Pridanie príkazov do prezentácie pomocou tlačidiel akcie

Použite tlačidlo akcie na vykonanie akcie v prezentácii, ako je napríklad prechod na nasledujúcu alebo konkrétnu snímku, spustenie aplikácie alebo prehrávanie videoklipu. Existujú dva základné kroky na nastavenie tlačidla akcie:

 • Najskôr vyberte tlačidlo akcie z galérie tvary

 • Potom priradíte akciu, ktorá nastane, keď (počas prezentácie) kliknete na tvar alebo ukážete myšou.

Myšlienkou je, že keď prezentáciu doručíte, môžete kliknúť alebo Ukázať na tlačidlo akcie:

 • Prechod na nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, prvú snímku, poslednú snímku, naposledy zobrazenú snímku, konkrétne číslo snímky, inú PowerPoint prezentáciu alebo webovú stránku.

 • spustenie programu,

 • spustenie makra,

 • prehratie zvukového klipu.

Zobrazí sa dialógové okno na nastavenie tlačidiel akcie v PowerPointe

Vloženie tlačidla akcie na snímku

Niektoré príklady vstavaných tvarov tlačidiel akcie v galérii tvarov zahŕňajú šípky doprava a doľava (bežne zrozumiteľné symboly na prechod na nasledujúcu, predchádzajúcu, prvú a poslednú snímku), na prehrávanie videí alebo zvukových kousnuti a ďalšie možnosti.

Zobrazí sa ponuka Tvary na páse s nástrojmi v PowerPointe so zvýraznenými tlačidlami akcie

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku tvarya potom v časti tlačidlá akcie v dolnej časti ponuky kliknite na tvar tlačidla, ktorý chcete pridať.

 2. Kliknite na umiestnenie na snímke a potom potiahnite myšou na nakreslenie tvaru tlačidla.

 3. Ponechajte dialógové okno otvorené a prejdite na ďalší postup.

Priradenie akcie

Ak chcete, aby sa pri klikaní na tlačidloakcie vyskytla akcia, postupujte podľa týchto krokov na karte kliknutie myši v dialógovom okne.

Ak chcete, aby sa akcia vyskytla pri jednoduchom ukázaní na tlačidlo akcie, postupujte na karte Ukázanie myšou v dialógovom okne nad tlačidlom myši.

 1. Ak chcete vybrať akciu, ktorá sa uskutoční po kliknutí alebo posunutí ukazovateľa nad tlačidlo akcie, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položku hypertextové prepojenie na a potom vyberte cieľové umiestnenie (napríklad nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, poslednú snímku alebo inú PowerPoint prezentáciu), na ktorú chcete prejsť na akciu hypertextového prepojenia.

   Poznámka:  Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor vytvorený v inom programe, ako je napríklad Word alebo Excel súbor, v zozname hypertextové prepojenie na kliknite na položku iný súbor.

  • Ak chcete použiť tvar bez zodpovedajúcej akcie, kliknite na položku Žiadna.

  • Vyberte položku Spustiť program, kliknite na položku Prehľadávať a potom vyhľadajte program, ktorý chcete spustiť.

  • Vyberte položku Spustiť makro a potom vyberte makro, ktoré chcete spustiť.

   Nastavenie Spustiť makro je k dispozícii len v prípade, že prezentácia už obsahuje makro, a keď prezentáciu uložíte, musíte ju uložiť ako prezentáciu PowerPointu podporujúcu makrá. (Ďalšie informácie o makrách nájdete v téme Spustenie makra.)

  • Ak chcete, aby tvar, ktorý vyberiete ako tlačidlo akcie, vykonal akciu, kliknite na položku Akcia objektu a potom vyberte akciu, ktorú má tlačidlo vykonať.

   Nastavenie akcie objektu je k dispozícii len v prípade, že prezentácia obsahuje objekt OLE.

  • Ak chcete prehrať zvuk, začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte zvuk, ktorý chcete prehrať.

 2. Po dokončení výberu akcie vyberte tlačidlo OK.

 3. Ak chcete otestovať vybratú akciu, výberom položky prezentácia > z aktuálnej snímky otvorte prezentáciu v prezentácii, aby ste mohli kliknúť na tlačidlo akcie.

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Obrázok. Ak chcete pridať grafický prvok SmartArt, kliknite na položku SmartArt

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka:  V prípade grafických prvkov SmartArt môžete priradiť akciu len k textu v tvaroch, ale nie k samotným tvarom v grafickom prvku SmartArt.

 3. Kliknite na obrázok, ktorý ste pridali, a potom na karte Vložiť v skupine Prepojenia kliknite na položku Akcia.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete vybrať správanie obrázka, ktoré sa použije po kliknutí naň v zobrazení prezentácie, kliknite na kartu Kliknutie myši.

  • Ak chcete vybrať správanie obrázka, ktoré sa použije po ukázaní myšou naň v zobrazení prezentácie, kliknite na kartu Ukázanie myšou.

 5. Ak chcete vybrať akciu, ktorá sa uskutoční po kliknutí alebo posunutí ukazovateľa nad obrázok, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť tvar bez zodpovedajúcej akcie, kliknite na položku Žiadna.

  • Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie, kliknite na položku Prepojiť na a vyberte cieľ (napríklad nasledujúcu snímku, predchádzajúcu snímku, poslednú snímku alebo inú prezentáciu programu PowerPoint), na ktorý používateľ prejde po kliknutí na hypertextové prepojenie.

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor vytvorený v inom programe, napríklad na súbor programu Microsoft Office Word alebo Microsoft Office Excel, v zozname Prepojiť na kliknite na položku Iný súbor.

  • Ak chcete spustiť program, kliknite na položku Spustiť program, kliknite na položku Prehľadávať a potom vyhľadajte program, ktorý chcete spustiť.

  • Ak chcete spustiť makro, kliknite na položku Spustiť makro a potom vyberte makro, ktoré chcete spustiť.

  • Ak chcete pre obrázok alebo obrázok ClipArt vybrať akciu, ktorá nie je uvedená v zozname, kliknite na položku Akcia objektu a potom vyberte akciu, ktorá sa má vykonať.

   Poznámka: Nastavenie položky Akcia objektu je k dispozícii iba v prípade, že prezentácia obsahuje objekt OLE.

  • Ak chcete prehrať zvuk, začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte zvuk, ktorý chcete prehrať.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×