Pridanie prechodov medzi snímkami

Pridanie prechodov medzi snímkami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prechody snímok sú efekty, ktoré sa vyskytujú pri prechode z jednej snímky na druhý počas prezentácie. Môžete ovládať rýchlosť, pridať zvuk a prispôsobiť vlastnosti prechodové efekty.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
pred 2

 1. Na table miniatúr vyberte snímku, ktoré chcete použiť alebo zmeniť prechodu. Začne prechod na predchádzajúci snímke a uzavrieť na snímke vyberiete.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte prechody nájdite požadovaný v galérii prechod efekt. Kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Tlačidlo Ďalšie a zobrazte celú galériu. Kliknite na efekt, ktorý chcete pre danú snímku, vyberte ho alebo ak chcete zobraziť ukážku.

 3. Kliknutím na položku Možnosti efektu môžete zmeniť spôsob prechodu, napríklad smer vstupu snímky.

 4. Voliteľné:

  • Rýchlosť prechodu nastavíte tak, že do poľa Trvanie zadáte čas. Nastavením čísla na vyššiu hodnotu prechod spomalíte. Ďalšie informácie o časovaní prechodov nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete pridať zvuk do prechodu, vyberte zvuk v okne zvuk alebo vybrať Iný zvuk a vyberte súbor .wav zo svojho počítača.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazíte, ako prechod so všetkými nastaveniami vyzerá.

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Zobrazenie karty Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

 • Ak chcete zo všetkých snímok prechody odstrániť, vyberte na table miniatúr všetky snímky v prezentácii (Ctrl + A) a potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na možnosť Žiadne.

Ak sa namiesto vami vybratých prechodov zobrazuje blikajúca čierna obrazovka, vyskúšajte nasledovný postup:

 1. Kliknite na kartu Súbor > položky Možnosti > Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť začiarknite políčko Vypnúť hardvérové urýchľovanie grafiky prezentácie.

Ďalšie informácie o pridaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 4. Ak chcete nastaviť trvanie prechodu medzi predchádzajúcou a aktuálnou snímkou, zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť v poli Trvanie na karte Prechody v skupine Časovanie.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite v skupine Časovanie políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte v skupine Časovanie požadovaný počet sekúnd do poľa Po

 5. Voliteľné:

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Časovanie na položku Použiť na všetky.

  • Ak chcete použiť prispôsobiteľné vlastnosti prechodu, ktoré sú dostupné pri väčšine prechodov (nie však pri všetkých), v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Prechody v skupine Časovanie kliknite na šípku vedľa položky Zvuk a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Prechody v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Žiadne.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Ďalšie informácie o pridaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete použiť alebo zmeniť prechod snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný efekt prechodu snímky.

  Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 4. Ak chcete nastaviť rýchlosť prechodu medzi snímkami, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na šípku vedľa položky Rýchlosť prechodu a potom vyberte požadovanú rýchlosť.

  Časový interval predtým, ako aktuálna snímka prejde na ďalšiu, stanovíte takto:

  • Ak chcete snímkami prechádzať hneď po kliknutí myšou, začiarknite na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku políčko Po kliknutí myšou.

  • Ak chcete snímkami prechádzať po určitom čase, zadajte na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku požadovaný počet sekúnd do poľa Automaticky po.

 5. Voliteľné: Ak chcete použiť rovnaký prechod v celej prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, v ktorých chcete pridať zvuk k prechodu snímky.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na šípku vedľa položky Zvuk prechodu a potom postupujte takto:

  • Ak chcete pridať zvuk zo zoznamu, vyberte požadovaný zvuk.

  • Ak chcete pridať zvuk, ktorý ste v zozname nenašli, vyberte položku Iný zvuk, vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku OK.

 4. Voliteľné: Ak chcete pridať rovnaký zvuk prechodu na všetky snímky v prezentácii, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

 1. Na ľavej strane okna snímky na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Vyberte miniatúry snímok, z ktorých chcete odstrániť prechod.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na položku Bez prechodu.

 4. Voliteľné: Ak chcete odstrániť prechody z celej prezentácie, kliknite v skupine Prechod na túto snímku na položku Použiť na všetky.

Ďalšie informácie o pridávaní prechodov do textových prvkov alebo objektov nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na table miniatúr kliknite na snímku, na ktorú chcete použiť prechod. Nastavenie prechodu určuje, ako sa snímka objaví a ako zmizne predchádzajúca snímka. V príklade uvedenom nižšie použitie prechodu Zmiznutie na snímku č. 3 znamená, že snímka č. 2 bude postupne miznúť a snímka č. 3 sa bude postupne zosilňovať.

  Select the slide you want to add a transition to in the Thumbnail pane
 2. Na karte Prechody vyhľadajte v galérii prechodov požadovaný efekt. Kliknutím na šípku nadol zobrazíte celú galériu. Kliknutím na efekt, ktorý chcete pre snímku použiť, zobrazíte ukážku.

 3. Kliknite na položky Prechody > Možnosti efektu a zmeňte možnosti prechodu, napríklad smer príchodu snímky.

 4. Zadajte čas do poľa Trvanie, čím nastavíte rýchlosť prechodu. Ak chcete, aby bol prechod pomalší, nastavte vyššie číslo.

 5. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazíte, ako prechod so všetkými nastaveniami vyzerá.

  Tlačidlo Ukážka na karte Prechody

  Tip: Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetkých snímkach prezentácie, kliknite na páse s nástrojmi na položku Použiť na všetky.
  Apply to all button on Transitions tab

Odstránenie prechodu

 • Kliknite na snímku s prechodom, ktorý chcete odstrániť. Potom na karte Prechody kliknite v galérii prechodov na položku Žiadny.

  Transition remove highlighted

Nezabudnite, že prechod určuje, ako sa snímka objaví a ako predchádzajúca snímka zmizne. Takže ak (napríklad) nechcete, aby snímka č. 2 mala efekt miznutia, musíte odstrániť prechod zo snímky č. 3.

Tip: Ak chcete zistiť, ktoré snímky používajú efekt prechodu, pozrite si ikonu prechodu zobrazenú na table miniatúr.
Ikona kométy ukazuje, že pri snímke je použitý efekt prechodu

Súvisiace informácie

Animácia textu a objektov v programe PowerPoint for Mac

Zaznamenaj svoju prezentáciu v PowerPointe pre Mac

Prechody dynamické slúžia na prechod z jednej snímky na druhý počas prezentácie. Prechod môžete pridať iba jednu snímku, rôzne prechody na iné snímky alebo toho istého prechodu na všetky snímky.

Pridanie prechodu na snímku

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, ktoré sa majú použiť prechod na. Tak urobiť:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody kliknite v časti Prechod na túto snímku na prechod, ktorý chcete použiť.

  Snímka obrazovky s knižnicou dokumentov, ktorá sa zobrazuje v stromovom zobrazení na paneli Rýchle spustenie v SharePointe. Panel Rýchle spustenie bol konfigurovaný na stromové zobrazenie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Dialógové okno Schváliť alebo odmietnuť s vybratou možnosťou Schválené a s pridaným komentárom .

  Ak chcete zmeniť na iné variácie prechodu, napríklad smer prejde na obrazovke kliknite na položku Možnosti efektu a potom vyberte požadovaný variant. Alebo môžete zmeniť ďalšie možnosti, ako napríklad trvanie, zvuk alebo pokračuje na snímku.

  .

Použitie prechodu na všetky snímky

 1. Na karte prechody v časti prechod na túto snímku, kliknite na položku prechod, ktorý chcete –vykresliť, napríklad.

  Snímka obrazovky s knižnicou dokumentov, ktorá sa zobrazuje v stromovom zobrazení na paneli Rýchle spustenie v SharePointe. Panel Rýchle spustenie bol konfigurovaný na stromové zobrazenie.

  Ak chcete zobraziť ďalšie prechody, ukážte na prechod a potom kliknite na položku Dialógové okno Schváliť alebo odmietnuť s vybratou možnosťou Schválené a s pridaným komentárom .

 2. Ak chcete prechod upraviť, napríklad smer pohybu na obrazovke, kliknite na položku Možnosti efektu a potom vyberte požadovanú variáciu. Prípadne môžete zmeniť aj iné možnosti, ako je trvanie, zvuk alebo prechod na ďalšiu snímku.

  .

 3. V časti Použiť na kliknite na položku Všetky snímky.

  Karta Prechody, skupina Použiť na

Zmena trvania prechodu

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechody, ktoré chcete zmeniť. Tak urobiť:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte stlačený kláves PRÍKAZ po kliknutí na snímku. Alebo ak ste snímok usporiadaných do sekcií, vyberte celú skupinu snímky kliknutím na názov sekcie. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody v časti Prechod na túto snímku zadajte do poľa Trvanie taký počet sekúnd alebo minút, ako dlho má prechod trvať.

  Snímka obrazovky s knižnicou dokumentov, ktorá sa zobrazuje v stromovom zobrazení na paneli Rýchle spustenie v SharePointe. Panel Rýchle spustenie bol konfigurovaný na stromové zobrazenie.

Pridanie zvuku

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechody, ktoré chcete zmeniť. Tak urobiť:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte stlačený kláves PRÍKAZ po kliknutí na snímku. Alebo ak ste snímok usporiadaných do sekcií, vyberte celú skupinu snímky kliknutím na názov sekcie. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody v časti Prechod na túto snímku kliknite v kontextovej ponuke Zvuk na zvukový efekt.

  Snímka obrazovky s knižnicou dokumentov, ktorá sa zobrazuje v stromovom zobrazení na paneli Rýchle spustenie v SharePointe. Panel Rýchle spustenie bol konfigurovaný na stromové zobrazenie.

  Tip: Ak chcete prehrať vlastný zvuk, kliknite v kontextovej ponuke na položku Iný zvuk a vyhľadajte zvukový súbor.

Výber prechodu na ďalšiu snímku

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechody, ktoré chcete zmeniť. Tak urobiť:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte stlačený kláves PRÍKAZ po kliknutí na snímku. Alebo ak ste snímok usporiadaných do sekcií, vyberte celú skupinu snímky kliknutím na názov sekcie. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody začiarknite v časti Prechod na ďalšiu snímku políčko Po kliknutí myšou alebo Po.

  Karta Prechody, skupina Ďalšia snímka

  Ak začiarknete políčko Po, zadajte počet sekúnd.

Odstránenie prechodov

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky s prechody, ktoré chcete odstrániť. Tak urobiť:

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte stlačený kláves PRÍKAZ po kliknutí na snímku. Alebo ak ste snímok usporiadaných do sekcií, vyberte celú skupinu snímky kliknutím na názov sekcie. V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Čakajte a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Outline tab ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody kliknite v časti Prechod na túto snímku na položku Žiadne.

  Žiadne

Pozrite tiež

Použitie prechodu na všetky snímky

Prechody v starších verziách programu PowerPoint

Pridanie alebo zmena prechodu snímok

 1. Na table miniatúr vyberte snímku, ktoré chcete použiť alebo zmeniť prechodu. Začne prechod na predchádzajúci snímke a uzavrieť na snímke vyberiete.

  Zobrazuje tablu Snímka s vybratou treťou snímkou v PowerPointe

 2. Na karte Prechody nájdite v galérii prechodov požadovaný efekt.

 3. Ak chcete určiť presný spôsob prechodu, kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Voliteľné:

  • Rýchlosť prechodu nastavíte tak, že do poľa Trvanie na páse s nástrojmi zadáte čas. Nastavením čísla na vyššiu hodnotu prechod spomalíte. Ďalšie informácie o časovaní prechodov nájdete v téme Nastavenie rýchlosti a časovania prechodov.

  • Ak chcete použiť rovnaký prechod na všetky snímky prezentácie, kliknite na položku Použiť na všetky.

 5. Ak chcete priamo sledovať prechod snímok, vyberte snímku, ktorou prechod začína, a potom kliknite na ikonu Prezentácia Tlačidlo Začať prezentáciu v pravom dolnom rohu okna prehliadača.

  Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky, kliknite na tlačidlo prezentácie v pravom dolnom rohu prehliadača.

  (Toto tlačidlo spustí prezentáciu od aktuálne vybratej snímky, nie od začiatku prezentácie).

Nezabudnite, že prechod sa používa na vstúpenie snímky, nie na spôsob, akým vystúpi. Ak teda chcete odstrániť záverečný efekt pre snímku 2, odstráňte prechod pre snímku 3.

 • Kliknite na snímku, pre ktorú nechcete použiť žiaden prechod. Potom na karte Prechody v galérii prechodov kliknite na položku Žiadne.

  Zobrazenie karty Prechody na páse s nástrojmi v PowerPointe

  V našom príklade by sa snímka 3, ak by nemala žiaden prechod, zobrazila hneď po zmiznutí snímky 2.

  Ak chcete odstrániť prechody zo všetkých snímok, kliknite najprv na položku Žiadne a potom na položku Použiť na všetky na páse s nástrojmi.

Ďalšie informácie o pridaní animácie do textových prvkov alebo objektov v rámci jednej snímky nájdete v téme Animácia textu alebo objektov.

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V tablete s Androidom ťuknite na karte prechody.

  Karta Prechody

  V telefóne s Androidom, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť v hornej pravej časti obrazovky, ťuknite na položku domov a potom na položku prechody.

 3. Ťuknite na šípku nadol na rozbalenie Prechodové efekty. Zobrazí sa Galéria efektov prechodu snímky zoskupené podľa kategórií jemné, vzrušujúce a dynamické.

  Prechodové efekty

 4. Výber prechodu; napríklad, ťuknite na položku Morph mať jednej snímky postupne premení na ďalšiu snímku.

 5. Ťuknite na položku Možnosti efektu a vyberte smer prechodu.

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku použiť na všetky na použitie toho istého prechodu na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V tablete s Androidom ťuknite na karte prechody. V telefóne s Androidom, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť v hornej pravej časti obrazovky, ťuknite na položku domov a potom na položku prechody.

 2. Rozširovať prechodové efekty.

 3. Ťuknite na položku žiadne.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. V iPade Ťuknite na karte prechody.

  Karta Prechody

  V iPhone, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť , ťuknite na položky domov a ťuknite na položku prechody.

 3. Ťuknite na položku efekt prechodu. Zobrazí sa Galéria efektov prechodu snímky zoskupené podľa kategórií jemné a vzrušujúce.

  Prechodové efekty

 4. Výber prechodu; napríklad, ťuknite na položku Morph mať jednej snímky postupne premení na ďalšiu snímku.

 5. Ťuknite na položku Možnosti efektu a vyberte efekt. (Tieto možnosti budú líšiť v závislosti od prechodu môžete vybrať.)

  Možnosti efektu

 6. (Voliteľné) Ťuknite na položku použiť na všetky na použitie toho istého prechodu na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. V iPade Ťuknite na karte prechody. V iPhone, ťuknite na položku Upraviť ikonu Ikona Upraviť , ťuknite na položky domov a ťuknite na položku prechody.

 2. Ťuknite na položku efekt prechodu.

 3. Ťuknite na položku žiadne.

  Odstránenie prechodov

Pridanie prechodu

 1. Otvorte prezentáciu.

 2. Ťuknite na karte prechody.

  Karta Prechody

  Vo Windows phone, dvojitým ťuknutím snímky má, a potom ťuknite na položku Ďalšie Viac v pravom dolnom rohu obrazovky, ťuknite na položku domov a potom ťuknite na položku prechody.

 3. Ťuknite na šípku nadol na rozbalenie Prechodové efekty. Zobrazí sa Galéria efektov prechodu snímky zoskupené podľa kategórií jemné, vzrušujúce a dynamické.

  Prechodové efekty

 4. Výber prechodu; napríklad, ťuknite na položku Morph mať jednej snímky postupne premení na ďalšiu snímku.

 5. Ťuknite na položku Možnosti efektu a vyberte smer prechodu.

  Možnosti efektu

 6. Ťuknite na tlačidlo Ukážka zobrazíte vplyv na snímke.

  Zobrazenie ukážky prechodov

 7. (Voliteľné) Ťuknite na položku použiť na všetky na použitie toho istého prechodu na všetky snímky v prezentácii.

Odstránenie prechodu

 1. Ťuknite na karte prechody. Vo Windows phone, dvojitým ťuknutím snímky má, a potom ťuknite na položku Ďalšie Viac v pravom dolnom rohu obrazovky, ťuknite na položku domov a potom ťuknite na položku prechody.

 2. Rozširovať prechodové efekty.

 3. Ťuknite na položku žiadne.

  Odstránenie prechodov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×