plán.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Projekty.

  Obrázok pre články o viacerých časových osiach

 2. Kliknite na ľubovoľné miesto časovej osi, na ktoré chcete pridať projekt, a potom kliknite na hlavičku riadka požadovaného projektu.

  druhý obrázok viacerých časových osí

 3. Na karte Projekty kliknite v skupine Časová os na položku Pridať projekt alebo Pridať úlohy.

  ViaceroČasovýchOsí02 – Pridanie projektu

  Ak práve pridávate projekt, pokračujte krokom 4, no ak pridávate úlohy, vyberte riadok úlohy alebo riadky úloh, ktoré chcete pridať do časovej osi, a potom kliknite na položku OK.

  MT04 – Výber úlohy

  Tip: Nezobrazuje sa úloha, ktorú ste chceli pridať? Pokúste sa rozbaliť súhrnné úlohy v stĺpci Názov úlohy, aby ste prešli na podrobnosti na úrovni alebo úrovniach čiastkových úloh.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu časovú os, kliknite na aktuálnu časovú os a potom na karte Časová os kliknite v skupine Pruh časovej osi na položku Pridať.

  Poznámka: Projecte Online a Project Server 2016 poskytujú viacero časových osí.

  MT05 – Pridanie ďalšej časovej osi

 5. Ak chcete presúvať projekty medzi jednotlivými časovými osami, kliknite na projekt a potom na karte Časová os kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  MT11 – Premiestnenie nahor alebo nadol

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×