Pridanie poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde

S použitím poznámok pod čiarou a vysvetliviek môžete vysvetliť alebo komentovať niečo, o čom sa dokument zmieňuje, alebo uviesť odkazy na takýto obsah. Poznámky pod čiarou sa spravidla zobrazujú v dolnej časti strany a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Čo chcete urobiť?

Word vloží do textu značku odkazu a do dolnej časti strany pridá poznámku pod čiarou.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Kliknite na položky Referencie > Vložiť poznámku pod čiarou.

  Príkaz Vložiť poznámku pod čiarou

  Tip: Poznámku pod čiarou tiež môžete vložiť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + F.

 3. Zadajte text poznámky pod čiarou.

Tip:  Ak sa chcete vrátiť na pôvodné miesto v dokumente, dvakrát kliknite na značku poznámky pod čiarou.

Word vloží do textu značku odkazu a na koniec dokumentu pridá vysvetlivku.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete pridať vysvetlivku.

 2. Kliknite na položky Referencie > Vložiť vysvetlivku.

  Vloženie vysvetlivky

  Tip: Vysvetlivku tiež môžete vložiť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + D.

 3. Napíšte text vysvetlivky.

Tip:  Ak sa chcete vrátiť na pôvodné miesto v dokumente, dvakrát kliknite na značku poznámky pod čiarou.

Po pridaní poznámok pod čiarou a vysvetliviek môžete zmeniť spôsob ich zobrazenia. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa v dokumente zobrazia.

 1. Na karte Referencie kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámky pod čiarou.

  Otvorenie dialógového okna na prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

 2. V dialógovom okne Poznámka pod čiarou a vysvetlivka vyberte požadované možnosti:

  • V časti Umiestnenie vyberte položku Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky a vyberte miesto, kde sa má poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka zobraziť.

  • V časti Formát vyberte položku Formát čísla, nastavte požadované číslo v položke Začať od a potom vyberte spôsob číslovania: priebežne, každú sekciu zvlášť, alebo každú stranu zvlášť.

 3. Vyberte miesto, kde sa majú zmeny použiť (celý dokument alebo len sekciu, v ktorej sa nachádzate), a potom kliknite na položku Vložiť.

Môžete konvertovať poznámky pod čiarou na vysvetlivky alebo vysvetlivky na poznámky pod čiarou.

Tip: Ak chcete zobraziť naraz všetky poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, vyberte položky Zobraziť > Koncept a potom kliknite na položky Referencie > Zobraziť poznámky. Na table Poznámky v dolnej časti dokumentu kliknite na šípku vedľa položky Poznámky pod čiarou, kliknite na položku Všetky poznámky pod čiarou alebo Všetky vysvetlivky a potom pravým tlačidlom myši kliknite na poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, ktoré chcete skonvertovať.

 1. Na karte Referencie kliknite na spúšťač dialógového okna Poznámky pod čiarou.

 2. Vyberte položky Poznámky pod čiarou alebo Vysvetlivky > Konvertovať.

  Tlačidlo konverzie

 3. Vyberte možnosť konverzie.

  Okno Konvertovať

  Poznámka:  Použitím možnosti Vymeniť poznámky pod čiarou a vysvetlivky môžete konvertovať poznámky pod čiarou aj vysvetlivky naraz.

 4. Vyberte položky OK > Vložiť.

Poznámku pod čiarou s oddeľovacou čiarou v dolnej časti stránky a ani vysvetlivku na konci dokumentu neodstránite. Odstránite referenčné číslo alebo značku v základnom texte. Ak odstránite referenčné číslo samotnej poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, Word automaticky prečísluje existujúce poznámky.

 1. Otvorte dokument.

 2. Na karte Referencie v skupine Poznámky pod čiarou vyberte položku Ďalšia poznámka pod čiarou (predvolené nastavenie) alebo kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte položku Ďalšia vysvetlivka.

 3. Vyberte poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a potom stlačte kláves Delete.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×